AHMET HULUSİ’ NİN , İNSANI KÜFRE SOKACAK YANLIŞLARI


Kitapları Baştan başa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte ve tahriflerle dolu olan. İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve bindörtyüz seneden beri gelen süzel inançları yok edici sözleri aşağıdaki bölümlerde tek tek açıklanacaktır.

Öncelikle Sayın Hulusi; Tüm kitabınızda Kur’an-ı Kerîm’e ve sağlam hadislere dayanan, peygamberimizden günümüze kadar sapasağlam en güzel şekilde gelen:

Allah, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve de Vahdet-i Vücud görüşünün kafasını, gözünü kırarak, kendinize göre öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyorsunuz. Daha doğrusu; insanları ve tüm canlı, cansız,temiz- pis, her şeyi, her zerreyi “Allah” kabul ederek,” Allah, zatıyla ve tüm sıfatlarıyla, her zerrenin içindedir” diyip , yeni bir din icad ediyor ; bunu da sizin keşfiniz olduğunu söylüyorsunuz !

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

ç- Allah (c.c.) Kur’an-ı Keriminde:

“(Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” ( Hakka suresi ayet: 18)

yine başka bir ayette;

“ Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” (Mü’min suresi.ayet: 27)

“ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.” (Mü’min suresi.ayet: 17)

Buyurduğu halde siz:

d-“İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin! çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun . ” diyebiliyorsunuz!

e-“Ötelerde arşta bir ilah yoktur. Allah diye işaret edilen, insanların özünde” diyor ve Allah’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsediyorsunuz!

f-“Holografik esasa göre, her zerrede tümüyle, tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur.” diyebiliyor ve Allah’ı (c.c.) maddelerin içine sıkıştırıyorsunuz. Hâşâ Allah o anlayışlardan berîdir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa [Ancak kendisinin bileceği halde] istiva etmiştir.

g-Allah’ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren âyet ve hadisleri görmemezlikten gelip hiçe sayarak: “Beyin kendi ruhunu üretir.” diyebiliyorsunuz.

h-“Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında, sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde “ cin” adı verilmiştir.” derken:

Sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar, onlara “cin”ismini takmış gibi

“ Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım.”

âyetini ve Kur’an-da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini, Allah’ın Kur’an’da bildirdiğini, babaları Cann’ın yalın ateşten yaratıldığını, Hz. Süleyman’ın ve peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu:

“Biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız.”

Ayetini, bildiğiniz halde yok sayarak, Kur’an daki “cinlerle” ilgili diğer ayetleri, onların Hz. Süleyman’ın emriyle Mescid-i Aksa’yı inşâ ettiklerini ve bir çok hizmetlerde bulunduklarını; kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını; peygamberimizin ilk yıllarında ise: Kur’an-da bildirildiği gibi bir cin; sabah namazında peygamberimizi dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu, Allah’ın hidayeti ile müslüman olduklarını, onların da salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam Taberi’nin rivayetine göre;

“Onlardan sekiz yüz peygamber geldiğini” bilmeniz gerekirken; bunları hiç kâle almadan, onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanlara nüfuz edeceklermiş gibi ciddiyetten uzak laflar edebiliyorsunuz.!

İşte ayet

“(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik .” (Cin Sûresi âyet:1)

“Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.” (Cin Sûresi âyet:2)

i-Neredeyse Cebrail (a.s)’ı postacıya benzeterek istihza…

Peygamberimizi (s.a.s.)’i de , güya tenzih etmek için…robota benzetiyorsunuz ?

Her bölümde “Allah diye işaret edilen” ifadesini kullanırken : Allah (c.c.) görünen bir mekanda sabit, parmakla işaret edilir bir cisimmiş gibi, bir şekle sokmuyor musunuz? Veya Allah’ın zatı yok mu ki; Allah diye işaret edilen tabirini kullanıyorsunuz. Haşa!

Avnullah Özmansur Hocaefendinin eserinden faydalanılmıştır.
ALINTI
fibal:

1. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sevgili yahya kardesim, öncelikle tebrik ederim ahmed Hulusi hakkinda yazdiklarindan dolayi. Bende maalesef (!) kitaplarinin bir kacini okudum ve hezeyanlarina vakif oldum. Allah böyle sapiklardan müslümanlari muhafaza eylesin. Rabbim sadat-i Kiramin yani kuran ve sünnet ehlinin yolundan cümlemizi ayirmasin. Yasar nari Öztürk, Zekerriya kapkara, ahmet hulusi vb. ahir zamanda zuhur edecek olan deccalin bu zamanki askerleridir (Hizbusseytan-kuran dili ile)…
2. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sunu da eklemeden gecemiyecegim yahya kardesim. ” Zaten yanlis olan Vahdet-i Vucud görüsü” tabirini yinede kullanmazsak iyi olur. Cünkü Muhyiddin Arabi, Imam Nablusi, Sadreddin Konevi, Mevlana-i Rumi gibi zatlarin benimsedigini unutmamak gerek, her nekadar imam-i Rabbani tenkit etmissede. Zira imam-i rabbani mektubatinda seyhul ekber icin vahdet-i vucudu benimsemesine ragmen cok yüce makamlarda müsahede ettigini buyuruyor ve hayre ediyor. Vahdet-i Vucud büyük imamin buyurdugu gibi hayret makamidir, dilin susdugu, aklin durdugu ve kalbin serfiraz ettigi bir haldir. Mevlana hz. sormuslar Ask nedir? Cevaben: Ben ol anlarsin! Askdir derim, saygilarimla vesselam
3. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…
4. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…..
5. ebu-zer Diyor:
09 Jun 2007

ibrahim kardes ne üztadin sözü ne de senin ne demek istedigin pek anlasilmadigi. Biraz acarsan memnun olurum, vesselam…
6. hasan Diyor:
09 Jun 2007

(ben muhammediyim s.a.v.))diyen birini küfürle itham etmek çok tehlikeli bir yaklaşım değil mi Yahya kardeş?ithamın doğruysa ki (ben doğru demiyorum),siz birşey kazanamazsınız.eğer yanılmışsanız ne kaybedeceğiniz üzerinde çok çok düşünmenizi acizane tavsiye ederim.
idrak edemediğini inkar etme basitliğinden kurtulamayanın tasavvuf yolunda ilerleyemeyeceği kanaatindeyim.çünkü bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi.bu zatların büyüklükleri ise zaman geçtikçe nisbeten anlaşılmaya başlandı.müntesibi olduğunuzu düşündüğüm yolun büyüklerini hakkıyla tanıyıp onlar gibi olmaya çalışarak yaşamınızı değerlendirmeye çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.inşaalah-u teala…allah c.c. size razı olacağı hayatı kolaylaştırsın……
7. Yahya Baştürk Diyor:
09 Jun 2007

hasan Diyor: bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi!

Kardeş bu yolun büyükleri ile A. Hulusi arasında ne gibi benzerlikler var? açıklarmısın…
8. Muhammet Diyor:
10 Jun 2007

a.hulusi’nin kim olduğu, ne dediği, niye dediği, nasıl dediği, kitapları, bütün yayınları, herşeyi ortada. yayınlarını satınalamayan isterse web sitesini açar kendi aklıyla değerlendirir herşeyi orada para ödemeden. insanları islamı öğrenmekten uzaklaştırmaya çalışan buradaki saptırmacalar kitaplarda kendisine açıklananı anlayamayan bir kişinin a.hulusi ismi üzerinden kendini meşhur etmek için çok eski boşuna bir uğraşıdır. uzatmaya değmez. Allah onu da bu iş için varetmiş deyip geçiniz.
9. hasan Diyor:
10 Jun 2007

Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak…birini küfürle itham etmek iki namlusu olan bir silahı ateşlemeye benzer.ateşlendiği anda ya karşıdakini ya da (Allah muhafaza eylesin)kendimizi vururuz..kim olursa olsun,ne söylerse söylesin başkalarını ikaz etmek maksadıyla bile olsa bu riski almak akıl karı değildir..dünyaya iki kere gelmeyeceğimize göre hayatımızı başkalarının dedikodusuyla değil sevdiğimiz,

tabi olduğumuz büyükleri mümkün olduğu kadar örnek alıp onlar gibi olmaya çalışarak değerlendirmeliyiz..bu yolun büyükleriyle A.Hulusinin benzerliğine gelince hiçbiri hakkında yorum yapmak benim haddim değil.yalnız şunu söyleyebilirim,Allah bana onları hakkıyla sevebilmeyi nasib etsin…’bana’ yerine ‘bize’ diyerek dua etmek isterdim,ancak farklı düşündüğümüz için şimdilik bu duayı ferdi olarak yapıyorum..Allah’ın selam’ı üzerinize olsun….
10. Yahya Baştürk Diyor:
11 Jun 2007

hasan Diyor: Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak!

KİM TEKFİR EDİLMİŞ?

KİME KAFİR DENİLMİŞ?

KİM İNSANLARIN EBEDİ HAYATINI TEHLİYE ATIYOR?

SEN AHMED HULUSİYİ ANLADIĞINIMI SANIYORSUN?

BANA KISACA A. HULUSİ’NİN MİSYONUNU ANLATIRMISIN?
11. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

Merhaba Dostlar,
Peki Hz.Muhammet bugün yaşasaydı,bize bu dini nasıl nalkederdi?…Selam ve sevgilerimle…
12. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

HER ŞEYİ İLAH EDİNEBİLİYORUZ

Merhaba Dostlar,
Bu yazımda insanların, bir şeyleri ilah edinebildiğini kaleme almaya çalışacağım.
İlah edinmenin ne demek olduğunu tekrarlamak gerekirse, isimi Allah olandan başka bir varlığa uluhiyet yüklemek. Peki açık konuşalım, bizim neleri övüp yücelttiğimiz ortada kimileri futbol için bulsa ölecek, kimileri seks, kimileri para ve dünya için, kimileri siyaset,kimileri kimileri sayar gidersin.Herkes bir ilah edinmiş.
Vicdanı açık gönüllere sesleniyorum,Allah’tan gayri bir varlığı,övmek yüceltmek için hizmet etmek,onun rızasını kazanmak için uğraşmak,daha doğrusu,Allah’tan başkasını kalbe sokmak, ona hizmet etmek,onu ilah edinmekten başka nedir?Düşünmek gerekir,hayatımıza neleri soktuğumuzu(Allah’ın evine)düşünmemiz gerekir.
Sevgili dostlar,açık şirk devri kapanmıştır.Fakat gizli şirk,insanların korkulu rüyasıdır.
Ve kimse bunun farkında değil.Müslüman, elhamdulüllah müslümanım deyip camiye gidiyor,namazını kılıyor(namazını onlar kılıyor derler, ben eda edilir yada ikame edilir derim)cami kapısından çıkarken siyaset başlıyor,yok o parti yok bu parti,yok şu zengin olmuş,bende şu tarlayı aldım,vs,vs. Dostlar,dost acı söyler,kalbinde gerçekten Allah olan!başka ilah edinmez!O, kişi ilgilenmez böyle şeyler ile.Tümden elini ayağını çeker demiyorum,yaşamında bir şeyleri ilah edinmez diyorum.Çünkü bilir o kişi şirkte olanın af edilmeyeceğini.Ayrıca,Allah tarafından bırakın affı,kendisi dahi,özde bir olduğu isimi Allah olanı bulamaz ve fark edemez.
Dostlarım, insanlık bir şeyleri bal gibi ilah edinmiş durumda.Allah kuranında bildirilen şirke düşmeyin.Nedir şirk,Allah’tan başka ilah edinmeyin.Lailaheillallah diyoruz,tanrı ve tanrılar,putlar,Allah yerine konmaz,onlar yok,sadece Allah var diyoruz.1400yıl evvel putları ve tanrılık kavramını yıkan Muhammet a.s. gibi,O,risalem nurları kaynağından nur alan, bir yenileyicinin gelmesi ve bir şeyleri yenilemesinin zamanı geldi de geçiyor.Kim bilir belki de yenileyici görevini yapıyordur.
Günümüzdeki kuran meallerinin hemen, hemen tamamında,Allah’tan başka tanrı yoktur ve temizlenmemişler kitaba el sürmesinler geçer.Abdest’i temizlik sanan bir zihniyet oldukça,abdest temizlik olsa,su olmadığı zaman toprak ile abdest alın denmez di.
Ancak kurana göre necaset,kirlilik,bedende değil,şirk olan da,yani bilinçte. Oda nasıl olur demeyin.Kuran kirliğin şirk olduğunu,bilgini arındıran kişi,o kitaba el sürsün demek istemiştir.Vücudunu temizleyen değil.Bilincini temizleyen.Yani ötelerde bir tanrı aramayan,isimi Allah olanı kalbinde hisseden kalbine koyan demiştir.
Evet sevgili dostlar,bu yüzyılda bu gibi konuları yeniliye cek bir yenileyiciye ihtiyaç vardır.Allah’ın sistemin de inzal olmuş bir yenileyici tanıyorum çünkü beni de bilincimi arındıran o yenileyicidir.İsimi önemli değil bilgileri önemlidir.Yeniliği önemlidir.Bu vesile ile dostların bir şeyleri gözden geçirmesi dileğimle.Herkese.Selam ve sevgilerimle…

Hasan BELEK
14-05-2007
13. ebu-zer Diyor:
11 Jun 2007

Sevgili yahya kardesim, anlasilan o ki sözde allahin sisteminii cözmüs islam neferi hakkinda yaptigin calismalr yeterli degil. A.H.nin ne kadar sapkin oldugu hakkinda bir kac yazi daha hazirla ki kimin ne oldugu daha iyi anlasilsin! Ilmihal seviyesini asamamis müslümanlarin bu herifin yaldizli sözlerine kanmasi gayet dogal! Tashihi itikat etmeden kendi akklimiza daha dogrusu heva ve hevesimize göre neyin dogru neyin yanlis oldugu bilmemiz mümkün degildir! Ahmet hulusizedelere duyurulur…
INCE AYAR:
Kod:

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

hönk hoönk hönk, OHA yani,

müslümanlar niye geri kalıyor diye soruyorlar.şu islamı tanımalarına bakarsak, valla çok ilerdeler. böyle avnullahlar oldukça...

neyse,

yazıyı baştan sona okudum . altındaki yorumlarıda...yukarıya aldığım kısımda, avnullah denen kişi, kusura bakmasın hoca diyemiyeceğim ben ona. o olsa olsa. ayet manyağı olmuş biri. bir cümleyi anlatmak için en az on ayet yazmış, ama ayetler ile söyledikleri hiç alakasız şeyler.şu yukarıdaki alıntıladığım yerde.
a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.
diyor. bu durumda, avnullah tersini söylemiş oluyor. yani gökte bir yerlerde tanrı var diyor. e o zaman sormazlarmı adama, peki avni, orallarada bi yerde tanrı varsa, onunla diğeer varlıkların arasındaki sınır nerede başlıyor nerede bitiyor.?
sonra dönüveriyor. la ilahe diyor gersini söylemiyor diyor. adam tam matrak. sen gökte tanrı var diyorsan, tanrının dışındada varlıklar olduğunu söylersen. adama sormazlarmi, sen niye la ilahe deyip gerisini söylemiyorsun diye.
la ilahe ilallah dedinmi. Allah var başka bir şey yok demiş olursun.
ama yukarılarda bi yerde tanrı var dersen, onun dışındada varlıklar kabul etmiş olursun......
diğer saçmalıklara bakıp vakit kaybetmeye değmez avni, Allah , sana ve sana inanan varsa eğer, hepinize İZAN nasip etsin.

Ahmed Hulusi

Merhabalar, bize ne kolaylaştırılmışsa onu yaşar ona inanırız, başka alternatifimiz yok. Bu sebeple birine iftira atmak, kendimizce doğru bildiklerimizi tartışmanın ötesine geçmek, bize ne kazandıracak. İnsanların İslam\'ı tanıması için öncelikle buna gayret eden, onu sevdirmeye çalışan insanları ve düşüncelerini yaşatmak gerekiyor. İnanmıyorsanız buyurun kendi yolunuzdan yürüyün, ancak bir müslümanı kötülemek bir yol mudur ?

Ben Ahmed Hulusi sayesinde dinimi daha doğru ve bilinçli yaşamaya başladım. Allah (cc) tarafından emrolunanı daha kolay kabul ettim. Peygaberimiz Hz. Muhammed\'i daha yakından tanıdım. Kendinden Allah (cc) razı olsun, bu dünya yaşamında ve sonrasındaki sonsuz yaşamda.

yorum..

ahmet hulusinin her bir kitabını satır satır tekrar tekrar okumuş biri olarak iki kelime de ben etmek isterim ki:EY ŞÜPHESİ OLAN KARDEŞ ONUN HERBİR FİKRİNİN İZİNİ SÜR; GÖRECEKSİN Kİ YA TASAFVUF BÜYÜKLERİNDEN BİRİNİN YADA BİR BİLİM ADAMININ SÖZÜYLE SAĞLAMASI YAPILMIŞTIR... mesela güneş cehennemdir diyor: kuranın son bölümlerindeki cehennemi tarif eden ayetleri bir araya getir sonra
national geografic\'in GÜNEŞİN ÖLÜMÜ belgeselini izle,,kararını sen ver...

vahdet-i vücud görüşünü sapıkça buluyorsan eğer; ihlas suresini, hadid suresinin üçüncü ayetini ve ...Allahu bi külli şey in muhiyt ayetlerini bir araya getir de bir bak samimiyetinle bi bak ALLAH AYRI BİR YERDE VARLIK AYRI BİR YERDE Mİ DİYE...

izini sürebilirsen araştır ki RİSALET DEVAM EDİYOR... İZİNİ SÜREBİLİRSEN ARAŞTIR Kİ ALLAH SENİ
SENİNLE VE DİĞER KULLARIYLA -ARACILIĞIYLA- HER AN HESABA ÇEKİYOR
VE EĞER RABAĞLANTILARI KURABİLİRSEN GÖRECEKSİN Kİ; ALLAH ONUNLA(AHMET HULUSİ) DİLEDİĞİNE HİDAYET EDİYOR

Ahmed Hulusi'yi hiç mi hiç

Ahmed Hulusi'yi hiç mi hiç anlamamışsın!

-Kapasite-

Ahmed Hulusi isimli zat herkes OKUyabilsin istemiştir bazı meseleleri.Kendisine verilenleri paylaşmak istemiştir. OKUyamayanlar da çıkacaktır illa ki. Bazı zihniyetler güzel işleri çıkarsızca misyon edinenleri nasıl anlasınlar.Kendilerinden böyle bir istek hasıl olmuş mu ki şimdiye kadar?

Görüyorum ki Ahmed Hulusi'nin

Görüyorum ki Ahmed Hulusi'nin buradakilerde benim en başta yaptıgım gibi bir kitabında bir cümlesine rastlayıp vahdeti vcudcu demişler, bende öyle demiştim daha sonra Allah nasip edip bir kere daha okuyuncaya kadar ahmed hulusi imamı rabbani (k.s) ve abdulkerim ceylli (k.s) örnek verir onlarla aynı görüştedir yani vahdeti şuhud, bakın burada insanları yonlendiriyorsunuz yonlendirecekseniz kitapların yazıların hepsini okuyun ben okumaya devam ediyorum hala kabullenmek için arastırdıgım konular var tabi ama yanlış yapıyorsunuz okumadan bilmeden uyduruyorsunuz. Rahman arşa istva etti diyorsunuz Allah gökte diyorsunuz neden Allah orda ''Rahman'' ismini kullanmış düşğnmüyorsunuz bu vehhabi kafasıdır Bu arada abdulkadir geylani muhyiddin arabi ve elmalılıyı benzerlerini okuyanlar görceklerdir ki ahmed hulusi kadafan konusmuyo onların soylediklerinin aynısını bilimle birlestiriyor.

Ahmed Hulusi

Ahmed Hulusi yi karalayanlar fetullahçılar adnan oktarcılar yobaz takımları gerçeği saklayan takımlar karalıyorlar arkadaş inanmayın soytarılara Ahmed Hulusi tam bir Hak anlatıcısı öyle güzel insanları karalamarına izin vermeyelim kitaplarını okuyun kalbiniz pis deilse anlicaksınız

CVP:Ahmed Hulusi

amerikadan süper hak anlatıyor ama fetoşla birlikte anlatmaya devam ederler..

gerçekler ortada.. neyin karalaması. ancak sizin gibi cahilleri kandırırlar ahmet hulisi gibiler

anlamaya çalışssnız ya.

tevhid i anlatıyor,anlamaya çalışın lütfen,karalamak kolaydır.

evrim

Tevhid evrimi kabul eder mi sence insansılar konusunu oku bence saçmalıyor adam.

Rabbim herkese

Rabbim herkesin ilim, irfan ve idrakini artirip, en dogruyu ve hayirliyi bulmayi ve bu yönde ömrünü gecirmeyi nasip etsin... Amin...

YA BİLİMİ KİM YARATTI EY

YA BİLİMİ KİM YARATTI EY SALAKLAR!!!!!
HERŞEYİ YARATAN SENİN KAFANDAKİ DÜŞÜNCEYİ DE YARATIYOR HABERİN YOK YAAAAA!!!!SİZ SANIYOMUSUNUZ Kİ O İSTEMESEYDİ BİLİM VAR OLURDU???? BİLİMİ TEKNOLOJİYİ KULLANMA NİYETİNE GÖRE SINIYOR OLAMAZ MI? Kİ ZATEN EVE GİREN SİNEKLE BİLE BİZİ SINAYAN O YÜCE RABBİMİZ?? NEDEN BİLİMİ DE VAR EDEREK SINAMASIN Kİ???

DERLERDİ İNANMAZDIM....DÜŞÜNMEYEN MANTIKSIZ EZBERE ASALAK GİBİ YAŞAYAN İNSANLAR GERÇEKTEN 24SAAT İNTERNETLERDE DOLAŞIRMIŞ BOŞ BOŞ KİME NE YORUM YAPCAKLARINI ŞAŞIRIYORLARMIŞ..HARBİDEN DOĞRU..BİRKAÇ AYDIR GİRMİYORDUMDÜŞÜNMEKTEN DÜŞÜNEREK YAŞAMAKTAN VE KONUŞMAKTAN DOLAYI...GİRDİĞİMDE BU GEREKSİZ SİTE VE İÇİNDEKİ İNSANLARIN SAÇMALIKLARIYLA OYALANDIĞIM İÇN ALLAH BENİ AFFETSİN ZAMANIMI ÇÖPE ATTIM RESMEN..
ALLAHA EMANET OLUN..

CVP:YA BİLİMİ KİM YARATTI EY

saçmalıkların bir yenisi eklediğin için sağ ol.. gerekli ki girmişsin.

kendinin ne yazdıgının farkındamısın. otur bir düşün

ARKADAŞLAR..akıl var mantık

ARKADAŞLAR..akıl var mantık var!!!!!! elbette Allahın rızası için olamaz o ibadetler!!!
SEN HİÇLİKTEN VAR EDİLMİŞ İNSANSIN KİMSİN Kİ ALLAHIN RIZASINI KAZANABİLEN OLASIN?? ALLAHIN SENİN RIZANA İHTİYACI YOK!!!!!!!!ONUN POFLANIR GİBİ SENİN İBADETİNE DE İHTİYACI YOK!!!! BİR BİLDİĞİ VARKİ BUNLARI YAPTIRIYOR..AHİRETTE BİRŞEYLER İÇİN İŞİMİZE YARAYACAKKİ YAPTIRIYOR!!!!! RABBİMİZ NE İSTEMİŞSE SADECE BİZİM İYİLİĞİMİZ MENFAATİMİZ İÇİN İSTİYOR!!! HAVA SU TOPRAK SEBZELER MEYVELER AĞAÇLAR GÜNEŞ AY YILDIZLAR DENİZLER HERŞEY BİZİM MENFAATİMİZEYDİ...ORUÇ MESELA BEDENİ TERBİYE ETMEK,SABRI ÖĞRETMEK VS VS İÇİN TUTUYORUZ ÇÜNKÜ SABREDENLER KAZANANLARDIR....BURDAN YAKIN!!!!! NAMAZ KILANLAR KAZANIR....NE KAZANIR İŞTE???ALLAHIMIZI,BİZİ SADECE KENDİSİ İÇİN İBADET EDELİM DİYE YARATTIĞINI DÜŞÜNMEYİN...O BİZİM GİBİ DEĞİL ZATEN HAŞA..O YİNE BİZİM İÇİN İSTER O İBADETLERİ VS.LERİ...Kİ ZATEN DEDİĞİM GİBİ ONUN BİZİM AHİRET HAYATINA GÖRE 1SAATLİK DÜNYA HAYATINDA YAPILAN 3 5 İBADETİMİZE İHTİYACI YOK!!!!!ZİKİRE GELİNCE; Ahmt Hulusi Esmaül Hüsna zikredin diyor...duları edin diyor..bunu Ahmet Hulusi dediği için mi X Y hocaları zikir yapmayın diyor??????????
Allahı Esmaül Hüsnayı zikredin...hadis: kimki,Allahu Teala yı çokça zikrederse O da O kulunu çokça zikreder..bunu yaparken de Allaha inanarak o zikrin manasına inanarak ve şeytan ve cinlerrin şerrinden Hakikatimiz olan Allaha sığınarak yapın ki bazı arkadaşlar gibi olumsuzluklar yaşayınca Ahmet Hulusiye saymayın...sonuçta bu dualar ve zikirler zaten vardı!!!!!!!!!!Ahmet Hulusiden önce de vardı!!!! AKILLI OLUN İFTİRADAN KORKUN ALLAHIN AZABINDAN ALLAHA SIĞININ!!! HAKKINIZI HELAL EDİN...

CVP:ARKADAŞLAR..akıl var mantık

"Allahın rızasını kazanmak" sanırım yeni saldırı noktasınız bu.. kalbinden vurmak niyetiniz :)

kimsinki Allah'ın rızasını kazanabilesin diyene sen kimsin ki Allah'ın cennetini kazabilesin.. yallaaa doğru cehennemine demeli.. kelime oyunu yaparak akıl bulandırma yerin fakur fakur kaynıyor olmalı..

düşünmeyi unutmuş müslüman

düşünmeyi unutmuş müslüman kardeşlerim!!!! evet ötede biyerlerde tanrı yok!!!! evet ötelerde bir yerlerde gene ilah da yok!!! ÇÜNKÜ İLAH ÖTELERDE DEĞİLL ŞAH DAMARIMIZDAN DAHA YAKIN OLACAK BİR YERDE!!!!! SİZ BUNU İDRAK EDEMEDİĞİNİZ GİBİ AHMET HULUSİNİN ASIL SÖZLERİNİ SAPITIYORSUNUZ!!!ONA İFTİRA DA ETMİŞ OLUYORSUNUZ!! YA DÜŞÜNÜN BE Bİ KERE DURUN DÜŞÜNÜN!!!! herşeyin kaynağı nerden gelmiş? Allah(c.c) kendi ruhundan üflemesi Hz Ademe kendi varlığındaki nitelikleri DAHA KISITLI MİNİMUM OLARAK insan denen üstün varlığa baaşetmiştir!!!azcık düşünün ya azıcık!!! EVET DÜNYA RÜYA ALEMİDİR..ÖLÜNCE UYANACAĞIZ!!!!BU GERÇEĞİ ASALAK CÜBBELİ AHMET HOCA ABARTARAK SAPITARAK AHMET HULUSİYİ KARALAMA ÇABASINDADIR!!! "biz ayetlerimizi misallerle verdik.belki düşünürsünüz diye...." bu ayete göredeee belkide melek cin şeytan cennet cehennem kavramları o cahiliye devrindeki insanların kabul edeceği şekilde peygamberlerimiz tarafından elbette misallerle anlatılacaktı!!!!! O KIZ ÇOCUKLARINI GÖMEN,TAŞLARA TAPAN,KADINLARI MAL GİBİ SATAN O CAHİLLLERE HAKİKAT ELBETTE MİSALLERLE VERİLECEKTİ...VE KOMİK OLAN İSEEE SİZ HALA O CAHİLİYE DEVRİNDEKİLER GİBİ DÜŞÜNMEDEN EZEBERE BU DİNİ YAŞAMAKTASINIZ...Allah gökte yerde tüm varlıkların özünde.heryerde'dir den kasıt bu olmayacak da ne olacak? akıl var mantık var..salak salak onun bunun cümlesini yarım yalak düşünmeden yargılayacağınıza oturun da Allahtan töbe edin böyle iftiralardan sizi korusun diye..SİZ CAHİLİYE DEVRİ GİBİ YAŞAMAYA DÜŞÜNMEYE DEVAM EDİN...BU GÖRÜŞLER 2012 HATTA 2013 DİYİM İNSANLARINI TATMİN ETMİYOR!!!Kİ BENİDE ETMEMİŞTİ...AHMET HULUSİDEN ALLAH RAZI OLSUN Kİ SAYESİNDE ALLAH AŞKIYLA YANAN BİRİ OLDUM...HAKİKATİN NE OLDUĞNU ÇOKKKKK DERİN GENİŞ BİR DÜŞÜNEBİLİRSENİZ ALLAHINDA İZNİYLE SİZDE KAVRARSINIZ...AYET:"HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR OLURMU" DER....BİLMEDEN YAPILAN İBADETLERİN EVET BİR DEĞERİ VARDIR MUTLAKA AMA BİLEREK YAPILDIĞNDA DEMEKKİ DAHA DEĞERLİ OLUYOR..ZATEN CENNETİN DE 7 KATI VAR..BİR BODRUM KATTA OLMAK VAR BİRDE DAHA ÜST KATLARDA OLMAK VAR...SİZ BODRUM KATIYLA YETİNEBİLİRSİNİZ O SİZE KALMIŞ;AMA BÖYLE İFTİRALARLA DA ZOR!!! BIRAKIN ONUN BUNUN YAŞANTILARINI VS...ADAM KİTAP BASIYOR ALLAH İLMİNİ ÇIKARSIZCA DAĞITIYOR...X Y HOCALARI BUNDAN 3 5 DEĞERE SATIYOR...İŞTE AYET:"VAY HALİNE ONLARIN Kİ ALLAHIN İLMİNİ AZ BİR MADDİ DEĞER KARŞILIĞINDA SATANLARIN HALİNE....." düşünenlerden olsaydınız,Allahın ilmi hakikat bilgisi için canlar mallar aileler evlatlar ortaya konmuştur...ama bugün Kuranlar para karşılığı satılmaktadır!!!!

NOT= ayetlerin hangi surelerde olduğunu ezberleyecek kadar kapasitem yok.ancak ben Kuranı okuyan okurken düşünen düşündükten sonra ruhuma beynime kalbime hayatıma fiillerime geçiren biri olduğum için çokda ispat içine girme gereği duymuyorum...AÇIN BAKIN KURAN DA SIKÇA GEÇEN AYETLERDENDİR YAZDIKLARIM..eklemeden edemeyeceğim...Hz. Peygamberimiz (s.a.v)2000lerde yaşıyor olsaydı,acaba bu dini Allahı nasıl izah ederdi????? şahsen bana kalkıp melek şeytan cin var deseydi eee napiim varsa derdim!!!!!! şeytandan cinden melekten kasıt insansı gibi bir varlık değil!!!damarında kan gibi akıp dolaşan şeytan nasıl birşey olabilirki?öte yandan bir ton gezegenler yıldızlar ve yaydıkları ışınlar var bunlar insan üzerinde etkilerde bulunuyor..bilim bunu kabul ediyor artık..inkar etmeniz saçma olur..Allahı sizin gibiler sizin cahil insanlar yüzünden hep gökteeeee uzaklardaaaaa bildim...nedenmi?çünkü çocuk ergen yaşlarda şah damarından daha yakın kavramı idrak edilmiyor ama gökte yukardadır kavramı daha ii anlaşılıyor..bu denenlede uzakmış hissi düşüncesi kabarıyor...ve çok daha özgür sorumsuz düşüncesiz yaşanabiliyor...annenin yeni doğmuş yawrusuna olan merhametin kat kat kat fazlası Rabbimizde de mevcut..mutlaka birilerini yönetiyoruz yada kendi hayatımızı yönetiyoruz,bu Rabbimizdede kat kat fazlası mevcut O tüm evreni yönetiyor.Esmaül Hüsnalardan El-Valiy sıfatına göre....Onun varlığı değilizz de neyiz? haaaa YA KÖTÜLER ŞEYTANLAR NE?diyeceksiniz..kanaatimce onlar da Allahın bizi çeşitli yollardan sınaması için bir sınav aracı olarak kullandığı bir özellik..bu kötü özelliği kullanmak yada kullanmamak da yine Allahın merhametiyle insanın kendi iradesine bırakmıştır!!tabii; Sonsuz cehennemde yaşamalarını kesinleştirmiş olanlar asla hidayete eremezler...işte yine ayet="Ey Peygamber..ne diye üzülürsün onlar için..bilmez misinki Biz istemmedikçe onlar hakikate eremezler,doğru yolu bulamazlar..senin görevin onları davet etmek.." "Ne kadar uğraşsanda göremezler çünkü onların gözlerini perdeledik,istesen de duymazlar çüb,nkü kulaklarına ağırlıklar taktık,hissedemezler çünkü kalpleri mühürlüdür" ............

ARKADAŞLARIM AYETLERDEN ANLADIKLARINIZ DÜŞÜNDÜKLERİNİZ ÖNEMLİDİR..HARFİ HARFİNE EZBERLEMEK MARİFET DEĞİLDİR...ÖLDÜKTEN SONRA ANLADIĞINIZ KADAR CEVAP VEREBİLİRİZ..EZBERLEDİĞİMİZ KADAR DEĞİL!!!! ruhun biyolojik beyin tarafından üretilmesi konusundaki iftiranıza da bişey eklemek isterim..evet yaratılma sırasında Rabbimiz bir ruh baaaşetmiştir!!!düşünün bay ve bayan cahiller...bir insan beynide baaaşedilmiştir!!!!beyin nasıl ki öğrendikçe büyüyor gelişiyor ise,RUH DA GELİŞEBİLECEK OLGUNLAŞABİLECEK BİR VARLIK NEDEN OLMASIN Kİ??????BİR BAKIN ALLAAHI EVRENİ DÜŞÜNEN BİR İNSANIN DAVRANIŞLARINA BİRDE HİÇ DÜŞÜNMEYEN MAL GİBİ OT GİBİ SALLAN SALLAN YAŞAYANLARIN DAVRANIŞLARINA KONUŞMALARINA!!!AYNI MI?? BEDEN BÜYÜYOR VE GELİŞİYORSA...RUH DA GELİŞMEYE BÜYÜMEYE AÇIK OLARAK YARATILDIĞINA SONSUZ İNANIYORUM..BU RUHUN ALLAH İLMİYLE GELİŞMESİNE DE; AHMET HULUSİ BİYOLOJİK BEYİN RUHUMUZU YARATIR EĞERKİ BELLİ İBADETLER ÇALIŞMALAR ÖĞRENMELER VS VS GERÇEKLEŞİRSE BEYNİMİZ AHİRETE HAZIR BİR RUH OLUŞTURUR.....diye izah etmeye çalıştığına inanıyorum.ÇÜNKÜ RUHUN ALLAH TARAFINDAN ZATEN ANA RAHMİNDE VERİLDİĞİNE İNANAN BİRİDİR O!!!!!!!!!!
ONU TANIMADAN ONUN SÖZLERİNİ SALAK SALAK ÇARPITMAYIN!!!!! OTURUN İDRAK ETMEYE ÇALIŞIN HAAA KAPASİTENİZ YETMİYORSA DA YETTİĞİ KADARI İÇİN BOCALAYIN...ÇOK BÜYÜK VE GENİŞ DÜŞÜNEN İNSANLARI DA FINDIK BEYNİNİZLE YARGILAMAYIN:)))))

AĞIR ELEŞTİRİLERİM İÇİN ASLA ÖZÜRDİLEMİYORUM....ÇÜNKÜ BİRŞEYİ ELEŞTİREBİLMENİZ İÇİN GERÇEKTEN BİRAZ BÜYÜK DÜŞÜNEBİLENLERDEN OLMANIZ GEREKİR!!!

İlave olarak

ihlas suresinde Allahın doğmadığı ( onu bir şey açığa çıkartmadığı ) doğurmadığı ( ondan birşey açığa çıkmadığı ) net ve çıplak bir şekilde ifade edilmiştir. Allahın varlığından başka VAR olarak tanımlanabilecek "hakikatte" bir varlık yoktur bunun anlaşılması çok çok çok önemlidir !

ihlas suresi kuranın 3/1 ine denktir diyor Peygamber efendimiz (s..a.v.)

kuranın 3 te birinde verilmek istenilen mesaj bundan ibarettir arkadaşlar. hakaretler yağdırarak olmaz bu işler .

ben yaklaşık olarak 2 ay kadar Ateist olarak yaşamış bir arkadaşınız kardeşiniz abiniz olarak yazıyorum.Ahmet hulusinin yazılarını vidyolarını okuduktan sonra sorularıma cevap buldum.

Karalamak kolaydır !

ve ben şuan 3 aylar diye bilinen recep şaban ramazan aylarının tamamına niyet etmiş namazlarını kılan bir kul halini aldım (elimden geldiğince gücüm yettiğince diyelim) Allahıma şükrediyorum bu şahısı karşıma çıkarttı diye.

Aranızda muhakkak soran olacaktır.Sana Allahın kuranı yetmemiş S.a.v. efendimizin hadisleri yetmemiş te Ahmed hulusi mi yetmiş ??? omu seni ikna etmiş ??!

bu sorunuzu duyar gibiyim,

Ahmet hulusi bana Allahı tanıttı - Ahmet hulusi bana hz. Muhammed Mustafa efendimizi tanıttı .

Diyanet işleri başkanlığının memurlarından

ve Milli eğitim bakanlığının görevli presonelinden daha iyi tanıttı.

Bunların yanında şahsı ile ilgi olarak benim bazı çekingen kaldığım bir nokta var oda A.B.D. de yaşıyor oluşu. ve kitaplarını ücretsiz bir şekilde tüm türkiyeye internetten sparişler ne kadar olursa olsun sorgusuz sualsiz gönderebiliyor oluşu .

eski gazeteci bir kimliği var yalnızca elle tutulur bir şekilde bildiğim. ne yer ne içer nereden geçinir kısmını merak ettiğim gibi bu değirmenin suyu nereden geliyor diyede sormadan geçmek mümkün değil .

Türkiyede yaşasa , bu kitap organizasyonlarının ödenekleri şeffaf olsa her türlü gözüm kapalı arkasından giderim diyebilirim .

Fethullah gülene uyuz oluyorum zaten Amerikada yaşıyor diye .

Ahmet huluside orada oluşu beni iğrilti ediyor.

Ayşe GNGR Hn.bütün ama bütün

Ayşe GNGR Hn.bütün ama bütün sözlerinize ve yorumlarınıza tüm içtenliğimle katılıyorum.ve de destekliyorum.Fakat eleştirileriniz içinde geçen, asalak - cahil ve de benzeri ifadeler sizi okuyanların gözünde düşürüyor.belki yazı yazarken heyecandan farketmediniz..olabilir..
ama insanları güzel olana davet etmenin, bir fikri kabul ettirmenin yöntemi bu olmasa gerek diye düşünüyorum.düşünen insanların bu tip videolara yorum yapmasına gerçekten de ihtiyaç var..çünkü hangi video yu açsan altında bir küfür.bir hakaret..
Halbuki konuya bağlı kalınarak, fikirler üzerinden tartışmak daha verimli olacaktır bence..

ve yorumlarımızda;ben de ne kadar akıllıyım...iyi ki ben vardım da millete yol gösterdim tarzında bir yol benimsemek de savunulan ana fikirlere aykırı düşen bir durum..çünkü ne de olsa

ÜSTÜNLÜK YALNIZCA TAKVA 'dadır..değil mi...?

CVP:düşünmeyi unutmuş müslüman

hindiler de düşünür..

Allaha mekan tayin etmek KÜFÜR'dür.. Allah mekandan münezzehtir. Mekan kavramı onun için geçerli değildir. Bilgisiz düşünce ancak cehenneme odun eder insanı.

syn Ayşe GNGR Ciddi bir psikolojik trawma yaşıyor olmalısınız. DÜŞÜNMEK kelimesi inancınıza çelme takmış tepe taklak yuvarlanmaktasınız..

Allah yardımcınız olsun

yargılamayın kırıcı olmayın hak almayın

Kardeşler; neden birbirimizi eleştirip, yargılayıp kırıcı oluyoruz, neyi ispat etmeye çalışıyoruz, bırakın herkes anlayıp idrak edebildiğini yaşasın, ve ona inansın, kurana inanan için kafurun ayetleri yeterli olmuyor'mu, olmalı müslüman için'de olmayan için'de bu anlayış yeterli, bırakın isteyen istediğine istediği biçimde inansın, gönül kırmayın can incitmeyin hak almayın, doğru bildiğinizi anlamak isteyene anlatın, saygı ve sevgi ile kalın hoş olun.

slm alin onun

slm

alin onun (a.h.)kellesini!!!

Ahmet Hulusi hakkında genel değerlendirmeye, değerlendirme

Avamdan birisi olarak anladığımı ifade edeyim. Yorumcunun bidat yaptığını zannetmiyorum. Nihayetinde bir yorum getiriyor. Allah'ın (cc)isim ve sıfatlarının alemde yansımasından bahsediyor.Panteizm ile söylediklerinin benzeştirilmesi doğru değil.Aynı şekilde zata yönelik zındık ve kafir gibi nitelemelere kayan eleştirilerin doğru olmadığı ve inancımız açısından bu tür nitelemelerin kul hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Ancak yorumdaki yanlışlık görülüyorsa tebliğ boyutu ile eleştirilmesi yerinde olur.

Her Müslüman kardeşime Allah (cc) ilmi ile ilimlenmesini niyaz ediyorum...

Allah'a emanet olun...

Bana da çok tuhaf geldi mu

Bana da çok tuhaf geldi mu yorumlar... yorumları okuyunca şöyle bir araştırayım kimmiş bu yazar dedim. internet ortamından bilgilerine ulaştım. hiç de öyle yorumlandığı gibi küfr içeren billgiye rastlamadım. tam tersi bana çok doğru geldi. yorumlara bakıyorum da gerçekten bu arkadaşlar Allah ı gökte bir yerde oturmuş padişah sanıyor. Ayetleri incelerseniz görürsünzü ki Varlıktaki her zerre Allahın varlığıyla vardır. NE YANA DÖNERSENİZ ONUN VECHİNİ GÖRÜRSÜNÜZ diyor. Bu da Allahın uzakta bir yerlerde olamdığının en açık kanıtıdır BENCE... Tanrı tapınılacak ilah demektir. Allah put değildir ki tapılsın. Allaha iman edilir. Allah a ermeğe çalışılınır. Allahın kulu olunur. Amam TAPINMAK ASLA...

yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi).

ÖNCELİKLE ..SELAMUNALEYKÜM...BİSMİLLLAHİRRAHMANİRRAHİM..
KARDEŞLERİM ..BEN AHMED HULİSİNİN KİTABINI YENİ OKUMAYA BAŞLADIM..VE ÇOK AMA ÇOK GÜZEL BİR OLAYLA KARŞILAŞTIM BEN SİZLER GİBİ ÇOK BİLGİLİ BİRİ DEĞİLİM EĞERKİ YANLIŞ BİRŞEY DERSEM YADA YANLIŞ ANLAŞILARAK SİZİ KIRARSAM HAKKINIZI HELAL EDİN...BEN MERAKLI ARAYIŞ İÇERSİNDE OLAN YAŞI KART AMA BİLGİDE TAZE BİRİ OLARAK BİRBİRİNİZE BU KADAR SALDIRMADAN ÖNCE BANA KULAK VERİN ..LA FAİLİ İLLALLAH ALLAH CC HER OLAYIN HER GELİŞMENİN HERŞEYİ SAHİBİ İKEN AĞZIMIZDAN BU KADAR KIRICI LAFA GEREK VARMI ..ŞİMDİ HERKEZ ELİNDİKE KURANI KERİMİ AÇSIN ALİ İMRAN SURESİNDE 7 AYETE GELSİN VE AYETİN SON CÜMLESİNİ OKUSUN ..BEN SİZE YAZAYIM yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi).ŞİMDİ BİLGİSAYRI OLANLAR KURAN MEALİ ORG SİTESİNE GİRSİN BURADA YAKLAŞIK BU GÜNE KADAR YAZILAN MEALLERİN HEPSİ YAZILDIĞI BİR SİTE ELMALI HAMDİİDİN DİYANET İŞLERİNE KADAR ...BAKIN BAKALIM BU CÜMLENİN KARŞILIĞI NEDİR NE YAZMIŞLAR MEAL OLRAK NERDEYSE TAMAMINA YAKINI ..AKIL SAHİPLERİ YADA DÜŞÜNEN İNSANLAR YADA AKIL VE VİCDAN SAHİPLERİ DİYE MEAL EDİLMİŞLER..GERÇEKTEN KURANIN BİR ÇOK AYETİNDE GEÇEN KELİME NİN GERÇEK KARŞILIĞI BUMUDUR..YANİ BU AYETLERİ ANLIYANLAR ..AKIL SAHİPLERİMİDİR..TAKİ BU KELİMENİN MANASINI A.H BEYİN KİTABINDA GÖRÜP DAHA YOĞUN BİR ARAŞTIRMAYA GİRİNCEYE KADAR BENDE ÖYLE SANIYORDUM..AMA DEĞİLMİŞ ORADAKİ TÜM ALİMLER SANKİ BİRİBİRİNDEN KOPYA ÇEKER GİBİ HEP AYNINI YAZMIŞLAR ..AKIL SAHİPLERİ..ASLINDA illâ ulûl elbâb(elbâbi).MAN KARŞILIĞI ulûl elbab kelime anlamı olarak sırların sahibi demektir.
lûb:sır,
elbab:sırların
ulûl:sahib,sahibi DAHADA AÇARSAK ulûl elbab'ın kuranı kerim'deki vasıflarına baktığımız zaman onların
1-daimi zikrin sahibi oldukları (ehli zikir) ,
2-hikmetin sahibi oldukları (ehli hüküm) ,
3-hayrın sahibi olduklar (ehli hayr) bildirilmektedir.

YANİ KISACASI ALLAH CC İLLA ULÜL ELBAB ..AKIL SAHİBİ DEĞİL AKLIN BİLE KABUL ETMEDİĞİ DERCELERDEKİ SIRLARIN SAHİBİ MANASINA GELMEKTEDİR YANİ GÖNÜL GÖZÜ AÇILMIŞ .ALLAH CC HİDAYETİNE ULAŞMAYA YAKINLAŞMIŞ..ŞİMDİ KURANI KERİMDE GEÇEN illâ ulûl elbâb(elbâbi).KELİMESİNİ BU GERÇEK KARŞILIĞINI KOYARAK OKUYUN ...SONRA BİR DÜŞÜNÜN BU MEALLERİ HAZIRLAYAN ALMALI HAMDİ DAHİL OLMAK ÜZERE NEDEN BÖYLE BİR DÜZ MANTIK YOLUNU SEÇSİN..NEDEN OLAYI ALLAH CC SÖZLERİNİ BASİTE İNDİRİREK GERÇEK MANASINDAN UZAKLAŞTIRSIN ..BİR DÜŞÜNÜN VE SONRA TEK TEK İNCELEYİN illâ ulûl elbâb(elbâbi).KELİMESİNDE NEREDE AKIL NEREDE SAHİP GEÇMEKTEDİR ...UNUTMAYIN BİR ÇOK FIKIH KİTABINDA NİSA SURESİ 119 AYETİNDEKİ .....Ve le udillennehum ve le umenniyennehum ve le âmurannehum fe le yubettikunne âzânel en’âmi, ve le âmurannehum fe le yugayyirunne halkallâh(halkallâhi. Ve men yettehıziş şeytâne veliyyen min dûnillâhi fe kad hasira husrânen mubînâ(mubînen).MEALİNİ FIKIH DÜŞÜNÜRLERİ VE YAZARLARI DÜNE KADAR HAYVANLARIN KULAKLARINI YARIP KABEYE ADIYORLAR DİYE DÜŞÜNÜYORLARDI AMA BU GÜN DOLİ HAYVAN KOPYALANMA KONUSU GÜNDEME GELİNCE ..YENİ MEAL VE AÇIKLAMALAR HAYVANLARIN YARATILIŞINI DEĞİŞTİRECEĞİM MANASI NI KULLANMAYA BAŞLADILAR..BU YÜZDENDİRKİ...LÜTFEN KAYNAKLARINIZI GENİŞ TUTUN VE ARAŞTIRIN VE İNSANLARA ÖNYARGIYLA YAKLAŞMAYIN BU YÜZDEN A.H ABİMİZİN YALNNIZCA BU KELİYİ YERLİ YERİNDE DİĞERLERİNDE FARKLI OLARAK KULLANDIĞINDAN DOLAYI BİLE TEŞEKKÜR EDERİM..ALLAHA EMANET OLUN..DİĞER KONULARIDA BOŞA ATMIYOR ONLARIDA TENKİT KONULARINIDA ŞİDDET LE ARAŞTIRACAĞIMIDA SAYGILARIMLA SUNARIM

Yanıt : yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi).

E'ûzü Bi'llâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm Bismi' llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât(muteşâbihâtun), fe emmâllezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlihi, ve mâ ya’lemu te’vîlehû illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi).

1. huve ellezî : O ki
2. enzele : indirdi
3. aleyke : sana
4. el kitâbe : kitap
5. min-hu : ondan
6. âyâtun : âyetler
7. muhkemâtun : muhkem, hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan, kesin hükmedilmiş olan
8. hunne : onlar
9. ummu el kitâbi : bütün semavî kitapları ihtiva eden ana kitap
10. ve uharu : ve diğerleri
11. muteşâbihâtun : tevile tâbî, yoruma açık
12. fe emmâ ellezîne : fakat onlar
13. fî kulûbi-him : onların kalplerinde vardır
14. zeygun : eğrilik, bâtıla meyil
15. fe : bu sebeble
16. yettebiûne : tâbî olurlar
17. mâ teşâbehe : muteşâbih olanlara, yorum gerektirenlere
18. min-hu : ondan
19. ibtigâe : amaç edindi, istedi
20. el fitneti : fitne
21. ve ibtigâe : ve amaç edindi, istedi
22. te'vîli-hi : onun tevilini, açıklamasını, yorumunu
23. ve mâ ya'lemu : ve bilmez
24. te'vîle-hu : onun tevilini, açıklamasını, yorumunu
25. illâ allâhu : Allah'tan başka
26. ve er râsihûne : rûsuh sahipleri - ilimde derinleşmiş olanlar -
27. fî el ilmi : ilimde
28. yekûlûne : derler
29. âmennâ bihi : biz ona inandık, ona îmân ettik
30. kullun : hepsi
31. min indi rabbi-nâ : Rabb'imizin katından
32. ve mâ yezzekkeru : ve tezekkür edemezler anlamını çıkartamazlar
33. illâ ulû el elbâbi : ancak, sadece lübblerin, sırların sahipleri

by Misafir

Çok güzel bir ayeti örnek vermişsiniz. Allâh' ın ayetleri zaten birbirinden güzeldir.
Şimdi sizin anlatımınızı bir aynaya çeviriniz ve A. Hulusi' ye yansıtın.

Anlamnını sadace Allâh' ın bildiği ve de sır sahiplerinin anlayabildiği ayetlere bizler MÜTEŞABİH ayetler diyoruz. İlimde derinleşmiş olmanız - ki bu derinleşme çalışma ile olur - bu ayetleri açıklamaya gücünüzün yetmeyeceğini anlatıyor size. Ancak ve ancak Allâh' ın seçtiği kişiler ki Allâh Refî' dir, onlar bu ayetleri açıklayabilirler. Bu nedenle siz A.Hulusi' ye güvenmeniz ayette belirttiği gibi

1- kendisinin fitne çıkarmak için müteşabih ayetleri açıklamaya yönelik istek ve çalışmalar yapmasıdır. Ki bunu çalışarak ilimde derinleşmiş olmanın güveni ile yapar. Halbu ki bu ayetleri ancak ve ancak Allâh bilir ve de dilediği SIR SAHİPLERİ açıklayabilir. Sır sahibi olmayan kişi açıklamak ister olduğunda kendisi " BİR FİTNE ÇIKARMAK " derdinde olduğunu ayet söylüyor. Ya da

2- A. HULUSİ Sır Sahiplerden biri. Bu anlamda Kur' an-ı Kerîm meali yazmak bir derece kendisini pak çıkarmış görünür. Sıkıntı şudur, bu yeterli değildir. MUCİZELER, Kerametler göstermesi aranacak ilk delildir. Sır Sahibi olmak demek budur. Mucizeler ve kerametler Allâh' ındır. Sır sahipleri de bir sebeptir.

şimdi , 1. kısım için A.Hulusi' yi takip etmek " BİR FİTNE PEŞİNDE KOŞANI TAKİP ETMEK " anlamına geliyor. 2. Kısım için A.Hulusi' yi takip etmek " KENDİSİNDE NE MUCİZE NE DE KERAMET GÖRMEYİŞİMİZ YÜZÜNDEN ONU YALANCILARIN DANİSKASI YAPAR "

ÇÜNKÜ Müteşabih ayetlerin anlamını ancak Allâh bilir ve de SIR SAHİBİ KULLARINA bildirir. Müteşabih ayetlerin peşinden koşmak bir insanı FİTNECİ YAPAR. Bu Anlamda bu ayeti okuyunuz ve de kararınızı veriniz.

Sonra da ELMALILI HAMDİ YAZIR' a kızarsınız. Bilmez misiniz ki A.HULUSİ de, diğerleri de Elmalılı Hamdi Yazır' ın mealinden yola çıkarak kendi meallerini yazarlar. Birisi temel kaynağı inkar edince ne anlama geldiğini düşünün, düşünün, düşünün, düşünün, düşünün.....

Ve Selâm

Bu nasıl bir İslam anlayışı?!!

Sayın yorumcu, imandan maksat ve hedef keramet midir? Bu nasıl bir İslam anlayışı?!! Güzel yazmış diye okumaya başladım ama sonu hoş bitmedi. En güzel keramet güzel ahlaktır. Resulullah'ın bir kaç kuvvetli olmayan rivayet dışında kaç tane kerameti var Kuran ve güzel ahlaktan başka? Bilakis, mertebesi artan ve nefsinden azade olan keramete tevessül etmez. İspat arzusu, nefsle alakalıdır. Üstelik kimin ne kerameti olduğu da bilinmez. Ulu orta keramet gösterenler de sadece peygamberlerdir. Ulu orta olduğundan o keramete mucize denir. Veliler keramet gösterirse edepsizlik etmiş kabul edilir, ilahlık davasıdır. Peygamber midir ki kanıt getirsin? Bu dediğiniz ahlaki veya ilmi bir kriter değil, eleştirecekseniz daha tutarlı olun. Müteşabih ayetler konusundaki hassasiyetlere katılırım, ama keramet göstermek meselesi tartışılır. İnsanları yanlış yönlendiriyor, imandan maksadın bu olduğuna dair batıl bir anlayış zerk ediyorsunuz. İslam bu değildir. Bu bakış açısı hatalıdır bana göre! Doğrusunu Allah bilir.

Yanıt : Bu nasıl bir İslam anlayışı?!!

Yanıtınız için teşekkür ederim.
Müteşabih ayetlerden bahis ediyoruz. Sır sahiplerinden.
Muhammed ( S.A.A.) Mustafa Efendimiz için hangi mucizelerden bahis etmemizi istersiniz ? Hanane direği mi ? Taşların dile gelip şehadet etmesini mi ? Ayın ikiye yarılmasını mı ? Bir çok suikast teşebbüslerinden kurtulması mı ? Örümcek ağı mı ? Kuş yumurtası mı ? Mirac mı ? Evinden ayrılırken düşmanlarının görememesi mi , Kur'an-ı Kerîm' mi ?......

Keramet karşısında filozof dilsizdir. Çünkü, Allâh' ın dini konuşmaktadır. İnkar eden yorganı battaniyeyi kafasına geçirir. Nedeni de Müslümanlık namusu ile yaşayım ama münafık olmadığımı kimse bilmesindir.

Şimdilerde eline delil alan kendisini iman sahibi olduğunu dahası bu işin nerelere kadar gidebileceğini , diğer insanlar ile kıyas yaparak birilerini suçlamak ya da kendisini ön planda tutmak istemekte. Bu mudur İslam ? Ya da kerametini ortaya koyup - ki bu kendi isteği ile değil Allâh' ın dilemesi ile mümkündür - İslam dinini tebliğ etmek.

Ali ( K.V. ) Kendisini diğerlerinden farklı kılan nedir ?
Ya Ahmet Yesevi ?
Abdülkadir Geylaniyi ne ile tanırsınız ?
Ya Hünkar Hacı Bektaşi Veli ?
Ya Celalettin Rumi ?
Ya Şemsi Tebrizi ?
......... hangi birinden bahis edelim ?

Bu insanları ötekilerden farklı kılan İslam' ı tebliğ ile birlikte kerametleridir. O kerametlerin aslı Allâh' dandır. Kişiler bir sebebtir.

Şimdi A. Hulusi' nin kerametlerini ortaya koyalım. Kendilerine İslam' ı Tebliğ ediyorum diyenlerin, Adana Kebabın da, 1,5 iskenderinde, asrın mücehhiddidiyim diyenlerin kerametlerini, kendilerini Mehdi ilan edenlerin kerametlerini...... koyalım ortaya. Sonra Battaniye ve yorgan olmaksızın kararımızı veririz. Onu takip ederiz. Bize bu tür kişi ve kişler lazımdır. Ötekilerin kokuları pis geliyor, burnumuzun büyüklüğünden mi dersiniz ?

Bu arada

İl vermeyim, zekası ile meşhur halkın olduğu illerden birinde bir keramet sahibi ( ! ) varmış. Kendisine hediye getirenler için hediyenin muhteviyatına göre misafirin altına renkli minder atarlar, tavuk sarı minder, yurmurta yeşil, para siyah gibi..... Efendi konuşurmuş ya niye zahmet ettiniz tavuk , yumurta ve para için.....

İşte İslam dinini nereye getirdiler.

Allâh intikam alanların en hayırlısıdır.

Ve Selâm

Süleyman aleyhisselam, Saba

Süleyman aleyhisselam, Saba melikesinin tahtını kimin getireceğini soruyor. Ashabından kamil bir kişi ile bir de cin talip oluyor. Cin diyorki onu sana sen yerinden kalkmadan getiririm. Ashabı da diyorki gözünü açıp kapatmadan getiririm. Bu kısmı önemli değil.. Önemli olan bir cinin de keramet gösterebileceğidir. Şeytanlar, imanı zayıf olanlara veya iman etmeyenlere gizlice yardım edip (bazen yardım ettiği kişinin bu yardımdan haberi bile olmaz)keramet göstermelerine sebep olarak evliyadan sanılmalarına neden olabilirler. Bugün veli sandığınız, keramet gösterenlerin çoğu bir cinin yardımıyla bunu yapıyordur, ama siz onu ehli kemalattan sanırsınız. Uzakdoğulu yogileri bir araştırın. Mesela Sahi Baba ve benzerlerini... Eğer keramet bir ölçü olsaydı, yogiler, sadular Müslüman velilerden çok keramet gösteriyor. Eğer sizin iman kıstasınız buysa, hataya düşmeniz an meselesidir. Allah böyle zaafları sınar. Bu yazışmayı sürdürmeye gerek olduğunu sanmıyorum. Ben ilmi kerameti baz alırım, siz kevni kerameti. Sizin ilmi görüşlerinizle benimki ortak bir noktada buluşmaz.

Hayıra vesile olan hayrı işlemiş gibidir.....

Selamun Aleykum; Değerli abiler ablalar kardesler;
Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Bu güne kadar Ahmed Hulusi Beyi karalayanlar kötüleyenler yapmayın günahtir kardeşlerim. Bakın ben 3000 uc bine yakın kitabini dağıttım. Bu bir köprü gibidir. Bir eserdir. Niçin zarar vermeye çalışıyorsunuz? Böyle bir eser bırakmıyorsunuz dünyaya eseride eseri yapan yazarada zarar veriyorsunuz.? Yapmayın! Okuyun....üstelik oku emrini veren bir dine mensubuz o zat sizin dediğiniz gibi değilse yarın davacı olacaktır sizden ....

Rahman hepimizi hidayete kavuştursun (Amin)

islam anlayisi

SLM / arkadaslar ahmet hulusinin kitablarini okudugumdan itibaren vicdanim beni namaz kilmama daha durust dogru dusunme ve yasamaya sevk etmistir bu yarari benim icin yeterlidir .. diger konuda LA ILAHE diyor sonu gelmiyor diyorlar karsi geliyorlar ALLAH YOKTUR dedi diye itham ediyorlar peki onu oyle anliyorlar ise %99 ALLAHA PEYgamberine kulluk gorevlerini neden ardindan soyluyor TEK ALLAH VAR DIYOR suzgecten gecirip okuyanlar icin guzel bir site kitap ahm hlsi...

DİKKATLİ OKUYUN >>>>>>>>

şerri bırak bu devirde müslümanların HAYRINDAN DAHİ allaha sığınmak lazım !!!
cahil,paraya tapmış,üç kağıtçı,bencil,medeniyetsiz,görgüsüz,sözüne güvenilmez,anlayışsız,kadın döven,kaba saba,pis,ağzı,nefesi,ayağı kokan,dedikoducu vs gibi ne kadar süfli sıfatlar varsa bunların hepsine sahip siz o aziz müslümanlar ...
hangi müslümanlık hangi allah tan bahsediyosunuz siz yahu ??
bugün müslümanlar yahut müslümanız diye geçinenler allah ve resulünün yüz karasıdır ancak..
1000 kişide 1 tane insan ya çıkar ya çıkmaz. insan diyorum insan sadece insan..bırak müslümanı müslümanlık daha sonra gelir..
şimdi geleim esas meseleye...
ahmet hulusi beyefendi bir zattır.düşünen bir zattır.kibar ve anlayışlı bir insandır..sadece bu yeter artar bile...
yok efendim ne yapmış,insanı küfre sokacak sözler söylemiş yalnışlar yapmışmış !!!
efendiler insanı kimse küfre sokamaz şeytan bile sokamaz ..insansan eğer tabi..
kuranda bazı ayetler vardır ''o gün birbirlerini suçlayıp durular'' der..
kim ?
aha sizler !!!! başkası değil haaaa...ayet sizden bahsediyo...
bizim ayağımızı ahmet hulusi mi kaydırdı diyeceksiniz allaha ??
şeytan dahi sorumluluk kabul etmez bilirmisiniz ??
şeytana uydum dersen şeytan da allaha der ki haşa ..bunların şerrinden ben bile sana sığınırım ya rabbi !!!
allah resulü kimlerle savaştı biliyomusunuz ??
söyleyemem..söylesem de anlamazsınız ki..
şimdi diyeceksiniz ki putperestlerle savaştı ..
şimdi iyi dinle..
islam yeni bir din değildir..allah resulü yeni bir din getirmedi. ne yaptı ?
sadece gerçek olanı söyledi..
o gerçek, temiz su gibidir ki insanın özünde var zaten..
put ,şekil demektir..
putperest ise şekilperest..
şekilperest nedir ? anlayışı şekilde olan,şekile takılıp kalmış,şekil budalası vs artık ne derseniz deyin..
dinden anladığın şekilden ibaretse aha putperest sensin başkası değil..
işin aslı esasını şekil örter şekil !!!
islamda şekle tapmak o yüzden haramdır..
putperestlerin hepsi kendilerini dindar gören kimselerdi..ancak peygamber işin özünden dem vurunca haliyle yaslandıkları güvendikleri o şekillerin kıyameti koptu..
namazın haccın orucun vs hepsinin kıyameti koptu !!
lafı iyi anla ne diyorum. ben senin düşmanın değilim...islam düşmanı da değilim..
namazdan anladığın şekil,oruçtan anladığın şekil,zekattan anladığın şekil,kelimei şehadet gene şekil..
biraz müsaade et de putlarını kırıyım..
vay efendim sen din düşmanısın !!
allah resulüyle bu nedenle savaştılar biliyomusun ??
putları kırmayı dine saldırı sandılar..AYNI SİZİN GİBİ...
o var zannettiğiniz varya işte o yok !! öyle bi allah yok ..lailahe illallahın manası budur...
iman ediyorum diye kendini kendinden örtme..bilmeye çalış bu daha makbuldür. bilinsin diye insanı yarattı..şu yaptığın ibadetlerin ki onlar ibadet falan değil adetleşmiş şekillerdir,zerre faydası yok sana. putların ne faydası olacak anlayın biraz yav..

TARİF

Resulullah efedimiz uğraşıyormuş hakikat anlatacam diye günlerden bir gün şu ayet nazil olmuş BİZ ONLARIN GÖZLERİNİ VE KALPLERİNİ MÜHÜRLEDİK.

Yani boşuna kendini yorma ANLAMAZLAR demiş yaradan. Bu olaylar daha öncede olmuş olaylar azizim diğer ayetle şöyle cevap verelim EY İMAN EDENLER ALLA'a İMAN EDİN! Yani daha hala ALLAH ' a (HAK)kıyla iman edememiş bir çok insan var.

Diğer bir ayetle İNSANLAR İLE AKILLARI MESAFESİNDE KONUŞUN

Diyeceğim şuki SİSTEMDE BOŞLUK YOK OLAMAZ BU DÜKKANDA HER ÇEŞİT VAR AHİR GÜNE KADARDA OLACAK sende (HAK) lısın demek lazım. Nasrettin hoca gibi

Dilinize yüreğinize sağlık aslında bu konular bizlerin istişare ve zekati boyuttaki konularımızdır bilgi paylaşımı açısından bu konuları sürekli olarak işlemek lazım gelir lakin bu gibi konuşmalar en sonunda ego ve enaniyet boyutlarına kadar ulaşıyor alışveriş paylaşmak gibi durumların dışına çıkıp BEN bilirim oluyor.

KUAFENİN OĞLU EBA BEKR ES SIDDIK ' ın dediği üzere

ALLAH'ı İDRAK İDRAK EDEMEYECEĞİNİ İDRAKTİR.

Diğer Bir Ayetle BİZ ONLARA BİLMESİ GEREKTİĞİ KADARINI BİLDİRDİK!

ALLAH'a Emanet hatam varsa affola selametle.

Murat.

allah söyle diyor söylüyorum

allah söyle diyor söylüyorum !!!!
kimi sever kimi sevmez,bana dokunmaz..takdiri ilahidir neticede...
benlik kötü birşey değildir esas kötü olan bensizliktir !!!
bilmiyorsunuz..hamsınız..cahilsiniz..uykudasınız...
ne zaman uyanacaksınız ??
gene bana kızmayın..
pekiyi sen uyandınmı ??
-uyanmaz olurmuyum uyanık kelamıdır bu söylediklerim..
kendinden habersiz yığınla insan sureti almış varlık var bu dünyada ki hepsi uykuda daha..
nas uykudadır diyor ya..daha anlamazsınız..niye ? e uyuyosunuz işte bişeyden haberiniz yok..
bak ne kadar benlikli konuşuyorum ! egoyla enaniyetle dolu..
ben böyle konuştukça sizin de nefretiniz o kadar artıyor..elinizde olsa çarmıha gerip derimi bile yüzersiniz..ki yaptınız zamanında zaten..gene yaparsınız...

Meganne size yapılan uyarılar

Meganne size yapılan uyarılar sonucunca siz zannediyorsunuz ki bana nefret ediyorlar.
Sadece dost acı söyler. Lütfen uyarılarımızı bir kez daha dikkate alınız. İddia ettiğiniz ya da sandığınız kişi olmak mesele değil. Mesele ispat durumudur.

Sözlerinizin ego ve enaniyetle dolu olduğuna kendiniz ya inanmışsınız ya da aksini söylemek için yazmışsınız. Yine mesele şudur ki bizden sizlerin ne demek istediğinizi anlamamızı istiyorsunuz. Bu bir ilim diyebilirsiniz elbette. Dahası bizleri cahil görebilirsiniz. Bizde diyoruz ki yapmayınız böyle. Bakın şeytan da kendisini daha hayırlı ve üstün görmüştü. Üstünlük ilimde mi ? Takvada mı ? Bu soruyu kendinize sormanızı öneririm.

Uyumak ile ilgili bizleri suçlamayınız. Bizler sizleri uyanıkken neler yazdığınızı gördükçe uyumak daha hayırlıdır diye belki de tedbir alıyoruzdur. Allâh sizlerin de bizlerin de bir başkasının da neler yaptığını bilir. Yüce divan elbet kurulur. Bizleri o günde hesap veremeyeceğimiz tartışmaların içine sokmayınız. DERDİNİZ NEDİR ? NET CÜMLELER VE AÇIK YÜREKLİLİK İLE YAZINIZ. Bildiğiniz gibi değil kelimeleri ile yazmayın.

Ve Selâm

sizin için ne kadar yazsak

sizin için ne kadar yazsak gene boş..ne düşmanı anlarsınız ne de dostu..şimdiye kadar yazdıklarımdan birşey anlamayan bundan sonra diyeceklerimden hiç anlamaz..akıl yok,fikir yok,düşünce yok,kafa yok,yürek yok ..insan sureti almış milyarlar..boş kalabalıktan ibaret..puta taptığınızın bile ayırdında değilsiniz ! putu bırak kendi varlığınızın bile...al abdestini kıl namazını sen ne yapacan ötesini..varın beni şeytan bilin..şeytan kelamıdır bunlar sizi cennetten çıkarır..ha cennet nedir bilirmisin ?? nereden bileceksin ?? ya cehennem ?? onu da bilmezsin..öte tarafıysa hiç bilmezsin..ben bilirim ama söyleyemem.niye söyleyemem ? hitap muhatabadır vesselam.karşında muhatap olması lazım ki kelam boşa gitmesin..ehli tarik müsade yok derler.halbuki var lakin alıcı yok alıcı..

Alıcı var,muhatap var..

Meganne,ben alıcı ve muhatabım..Yıl 2004'ten bu yana ...yazdığın mesajları OKU dum.Fazla söylemek istemiyorum. biz bizi anlar ve tanırız..

Söz burada bitiyor...

Yanıt : sizin için ne kadar yazsak

Aleyküm Selâm

En azından Selâm' ınızı alıyoruz. Siz şimdiye kadar hangi yazınızda Selâm' ımımızı aldınız ? ki sizi anlayalım.

Cennet ve cehennem için bize Kur'an-ı Kerîm ve Muhammed ( S.A.A. ) Mustafa Efendimizin bildirdiklerin dışında bir bilgimiz yok. Kaldı ki cennet sevdası ya da cehennem korkusu sizin olsun bize Allâh' ın Didarı yeter - olur da ulaşmak için çabalıyoruz -
Allâh' tan korkarız sadece. Allâh bize yeter.

Ve Selâm

ifadeleriniz hoşuma gitti,

ifadeleriniz hoşuma gitti, katılıyorum ama Allah tan korkma be kardeşim Allah sevgisi bize yeter.

Dikkatle okudum! Sen de dikkatle oku!

"cahil,paraya tapmış,üç kağıtçı,bencil,medeniyetsiz,görgüsüz,sözüne güvenilmez,anlayışsız,kadın döven,kaba saba,pis,ağzı,nefesi,ayağı kokan,dedikoducu vs gibi ne kadar süfli sıfatlar varsa bunların hepsine sahip siz o aziz müslümanlar"

Büyük ihtimalle kibirlenerek ve tiksinerek aşağıladığın bu sıaftalar senin kabir azabın olacak. Burnun yere insinde egondan temizlen diye.

Kaş yapayım demişsin ama göz çıkarmaklada yetinmemiş kafa göz girişmişin. Yaptığın işe yaramamış bence.. Son derece antipatik olmuş.. Birini eleştireceksen ondan daha üstün bir ahlak koy ortaya. Bunu yaparsan ciddiye alınırsın.

Eleştirdiklerinle farkın ne?

Kibir Şeytan'a ait bir özelliktir, bu Hz. Adem'e secde etmesini engellemişti. Cenab-ı bunu Kur'ân-ı Kerim'de:

"(Hz. Adem'e) secde etmekten yalnızca İblis kaçındı. Kibirlendi ve kâfirlerden oldu" (el-Bakara, 2/34).

Küfür ve inkârın en büyük sebebi kibirdir. Buna Hz. Adem (a.s)'ın kıssası en güzel. Nitekim şeytan'ın kibrinden dolayı isyanından sonra, inkâr ve isyan edenlerin çoğu kibir nedeniyle isyan etmişlerdir.

Hz. Musa'nın apaçık delilleri karşısında Firavun inkâr etmişti.
"Sonra da Musa'yı ve Harun'u, firavun ve topluluğuna mucizelerimizle gönderdik. fakat onlar, kibirlendiler ve suçlu bir kavim oldular" (Yûnus 10/75).

Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde inkâr eden zengin ve ileri gelen insanlar kibir neticesinde inkar etmişlerdir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır:

"En sonunda da sırt çevirdi. Büyüklük tasladı ve şöyle dedi: "Bu eskilerden kalan bir sihirden başka bir şey değildir" (el-Müddesir, 74/23-24)

Zenginlik, ululuk ve makam sahibi olmakla kibrin yakın alakası, Teâlâ'nın şeytan'a şu hitabında görülmektedir: "Kibirlendin mi, yoksa kendini yüce mi zannettin?"(Sâd, 38/75),

Molla cami de benlik ve enaniyeti şu şekilde anlatır.

“İri burunlu bir adam bir kadına talip oldu. Kendi meziyetlerini anlatırken ben hafifmeşreplikten ve maymun iştahlılıktan uzak bir adamım. Çirkinliklerin yüklerine katlanmak hususunda da sabırlıyım, dedi.

Kadın cevap verdi:

“Eğer böyle olmayaydı, bu burnu kırk yıl taşımaya tahammül edemezdin. Senin kocaman burnun herkes için bir yüktür. Daha ne kadar, yüzünü her tarafa çevireceksin? Senin her an secdeye varmaklığın ibadet için değildir! Belki burnunun ağır yükünü yere indirmek içindir!

demişler ki şeytan ol ama

demişler ki şeytan ol ama eşşek olma..lafı kibar anla !

Görünen köy kılavuz istemez.

Görünen köy kılavuz istemez. Sen kendini ortaya koyuyorsun zaten. Ağzın pis koku saçıyor. Herhalde kokan baş kısmın, kokusu da ağzından çıkıyor. Derler ki balık baştan kokar. Ön teker nereye giderse, ardındakiler de dosdoğru oraya. Kibir de baştan ayağa sirayet eder. Kusur sende değil, uyduğun başında.

demek ki eksik söylemişim

demek ki eksik söylemişim biraz daha devam ediyim..
sizler doğru lafa hayatta gelemezsiniz doğru söyleyeni dokuz köyden kovarsınız..acıma merhamet vicdan ve hak duygusundan nasibiniz yoktur sizin..hele allah korkusu hiç yoktur !!! bir kişiye 20 kişi birden saldırırsınız..kendinize değil arkanıza güvenirsiniz..
peygamber sizin gibi değildi. olsaydı zaten peygamber seçilemezdi..
sizler insana değil elbiseye bakarsınız..karşıdakini elbisesine göre ölçer biçer ve ona göre muamele yaparsınız..görüntü ve imaj sizin için herşeydir..ensesi kalın birisini gördünüz mü yalaka olursunuz ,bir gariban gördünüz mü de ya ezersiniz ya da insan yerine bile koymazsınız..
okumadan alim yazmadan katip görmeden de şahit olursunuz !!!
din sizin için gelenek görenek adet ve şekilden ibaret birşey olduğu için gerçek dinden kıl kadar nasibiniz yoktur sizin..peygamberler gerçek olanın temsilcileridir örflerin geleneklerin adetlerin şekillerin kalıpların değil..islam bunlar değil ..ve sizler her ne kadar zahiren müslüman görünseniz de hakikatte putlara tapmaktasınız ...
hz peygamberle savaşan zannetmeyin ki başkalarıydı..sizlerdiniz ... vallahi de sizlerdiniz billahi de ..işte söylüyorum o müşrikler sizlerdiniz ..hz ali ye kılıç çekip ehli beyiti kerbelada şehit edenler de sizlerdiniz...
zaman değişir elbiseler değişir ama ruhlar değişmez..

Puta tapan kim acaba?

Puta tapanları kınıyorsun demek. Sen asıl kendi putunu kına! Eğer puta tapıyor olmasaydın; cahil, paraya tapmış, üç kağıtçı, bencil, medeniyetsiz, görgüsüz, sözüne güvenilmez, anlayışsız, kadın döven, kaba saba, pis, ağzı, nefesi, ayağı kokan, dedikoducu vs. görmezdin, sadece Vechullah'ı görürdün ve O huzurda edebinden ağzını bile açamazdın. O zaman bilir ve görürdün ki alemler ve cümle mahlukat Allah'ın sıfatlarına aynadır. Kınayacak bir şey bulamazdın. Cahilliğini ortaya koymuşun ama alim havalarındasın. Ne cür'etle insanları böyle çirkin sözlerle hor ve hakir görebilirsin? Ne öğrendin, ne biliyorsun, kimi seyrediyorsun sen? Bir de tutmuş puta tapmaktan söz ediyorsun. Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun, sakın senin inandığın bir put olmasın? Kibirden kurtulmayan puta tapmaktan kurtulmaz. Kibri olmayan ise, hiç bir şey bilmiyor olsa bile Allah indinde senin halinden daha üstün durumdadır. İster bilerek yaşa, ister bilmeyerek yaşa edebi. Sonuca bakılır, sonuca nasıl vardığına değil. Kendini kandırma! Ama istersen de kandır, kime ne? Kilona para mı verdi Allah, doğru yolda olduğunu zannede zannede girersin cehennemin dibine. Dost acı söyler, ama sen dostunu düşmanını ayıramayacak kadar kibir derdine düşmüşün. Aklını başına topla! Omzun üzerinde taşıdığın o kafa sıratı müstakim üzere değil besbelli. Bakarsın bir daha seni uyaran olmaz!

ben zaten cehennemdeyim hem

ben zaten cehennemdeyim hem de en derininde..size laf anlatmak suya yazı yazmak gibi ama yine de bu yazıları okuyan ve hatta anlayanlar az da olsa var burada. hitap muhatabadır vesselam bu hiç değişmez..onlar için yazıyorum..müsade edilenden gayrısı anlaşılmaz zaten..
öyle bir devirdeyiz ki; akıl fikir gönül izan vicdan adalet gibi duygular gittikçe kayboluyor..insan suretli hayvanlar her tarafı sarmış başa çıkmak mümkün değil..bugün maddiyatın altın çağını yaşarken maneviyatın da en ilkel çağını yaşıyoruz..
bazı tasavvufi lakırdılar okuyup da kendilerini görüyorum zanneden kör yiğitler var..cümle alemde allahı seyir halinde oldukları için (!) dediklerim dokunuyor anlaşılan..herşey allah aynasıysa ben kimin aynasıyım o da ayrı mesele ya neyse..ben hariç herşey allahın aynası diyelim işi bitirelim...
ben insanın sırrıyım diyen allah var..ammaaaaa insanın diyor hayvanın demiyor haaaa...insan demek inisiyatif sahibi düşünen akledebilen gönül ve vicdan taşıyan varlık demektir..işte onun sırrı benim diyor cenabı allah..
onu en güzel şekilde yarattık sonra aşağıların en aşağısına attık ayeti vardır insan hakkında..aşağıların en aşağısına attık demek onun sırrını gizledik manasındadır.mekansal bir indirmeden mütevellit değildir..onu bir tek o bilir başkası bilmez. niye ??
-cevabı söylenmez..buradaki söylenmeyiş karşıda muhatap olmamasından dolayıdır.sadece o kendini tanır başkası tanımaz da ondan efendi ..
biraz kuşkuyla biraz merakla biraz nefretle biraz da ilgiyle şu yazdıklarımı okuyanlar var burada..hiçbir şey yazmayanlar var..yazma ihtiyacı duyanlar var..
onlar için söylüyorum dünyada cehennemi yaşayanlardan biriyim ben işte o kadar..dahası yok...
dünya nüfusunu ortalama 6 milyar insan olarak söylerler..bu nüfusun yüzde 99.99 u hayvandır insan değildir. insan oranı yüzde 0.01 ya çıkar ya çıkmaz...insan sureti almak başkaaaa insan olmak bambaşkadır..
pekiyi sen insanmısın ?
-nerdeee ... ama insanın ayağının altını öperim haaa..hatta secde ederim ona secde ..bilirmisin ? şeytan secde etmemiş yazar kuranda ama ben ederim..

Sana yazdıklarımı da sadece

Sana yazdıklarımı da sadece sen okumuyorsun, herkes okuyor. Bir de böyle bak. Taş bir tane görülebilir, ama kaç kuş vurur orası bilinmez. Eğer okuyan vicdan sahibi bir insan ise, mutlaka bir ders çıkarır. Sana neden tepki gösterdim biliyor musun? Eleştiride haddi aştığın için. Bir düşünceyi eletirebilirsin, ama şahsı eleştirmeye başladığında -ayakları pis kokan veya şöyle böyle gibisinden- orada hatanın dibine vurursun. Farkında mısın, yazdığın düşünceye itiraz etmedim, düşünmeye ve düşündüğünü söylemeye hakkın var. O senin akıl sahibi bir insan olarak en tabii hakkın. Ama düşünce var, düşünce var. Herhangi bir şahsın şahsiyetiyle ilgili düşünce bildirmeye hakkımız yok. İslam buna izin vermez. Onun kanunları var, hukuku var. Bu hukuk, tevhid (birlik) ilkesi üzere düzenlenmiştir. Çerçevesi keskindir. Bunu idrak etmek isteyen, öncelikle zıtlıkları özümsemeyi ve iç aleminde kabul etmeyi bilmelidir. Hoşgörü böyle gelir. Hoşgördüğün her şeyi sevip yapmak zorunda değilsin. Hoşgörü asıl faili ve yaratma hikmetini hoşgörmektir. Aslında hoşgörü sahipleri huzuru ilahide olabilenlerdir. İslam'da fiile buğz vardır, faile değil. Gerçek fail yaratandır. Yaratamayan fail olamaz; kulluk ise sadece köleliktir. Türkçe karşılığı bu. Bir kölede irade olamaz. O sebeple kimi neyle suçlayacağız? Fiilin sana yasak olanından uzak durursun, ama perde arkasındaki faili hakikiyi gördüğün için şahısla ilgili hor ve hakir gören bir yorum yapamazsın. Buna iznimiz yok, Müslümanım diyorsak -ve başka kim diyorsa- İslam'da buna müsaade edilmediğini bilmelidir. İslami açıdan ilmi bir görüş hakkında, -şu görüşü yada düşünceyi yanlış buluyorum, sakıncaları şunlardır- diyebilirsin. Yukarıdaki yazar da bunu yapmış. Kendi görüşüdür, fikri doğru veya yanlış, ama fikrini söylemeye hakkı var. İslam izin veriyor buna. Kimine uygundur bu düşünceler, kimine uymaz ve kabul etmez. Bu da olabilir. Hiç birimiz nübüvvet sahibi değiliz, fikrimizi vahiy gibi göremeyiz. Görmeyenleri de yargılayamayız. Beğenir veya beğenmez, katılır veya katılmaz. İnanır veya inanmaz. Biz de yazarın fikrine katılırız veya katılmayız. Ama ne bizim yazarın şahsına, ne yazarın görüşünü beğenenlerin şansına, ne de yazarın görüşünü beğenmediği kişinin şahsına ve o kişiye inanaların şahsına bir şey söylemeye, hakaret etmeye, hor ve hakir görmeye hakkımız yok. Eğer tevhid gerçeğini anladıksa gereği budur. Anlamadık ve iman ettiysek de gereği budur. Rahman'da korkanlardan isek, emri budur. Ben de senin şahsını kınamaya hak sahibi değilim. Sadece seni uyarmak istedim. Bir vicdanın olduğunu görebiliyorum yazdıklarından. Maksadım senin onu ortaya çıkarman ve buna göre değerlendirmendi dünyanı, seni üzmek be boynunu bükmek değildi. Ümit ederim ki hepimiz anlaşır kaynaşırız. Kendi aramızda fırkalara bölünmeksizin. Kardeşiz biz, ara sıra biraz düdişsek de özde bir olan kardeşleriz. Karde kardeşi sonunda dönüp kucaklarmış. Düşünceler ayrılır veya birleşebilir. İlmin tekamülüne katkıdır her düşünce. İslam'da istişare vardır. Fikrini söyleme hürriyeti de. Bir gün Müslümanlar dinlerinin kadrini kımetini anlayacak ve kardeşçe yaşayacaklar, buna inanıyorum. Farkılıkları, farklı renk ve kokuları, farklı lezzetleri sindirip hoşgörerek barış içinde, kardeşlik içinde birbirlerini tolere edebileceklerdir. Allah'tan niyazım budur. Es selamu aleyküm ve rahmaetullahi ve berakatuhu!

CVP:demek ki eksik söylemişim

Hayırdır donkişotluğa mı soyundun :) yel değirmenlerine harp ilan etmişsin. Çevrene, sağına soluna değil sen kendine bak.. İnsanoğlu bazen yazdıgın gibidir bazen de okuduğun gibi.. çevrene takma kafana kendin ol yeter.. klasik türkiye mantığı ile bakıp insanları bir gruba dahil edip sonrada verip veriştirsen onlardan farksız olursun.

hakkın söylenmesinden niye

hakkın söylenmesinden niye rahatsız oluyosunuz ??? yani şöyle mi demeliydim : ey aziz ve kutsal müslümanlar...haram nedir bilmeyen,kul hakkı yemeyen,putlara tapmayan,içinde allah korkusu taşıyan, hem alim hem de arif müslümanlar...
o zaman mı beni dost belleyecektiniz ??
fukaranın biri padişah atın üzerinde geçerken '' ey padişah allahtan kork'' diye bağırıyor!!! muhafızlar hemen fakiri yakalayıp kellesini vurmaya yeltenirken padişah durun diye emir veriyor ,adam kötü birşey söylemedi allahtan kork dedi ..
benim kimseyle derdim yok kardeşim.burada söylediklerim savaşmak için yahut karanlığa kılıç sallamak için değil sadece ışığın görünmesi içindir..bundan rahatsız olanlar bilsinler ki o rahatsızlık benden değil kendi nefislerinden dolayıdır...

Lisanını düzelt! -2

Senin namaz kılman, çok ibadet etmen hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Onları kendin için yapıyorsun. Allah için ne yapıyorsun? İnsanları, senin onlarla ilişki kurma biçimin ilgilendiriyor. Onlar seni ibadetlerinle, bildiklerinle değil, buların sonucuyla, iletişim şeklinle değerlendirirler. Kendi adına yaptıklarını bırak, Allah için ne yapıyorsun, kullarına nasıl yaklaşıyorsun, bunu göster. Yazdıklarımı nefsinle ve duygularınla değil, aklınla oku. O zaman aslında sana kötü bir uyarıda bulunmadığımı anlarsın. Hocalar değişir, her biri gelir geçer, burada esas sensin. Hocanı savunmaktan daha önemli bir işin var, kendini düzeltmek ve güzelleştirmek.

Lisanını düzelt!

İnsanların sorunu hak ve hakikatle yada Ahmed Hulusi ile değil, sen ve senin gibilerle! Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Sana bakıp hocanı değerlendirirler, yöntemi budur. Eğer doğru bir şey öğrenmiş olsaydın, kibirlenerek, insanları aşağılayarak, ağzını bozarak konuşmazdın. Hangi sebebe bağlı olursa olsun, hiç bir gerekçe yaptığını haklı çıkarmaz. Latif ol, nezaketli ol. Çirkin görme, batıl görsen dahi yaradanından ötürü hoş gör! Gerçeği öğrendinse, takip ettiğin kişi seni aydınlattıysa, yapman gereken budur. Burada hocasını çok nazik ve edepli bir üslupla savunanlar da var. Kibirlenerek, hor ve hakir görerek konuştuğunda baskın çıkacağını mı sanıyorsun? İnsanlar kibirli kişileri dinlemez bile. Sen egonu öne çıkarırsan karşındakinin egosunu da tetiklersin, seni dinlemezler bile. İnsanlar her zaman nazik ve güzel bir lisanla hitap eden kişilerden etkilenir ve ne dediğini dinler. Tavrın yanlıştı, kabul et. Lisanını değiştirdiğin ve daha hoş gelen bir zarfa soktuğun gün seni dinleyenler ve kulak verenler çıkacaktır. Hocanızın aldığı tepkilerin çoğu öğrencilerinin haliyle ilgilidir. Bunu ne zaman anlayacaksınız? Eğer siz takipçilerinde güzel bir şeyler görebilseydiler, ne dediğine kulak vereceklerdi. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz!

bundan sonra yemek yok size..

bundan sonra yemek yok size..

NAFİLE AMA ....

din bir sırdır ki bildiğiniz gibi değil..
ister ilah deyin ister allah deyin ne derseniz deyin bilmiyorsunuz..bilmediğinizi de bilmiyorsunuz !..bilmediğinin farkında olmak ilimdir farkında olmamak ise cehalet..
cahil, bilmeden biliyorum zanneden kişiye denir..
alim ise bilmediğini bilendir..
''insana bilmediğini öğretti'' !!!
düşünmeye değer bir ayettir bu..
sen kirli suyla dolusun önce boşalman lazım..
allah temizlenenleri sever..
insan nasıl temizlenir ?? nasıl cünup olur ?
bunları da bilmezsin..bildiğin gibi değil çünkü..
şeriat elbiseden ibarettir ki işin aslı hakikatini örter.
nasıl örter bilirmisiniz ??
çıldırtıcı bir şekilde örter..
basiret diye örtünün altındakini görebilmeye derler. örtüye aldanmaya değil..
bugün dindarlık sadece görüntü ve şekilden ibaret birşeydir içi boştur..
niye böyle ?
çünkü allah senin için bir hayalden ibarettir gerçek değil..
ahmet hulusinin doğru lafı,hayalinde var zannettiğin allahın aslında varolmadığı..
öyle bir allah yok diyor daha ne desin adam ??
kabeye döndürüyor seni de farkında değilsin !!
allah ötede beride değilse nerede o zaman ?
kabeye dön de gör..müslümanım diyorsun bir de ..
namazda öteye beriye bakmak haramdır namazı bozar..dosdoğru bakacaksın..
bunlar yabancı kelimeler herkes anlamaz ki..sen de anlamazsın..anlamadın zaten..
sen beni bırak benim kim olduğum önemli değil. kimsem kimim sana ne ! bırak iki çift laf da biz söyleyelim..

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar