"Yalnız Kur'an" diyenler Müslüman değildir


İmam-ı Beyheki Delail kitabında şöyle rivayet eder:

"Eshab-ı kiramdan İmran bin Husayn (Radıyallahü anh), şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:

- Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur’anda bir şey bulamıyoruz.

İmran bin Husayn hazretleri buyurur ki:

- Sen Kur’anı okudun mu?

- Evet.

- Kur’anda sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı?

- Hayır.

- Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden [Eshab-ı kiramdan] öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Peki Kur’anda kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?

- Hayır.

- Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Hac suresinde (Eski evi [Kabe’yi] tavaf etsinler) âyetini okumadınız mı? Peki orada Kabe’yi yedi defa tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı?

- Hayır.

- Allahü teâlânın Kur’anda şöyle buyurduğunu duymadınız mı? (Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr 7]

Hz. İmran daha sonra buyurur ki: Sizin bilmediğiniz bizim Resulullahtan öğrendiğimiz daha çok şey vardır."

Bir âyet-i kerime meali: (Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir resul gönderdik.) [Bekara 151]

İmam-ı Şafii hazretleri, (Bu âyetteki hikmetten maksat, Resulullahın sünnetidir. Önce Kur’an zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir) buyuruyor.

Kur’an-ı kerim açıklamasız öğrenilseydi, Peygamber efendimize, (tebliğ et yeter) denilirdi, ayrıca (açıkla) denmezdi. Halbuki, açıklanması da emredilmiştir. İki ayet meali şöyledir:

(Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]

(Biz bu Kitabı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye sana indirdik.) [Nahl 64]

Bu âyet-i kerimeler, açıklamayı gerektiren âyetlerin bulunduğunu gösterdiği gibi, bunu açıklamaya Resulullah efendimizin yetkisi olduğunu da göstermektedir. Kur’an-ı kerimde her bilgi açık değildir. Peygamber efendimiz bunları vahiy ile öğrenmiş ve ümmetine bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed]

(Cebrail aleyhisselam, Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirdi.) [Darimi]

İmam-ı Şarani diyor ki:

Ma'lûmdur ki, Sünnet Kitâb üzere kaziyedir. Aksi değildir. Zira sünnet, Kur'ân-ı kerîmdeki icmallerin açıklanmasıdır. Müctehid imamlar, sünnetteki icmalleri bize açıklıyan âlimler olduğu gibi, onlara uyan âlimler de, onların sözlerindeki icmalleri bize açıklarlar ve bu kıyamete kadar böyle devam eder.Üstadım Aliyyülhavas'dan (rahimehullah) duydum. Buyurdu: Sünnet bize Kur'ândaki icmalleri bildirmeseydi, âlimlerden hiçbiri, fıkıhdaki sular ve abdest bahislerindeki hükümleri çıkaramaz, sabah namazının farzının iki, öğle, ikindi ve yatsının farzlarının dört, akşam namazının farzının üç olduğunu, bilemezdi. Aynı şekilde hiçbir kimse kıbleye dönüldükte yapılan düâda, iftitahda ne söyleneceğini bilemezdi. Tekbîrin nasıl olduğunu, rükû' ve sücûd tesbihlerini, ta'dili erkânı, teşehhüde oturdukta ne okunacağını bilemezdi. Aynı şekilde bayram namazlarının nasıl kılınacağını, ay ve güneş tutulması namazlarını, cenaze, yağmur duası namazları gibi daha çok şeyleri kimse bilemezdi. Bunun gibi, zekâtın nisabını, orucun ve haccın şartlarını, alış veriş, nikâh, yaralama, kadılık ve fıkhın diğer bâblarının hüküm ve esaslarını bilen olmazdı. İmrân bin Husayn'e bir kimse, bizimle yalnız Kur'ânla konuş dedikte, İmrân ona: (Sen tam ahmaksın. Kur'ân-ı kerîmde farzların rek'atlarının sayısı açık olarak var mı? Yahud bunda sesli okuyun, diğerinde sessiz deniyor mu?) buyurdu. O kimse hayır dedi. İmrân bu sözü ile onu susturdu.Yine Beyhakî Sünen'inde Müsâfir namazı bölümünde, hazreti Ömerden (radıyallahü anh) bildirir: Hazret-i Ömere yolculukta namazın kasr edilmesi, ya'nî dört rek'atlı farzları iki rek'ât olarak kılmaktan soruldu ve: «Biz, azîz kitabda korku namazını buluyoruz, fakat seferî namazı bulamıyoruz» denildi. Sorana: «Ey kardeşimin oğlu [yeğenim], Allahü teâlâ bize Muhammed aleyhisselâmı gönderdi. Biz bir şey bilmeyiz. Ancak biz, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) yaptığını gördüğümüz şeyi yaparız. O, seferde, 4 rekatlı farzları iki kılardı. Onu teşrî' eden Resûlullahdır (sallallahü aleyhi ve sellem)» buyurdu. Bu sözü iyi düşün. Çünkü çok güzeldir.

İmam-ı Süyuti diyor ki:

"Şunu bilesiniz ki, usül ilminde maruf olan şartları taşıyan -kavlî olsun fiilî olsun- hadisler hüccetdir. Resulullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hadislerini inkar eden kimse küfre girer ve İslam dairesinden çıkar, yahudilerle, hıristiyanlarla veya Allahü teâlânın murad ettiği diğer kâfir fırkalarla beraber haşrolunur." (Miftahu'l-cenne, s.18)

Mehazlar:

1. İmam-ı Süyuti, Miftahu'l-cenne fi'l-ihticac bi's-sunne (Sünnetin İslamdaki Yeri), Rağbet Yayınları, İst. (Tercüme: Doç Dr. Enbiya Yıldırım)
2. İmam-ı Şarani, Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı), Berekat Yayınevi, İst. (Tercüme: A. Faruk Meyan).

Hazırlayan: Murat Yazıcı

kuran yetermi

hadisler peygamberden 200-300 yıl sonra yazılmış kitaplardır.şimdi soruyorum vahdettin paşa hainmiydi yoksa kahramanmı.hain diyen de var kahraman diyende.80 yıl önceki olayı bile kesin bilemezken 1400 sene geçmiş olan sözlerin doğruluğundan nasıl emin olabiliyoruz.tabiki doğrular da var ama büyük çoğunluk hevalara uydurulmuş.

CVP:kuran yetermi

vahdettin paşa mı :) sen bu mantaliteli ile akşam yemeğinde ne yediğinden bile şüphe edersin. Eskiden bilgisayar ve full hd led tv'ler yoktu. O yüzden beyinleri seninki kadar tembelleşmemişti. Onlar bir kere duyduğunu bin yıl da geçse unutmazlardı. şimdiki gençlik derste dinlediğini dersten çıkmadan unutuyor. Koskoca osmanlı padişahını vahdettin PAŞA diyebiliyor.. Hain mi değil mi meselesine gelince.. Biraz tarih okusanız ve allahın verdiği akıl nimetini kullansanız kimlerin hain olduğunu görürdünüz

insanlar herşeyde kafalarını

insanlar herşeyde kafalarını sonuna kadar kullanırken dine kitaba gelince o canavar kafalar neden durur düşünmez yaratan düşünmeden kabul edin mi der yoksa ne kadar az düşünüyormusunuz der.slm

mantalite beynin

mantalite beynin tembelleşmesi 1000 sene geçsede unutmazlardı bunlar aslında senin ne kadar dar kafalı olduğunu göstriyor.benim söylediğim şeyi sen o küçük mantalitenle anlayamazsın.ben diyorumki hadislere yalan karışmış sen diyosunki 1000 sene geçsede unutmazlardı.arkadaşım ALLAHIN LAFZINA YALAN GİRERKEN (İNCİL TEVRAT BELKİ ANLAMAZSIN AÇAYIM DEDİM)VE ALLAH YALNIZCA KURANI KORUYACAĞIM DERKEN SEN GEÇMİŞ KARŞIMA 1000 SENE DİYOSUN.
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiğinde: "Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!...
BAKARA 170
ALLAHIN İNDİRDİĞİ KURAN BUNA UYUCAKSIN AMA DOĞRU SANA GÖRE ALLAH KURANI EKSİK İNDİRMİŞ
Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.
ENAM 38
Onlara bir ayet getirmediğinde, "onu da şurdan burdan derleseydin ya," diye konuşurlar. De ki: "Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu, Rabbinizden gelen gönül gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir."
ARAF 203
PEYGAMBERİMİZİ TAKİP ETMEK İSTİYOSAN KURANA UYACAKSIN YOK BEN ATALARIMA UYARIM BUNU DA PEYGAMBERE İSNAD EDERİM DİYOSAN ALLAH SELAMET VERSİN.

CVP:mantalite beynin

Aslında yazınızda o kadar farklı farklı konular var ki.. Her bir konu ayrı bir başlık altında bile tartışılabilir.

Ataların dini tabirine gelince:

Birinci olarak senin ATAN; Edip yüksel.. Onun da atası Reşat halife..

En başta "ataların dini" tabirini kuranı kerimden alıp EHLİ SÜNNET itikadında olanlara monte etmeye çalışan isimlerden biri edip yüksel.. Bunu asla inkar edemezsin. Edip yüksel de bunu yoktan var etmedi. Geçmişte kendisi gibi düşünenlerden bize aktarmakta. Yani ona da bu miras kendi atalarından gelmekte..

O yüzden senin tekrar düşünebilmen için ayeti celileyi tekrar paylaşıyorum:

Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiğinde: "Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!...
BAKARA 170

ATAN EDİP YÜKSEL'den bulduğun şeylere uyup, bize kendin akıl erdirip ulaşmış gibi pazarlayacağına otur önce ya atan edip yüksel bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyse diye uzun uzun düşün..

Hadisi şeriflerin güvenirliğini sağlamlığını tartışmak yerine önce biz senin ATA'n ne kadar güvenilir onu tartışalım :)

CVP:mantalite beynin

Madem ki bir ayet üzerine konuşmak ya da başkasının konuştuklarını aktarmak EKSİKLİK anlamı taşıyor sen de sus, sadece AYETLERİ yaz...

Neden konuşuyorsun? ya da bir ayet yazdıktan sonra altına neden kendi görüşlerini düşüncelerini yazma ihtiyacı hissediyorsun? Yoksa sen kuranın ayetlerin eksik olduğunu düşündüğün için mi kendinin (ya da peygamber bile olsa başkasının sözlerinide) aktarmaya ihtiyaç duyuyorsun?

HALAAA SAÇMALAMAYA İZAH

HALAAA SAÇMALAMAYA İZAH YERİNE SALDIRMAYA DEVAM.ARKADAŞ SEN EDİP YÜKSELİ NE ARA KATTIN.KONUYU NERELERE ATTIN.BENİM KAYNAĞIMI ARAMAK YERİNE KENDİ KAYNAKLARINIIN DOĞRULUĞUNU GÖZDEN GEÇİR.HEE BU BİLGİYİ DE VERİYİM EDİP YÜKSEL TEVBE GALİBA SON 2 SÜRESİNİ ATAR YANİ KURANA SÖZ GİRMİŞTİR DER 19 TAKMIŞ GİDİYOR.ŞİMDİ BANA BAŞKA ATA ARAYABİLİRSİN BEN SÖYLİYİM SENİN KAFANDAN GEÇENLERİ Z.BEYAZ Y.N.ÖZTÜRK VS.SEN ARAMAYA DEVAM ET KAYNAĞIMI.BİRDE KONUNUN ETRAFINDA DÖNÜP DURMAMERKEZE İNEMEDİN BİR TÜRLÜ.KONUŞTUĞUMUZ ŞEY HADİS AMA SEN BENİ KONUŞUYOSUN.SANA SORUYORUM KURANDA PEYGAMBER SÖZÜ VAR MIDIR.HAYIR OLAMAZ DERSİN HUD SURESİ 1 2 OKU.DİKKAT EDERSEN YARATAN PEYGAMBERE SÖYLETMEK İSTEDİĞİ HERŞEYDE DE Kİ 'GUL' DER AMA NE HİKMETSE BU AYET DİREK PEYGAMBERİN AĞZINDAN OKU SONRA GEL. BANA GÖRE KONUŞALIM SANA GÖRE KAPIŞALIM ALLAHA EMANET:))

CVP:HALAAA SAÇMALAMAYA İZAH

Yukarıda yazılanlar edip yükselin de savunduğu görüşlerdendir. Zaten şu an yazdığın başlıkta, onun görüşlerini eleştirdiği için buradasın.. 5 dakkada sattın atanı :)

Hadisi şeriflerin güvenirliğine gelince, Senin inancın sana benim inancım bana. Birşeyleri inandırmak için yırtınacak değiliz.

Sana bir adres önerebilirim: http://www.kuranvehadis.com

Hadisler ile alakalı görüşlerini oradan yazabilirsin!

komikleşiyosun.10 görüşten 3-

komikleşiyosun.10 görüşten 3- 5 i tutuyor diye onu mu savunuyo oldum.aynen senin dinin sana benim dinim bana

CVP:komikleşiyosun.10 görüşten 3-

Onun ile ilgili bir başlık altında onun da savunduğu ve ortaya attığı fikirleri yazıp sonra da ne alakalı demenize gerek yok. Sizin kimi savunduğunuz değil, görüşlerinizin kiminle paralellik içinde olduğundan bahsediyoruz.

görüşlerime paralellik

görüşlerime paralellik gösteren çok kişi bulabilirsiniz bu onlardan olduğumu göstermez.siz konuşalım dediniz konuşalım o zaman mesela zekat yani infak uydurma hadislerde 40 da 1 der ama kuran da

Sana uyuşturucuyu/şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah vardır; insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: "Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin." İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.
bakara 219
40 da 1 =ihtiyaçtan fazlası

diğer bi konu miraç aslında bu konuda benim uçtuğumu söyliyeceksin ama bakalım :)peygamberimizin miraca yükseldiğini gösteren tek ayet isra 1 dir.peki insanlar isra 2ye neden bakmaz.çünkü bi bakan vardır anlayan vardır biz neden yoralım aklımızı.şimdi samimiyetle söyle isra 1-2-3-4-5-6-7-8-9 hz muhammedden bahsetmiş mi kimden bahsetmiş ii bak.hz musadan.isra 1
Bütün varlıkların tespihi o kudretdir ki, ayetlerimizden bazılarını kendisine gösterelim/kendisini ayetlerimizden bir parça olarak gösterelim diye kulunu, gecenin birinde Mescit-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya yürütmüştür. Hiç kuşkusuz, O'dur Semî' ve Basîr.
bak 2 de cümle bitmiyor ve diye devam ediyor

Mûsa'ya Kitap'ı verdik ve onu, "benden başka bir vekil tutmayın" buyruğuyla Beniisrail'e bir kılavuz kıldık.
fakat arapçasında başta olan ve bağlacını ortada kullanıyorlar yani anlayacağın miraç olayı hz musayla ilgili birde miraç vardır dediğinde isra 93. ayetle çelişirsin

"Yahut altından bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar, asla inanmayız!" De ki: "Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir resulden başka neyim ki?"
ben yalnızca bir rasulüm söylediklerinizi yapamam diyor.ama insanlar peygamberimizi daha da yüceltmek için yükseltmişler.ŞİMDİ İSTEDİĞİN SAPIKLIKLA İTHAM EDEBİLİRSİN.DOĞRULARI SÖYLEMEK SAPIKLIKSA EVET BEN 10 NUMARA SAPIĞIM:))

arkadaş sen sert başladın ben

arkadaş sen sert başladın ben de sert devam ettim daha sakin konuşabiliriz.peygamberi inkar eden yok ALLAHI İNKAR EDEN YOK KURANI İNKAR EDEN YOK SEN GAVUR MUAMELESİ YAPIYORSUN.BİBİRİMİZİE BİRAZ DAHA SAYGI ÇERÇEVESİ İÇİNDE KONUŞABİLİİZ YOOOK İSE ALLAHA EMANET

Selamun aleykum ya bizler

Selamun aleykum ya bizler kim oluyoruzda ilim sahibi insanlar hakkinda boyle suizanda bulunabiliyoruz kendinize gelin lutfen. Sizin bu mezhepsiz die yazdiginiz alimleri siz kimsinizde mezhepsizlikle sucluyorsunuz.Ben mustafa islamoglundan sadece kuran yeter diye bir ifade hic duymadim gormedim birileri reddiye yaziyor diye sizin beybabalarinizin efendilerinizin sozlerinitekrarliyorsunuz burada kendi aklinizla dilinizle konusun kendi aklinizi kullanin... Ehli sunnet kimsenin tekelinde deildir elde muhur ona buna ehli sunnettir deildir die damga vurmaktan vazgecin...

adı üstünde zehirli org..

adı üstünde zehirli org.. insanları zehirlemekle mesgull

sayfanin en ustundekine cevab

selamuneleykum: evet yalniz kuarnimiz kaldi hertarafa,olmadik iddaalar girdi/ tabiki resule itaad edilecek,resule vahyedilenin de kaynagi kurandir sadece,kuranin vermisoldugu buyrugu yerine getirir onu bize anlatir acik secik,kendiliginden ne ekler nede fazlalastirir,helali,haram kilmaz haramida helal,evet yazacak cok sey var da akli olan kurani okursa neyin ne oldugunu bilir sizin sacmalarinizla ilgilenmez

siz

Bu ehl-i sünnet müdaafaası.. diye tutturan İhlas camiasının ne mal olduğu ortaya çıktı.Ergenekon teröristlerinin beşinci kolları sayısız denecek çeşitlilikte.Hakikat çevresi Ömer Öngütte ergenekon bağlantılı.Sizler inşaallah onlardan değilsinizdir.

أَمْ لَكُمْ

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ

Yoksa sizin bir kitabınız var da oradan mı okuyorsunuz? 68/37

Aranizdaki fark

Demek Sade kuran diyenler müslüman degiller. Kuranin iman ögretisinde Peygambere iman sarat,sade kuran diyen insanlardan peygambere iman etmeyeni gördünüzmü?ben görmedim duymadim.Fakat kuran diyenler ile sizin aranizda peygambere isnat edilen RIVAYETLER hakkinda farkli bakis acisi var. Sizce rivayetler kuran ayetlerini nesh edebilir!!! ayetlerin önüne gecer, bunu bir cok bilginler savunmakta. Kuran diyenler bu olaya karsi cikmaktalar (dogrusu da bu) ve ayetleri hic bir rivayetin nesh edemiyecegini söylemekteler.Sizce sanki Kuran diyenler peygamberi inkar etmekteler cünkü onlar kurana uymayan rivayetleri kabul etmezler. sizce gelen rivayetlerin kurana uymasi uymamasi önemli degil hepsini alirsiniz. Iste aranizdaki fark. Ama kuran diyenlerini müslüman olduklarini unutmamak gerekir

Bu çağda bu kafalar

Bu çağda bu kafalar oldukça, ama sınav işte yaşanması gerektiği için olağan herşey!Nemalanma getiriyor diye yarışa girişilmiş.Herkes kendini haklı gösterme çabasına düşmüş, benliği haklı göstermektense direk Hak'ka teslimiyet gösterebilsek keşke ama malesef bunu başaramıyoruz çoğu zaman,dediğim gibi sınav işte,herşey yüce yaradanın takdiri yapacak bir şey yok ama çok şey yapılamaya çalışılıyor,denilecek bir şey yok ama çok şey denilmeye yani densizleşmeye çalışıyoruz nedense!yüce Allah(cc)ın hepimizi ıslah etmesi dileğiyle..

siz kendini akıllı

siz kendini akıllı sananlar bırak peygamber öldükten 250 sene sonra yazılan yazıları da kuranı oku önce ne diyor diger dinleri ben degerlendirecegim aynen siz gibi diyor onlara kafir diyemesziniz kuranu okursanız onlara da müslüman denildigini görürsünüz yani siz kendini müslüman sananlar cennet sizin tekelinizde degil allah öyle diyor...

sizi gidi zındıklar kurana

sizi gidi zındıklar kurana inanmayıp'da neyeye inanacağız.

eleştiri

S.a..
Umarım körler sağırlar diyologu içinde değilsinizdir;umarım,kendin çal kendin oyna diyenlerden de değilsinizdir.Ben kendine güvenen bir müslüman olarak,ona buna müslünman dememeyi kendini memur göröüş algıya tepki gösterdim,niye yayınlamadınız?
Ali Eren'in,Ebubekir Sifil ve diğer insanların sağda solda yazdıklarına bakılırsa başka da bir sonuç çıkarılamaz zaten.Hadi çıkın ortaya,bırakın müslümanları da, derin algıyı,insana rağmen şekillenmiş siyaseti ve onun müdafilerini yerden yere vurun! Bırakın birbirinizi yemeyi,insanları cehenneme postalamayı da, rahmete,kurtuluşa,darusselama davet edin.

zaten senıngıbılerın

zaten senıngıbılerın aamacı bu ıslam alımlerını kı alı eren hoca ebubekır hoca bunlardandır sıyaset denen bataklıgın ıcıne cekmek ve muslumanların cahıl kalmasını saglamak ALLAH tan bu gıbı hocalar varda dın sıze kalmıyo

zehirli beyinliler

onlar sapıkların kendileridir...fakat onlar kendilerini hidayette sanırlar(ayet)
İNSANLARIN BEYNİNİ ZEHİRLEYENLER BU AYET SİZE ALLAH KURANDA EKSİK BİR ŞEY BIRAKMADIK DERKEN SİZİN NE HADDİNİZE BAŞKA VELİLER EDİNMEK ARAF 3 Ü ANLAMADINIZ MI ZEHİRLİ BEYİNLİLER!!!sitenizin adından belli herşey zaten

kuran hakkında....

selamun aleyküm....aynen katılıyorum...daim olunuz...

selamun aleyküm...aynen

selamun aleyküm...aynen katılıyorum ve sizlerden ALLAH.CC razi olsun...

Siteniz içerigi cok zengin

Bir önceki arkadasında dedigi gibi içeriginiz çok zengin,ve güzel olmuş devamını dileriz.

Kuran mezarlık

Kuran mezarlık kitabı,Kuran ölüler kitabı...Kuran başucu kitabı....

Kuran okumayın; biz size mealini satarız..Siz okusanız da anlamazsınız ..
Biz Kuran'ı size - kendi anladığımızca- anlatırız ..

Müslüman gözünü açtı....

ağzına sağlık selm ile

ağzına sağlık selm ile

ağzına sağlık

ağzına sağlık

Ne bu şimdi?

Ne bu şimdi?

s.a -----kim senin kimseye

s.a
-----kim senin kimseye kafir deme hakkı yoktur...
şayet hadislere ve peygamberimiz(sav) ye ihtiyaç olmasaidi Allah kuranı aracısız indirirdi okuyun ve yapın...

Allah Kuranın bazı ayetlerini yoruma açık bir şekilde indirmiş... ve peygamberimizle berabr sunmuş ki anlaşılabilsn...

yorum

sellamın alleyküm kuran hidayet sahibi bir insaniçin rabbimizin büyükbir lutfudur çünkü cenet ve cehenemi seçmemiz için bize rehberdir ya rabimizin verdiyiilimle yaşayacaz yada düşmanımız iblisin ilmiyle tercih bizim 65 senelik bir ömürde ya sonsuz cenneti yada sonsuz cehennemi seçmekte serbestiz iblis allahın biz kullarına çokzarar veriyor hırsızlık kulhakı tecavüz vs bunları nasıl yapıyoruz allahın huzuruna böylemiçıkacaz ne yüzle cenet istiyecez kuran detayları anlatmaz vahi yoluyla peygamberimiz anlatır namaz şekli rekatlar dualar vesayre bunlara uymaklada yükümlüyüz derine indiyimiz vakit kafamız karışıyor çünkü kuran mealini hergün okuyalım peygamberimizin sünetine uyalım ki iblis bizi kandırmasın

Kimin ne olduğuna karar

Kimin ne olduğuna karar vermeyelim bence. Kimse hiç kimse için sen müslüman değilsin deme hakkına sahip değil.

EVET KİMSENİN KİMSEYE

EVET KİMSENİN KİMSEYE MÜSLÜMAN DAĞİLSİN DEMEYE HAKKI YOK AMA EHLİ SÜNNET ALİMLERİ İNSANIN HANGİ SÖZ VEYA DAVRANIŞLA İMAN DAİRESİNDEN ÇIKACAĞINI AÇIKLAMIŞ BİZE SADECE ONLARA UYMAK KALIYOR

Peki ehli sünnet imamlari

Peki ehli sünnet imamlari kim? Peygamber mi? Vahiy mi aldilar da iman dairesini belirlediler yoksa akillarini kullanarak mi bu sonuca vardilar?

ISLAM DA DIN ADAMI SINIFI YOKTUR! = TEVHID

Selam lar

CVP:Peki ehli sünnet imamlari

Ehliyetsiz akıl kullanılmaz.. Aklın ehliyeti NAKİL'dir.. Kaynaktır.. Tekerleği tekrar icat etmeye gerek yok.. Ehli sünnet alimleri demek NAKİL'e dikkat etmek demektir.. Yani kafadan sallamasyon atmasyon yapmadan önce bu konuda geçmişte kim ne demiş diye litaratür taraması yapabilmek demektir..

müslümanları

müslümanları uyarmanızdan dolayı çok teşekkür ederim.allah muvaffak etsin.allah bize sevgisini,zatını sevenlerin sevgisini,ve bizi ona yaklaştıracak şeylerin sevgisini nasibetsin.

Hadisle ilgili birde bu ayeti inceleyin

45 / CASİYE - 6
Tilke âyâtullahi netlûhâ aleyke bil hakk(hakk‎ı), fe bi eyyi hadîsin ba’dallâhi ve âyâtihî yû’minûn(yû’minûne).
İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

Allahu teala apaçık belirtmiş kuranda hiç bir şeyi eksik bırakmamış,ayetler varken diyor,hangi hadise inanacaklar....

kur'an-ı kerim bir ayeti

kur'an-ı kerim bir ayeti kerimesiyle sadece hükmedilecek bir kitap olarak gönderilmemiştir.bir harfini bile kabul etmemek nasıl bir mes uliyet getiriyorsa bütünüyle hükmetmemek te aynı mesuliyeti mucip olur.cenab-ı hak allah ve rasulü size ne getirdiyse alın nedende nehyetiyse ondan kaçının buyurmaktadır.öyleyse kuran-ı kerim sünnetsiz olamaz.iman noktasında tam bir itikat söz konusu olmamış olur.allah hidayet versin.

beyin özürlü olmayalım

kuranda 5 vakit namazı bulamassın zekatın 40 birini bulamassın haccın,farzlarını bulamassın kurbanın devede koyunda sığırda kaç ortak olacağını bulamassın hadislerde bulursun inkar edersen armut gibi ortada kalırsın

Siz yalana kaynak ararsanız

Siz yalana kaynak ararsanız elbette Kur'an'da bulamazsınız.
Kur'an'da 5 vakit namaz bulamazsın çünkü Kur'an'da geçen namaz vakti 3'tür.

Kur'an-ı Hakim'de vakte binaen üç değişik namaz/salat ismi geçmektedir. Bunları sıralayacak olur isek: Salat-el Fecr-SABAH NAMAZI, Salat-el Vusta- ORTA NAMAZ. ve Salat-el İşa-AKŞAM NAMAZIdır.

11/114 Ve ekımıs salate tarafeyin nehari ve zülefem minel leyli innel hasenati yüzhibnes seyyiat zalike zikra liz zakirın

11/114. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür.

Kur'an yetmez diyenler fitnecidir. Allah'tan bir gram korkuları varsa bu söylemlerinden vazgeçerler. Vazgeçmezlerse vay hallerine, bütün bir ömür cennet sevdasıyla geçirip münafıklarla haşrolmak üzücü olsa gerek.

kuran

HEP BİRLİKTE ALLAH’IN İPİNE (KUR’AN’A) SIMSIKI SARILIN. PARÇALANIP BÖLÜNMEYİN. ALLAH’IN SİZE OLAN NİMETİNİ HATIRLAYIN. HANİ SİZLER BİRBİRİNİZE DÜŞMANLAR İDİNİZ DE O, KALPLERİNİZİ BİRLEŞTİRMİŞTİ. İŞTE ONUN BU NİMETİ SAYESİNDE KARDEŞLER OLMUŞTUNUZ. YİNE SİZ, BİR ATEŞ ÇUKURUNUN TAM KENARINDA İDİNİZ DE O SİZİ ORADAN KURTARMIŞTI. İŞTE ALLAH SİZE ÂYETLERİNİ BÖYLE APAÇIK BİLDİRİYOR Kİ DOĞRU YOLA ERESİNİZ. 3/ÂL-İ İMRÂN- 103

ALLAH AYETİ KERİMEDE KURANA MI SARILIN BUYURUYOR MEZHEPLEREMİ?
ALLAH YAZDIKLARININ HEPSİNİ KURANDA APAÇIK BELİRTİYOR.OKUMAYAN ANLAYAMAZ.ALLAH KURANA KAFA YORARAK OKUYUN BUYURUYOR.KURANDAN BAŞKA KAYNAK ARAYANLAR ANCAK SAPITIRLAR.

''Piyasada'' saqtılıp

''Piyasada'' saqtılıp ticareti yapılan veya bazı ''Ulama'' nın ağzında geveleyip anlattıkları hadislerin hapsinin doğruluğuna ,(aradan geçen yaklaşık 1400 seneye ve bu süre içinde ard niyetli ,yaşlı unutkan ve bildiğini anlatamayan kişilerin müdahalesine uğramış olabilir)yüzde yüz peygamberimizin hadisleri olduğuna nasıl kanaat getirebilinir?

olmadığına nasıl kanaat

olmadığına nasıl kanaat getirilebilir

hadisler ve müslüman olmak

kimsenin peygamberimizden öğrendiği ibadet şekillerine itirazı falan yok.Esas itiraz hadisleri çoğaltıp para kazanan sülüklere.Öte yandan da Hz.Ömer'in hadisleri toplatıp yaktırdığını niye kimse söylemiyor.

CVP:hadisler ve müslüman olmak

PAra kazanmak isteyen neden hadis çoğaltmakla uğraşsın.. Yazar bir "hürremin gizli aşkı" konulu roman yok satar.. Ya da iki aşna fişna seneryolar yazar dizi kralı olur.. Ne kadar komik duruma düştüğünün farkında mısın? bu ülkede parayı kimler götürür? acunn götürür, popcu götürür, topcu götürür, orasını burasını açan götürür.. sinamacı, dizici, tiyatro yapan götürür..

farz

farz kur'an-da mevcut olandır.Kur'an da Haccın faryları belirlenmiştir.

senin gibi geri zekalılar

senin gibi geri zekalılar anlamasada sadece kuran herşeye yeter.

Her isteyen kendi anlayışına göre Kuranı yorumlayamaz!

Arkadaşımız, kendi aklına göre Kuranı güya tefsir ediyor!Sen kimsin kardeşim!?Sen hangi ilminle yukarıdaki ayeti "hadislere gerek yok" anlayışına dayanak yapıyorsun? Kur'an, ancak Efendimizin(s.a.v) tefsirleri açıklamaları sayesinde anlaşılır? O ayet(casiye-6) kafirlere hitap ediyor.Ve,Kur'an demek,Efendimizin "Kuranı açıklaması" demektir. Haşa, eğer hadislere ve Efendimiz(s.av.)e ve Onun Kuranı açıklamsına gerek olmasaydı, Yüce Allah Kuranı yeryüzüne Kitap ya da taş levhalar üzerine yazılmış ayetler olarak da indirebilirdi!Eğer sizin iddianız doğru olsaydı, Peygamberlere(a.s.e) ne gerek kalırdı ki! O zaman herkes kendi anlayışına göre Kuranı anlamaya çalışır ve -günümüzdeki bazı ahmak ve geri zekalı cahillerin yaptıkları gibi herkes kendisine özel bir İslam Dini ortaya koyardı!Müslümanlar bölük parça olurdu ve bu Aziz Din asla şu 21.yüzyıla ulaşamazdı.Yani, İslam daha doğmadan ölmüş olurdu.İşte, geri zekalı Mealcilerin böyle hassas konulara akılları ermediği için işkembe-i kübradan atıyorlar,Allah hidayet versin.Amin

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar