İMAM-HATİPLER SOS VERİYOR…


Namaz Gönüllüleri Platformu’nu bilirsiniz. Bizler, bu platformun üyeleri olarak Türkiye’nin birçok yerinde namaz konferansları verdik. İyi neticeler de aldık.

Namaz Gönüllüleri Platformu olarak 2013’de, Ensar Vakfı’nda bir toplantı yaptık. Toplantının konusu, “İmam-Hatip talebelerine nasıl namaz şuuru verebiliriz?” idi.

Buna niçin lüzum gördük?

Çünkü imam-hatip talebelerinin çoğu namaz kılmıyor. 5 vakit namazı bırakın Cuma namazı bile kılmıyorlar.

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez, 17 Mayıs 2015 tarihli Dindar Nesil Alarmı başlıklı yazısında bu gerçeği üzüntüyle ve şu cümlelerle dile getiriyordu:

“Her­han­gi bir İmam Ha­tip Li­se­si’nin önü­ne Cu­ma na­ma­zı vak­ti gi­dip göz­lem ya­pın. Cu­ma na­ma­zı­na git­me­yen yüz­ler­ce İmam Ha­tip öğ­ren­ci­si gö­rür­sü­nüz…”

“…Gel­di­ği­miz nok­ta­da Cu­ma na­ma­zı kıl­ma­yan İmam Ha­tip­lilerin var­lı­ğıy­la kar­şı kar­şı­ya­yız.”

Ben de Zeytinburnu, Eyüp ve Bahçeşehir imam-hatip okullarındaki talebelere “Sınıflarının kaç kişi olduğunu, kaç kişinin namaz kıldığını?” sordum.

Aldığım cevap çok üzücü.

30 kişilik sınıfta en fazla 6-7 kişi namaz kılıyormuş.

Kabul edilecek bir şey değil, ama böyle olacağı baştan belli.

Çünkü bu okullardaki öğretmenler namaz kılmıyor ki talebeleri kılsın. (Hepsi değil tabii. Kılanlara sözümüz yok.)

Ensar Vakfı’nda yaptığımız toplantıda, İstanbul’un Anadolu yakasındaki merkez ilçelerinden birinin Milli Eğitim Müdürü şunları söyledi:

“Arkadaşlar! Biz burada imam-hatip talebelerine nasıl namaz şuuru verebiliriz, nasıl namaz kıldırabiliriz diye konuşuyoruz, ama bu okullardaki meslek dersleri (dînî dersler) öğretmenleri namaz kılmıyor.”

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu sözcülerinden Soner Kartal da aynı şeyi söylüyor. “İmam-Hatipler’deki öğretmenlerimiz bile maalesef namaz kılmıyor” diyor. (24/6/2015. Vahdet)

Ensar Vakfı’nın 28 Haziran Pazar günü verdiği iftarda konuşan Sayın Cumhurbaşkanı, yaptıkları hizmetleri anlatırken sözü imam-hatip okullarına getirdi ve bir tanıdığının şöyle söylediğini nakletti:

“İmam-hatipte okumak bir yana, imam-hatip tabelasının altından geçmek bile yeter evladım.” .

Ama hayır! Gerçekler Sayın Cumhurbaşkanı’nın o tanıdığının sözlerini doğrulamıyor.

Bütün liselerin tabelalarını indirip yerine imam-hatip tabelaları assak, herkesi bu tabelaların altından geçirsek bile, hiçbir kimse 2 rek’at namaz kılacak şuura ermez.

Tabelanın altından geçmek şöyle dursun, imam-hatibin içine de girse, talebe olup senelerce okusa da maalesef bu bile namaz kılmalarına yetmiyor.

Manzara ortada. Bu okullara, talebelere namaz şuuru verecek öğretmenler tayin etmedikten ve edemedikten sonra bütün Türkiye’yi imam-hatip okullarıyla doldursak ne olacak!

Şu gerçeğe dikkat!

İmam-hatip mezunlarının bir kısmı diğer fakültelere gidiyorsa da çoğu ilâhiyatlara gidiyor. İlâhiyat mezunları da imam, müezzin, müftü, vâiz oluyor…

Al sana namaz kılmayan imam, müezzin, müftü, vâiz…

Veya geri dönüp imam-hatiplere öğretmen oluyorlar.

Bu sefer de –yukarıda yazdığımız gibi- namaz kılmayan imam-hatip öğretmeni.

Bazıları da ilâhiyatlarda yükselip doktor, doçent oluyorlar. Daha da yükselip profesör oluyor, “Allah geleceği ne bilsin” diyorlar.

Değerli okuyucu!

Namaz, sıradan her Müslümanın vazifesi. İleride İslam adına konuşacak olan imam-hatipliler, namazdan daha fazlasını yapmaları lâzım iken, namaz kılmamaları felâket üstü felâkettir.

Bu vaziyetteki okulları açmak övünülecek değil dövünülecek bir durumdur.

Memleketimizde, İslamı öğreten medreseler ve medrese usulüyle öğretim yapan başka müesseseler de var.

Buralardaki hocalardan bir tanesinin bile namaz kılmaması düşünülemez. Onun için onların talebeleri de namaz kılıyor…

Bu müesseseler, devletin imam-hatip okullarına yaptığı gibi bir destek de istemiyorlar.

Deseler deseler devlete ancak şunu derler:

Gölge etme başka ihsan istemem…

Çok acele edilmesi lâzım. Çünkü imam-hatipler SOS veriyor…

Namazdan daha mühimi de itikadı bozuk imam-hatip öğretmenleri…

İmam-hatip talebelerini onların eline verirsen, istedikleri gibi yoğururlar, bunun adı hizmet olmaz.

Sadece açmaksa; İnönü, Demirel ve Kenan Evren de imam-hatipler açtı…

Ali Eren

04 Temmuz 2015 Cumartesi 04:00

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar