AHMET HULUSİ’ NİN , İNSANI KÜFRE SOKACAK YANLIŞLARI


Kitapları Baştan başa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte ve tahriflerle dolu olan. İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve bindörtyüz seneden beri gelen süzel inançları yok edici sözleri aşağıdaki bölümlerde tek tek açıklanacaktır.

Öncelikle Sayın Hulusi; Tüm kitabınızda Kur’an-ı Kerîm’e ve sağlam hadislere dayanan, peygamberimizden günümüze kadar sapasağlam en güzel şekilde gelen:

Allah, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve de Vahdet-i Vücud görüşünün kafasını, gözünü kırarak, kendinize göre öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyorsunuz. Daha doğrusu; insanları ve tüm canlı, cansız,temiz- pis, her şeyi, her zerreyi “Allah” kabul ederek,” Allah, zatıyla ve tüm sıfatlarıyla, her zerrenin içindedir” diyip , yeni bir din icad ediyor ; bunu da sizin keşfiniz olduğunu söylüyorsunuz !

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

ç- Allah (c.c.) Kur’an-ı Keriminde:

“(Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” ( Hakka suresi ayet: 18)

yine başka bir ayette;

“ Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” (Mü’min suresi.ayet: 27)

“ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.” (Mü’min suresi.ayet: 17)

Buyurduğu halde siz:

d-“İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin! çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun . ” diyebiliyorsunuz!

e-“Ötelerde arşta bir ilah yoktur. Allah diye işaret edilen, insanların özünde” diyor ve Allah’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsediyorsunuz!

f-“Holografik esasa göre, her zerrede tümüyle, tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur.” diyebiliyor ve Allah’ı (c.c.) maddelerin içine sıkıştırıyorsunuz. Hâşâ Allah o anlayışlardan berîdir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa [Ancak kendisinin bileceği halde] istiva etmiştir.

g-Allah’ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren âyet ve hadisleri görmemezlikten gelip hiçe sayarak: “Beyin kendi ruhunu üretir.” diyebiliyorsunuz.

h-“Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında, sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde “ cin” adı verilmiştir.” derken:

Sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar, onlara “cin”ismini takmış gibi

“ Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım.”

âyetini ve Kur’an-da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini, Allah’ın Kur’an’da bildirdiğini, babaları Cann’ın yalın ateşten yaratıldığını, Hz. Süleyman’ın ve peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu:

“Biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız.”

Ayetini, bildiğiniz halde yok sayarak, Kur’an daki “cinlerle” ilgili diğer ayetleri, onların Hz. Süleyman’ın emriyle Mescid-i Aksa’yı inşâ ettiklerini ve bir çok hizmetlerde bulunduklarını; kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını; peygamberimizin ilk yıllarında ise: Kur’an-da bildirildiği gibi bir cin; sabah namazında peygamberimizi dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu, Allah’ın hidayeti ile müslüman olduklarını, onların da salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam Taberi’nin rivayetine göre;

“Onlardan sekiz yüz peygamber geldiğini” bilmeniz gerekirken; bunları hiç kâle almadan, onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanlara nüfuz edeceklermiş gibi ciddiyetten uzak laflar edebiliyorsunuz.!

İşte ayet

“(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik .” (Cin Sûresi âyet:1)

“Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.” (Cin Sûresi âyet:2)

i-Neredeyse Cebrail (a.s)’ı postacıya benzeterek istihza…

Peygamberimizi (s.a.s.)’i de , güya tenzih etmek için…robota benzetiyorsunuz ?

Her bölümde “Allah diye işaret edilen” ifadesini kullanırken : Allah (c.c.) görünen bir mekanda sabit, parmakla işaret edilir bir cisimmiş gibi, bir şekle sokmuyor musunuz? Veya Allah’ın zatı yok mu ki; Allah diye işaret edilen tabirini kullanıyorsunuz. Haşa!

Avnullah Özmansur Hocaefendinin eserinden faydalanılmıştır.
ALINTI
fibal:

1. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sevgili yahya kardesim, öncelikle tebrik ederim ahmed Hulusi hakkinda yazdiklarindan dolayi. Bende maalesef (!) kitaplarinin bir kacini okudum ve hezeyanlarina vakif oldum. Allah böyle sapiklardan müslümanlari muhafaza eylesin. Rabbim sadat-i Kiramin yani kuran ve sünnet ehlinin yolundan cümlemizi ayirmasin. Yasar nari Öztürk, Zekerriya kapkara, ahmet hulusi vb. ahir zamanda zuhur edecek olan deccalin bu zamanki askerleridir (Hizbusseytan-kuran dili ile)…
2. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sunu da eklemeden gecemiyecegim yahya kardesim. ” Zaten yanlis olan Vahdet-i Vucud görüsü” tabirini yinede kullanmazsak iyi olur. Cünkü Muhyiddin Arabi, Imam Nablusi, Sadreddin Konevi, Mevlana-i Rumi gibi zatlarin benimsedigini unutmamak gerek, her nekadar imam-i Rabbani tenkit etmissede. Zira imam-i rabbani mektubatinda seyhul ekber icin vahdet-i vucudu benimsemesine ragmen cok yüce makamlarda müsahede ettigini buyuruyor ve hayre ediyor. Vahdet-i Vucud büyük imamin buyurdugu gibi hayret makamidir, dilin susdugu, aklin durdugu ve kalbin serfiraz ettigi bir haldir. Mevlana hz. sormuslar Ask nedir? Cevaben: Ben ol anlarsin! Askdir derim, saygilarimla vesselam
3. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…
4. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…..
5. ebu-zer Diyor:
09 Jun 2007

ibrahim kardes ne üztadin sözü ne de senin ne demek istedigin pek anlasilmadigi. Biraz acarsan memnun olurum, vesselam…
6. hasan Diyor:
09 Jun 2007

(ben muhammediyim s.a.v.))diyen birini küfürle itham etmek çok tehlikeli bir yaklaşım değil mi Yahya kardeş?ithamın doğruysa ki (ben doğru demiyorum),siz birşey kazanamazsınız.eğer yanılmışsanız ne kaybedeceğiniz üzerinde çok çok düşünmenizi acizane tavsiye ederim.
idrak edemediğini inkar etme basitliğinden kurtulamayanın tasavvuf yolunda ilerleyemeyeceği kanaatindeyim.çünkü bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi.bu zatların büyüklükleri ise zaman geçtikçe nisbeten anlaşılmaya başlandı.müntesibi olduğunuzu düşündüğüm yolun büyüklerini hakkıyla tanıyıp onlar gibi olmaya çalışarak yaşamınızı değerlendirmeye çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.inşaalah-u teala…allah c.c. size razı olacağı hayatı kolaylaştırsın……
7. Yahya Baştürk Diyor:
09 Jun 2007

hasan Diyor: bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi!

Kardeş bu yolun büyükleri ile A. Hulusi arasında ne gibi benzerlikler var? açıklarmısın…
8. Muhammet Diyor:
10 Jun 2007

a.hulusi’nin kim olduğu, ne dediği, niye dediği, nasıl dediği, kitapları, bütün yayınları, herşeyi ortada. yayınlarını satınalamayan isterse web sitesini açar kendi aklıyla değerlendirir herşeyi orada para ödemeden. insanları islamı öğrenmekten uzaklaştırmaya çalışan buradaki saptırmacalar kitaplarda kendisine açıklananı anlayamayan bir kişinin a.hulusi ismi üzerinden kendini meşhur etmek için çok eski boşuna bir uğraşıdır. uzatmaya değmez. Allah onu da bu iş için varetmiş deyip geçiniz.
9. hasan Diyor:
10 Jun 2007

Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak…birini küfürle itham etmek iki namlusu olan bir silahı ateşlemeye benzer.ateşlendiği anda ya karşıdakini ya da (Allah muhafaza eylesin)kendimizi vururuz..kim olursa olsun,ne söylerse söylesin başkalarını ikaz etmek maksadıyla bile olsa bu riski almak akıl karı değildir..dünyaya iki kere gelmeyeceğimize göre hayatımızı başkalarının dedikodusuyla değil sevdiğimiz,

tabi olduğumuz büyükleri mümkün olduğu kadar örnek alıp onlar gibi olmaya çalışarak değerlendirmeliyiz..bu yolun büyükleriyle A.Hulusinin benzerliğine gelince hiçbiri hakkında yorum yapmak benim haddim değil.yalnız şunu söyleyebilirim,Allah bana onları hakkıyla sevebilmeyi nasib etsin…’bana’ yerine ‘bize’ diyerek dua etmek isterdim,ancak farklı düşündüğümüz için şimdilik bu duayı ferdi olarak yapıyorum..Allah’ın selam’ı üzerinize olsun….
10. Yahya Baştürk Diyor:
11 Jun 2007

hasan Diyor: Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak!

KİM TEKFİR EDİLMİŞ?

KİME KAFİR DENİLMİŞ?

KİM İNSANLARIN EBEDİ HAYATINI TEHLİYE ATIYOR?

SEN AHMED HULUSİYİ ANLADIĞINIMI SANIYORSUN?

BANA KISACA A. HULUSİ’NİN MİSYONUNU ANLATIRMISIN?
11. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

Merhaba Dostlar,
Peki Hz.Muhammet bugün yaşasaydı,bize bu dini nasıl nalkederdi?…Selam ve sevgilerimle…
12. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

HER ŞEYİ İLAH EDİNEBİLİYORUZ

Merhaba Dostlar,
Bu yazımda insanların, bir şeyleri ilah edinebildiğini kaleme almaya çalışacağım.
İlah edinmenin ne demek olduğunu tekrarlamak gerekirse, isimi Allah olandan başka bir varlığa uluhiyet yüklemek. Peki açık konuşalım, bizim neleri övüp yücelttiğimiz ortada kimileri futbol için bulsa ölecek, kimileri seks, kimileri para ve dünya için, kimileri siyaset,kimileri kimileri sayar gidersin.Herkes bir ilah edinmiş.
Vicdanı açık gönüllere sesleniyorum,Allah’tan gayri bir varlığı,övmek yüceltmek için hizmet etmek,onun rızasını kazanmak için uğraşmak,daha doğrusu,Allah’tan başkasını kalbe sokmak, ona hizmet etmek,onu ilah edinmekten başka nedir?Düşünmek gerekir,hayatımıza neleri soktuğumuzu(Allah’ın evine)düşünmemiz gerekir.
Sevgili dostlar,açık şirk devri kapanmıştır.Fakat gizli şirk,insanların korkulu rüyasıdır.
Ve kimse bunun farkında değil.Müslüman, elhamdulüllah müslümanım deyip camiye gidiyor,namazını kılıyor(namazını onlar kılıyor derler, ben eda edilir yada ikame edilir derim)cami kapısından çıkarken siyaset başlıyor,yok o parti yok bu parti,yok şu zengin olmuş,bende şu tarlayı aldım,vs,vs. Dostlar,dost acı söyler,kalbinde gerçekten Allah olan!başka ilah edinmez!O, kişi ilgilenmez böyle şeyler ile.Tümden elini ayağını çeker demiyorum,yaşamında bir şeyleri ilah edinmez diyorum.Çünkü bilir o kişi şirkte olanın af edilmeyeceğini.Ayrıca,Allah tarafından bırakın affı,kendisi dahi,özde bir olduğu isimi Allah olanı bulamaz ve fark edemez.
Dostlarım, insanlık bir şeyleri bal gibi ilah edinmiş durumda.Allah kuranında bildirilen şirke düşmeyin.Nedir şirk,Allah’tan başka ilah edinmeyin.Lailaheillallah diyoruz,tanrı ve tanrılar,putlar,Allah yerine konmaz,onlar yok,sadece Allah var diyoruz.1400yıl evvel putları ve tanrılık kavramını yıkan Muhammet a.s. gibi,O,risalem nurları kaynağından nur alan, bir yenileyicinin gelmesi ve bir şeyleri yenilemesinin zamanı geldi de geçiyor.Kim bilir belki de yenileyici görevini yapıyordur.
Günümüzdeki kuran meallerinin hemen, hemen tamamında,Allah’tan başka tanrı yoktur ve temizlenmemişler kitaba el sürmesinler geçer.Abdest’i temizlik sanan bir zihniyet oldukça,abdest temizlik olsa,su olmadığı zaman toprak ile abdest alın denmez di.
Ancak kurana göre necaset,kirlilik,bedende değil,şirk olan da,yani bilinçte. Oda nasıl olur demeyin.Kuran kirliğin şirk olduğunu,bilgini arındıran kişi,o kitaba el sürsün demek istemiştir.Vücudunu temizleyen değil.Bilincini temizleyen.Yani ötelerde bir tanrı aramayan,isimi Allah olanı kalbinde hisseden kalbine koyan demiştir.
Evet sevgili dostlar,bu yüzyılda bu gibi konuları yeniliye cek bir yenileyiciye ihtiyaç vardır.Allah’ın sistemin de inzal olmuş bir yenileyici tanıyorum çünkü beni de bilincimi arındıran o yenileyicidir.İsimi önemli değil bilgileri önemlidir.Yeniliği önemlidir.Bu vesile ile dostların bir şeyleri gözden geçirmesi dileğimle.Herkese.Selam ve sevgilerimle…

Hasan BELEK
14-05-2007
13. ebu-zer Diyor:
11 Jun 2007

Sevgili yahya kardesim, anlasilan o ki sözde allahin sisteminii cözmüs islam neferi hakkinda yaptigin calismalr yeterli degil. A.H.nin ne kadar sapkin oldugu hakkinda bir kac yazi daha hazirla ki kimin ne oldugu daha iyi anlasilsin! Ilmihal seviyesini asamamis müslümanlarin bu herifin yaldizli sözlerine kanmasi gayet dogal! Tashihi itikat etmeden kendi akklimiza daha dogrusu heva ve hevesimize göre neyin dogru neyin yanlis oldugu bilmemiz mümkün degildir! Ahmet hulusizedelere duyurulur…
INCE AYAR:
Kod:

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

hönk hoönk hönk, OHA yani,

müslümanlar niye geri kalıyor diye soruyorlar.şu islamı tanımalarına bakarsak, valla çok ilerdeler. böyle avnullahlar oldukça...

neyse,

yazıyı baştan sona okudum . altındaki yorumlarıda...yukarıya aldığım kısımda, avnullah denen kişi, kusura bakmasın hoca diyemiyeceğim ben ona. o olsa olsa. ayet manyağı olmuş biri. bir cümleyi anlatmak için en az on ayet yazmış, ama ayetler ile söyledikleri hiç alakasız şeyler.şu yukarıdaki alıntıladığım yerde.
a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.
diyor. bu durumda, avnullah tersini söylemiş oluyor. yani gökte bir yerlerde tanrı var diyor. e o zaman sormazlarmı adama, peki avni, orallarada bi yerde tanrı varsa, onunla diğeer varlıkların arasındaki sınır nerede başlıyor nerede bitiyor.?
sonra dönüveriyor. la ilahe diyor gersini söylemiyor diyor. adam tam matrak. sen gökte tanrı var diyorsan, tanrının dışındada varlıklar olduğunu söylersen. adama sormazlarmi, sen niye la ilahe deyip gerisini söylemiyorsun diye.
la ilahe ilallah dedinmi. Allah var başka bir şey yok demiş olursun.
ama yukarılarda bi yerde tanrı var dersen, onun dışındada varlıklar kabul etmiş olursun......
diğer saçmalıklara bakıp vakit kaybetmeye değmez avni, Allah , sana ve sana inanan varsa eğer, hepinize İZAN nasip etsin.

Bu Tavranınında Karşılığını Yaşayacak Olan Yine Sensin

Arkadaşım bu eleştirdiğin yurt dışında yaşıyor dediğin insanlar ülkenin birbirini yediği kardeşin kardeşini öldürdüğü dönemlerde siyasetin ve çatışmanın içerisine çekilmek istendikleri için yurt dışına çıkmış ve orada yaşamlarını kurmuş insanlardır.

Tehdit edildiğin yerde yaşamak istermiydin üstelik allahtan bahsediyorken sana şerefsizliği hırsızlığı şahsiyetsizliği anlatmıyorlar farkındamısın bizzat allahtan peygamberden bahseden insanlardır bu insanlarki yaptıkları işlerinde bunu direk görecek yurtlarına olan özlemlerini figürlerinde yaptıkları işlerde görebilirsin.

Ben kimsenin avukatı değilim kimseyi savunmuyorum ancak şunu biliyorumki nasıl bakarsan onu görürsün. Yanlış anlama sana ve bakış açına değil bu sözüm ama bilki bu hayat böyledir. Hayata ve aynaya nasıl bakarsan onu görürsün yani görmek istediğin şey pislikse onu görür onu yaşarsın. Buyüzden bir kelam etmeden önce 100 kere düşünmek lazım acaba karalayacağım kişi bunu gerçekten hakediyormu geçmişini bir araştır bakalım gazetelerden tvlerden değil bizzat yaptığı icraatlardan araştır bak bakalım kimle muhatapsın eleştirdiğin insanları tırnağı kadar icraat yapabilmişmisin.

Hayatın saliselik döneminde kafanda oluşan sorular dahil olmak üzere sınava tabisin hesaba çekilirsin söylediklerin davranışların çevren düşündüklerin yazdıklarınla sen bizzat bu sınavın içerisindeyken bizden olmayan kafirdir müşriktir diye ahkam kesiyorsan İnandığın dinin peygamberinin sana vermek istediği ahlakı alamamışsın demekten daha büyük kelam etmem sana.

Buraya yazmamdaki sebeb yazarken karşınızda duran kişi hangi kitaba ve hangi dine inanıyor olursa olsun sana allahtan bahseden kişi senin kardeşindir bunu er yada geç anlayacaksın yok bu adamın gerçekleri benim kardeşlerim diyeceğim adamların söyledikleri ile bağdaşmıyor diyorsan senden olmayanı kazanmak için çalışırsın 25 yaş çöküntüsü içinde bütün hayatlarını allah rızası için harcamış olanlara olmadık isimler takarak isimlerini ve yaşantılarını eleştirmezsin.

Siz eleştirmeyi karalamayı kendinize adet edinmişsiniz birşeyi anlamıyorsan sorunu kendinde arayacaksın ulu orta ahkam kesmene gerek yok daha çok kitap okuyarak aşabilirsin bu anlaşılmazlığı saygılar sevgiler. Amacım seni kırmak değildi ancak yaptığın şey inanki karşılığını göreceğin birşeydirki ne ekersern onu biçersin arkadaş bana ve müslüman kardeşlerime düşende seni uyarmaktır. Söylediklerimi yanlış anladıysanda söveceksende allah hakkında hayırlısını versin. Dilerim nedemek istediğimi anlarsın. A.E.O.

Ahmet Hulusi de bir insandır hata yapabilir

söylemlerinde mantıklı olanlar olduğu gibi mantık dışı olanlarda vardır ama burdaki mantık neye göre mantıkdır asıl kabullenilmesi gereken var olan düzenle çelişip çelişmemesidir neticede Beşer dir O da faidesi olduğu kadar zararıda olabilir o zaman söyle dua etmek yerinde olmazmı ... '' Allah nerde hayırlı doğru bir insan var ise ona selamet versin iyilik versin ve Nerde bir sapık varsada ona hak ettiğini versin diyerek'' vebal almadan yorum yazmış oluruz bize göre böyle siz ne dersiniz ...

cevap karde3şlerim

adamı yerdenyere vurdunuz ama senin dinden anlamadığın kesin allah mekandan münezzehtir ama tüm el esmasıyla her zerrede mevcuttur bunu ne olduğunu anlayamassın

hakli oldugu yönleri var

ben daha yeni tanistim A.H nin kitaplari ile .dini bilgilerime ters bir düsünceye rastliyamadim simdiye kadar .dogrusu arapca zikrin her hangi baska bir dilde zikr etmekten cok daha önemli oldugunu bilimsel yönden aciklamis .malum türkiye´de arapca zikri ,sureleri arapca okumayi fuzuli gören ve bu yönde fetva veren sözde hocalar var .bu kisilere ve onlara inanlara cok güzel cevap vermis A.H zikir ve dua kitabinda.
birde Allah´a tanri kelimesinin yakistirilmasini cok güzel izah etmis .yani rabbimize tanri diye hitab edemeyiz ,cünki tanri ile Allah manasi bir birine zit iki seydir .
kurani kerimin tefsirini cok merak ediyorum .acaba orada ayetleri aslina uygun sekilde tefsir etmis mi yoksa kelime oyunlari var mi ?
hülasa ;bu adam hakkinda ki fikrimi ancak biraz daha arastirma yaptiktan sonra net bir sekilde söyliyebilirim .

selametle

Cümleten A.E.O Hoşçakalın Bu Buradaki Son Yazımdır.

Herkez hakkında biraz yazdım ancak okuduğum ve edindiğim tecrübelerden sonra hayatımın akışı %100 değişti buradaki arkadaşlara söylemek istedim çünkü ne olursa olsun hangi kitaba inanırsan inan inancın seni ona yani allah'a herşeyi vareden'e götürecek ben elhamdülillah müslümanım sevdiklerimden olan Mevlana ve Yunus Emre yolunda gittim kelimelerimin kifayetsiz kalacağı anlamları kavradım diyorumya hayatım değişti ismi 4 dinde farklı özde aynı olan yaratıcının bizlerin en güzel şekilde dirlik ve düzen içerisinde yaşamamız için indirdiği kitaplara ömrümü adamaya karar verdim çünkü gördümki yer yüzüne yayılmış bütün bilgi o kitapların eseridir.

Kimin neyi kabul ettiği kendini bağlar lakin ben hepsini kabul ediyorum çünkü ben müslüman'ım dolayısı ile yeryüzüneki savaşları kaosu birbirine saygısı olmayan insanları birbirinden ölesiye öldüresiye nefret eden insanları düşününce ayrımcılığı masonluğu vs darvinciliği vb düşünürleri düşündüğümüzde özde bir olan istermiki yarattığı varlıkların birbirlerine düşmelerini düşman olmalarını hiç sanmıyorum ohalde gazap'a uğrardık kıyamet kopmuştu çoktanki "kainatın sahibinin allah'ın nezdinde çoktan koptu o herşeyi bilendir şüphesiz" bizim için demekki hala düşünecek olanlar için zaman var ve birlikten kuvvet doğar müslümanlığı layıkı ile kavramış olan kardeşlerim gıybet'e düşmek yerine oturup ilimle irfan sahibi olsunlar ders kitaplarından bile daha çok önemsediğim kitapları keşke diyorum 5'6 yaşlarında birilerini döverlerken gördüğüm kuran kursunda o dayağı yiyip öğrenseydim.Özeti yunus emre'den bir örnek size

Dövene elsiz gerek
Sövene dilsiz gerek
Sen derviş olamazsın..
Derviş gönülsüz gerek

Özet olarak cehaleti aydınlatacak anpule ilim gerek. demekki bana düşen ömrümü bu yolda harcamaktır. Bu sebebledirki çeşitli fikirlere kapılmadan önce kendim değerlendirmek istedim ve yolumu seçtim geçim yolum ticarettir peygamerimiz'de hz Muhammed (s.a.v) ticaretle uğraşmıştır.

Bizlerede onun kelimelerin kifayetsiz kaldığı hayatını örnek almak onu izlemek düşer gerisi şehvet ve zevki unsurlardan ibarettir oda beni anlayacak olan kardeşlerim için yol değil cehennemdir. Allaha Emanet Olun.

dostum seni tanımak seninle

dostum seni tanımak seninle sohbet etmek, sohbetinden yararlanmak isterim. A.E.O

ahmet hulusi

sevgili arkadaşlar ahmet hulusi öğrendiği ve bildiği ne varsa insanlar a aktardı ve aktariyor şimdiye kadar şekilci ve ezberci ümmet olarak pek şikayetimiz yoktu nasıl olsa ibadeti yapiyoruz ve allah a inaniyoruz . BU MU OLMASI GEREKEN BUKADAR MI ibadetler yerinde ama kendi benliğimizden bihaberiz. arkadaşlar öğrenilcek hepimiz için daha çok şeyler var ahmet hulusiyi anlamayan onu bilmez onun için bilmeden yargılamayın öğrenin çalışın ve kendini bilen RABBİNİ biliri BİLİN VE YAŞAYIN o zaman görürsünüz doğruları yanlışları insanların kılık kıyafetlerine bakmayın RABBİM kimden bizlere bişeyler paylaşıp öğreteceğe belli olmaz sevgilerle ALLAH a emanet olun bursa

CVP:ahmet hulusi

Ezberci ümmet mi? Ne kadar öyle ezbere konuşuyorsun bakıyorum da. Senin gibi ümmet olamayanın ezberlediği tek şey, bu ümmetin ezberci olduğu.. Hele bir ümmet olda gör bakalım kim ezberciymiş..

Çamur at izi kalsınla bu işler olmuyor. Ahmet hulisi gibiler bilim dünyasından bir iki kelime ezberlemiş onları islama monte etmeye çalışıyorlar. Farklı birşey görüncede hemen yapışıyorsunuz.. güle güle

kavramları ne kadarıyla anlayabiliyoruz bence mesele burda.

O zaman biri bana Allahı daha iyi anlatsın. peki onun tekliği nasıl bir teklik. nasıl bir varlık ki şah damarımızdan daha yakın. HER AN İLMİNİ, İLMİNDE, İLMİYLE SEYRETMEK NASIL OLUYOR ve HERŞEYDEN haberdardır. biri daha iyi açıklasın o halde bana. SİZ HİÇ UZAKTAN BİRŞEYİ KONTROL EDEBİLİYORMUSUNUZ ONA DİLEDİĞİNİZİ YAPABİLİYORMUSUNUZ. ilim dediğimiz bilgi dediğimiz şey nedir o halde. bizim vücudumuzdaki bir hücre bizim varlığımızı ne kadar anlayabilir veya farkında olabilir sizce. bizimde Allahı tanımamız buna benziyor olabilir mi acaba. kapasitemiz yetersiz kalıyor çünkü. O kadar ilme sahip değiliz, olmamızda mümkün değil. SÖZDE DEĞİL MANADA İLİM İSTİYORUM. Bu gün ilim maddeyi meydana getiren şeyin ne olduğunu araştırıyor.içine girdikçe yok olduğunu farketmiştir. SONUÇ olarak madde yoktur noktasına gelmiştir. YANİ HAYALDİR, YANSIMADIR.o halde gerçekte var olan nedir?. BU mu islama aykırı açıklamalar yada çarpıtmalar sizce. SADECE BİLGİSİ YETMEYEN İNSAN İNKAR EDER. ne demiş Yunus (BİR BEN VAR BENDEN İÇERİ)
İLAH(yaniTANRI) VE ALLAH KAVRAMLARINI NASIL AYIRACAĞIZ? bana bunu anlatın eğer gerçekten ilminiz varsa, yoksa susmak daha hayırlıdır diye düşünüyorum. GERÇEKTE TEVHİDİN NE OLDUĞUNU ANLAMADAN BEN NASIL VE NE İÇİN İBADET EDEBİLİRİM Kİ. İBADETE İHTİYACI OLMAYAN BİR VARLIK NEDEN İBADET ETMEMİZİ İSTER. 'İNSANLARI VE CİNLERİ KULLUK ETSİNLER DİYE YARATTIM'.O HALDE KULLUK ETMEMEK GİBİ BİR ŞEÇENEK DE Mİ VAR SİZCE aksini yapabilme gibi bir gücümüzde mi var?. BENCE YOK. PEKİ KULLUK NE DEMEK O HALDE VE NASIL OLUYOR? SADECE İBADET EDEN Mİ KULLUK ETMİŞ OLUYOR. DİĞERLERİ ETMEMİŞ Mİ OLUYOR ACABA. BELKİ KULLUĞUNUN GEREĞİ, İBADET ETMEMESİ OLAMAZ MI? ANLAMADAN YAPTIĞIMIZ ŞEYLERİN BİZE NE FAYDASI OLABİLİR Kİ. ÇÜNKÜ HÜKÜM O'NUNDUR. la ilahe illallah cümlesini: yani ilah yoktur ile başlayan cümleyi neden Allahtan başka ilah yoktur diye bitiriyoruz. yine Allahı, ilah (yani tanrı diğer anlamda tapılacak varlık) yerine koymuş olmuyormuyuz bu açıklamaya göre söyleyince. yoksa tersten mi anlıyoruz yada tercüme ediyoruz. üzerinde düşünmedikçe nasıl anlayabiliriz. SELAMETLE KALIN HOŞÇAKALIN kardeşler.

Niyet Ettim Bakalım Kısmetimizde Varmı

Benim merak ettiğim şey şu şimdi ahmet hulusi diyorki duva ve zikir ile beynin %95 lik kısmıda harekete geçiyor diyor ohalde kendisi 22 yıldır bu konuda uzman olmuşsa bize zeka raporu yollasın american hastanesinden görelim % kaç kullanıyor. Sevgili ahmet hoca mantıken iyi ancak teoride sağlama yapamıyoruz sanırım. Beni getirdiğin noktadan sonra arapça öğrenmeye allahın izni ile niyet ettim. Size karşı değilim nedeni allahın peygamberimiz hz Muhammed (s.a.v) yolu ile bizlere verdiği terbiye ve hoşgörüdür.

Ahmet hoca hakkında kendi sitesinde bir kaç bölümden örnekler vermek istiyorum. Seni yadırgamak değil ahmed hoca yinelemek istiyorum içinde ne olduğunu bilsek bile genel yargı özü değiştirmiyor ancak iki doğru arasında farklılıklar olursa insanın aklında kuşkuya yer bırakırsın dilersen çalışmalarını tekrar bir gözden geçir ben bir okuyucu olarak anlık bölümlere takılmam ancak fazla gelti git görürsemde bırakırım okumam.Sonuçta dalga değilizki gelgit olsun.Ancak doğrularda yanlışlarda insanlar için saygılarımla. Ancak ben olsam hepsini öğrenmeden çıkıp konuşmaktan korkardım en sonunda dersenki yanlış anlamışım sonsuzluğunu cehennem yaparsın bundan daha büyük korku varmıdır insan için bilmem.

Ahmed hoca Diyorki Kuranı'ı Kerim türkçeye çevrilemez diyor. Ardındanda diyorki elmalılı hamdi yazırdan tercümedir bunlar diyor mantıken haklı kuranı kerim türkçeye çevrilirse layıkı ile çevrilemez türkçede aynı kelimede birçok anlam mevcut arapçadada böyle örneğin alak gibi birden çok anlamı olan sözcükler var ama anlayan hemen anlıyor neyi kast ettiğini.Arapça okunması gerektiğinin sebebi şu mademki bir dine inanıyorsunuz ohalde o dili öğrenecezki aracılara gerek duymadan hz Muhammed'in (s.a.v) yolunu izleyebilelim. Sonuçta nekadar aracı okadar fazla yorum demek doğrusunu anlamak için kendimiz hz'Muhammed'in (s.a.v) yolunu izleyeceğiz.

O bunu dedi bu şunu dedi ile vakit kaybedecek zamanım yok benim sizin varmı bilmiyorum. Büyük hocaların genel fikri arapça öğrenmek. Saydığım bir hoca fetullah hoca bile önce arapça okur sonra türkçeye çevririr vaaz verirken. Bu sebeble bizede arapça yolu açılmış oluyor.Son olarak yine fettullah hocadan bir örnek vereyim yaptığı hizmetleri değerlendirin lütfen çünkü ben içlerinde bile değilim ancak izliyorum tv kanalı ile radyo yayınlarını gerek ayna programı olsun gerek diğer tv organları ile en ihtiyacı olan ülkelerde okullar açıyor biliyorki bu iş yani fakirlik ve cehaletin aşılması ile gerçekleşecek düşünce ile düşünce dolayısı ile hizmet çevresinde yer alan kişilerde ona destek oluyorlar allah razı olsun hepsinden.

Şimdi özümüz mantık ohalde büyük hocalara küfretmekten kaçınalım mademki hz'Muhammed (s.a.v) son peygamber dinimiz islamda son din ohalde bize düşen bunu layıkı ile yüceltmektir. Kaosla birbirinizi yoksayarak hiç ederek değil.Hz Muhammed'in (s.a.v) anlattıklarını özde anlayan göz yaşlarını tutamaz çünkü bu öyle bir yaşamki birimizin başına aynısı gelse kan gölü götürürdü. Hangimiz bukadar sabırlıyız? Bu sebeble arkadaşlar hocalarınızın kıymetini bilin ve şunuda asla unutmayın hz Muhammed (s.a.v) diğer dinleri es geçmemiş kabul etmiştir. Bu sebeble dine bakışı dar değildir çünkü hepsinin teyit ve dorulayıcısını tebliğ etmiştir. hz Muhammed'in (s.a.v) seven dini islam olanlar onun yaşayışını ölçüt almalıdır.

Son sözüm son din islamiyeti kabul ediyorsanız gözünüz gibi göreceksiniz insanları kendi gözünüz gibi. Bir karıncayı bile incitmekten korkacaksınızki onuda vareden'e inanıyorsunuz bazen bir bitki bazen ise bir çiçek kainatın bahçesinden örnekler olacak Hz Muhammed'in yaşamını öğrenin bakalım küçükseyebilecekmisiniz yada yoksayabilecekmisiniz alemi. Böylesi görmek her kula nasip olurmu bilmem ancak bildiğim şuki böylesi bir görüş yapısı çözer kaos ortamını benim lugatımda ayrımcılığa yer yok bende muhammediyim kimin haddine düşmüş ayrımcılıkki kim ister ayrıyı gayrıyı bu öyle bir bakışki hayvan derken ikinci kez düşünmek gibi dinimiz islam kardeşlerime buradan bir çağrı sizler öğrenmeye çalışmassanız her önüne gelen size kendi fikrini aşılar.Aslında özde ahmet huluside buna yönlendiriyor mademki doğru değil diyorsanız o halde açın okuyun diyor.Doğrular yanlışları örtmesede nitelik açısından yol gösterici diyebiliriz.

Beni yansıtacak olan Hz Muhammed (s.a.v) dir. Benim dinim arapça ise demekki bana arapçanın yolu açılmış demektir. Modern olalım ölçütlerimizleki islamiyet yayılsın bağnazlıkla zorbalıkla ayrımcılıkla öfkeden başka hiç birşey yayılmaz.Bu böyledir diye kesinlik kazandırmaktansa bunu şu yoluda var demek evrenselliği bize taşır. Şunu özellikle vurgulamak istiyorumki mademki son din islamiyet kendi yapamadıklarımızı başkalarına ders olarak anlatmayalım. Bu din bireysellikten çokluklara doğru gidiyor. Önce kendimizi yenileyeceğiz örnek adam pislik içinde ama islamda temizlik imandan gelir konusundan bahsediyor neye yaradı.

İslamiyet önce bireyde görünecek her yönü ile sonra çokluklarda. Tıpkı ayna gibi.Kardeşlerinizi gözünüzün önüne getirin onlar sizi örnek alıyorlar. Allah'ın (C.C) verdiği güzel akıllarımızı boş tartışmalarla karartacağımıza ilim irfan ile değerlendirip allah rızası ile kullanalım. Fikirlerime karşı olanada katılanada selam olsun sizleri en sevdiğime emanet ediyorum. Allaha emanet olun.

Merak etmiş sormuşsun senin

Merak etmiş sormuşsun senin geçtiğin aşamadan bende geçtimde bir cvp verim sen diyorsunki diyorsunya hertürlü şeyi benzetiyorsun o düşünmek bile istemediğin son şeyi gel şeytanın ismi ile değiştirelim bakalım şeytan kendi ismini söylermi birdaha söylemezmi şeytanı öyle biyere kilitleki son olarak kendi ismini söyleyecek olsun söyleyemeden önce anlasın özünü tövbe etsin. Bunu ancak o bölüme gelen anlar herkez'e göre değil bu yüzden yazıyı yazanın o bölümden çıkması için yazdım.Selam olsun gözüme.

Ahmet HULUSİ Kitapları...

Ahmet HULUSİ'yi Antalyadan tanırım. Kendisi açıklamamış ama dünya malının dünyada kaldığını bilen,bilinçli bir müslümandır.Kendisi zengin bir kuyumcudur.Kitaplarının finansmanını kendisi ve kendisi gibi inanan Allah'ın zengin ettiği insanlardır.Ben de kitabını ilk okuduğumda bana ters geldi ve yaktım.

Orada kainatın Allah'ın gölgesi olduğu yazılı idi.Sonra inandığım gerçek din alimlerine de sordum.Bunun doğru olduğunu söylediler.Ben de yanıldığımı anladım.Şüphesi olanlar Muhiddin ARABİ H.Z.'lerinin Gökyüzü ve Burçlar ile ilgili yazdıklarını bulup okusunlar.

Bazı arkadaşların yorumlarını okudum.Çok sert ifadeler kullanmışlar.Bir kişinin olmadığı yerde konuşulanlar,o şahsın duyduğunda hoşuna gitmiyorsa bu GIYBETTİR... ve GIYBET ALLAH KATINDA ÇOK AĞIR CEZASI OLAN BİR SUÇTUR.

Sizleri okuyup kendinizi geliştirmeye davet ediyorum.

ALLAH'IN SELAMI VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.ALLAH BİZLERİ AFFETSİN...

CAHİL

Kainatın Allah'ın gölgesi olduğu yazılı idi, önce inanmadım araştırdım, doğru olduğunu anladım diyorsun. Arkasından Muhiddin Arabi'yi tavsiye ediyorsun. CAHİL.

Muhiddin Arabi bu görüşü savunmaz. Kainat Allah'ın vücududur der. Sen o konuyu hala anlamamışın, git de doğru dürüst araştır. Kainat Allah'ın gölgesi diyen İmam Rabbani'dir.

Ahmed Hulusi kitaplarını da böyle okuduğunuz için doğru ne yanlış ne anlamıyorsunuz. Fanatikçe savunmalar, akılla ilgisi yok.

ahmed hulisi kuantumdan çok

ahmed hulisi kuantumdan çok yaralanıyor ve dini bu bakış açısı ile yorumluyor yorumu kendine aiitir.
atoma bakıldığında yada bing bang a evet herşey ''bir'' den oluşmuştur ve atom altı parçaçıklarda benzerdir. Herşey aynıdır demek tümden yanlış olmaz tümden doğruda olmaz.
AMA BU DEMEK DEĞİLDİR Kİ EVREN NE ALLAHIN GÖLGESİDİR NEDE ALLAHIN VÜCÜDUR NEDE EVREN ALLAHIN KENDİSİR.
ALLAH EVRENİ YARATMIŞTIR YANİ EVREN YARATILMIŞTIR. BELLİ KURALLAR ÇERÇEVESİNDE YARATILMIŞTIR. YANİ NE GÖLGEDİR NEDE VÜCÜD

EĞER EVRENİN GÖLGE YADA VÜCÜD OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİ DELİLİNİ GETİRMELİDİR. DELİLLERİDE KİTAPLARI OLMAMALIDIR.

haklısınız, ahmet hulusi

haklısınız, ahmet hulusi yorumlarını farklı yerlere çekmek isteyenler var. saygı duyuyoruz kendisine

CVP:Ahmet HULUSİ Kitapları...

Olmadığı yerde konuşmak gıybettir evet.. Bu kişinin şahsı hakkında konuşursan gıybettir. Zehirlerini anlatmak ise gıybet değil tam tersi büyük bir sevaptır..

Kaldı ki olmadığı yer diyorsunuz.. Ahmet hulusi denen vatandaş internette yok mu? adını googlede aradığı an karşısında bu sayfayı görmediğini mi sanıyorsunuz?

Bu yorumları okumadığını mı sanıyorsunuz?

çıkarcısız birader siz

ya bırakın siz mi bliyorsunuz sizin bildiğiniz şu , nerde sevap orda ben namaz kıl sevap yardım et sevap şunu yap sevap bunu yap sevap, daha neyi neden yapmanız gerektiğini bile bilmeden tamamen çıkarcı bir ibadet Allah ın merhametide heralde bu noktada tecelli edecek... bide çıkmış hayatını bu işe adayan bi nebzede olsa insanlara bu yolda yardım etmek isteyen insanı yerden yere vuruyorsunuz.. çünkü işinize gelmiyor allah la bile ÇIkar ilişkisi kuracak kadar menfaatçisiniz. işte bunu görmemek adına böyle çemkirmekten başka bir halt ettiğiniz yok asıl ZEHİR SİZSİNİZ GİDİN BİR AYNAYA BAKIN ÖNCE.........

CVP:çıkarcısız birader siz

Neyi neden yaptığımızı bilmediğimizi de nerenizden uyduruyorsunuz? Sen herhalde 90'lık tek partili dönemde okuyacak kuran bile bulamayarak yetişmiş dedelerimizle kıyaslıyorsunuz bizleri?

Bugün bütün cemaatlerin mensupları %90a varan üniveriste mezunu? ortaokul, lise, üni okurken dönemin bütün ilimlerini okurken buluyorlar.

Bir çoğu, Bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi, doktor, avukat vs. vs.

Sen kendin cahil kalıp ahmet hulisilerle birşeyler öğrendiğini sanarak herkesi kendin gibi zannetmeye devam et..

artık hiç bir şey eskisi gibi değil. karşınızda yeni bir türkiye var. ahmet hulusi gibi diplomasız doktorlar ancak sizin gibi cahilleri kandırır.

Fırsat veriyorsunuz

Ahmed Hulusi'nin kendisiyle ilgili yorumlar gıybettir. İlmi görüşleriyle ilgili eleştiriler gıybet değildir. Çok önemli hataları var. Ama adamın şahsını eleştirenler bu fanatiklere yaygara etme fırsatı verdiği için imana zarar veren ilmi hataları arada kaynıyor. Çok yazık.

CVP:Fırsat veriyorsunuz

Gıybet mi değil mi? tartışması yaparak ahmet hulisi gerçeklerini gizleyemezsiniz.

Bazen olur ki, o GIYBET'i yapmak FARZ olur.. Emri bil maruf nehyi anil münker..

Eğer gerçekler anltılmaz, neme lazımcılık yapılırsa işte büyük bir vebal olur.

Gerçekten ahmet hulisi dine fitne fesat sokuyorsa herkese her yerde anlatmak zorundayız.

Düşünmeyi öğreten adam Ahmet Hulusi.

Merhaba belkide kendisini yere göğe koysaydı ve kitleleri peşindne koştursaydı bu gün burada onun için yazmıyor olacaktım. Daha öncede çok kez yazdım benim buradaki yazılarım ne onu yüceltir nede beni alçaltır. Ancak doğru bildiğimi yazdığıma yemin edecek kanıtlar gördüm. Sayesinde en derin karanlıklardan geçtim en çok korktuğum gerçeklerle yüzleştim. Belkide söylediklerini koşulsuz kabul etsem çok kolay olacak bir gerçeği daha kolay idrak edebilecektim ancak onu ve anlattıklarını sorgulamasaydımda onun kopyası haline dönüşecek özümü yitirecektim hayatımda hiç bir düşünceyi sorgulamadan kabul etmediğimi farkettim düşünmeden kabul etmiyorum bu yaradılışımla alakalı değilde nedir.

Hepimiz böyle değilmiyiz doğruluğuna kesin kannat getirmeden kim kimin sözünü kabul etmiş? İşte bu yüzden bende herzaman olduğu gibi düşündüm ve sorguladım zaten bunu yapmamış olsaydım ahmet hulusinin düşüncesini rüyamda görürdüm diyorum. Böylesi nasibimmiş diyorum hocamında buradan ellerinden öpüyorum. Bana öğretti çünkü kendisini tanımıyorum bilmiyorum daha önce hiç görmedim elini sıkmadım konuşmalarına gitmedim ama onu ve anlatmaya çalıştığı şeyleri anlamam için bir iki videosunu izlemem yetti sayesinde doğru yolu buldum. Bana yolu gösterenlerdendir kendisi. Merak edenler için eselerin hepsinin tellif hakkı zaten açık durumdadır yani okumak isteyenler kitab'a para vermek istemeyen olursa kendi sitesinde e kitap olarak indirebilir. Okurkende dinimizin ana teması olan hoşgörü ile okuyabilirler.

Onunda dediği gibi eğerki bugünkü bilincimiz ile onu ve anlatmaya çalıştığını anlayamıyorsak eğer hiddet'e kapılmaktansa yada kötü düşünceye kapılmaksızın okumaya devam edip eleştirilerimizi eserlerini iyice özümsedikten sonra düşünerek dinimizin hakikati olan hoşgörü çerçevesinde yaparsak onu ve eselerini dahada iyi anlamış rencide edipte kimseyi kırmamış üzmemiş olacağız.

Bir kibrit tanesi için koca bir alem yakılırmı diyen arkadaş içinse arkadaşım ilk konuşmamdan bu yana seninle tartışıyoruz aslında benim mantığıma ters bir durum tartışmak çünkü doğru bildiğine kesin kanaat getirmiş olan birinin düşüncesini değiştirmek kadar zor birşey yokturki zamane alimlerinin dediği üzre bu olay atomu parçalamk gibidir o çevresine kapatmıştır gözünü ahmet hulusininde dediği gibi bişey kesin böyle der isen beynin ondan sonrakileri algılamaya kapatır kendini sen kendin doğrunla kalırsın göçer gidersinki biz burda inanki ölüp ölüp diriliriz emin olabilirsin çünkü alem üzerinde herkez birbirinin kardeşidir kardeşinin canı yanarken onu hissetmeyenin 5 duyu organı yok gibidir.

Çevresel bakış açısı gerekir dinimizin hakikatı olan hoş görüyü algılamak için bir kaç örnekle nuru ile sonsuzluğu bize getireni sınırlamak için çok büyük bir yürek gerekirki bende öyle bir yürek yok bilmiyorum sizlerde varmı? Ahmet hulusi'den allah razı olsun diyorum çünkü belkide benim kadar topluluk ortamlarındaki sahte yüzlerden sıkılan insan yoktur okadarki kapattım kendimi yaşama insanlara hayata doğaya bütün güzelliklere kendi kendime oturup kalkıyordum uzaklaştım özünden herşeyin beni okadar çok yorduki yaşam genç yaşımda elimi eteğimi çektim herşeyden kendimi dinliyordum internetten araştırıyordum alemi insanları 3 yıldır araştırıyordum enine boyuna youtube'de videolarını izliyordum kendinden geçmiş insanlar görüyor ne için ne için ağlıyorsunuz anlayamıyorm diyordum çekmiş koymuşsunuz 1 saatlik bir videoyu millet zırıl zırıl ağlıyorda ne için arkadaşım ne için hiç düşünmeyen bir insana nekadar tuhaf geliyor biliyormusunuz o manzara?

Korkan bir çocuğun ağlama sesi gibi sesler adam kendinden geçmiş tamamda ben anlamıyorum kardeşim o hali anlamadığımda onu izlediğimde nasıl gözüküyor biliyormusunuz komedi dükkanı gibi. Sonra daha nice örnekler kamerayı görünce ağlamaya başlayan sarıklı cübbeli hocalar vs insafki ne insaf bumu bizim dinimiz bumu çıldırdım bu manzaraları gördükçe. Şimdi kendinden geçenleri anlayacak durumdayım ancak bunu bana idrak ettiren hz muhammed'in (s.a.v) hayatını düşünüyor olmam oldu ancak hala aynı şeyi söylicem ben okadar zor bir aşamadan geçtimki tabularımı yıktım ancak öyle gördüm neyin ne olduğunu dışarıda milyonlarca insan var benim gibi gören tabuları olan onlar sizin bu halinizi gördükçe özlerinden dinin güzelliğinden uzaklaşıyorlar belki bilmek istersiniz diye düşünüyorum. Belkide oturup zırıl zırıl ağlamak yerine hoş görü çerçevesinde ağlanacak olanı nasıl algıladığınıza dair anlatımlarda bulunsanız hep beraber ağlayacağız.

Çekmişsin videoyu herkeze gösteriyorsun adamın biri vaaz veriyor ama öyle bir ağlıyorki kazara anlatımın ortasında başlasan izlemye videoyu bu adam oynuyorya dersin samimiyetsiz bu dersin. Oysaki onu algılamak için dinimizin mantığı algılamak lazım neden ağlıyor bilmek için yaşanılanı düşünmek lazım. Bu ise her kula nasip olmaz diye düşünüyorum kendi kendime tabiki allah herkeze nasip etsin böyle mutluluğu inş. Ancak bu durumda ben bir topluluğun içine girseydim o topluluğun felsefesinden bir haber belkide içlerinde özümüde kaybedecektim. Düşünmekten neden bukadar korkar bu insanlar diye düşünüyorum düşünmek şirk koşmak değil arkadaşlar düşündüğünüzde kopacak herşey bitecek diye düşünmeyeceksiniz.

Dinimizi algılamakmı onun hoş görü sistemini algılamakmı istiyoruz o halde peygamberimizin (s.a.v) hayatını düşünmeliyiz yaşadıklarını atlattığı badireleri koşulsuz teslimiyetini aşkını o ve çevresinde onun öğretisi ile dolaşan canların nedemek istediklerini düşünmeliyiz esasen ne demek istiyorlar bunu algılamak için. Bugün bir erkeğe sorsak desekki bir kadını nasıl tanıyorsun nasıl algılıyorsun desek 72 milyon nufusa sahip bir memlekette 100 kişi çıkarmı bilmiyorum inanın beya bir erkeği tanımlamak için kadına sorsak aynı şekilde bir 100 kişi çıkarmı doğruyu benim kendi doğru saydığım eski ölçütlelerimle özdeşleştiriseydik belki 100 kişi çıkmazdı ama doğruyu bütün alemi içine alan hepsini doğrulamak ve korumak için gönderilmiş islamiyet ölçüsü ile düşünerek algılarsak ozamanda alemi sarsar gider diye düşünüyorum.

Ozaman ölçümüz dinimiz islamiyettir doğrumuzda odur. Herkezin ayrı bir doğrusu olursa kaos olmazmı arkadaşlar karışıklık çıkmazmı dünyanın şuandaki genel durumuda bu değilmi? Zaten şu andada kaos ortamı yokmu? O zaman çevresel düşünmeyi bize öğreten insanlara saygı göstermeliyiz. Ahmet Hulusi bize bunu anlatmaya çalışıyor beni bir kenara bırakın gidip bizzat kendiniz muhatap olun algılamaya çalışın düşünün diyor hz muhammed'in (s.a.v) hayatını yaşadıklarını biz hala birbirimizin yanlışlarını görmeye çalışıyoruz kendi doğrularımız okadar büyükki burnumuzun ucunda bir alem film karesi gibi geçiyor onu göremiyoruz.

Bir sure ile sözüme ışık yakmak istiyorum.

Ve lâ takrebû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddeh(eşuddehu), ve evfûl keyle vel mîzâne bil kıst(kıstı), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).

Yanlış yazdı isem özür dilerim şimdiden.

Şüphesizki Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.

Ne demek düşünmek tutmak. Düşüneceksiniz diyor derinlemesine ezber etmeyemi vermiş onca ayeti bize manasını hiç bilmeden ben robot gibi yat kalk diyemi vermiş. Adama soruyorum diyorumki kardeşim sen arapça biliyormusun yok diyor ee diyorum duva okuyorsun nasıl idrak ediyorsun ee diyor onda öyle bir huzur varki ben o huzurla algılıyorum bu safsata değilde nedir allahınızı severseniz söyleyin. Yahu çeviride diyor işte düşünüp tutasınız diye diyor huzur var elbet ancak algılamak lazım o huzuru düşünmeden neyini algılıyorsun. Erdin ozaman sen belkide huzur huzur dediğin şey bir damla su belkide anlamadığın ama tınısı hoş geldiği için kavradığın yada okurken kendinden geçtiğin bir bölümdür.

Arkadaşlar anlamadıktan sonra kendinden geçsen ne ifade eder müslüman'a alkol haramdır nedenini bilen bilir alkolun ne halt ettiğinide bilmeyen yoktur benliğini yitirirsin hiç olmadığın biri gibi süzülürsün sarhoş olursan kendinden geçtiğinde yapmayacağın şey yok gibidir. İçtiğim günlere nalet olsun töğbeliyim içmiyorum artık ama oradan biliyorum yaşadım yani kendinden geçer insan öyleki bazen düşünmekten bile vazgeçer. Kısacası anlamadığın birşeyin özündeki huzur safsatadır diyorum ha alkol almış sarhoş olmuş ha anlamadığın birşeyi düşünmüşsün kendinden geçmişsin benim için böyledir yani.

Kısacası algılamak arkadaşlar sadece 2 sayfa yazı ile değil genelinin manasını algılamak için bütününe bakmak gerekir ahmet hulusi put perest değilki yada başka bir dine mensup değilki olsa ne yazar alsana bir örnek yunus emre'den yunus emreyi sevmeyen varmıdır anlatmak istediğini anlamamış olan varmıdır bilmiyorum ama size güzel bir örnek.

ilim ilim bilmektir.
ilim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen,
Ya nice okumaktır?

Dört kitabın manası
Tamamdır bir Elifte,
Sen Elif dersin hoca,
Manâsı ne demektir

Burada yazdığım şeyi ancak ve ancak düşünüpte sorgulayan beyinler algılayabilirler gerisi sözden ibaret görür teferrüat görürde geçer.

Ama yinede bilmek isteyenler ilgilenenler için söylüyorum adama şirk koşuyor bu diyorsunuz adamın tek derdi var islamiyet diyor başka bir şey demiyor ben muhammediyim diyor. Bunu görmek yerine yırtınıyorsunuz sürekli diyorsunuz yok şirk koşuyor yok bilmem ne arkadaşım adam ben kusursuzumda demiyor hatasız kul olmaz bunu biliyoruz ancak hatalı bile olsa değerlendirsene aç araştır okusana mademki doğruluğundan şüphe içerisindesin ne diye kontrol etmiyorsunda ezbere yerden yere çalıyorsun 10 tane yazı yazdım 10'undada aynı şeyi yazdım aç ayetleri ile getir hem kendin algıla hemde insanlara algılat neyi kast ettiği neden korkuyorsun bukadar kendi yanlışın meydana çıkar diyemi bu korkun?

Asla böyle bir korkun olmasın okadar iyi biliyorumki ahmet hulusiyi inan sen kendi yanlışını vurgulasan desenki bak kardeşim adam bunu yazmış ben bunu böyle algılıyorum bana böyle öğrettiler ben şu kitaptan buradan yazıyorum bu ayetleri ahmet hulusi bak burada şuradada yanılıyor desen seni hor görmez sana kelam etmez o derece anlıyorum yazdıklarını anla işte.

Bu yazıyı hazırlamışsın gel baltalamak yerine bir düzene sokalım işi aç bir konu daha aynen dediğim gibi anlat sana yanlışını gösteren ayetleri yaz o ayetleri sen hangi kitaptan alıntı yaptıysan onuda yaz sonra ahmet hulusinin o ayetlere karşılık gelen açıklamalarınıda yaz bakalım bir sen ne demek istiyorsun neyi yanlış anladın yada bizler neyi yanlış anlıyoruz neden böyle düşünüyoruz tarafsız olarak göz atalım dinimizin temelidir hoşgörü bunu unutupda seni yadırgarsam eğer yada ezmeye çalışırsam per perişan olayım yeterki yaz sen burayada link ver konu buradan devam etsin diye inşallah yazımı kayda değer bulursunda yazarsın bulmazda yazmaz isen allah yolunu açık etsin hayırlara vesile olsun ömrün.

AHMED HULUSİ’NİN -RUH İNSAN

AHMED HULUSİ’NİN -RUH İNSAN CİN- KİTABINDA YAZDIKLARINDAN BİR ÖRNEK:

CİN adı verilen, insanın, varlığını beş duyusuyla tesbit edemediği yaratıklar, insanları iki yoldan kendilerine bağlamaya çalışmaktadırlar...

A) Kendilerini o kişiye resmen bildirerek...
B) Kendilerini o kişiye hiç bildirmeden ve farkettirmeden...
Kendilerini temas kurdukları insana bildirmeleri hâlinde, o kişiyle bağlantıları iki yoldan olmaktadır:
a) İslâmi amaçlar görüntüsü altında...
b) İslâm dini dışındaki yollar görüntüsü altında .
Kendilerini hiç farkettirmeden bir insanla bağlantı kurmaları hâlinde de gene bu iki yol geçerlidir... Yani, ya;
a-Kişinin İslâm’a olan yakınlığını istismar ederek...
Ya da;
b-Kişinin kendi dinine ve din anlayışına göre humanist (insancıl) fikirler öne sürerek o kişiyi kendi yollarına sürüklemektedirler...

* * *

AHMED HULUSİ’NİN KENDİ ELLERİYLE YAZDIĞI BU TUZAĞA DÜŞMEDİĞİNE NASIL EMİN OLABİLİYORSUNUZ? AYNI KİTAPTAN YAPTIĞIMIZ AŞAĞIDAKİ ALINTI; KENDİSİNİN DE AYNI TUZAĞA DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR. AHMED KADYANİ İLE AHMED HULUSİ ARASINDA BİR FARK GÖRÜNMÜYOR. ÇÜNKÜ İDDİALARI FARKLI DEĞİLDİR.

* * *

Birinci dünya savaşından sonra ölen, asıl ismiyle Kadyan`lı Mirza Gülam Ahmed`den "keramet" diye nitelendirilen birçok hâller de ortaya çıkmıştır...
Binlerce kişinin, gördükleri rüyalarla kendisine bağlanmaları; yanında kırk gün kalan kimselerin semâvi(!) işaret alarak bütün inkârlarından sıyrılmaları; kötürümleri birkaç el temasıyla, hastaları birkaç sözle iyi etmesi onun en çok görünen ve "kerâmet" diye nitelendirilen hallerinden bazıları olmaktadır. Hatta kendisiyle tartışmaya giren birkaç kişinin sonunda ölmesi, kendisinin şöhretinin büsbütün yayılmasına sebep olmuştur...
Kendisinin MEHDİ olduğunu iddia eden; ve MEHDİ ile âhir zamanda yeryüzüne inecek olan İSA`nın aynı şahıs olduğunu söyleyen; ve sonuç olarak, işte kendisinin "bu" kimse olduğunu sanan Mirza Gülam Ahmed Kadyani, kaba görüşle her ne kadar İslâmiyeti yaymış ve genişletmeye çalışmış ve bunda bir ölçüde de başarılı olmuşsa da; mesele inceden inceye araştırıldığı zaman görülür ki, ortada, CİN`lerin önce bir kişiyi, sonra onun aracılığıyla binlerce kişiyi kendilerine bağımlı kılmaları; ve bu iş için de İSLÂMİYETİ KOZ olarak kullanmaları durumu mevcuttur...

CİN`lerin kendilerine bağımlı kılıp, bu tip özelliklerle donattığı kişlerin en üstün vasıfları, Muhyiddin A`rabi Hazretlerinin "Fütuhatı Mekkiye" kitabında da bahsettiği üzere, "kibir ve gurur"dur...

Bu gibi kimseler genellikle kendilerini zamanın en yüksek kişisi olarak görürler... Hattâ dikkatle incelendiğinde, son Nebi Hz Muhammed Aleyhisselâm’dan sonra gelmiş, en yüksek kişi olduklarını iddia ettikleri dahi tesbit edilir...

İslâm topluluğuna bağlı olanların bir kısmına göre, kıyâmetin kopmasından yüz veya ikiyüz yıl önce yeryüzünde görülecek ve dünyaya İslâmiyetin yayılmasına sebep olacak; bir çok olağanüstü güçlere sahip bulunacak bir dinî liderin lâkabıdır "MEHDİ"!..

CİNler, aldatıp kendilerine bağımlı kılarak büyüttükleri pek çok kişiye kendisinin beklenen "MEHDİ" olduğunu ilham etmiş; ve onların bu sanı ile yaşayıp; çevrelerini de kandırmalarını sağlamışlardır...

* * *

Gelişi müslümanlarca her an beklenen "MEHDİ"nin kesin geliş tarihine dair hiç bir delil yoktur ve "DİVAN" ehli hariç, evliyaullah dahi bu konuda bilgisizdir. İslâmî takvimle zamanın 1400 yılını onyedi geçeye yaklaşması, konuyu günümüzde daha da konuşulur hâle getirmiş; ve bu yüzden çeşitli yerlerde kendini "MEHDİ" sanan kimseler bir hayli türemiştir!.

Günümüzde, esef vericidir ki, ilimsiz pek çok kişi, kendini sırf CİNlerin aldatıcı ilhamları yüzünden boş hayâllere kaptırarak, "MEHDİ" sanmakta ve çevrelerini de yanlış yollara sürükleyerek topluca CİNLERİN EĞLENCESİ olmaktadırlar.

Oysa, "MEHDİ", Rasûlullah açıklamalarına göre, Mekke`de ortaya çıkacak; sonra Medine`ye geçecek; üzerine bir ordu gönderilecek ve bu ordu tamamiyle yere batacaktır. Bu olaylar, O`nun "MEHDİ" olduğunun delili olacaktır..Aklı başında hiç bir insan, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ya da başka bir şehirde oturup kendinin "MEHDİ" olduğunu iddia etmez!. Şayet ediyorsa, konu ya psikyatrinin sahasına, ya da CİN tedavicilerinin ihtisas alanına giriyor demektir..

Bu konudaki düşüncemize gelince...

Biz, bu konunun zamana bırakılması; ve "bekle gör" görüşünün tatbik edilmesi taraftarıyız.. Zîra, her hac mevsiminde "MEHDİ" bu yıl ortaya çıkacak beklentisi içine girip; tüm geleceğe dönük planlarını yapan insanların yaklaşık yirmi yıldır sürekli hüsrana uğradığını gördük..Buna rağmen...Ne aczin dile gelişi anlamında inkâra sapar; ne de hakkında kesin deliller olmadığı ve imanın şartlarında bulunmadığı için, tasdik eder; eğer böyle bir kişi gelecek olursa, ve biz de onu görürsek, o zaman kesin kararımızı eldeki donelere göre verir; davranışlarımızı ona göre düzenleriz.
Şüphesiz ki zaman, en iyi açıklayıcıdır!.

* * *

Ruh İnsan Cin kitabı, 16. baskı, sayfa 111

“...RİCAL-İ GAYB denen evliyaullah'ın asla SİGARA içmemesine karşın, CİNNİ olan kişilerin hemen tamamının SİGARA müptelası oldukları, gözlemlerimiz arasındadır. Bu sebebledir ki CİN adıyla anılan bu görünmez varlıklardan uzak kalmanın en başta gelen tedbiri SİGARAdan uzak durmaktır.”

* * *

SİGARA İÇENLERİN TASAVVUF EHLİ VE VELİ OLAMAYACAĞINI İDDİA EDİYOR. HALBUKİ, BİR SİGARA TİRYAKİSİ OLAN LADİKLİ AHMED AĞA'NIN "YİNE KENDİ İFADESİYLE 300'LERDEN BİR VELİDİR." BUNU DA BİR BAŞKASI DEĞİL AHMED HULUSİ SÖYLEMEKTEDİR? KENDİ KENDİYLE ÇELİŞEN BİR İDDİASI DA BUDUR.

* * *

YAZILACAK BİR ÇOK HATASI VE ÇELİŞKİLİ İFADESİ OLMASINA RAĞMEN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİR TANESİ DE ŞUDUR:

AHMED HULUSİ, MELEKLERİN MADDE ÖTESİ VARLIKLAR OLDUĞUNU KABUL EDERKEN, ÖTE YANDAN ONLARIN KUANTSAL YAPIDA VARLIKLAR OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR. SÖZDE BİLİMDEN ANLAYAN OKURLARI KUANTLARIN MADDENİN EN KÜÇÜK YAPI TAŞI OLDUĞUNU GÖREMİYORLAR. EĞER MELEKLER MADDE ÖTESİ VARLIKLAR İSE, KUANT KÖKENLİ OLAMAZLAR. OLURLARSA MELEKLER DE DAHİL HER ŞEY MADDE DEMEKTİR. DİNİ BİLİMLE AÇIKLAMAYA KALKIŞIRSANIZ İŞTE BÖYLE ACUZE İŞLER YAPARSINIZ. BU SÜSLÜ İFADELERLE BİR ÇOK AKILSIZI AVLARSINIZ. ALLAH AKIL FİKİR VERSİN!

ahmet hulusi şüphelidir

ahmet hulusi şüphelidir arkadaşlar...
cinlerle ilgili bişeyler araştırdım,yazılarını gördüm,okudum,hiç yapmadığım bişeydir ahmet hulusiyi araştırdım yazılardaki düşünceme ters düşen ifadelerinden dolayı...
herkesin aklı var,Allah herkese gani gani vermiş,aklınızı kullanın,okuduğunuz şeyleri karşılaştırmalı okuyun...
bazı arkadaşlarımız burada ahmet hulusiyi eleştirdi diye eleştiriliyor,haksızsa kendini yakar haklıysa tüm ahmet hulusinin kitabını okuyup zihni bulananların(bulanan var demiyorum olmuş olabilir diyorum)hakkına girmiş olur...
biz müslümanız doğru yolda birleşmek zordur,düşmanlarımız boldur,yahudiyle hristiyan birleşir müslümanı arkasından vururda müslümana kimse dost değildir...
kendinize iyi bakın,çok düşünün,herşeyi okuyun arkadaşlar...

YA İŞİNİZ GÜCÜNÜZ FİTNE FESAT

YA İŞİNİZ GÜCÜNÜZ FİTNE FESAT İSLAMİYETİ BUGÜNE KADAR BİZE HEP YANLIŞ TANITTINIZ İSLAMİYETİ ZORLAYICI ANLAŞILMAZ SEBEB SONUÇ İLİŞKİSİ BELİRTMEDEN SADECE YOBAZ KALIPLARDA KALDINIZ BU ADAM BİLİMSEL BİR BAKIŞLA YAKLAŞARAK MAALESEF SOFU VE ÖRÜMCEK BEYİNLİ İNSANLARIN ANLAYAMAYACAĞI ŞEKİLDE BİZE TANITTI ALLAH KAVRAMINI VE İSLAMİYETİ DİNİMİ ONUN SAYESİNDE RAHATÇA YAŞIYORUM ALLAH ONDAN RAZI OLSUN NE MURADI VARSA VERSİN İNŞALLAH.

CVP:YA İŞİNİZ GÜCÜNÜZ FİTNE FESAT

Bu adam bilimsel mi bakıyor? Allah aşkına davulun sesi de uzaktan hoş gelir. Adam ne bilimden anlıyor, ne de dinden.. Sadece bilimsel kelimeler kullanarak bilimsellik olmaz..

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR

İlk okulda bir tez vardı Okuduğunu Anlamak Diye Evet okuduğumuzu anlayabiliyorsak ne mutlu bize ama Çevremizde o kadar cok sapıklık varki ne olduğu belli olmayan o kadar cok din tacircisi veya din ile alakası olmayan kişiler var ki siz tutmuşsunuz da Ahmet Hulisi sunu dedi v.s Kardeşim ben senin hayatını kurcalasam kimbilir neler cıkar adam bunlardan kurtulmak istediği için kaçtı gitti Amerikalara dağın başında bir kulübede yaşamaya basladı.Vermek istediği İnsana insanlığını fark ettirmek Allah ı cc Peygamber Efendimizi.Kuran ı Azda olsa idrak etmemizi İsteyen bir Kişi İNKAR ETMEYİN ANLAMAK İSTEDİĞNİZ GİBİ YORUMLAMAYIN YADA İYİCE ARAŞTIRIP ONDAN SONRA GIYBET YAPIN

SELAMETLE

İslam'ı anlamada bir hata

İslam'ı anlamada bir hata yapılıyorsa ve bu hata ortaya konup Müslümanlar uyarılıyorsa, bu gıybet değildir. Ahmed Hulusi sizi bu tür eleştiriler yapamayın diye gıybetle mi korkutuyor? Kitaplarında Allah ahlakı üzerinde çok duruyor. Madem öyle, Allah Kuran'da Tebbet suresinde insanlara Ebu Leheb ile ilgili gıybet mi ediyor, yoksa uyarıyor mu? Allah ahlakını anlama biçimiz dahi hatalı. Neden bu kadar gereksiz tartışma yapıyorsunuz? Bu sizlerin üzerine vazife değilki. Ahmed Hulusi bizzat akıllara takılan konularda herkese açıklayıcı bir cevap verebilir. Vermiyorsa bu okurlarının sorunu değil kendi sorunudur. Sizler onu değil kendi imanınızı korumakla mükellefsiniz. Neden sorumlu olduğunuzun bile bilincinde değilsiniz, ama manasız yorumlar yapıyorsunuz. Yazar kendine göre hatalı bulduklarını yazmış. Diğer bazı eleştiriler de var. Bunların cümlesine bir cevap hazırlar, kimsenin söyleyecek sözü kalmaz.

Önemli olan en kötü şeyden

Önemli olan en kötü şeyden bile ders çıkarıp asıl dünyaya geliş amacımızı bilip bunun doğrultusunda ytaşamak bence dolayısı ile eleştirmek yerine ben burdan ne öğrenebilirim demek daha hayırlı diye düşünüyorum... Ortada bilgi ççok fazla.... Önemli olan alıp iyi yönde uygulamak Kimse Hz Pergamberimiz gibi olamaz (S.A.V) elbette ancak Allah bu beyni herkese vermiş.. Niyet önemli en yanlış bilgide verilse eğer niyetin doğru ise Allah sana doğru yolu gösterir Amaç o saflığa erişebilmek Allah bizi yakın kullarından eylesin Amin...

Madem din parayla satılmaz o halde ahmet hulusi neden satıyor?

Şimdi arkadaşlar herşey tamam iyi güzelde benim merak ettiğim ve aklıma takılan en büyük soru şu.

Son kitaplarında ve sitesinde diyorki anladımki din parayla satılmazmış. Diyor ve son kitaplarını çevredeki hali vakti iyi insanların basıp dağıttığını ve kendininde bunlara izin verdiğini söylüyor. Benim merak ettiğim şey şu mademki din para ile satılmaz o halde kendisinin daha önceden çıkardığı kitaplarının neden telif haklarını açıp yine hali vakti iyi insanların bastırıp dağıtmasını sağlamıyor?

Yani son kitaplarda anladıysa dinin para ile satılamayacağını başlarda yaptığı hataları gidermesi için bu şekilde bir önlem alaması gerekmezmi? Ama pardon yne kendi söylediği bir sözden yürüyelim diyorki geçmiş geçmiştir gitmiştir geri döndürelemez değilmi? O zaman çalalım çırpalım gezelim eğlenelim sonra pişman olursak geçmiş geçmiştir diyelim yürüyelim değilmi. Yada yapmıyorsa ortada bir alen delon var demektir. Şimdi şunu düşünüyorum bu öğreti ile amerikada yaşamak kolay olsa gerek diye düşünüyorum türkiyede kitap satacaksın çevrende seni tanıcak çok az kişi olacak yaşayışını bilen kimse olmuyacak ve ülkede kazandığını yurtdışında yiyeceksin.

Neden gelip insanlara önerdikleri ile türkiyede cehalet dediği toplum içerisinde yaşamayı denemiyor merak ediyorum? Ayrıca kitaplarında 28 şubat zamanında eşi ile türkiyeden gitmek zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Benim araştırdığım kadarı sorduğum kişiler ile 28 şubat zamanı çiller ve erbakan hükümeti ile alakalı bir durumdu diyorlar ve tanklar yürümüştü askeriye tarafından sincan dolaylarında bir akıllı olun çağrısı gibiydi diyorlar. Şimdi 28 şubatta kendisi ne yaşadıki bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı acep ben onuda merak ediyorum. Kısaca ben görüşlerine birşey demiyorum ama insan kendisinin söylediği gibi derin düşününce bin bir türlü hikaye çıkıyor ortaya.

Ayrıca son yazılarında mevlanadan deyişlerle ortaya çıkıyor şeyhlik yoktur vs muridlik yoktur diyor. Sonra yaşar nuri öztürk hakkında eleştirileri ile ortaya çıkıyor. Ama aynı zamanda kendisi şunuda dile getiriyor gıybetin zinadan 39 kat daha şiddetli bir günah olduğunu dile getiriyor. Aynı gıybete yaşar nuri öztürkü eleştirerek kendisi düşmüyormu acaba bunuda merak ediyorum. Yani afederseniz ama herkez kendine kendi çıkarına algılıcaksa bu din nasıl bir din olacak kişiye özel bir dinmi? Bence kendimiz kadar çevremizdekileride sevmeli saymalıyız sonuçta yunus emre misali sarı çiçeğe sorarlar senin annen baban neresidir der derki topraktır. Yine sorarlar kardeşlerin kimdir diye yapraktır der. Kısadan öz bizler hepimiz kardeş değilmiyiz. Bütün yaratılmış varlıklar kardeş değillermi.

O zaman nedir bu bana dokunmayan bin yaşasıncılık mademki hepimiz kardeşiz müslüman müslüman hakkında hatası bile olsa gıybete düşermi? Yada kendi çıkarım seninkinin üstünde olduğunda seni ezip geçmek bana serbestmi oluyor? Bir şeye karar verdim kendi adıma okadar fazla yorum yapan varki İşin özünü araştırmadan kendi yorumlarını katıp yazanlar açıklayanlar kimisi arapça bilmiyor kimisi fıkıh bilgisinden aciz kimisi onuda kabul etmiyor. Bence bu bizim dinimiz ise bunu yazıldığı dilde okumamız gerekiyor yani niyetlendim allah hakkımda hayırlısını verir inş öğrenirim arapçayı. Zekamı belkide doğru zamanda doğru işler için harcayıp öğrenmeye adamalıyım diye düşünüyorum.

Bu dünyada çalışmayana ekmek yok arkadaş allahda ilmi ile bizlerin çalışıp anlamamızı istiyor mutluluk huzur zenginlik aşk sonsuzluk herşeyin yolu allahın yolundan geçiyor gerisi yalan dolan. Kendinize iyi bakın herkez birbirini eleştirip duruyor bir ortak yolu niye bulamıyorsunuz mademki çok iyi biliyorsunuz herşeyi siz o halde nediye amerikada yaşıyorsunuz. Gelin burada yaşayın anlattıklarınızda görelim nasıl bir ayaşam tarzı oluyor yani çevrenizde toplanmıcaksa insanlar buradada toplanmaz sevenler yine sever sayanlar yine sayar. Kendi fikrime en uygun düşenmi bu kitabın doğrusu yoksa ortada insanlara anlatılan ortak bir doğru veya yanlışmı var?

Yarın sınav var deseler herkez oturup çalışmak zorunda aynı konulardan sorumlu değilmidir. Kısacası o sınava herkezin çalışması gerekmezmi sen bana anlattığında yolmu göstermiş oluyorsun kendi fikrinimi beyan etmiş oluyorsun mademki yarın sınava tabiyiz o halde herkez anladığı kadar bu sınavdan sorumludur ohalde herkez okuyacak araştıracak öğrenecek yoksa o beyini bize ne diye vermişler diye düşünmezmi insan ohalde sorumluluk sahibi isek herkezin birey olarak sorumlu olduğu bir sınav için hep birlikte okuyalım okuyamayacak olanlarada okumayı öğretelim akıl vermeyelim yerine balık tutmayı öğretelim. Aeo cümleten hoşçakalın vaktimiz dolmadan sorumluluklarımızı bilelim sonradan bin pişman olmaktansa emin adımlarla yürümek yeğdir.

İnsanları Eleştirmeden Önce

Lütfen arkadaşlar insanları eleştirmeden önce peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hayatını oturup inceleyelim ve onun aşkının nekadar büyük olduğunu görmeye çalışalım.

Aşkı tanımak için bizlere örnek gösterilen Hz. Muhammed (s.a.v) hayatını ve insanlara örnek olmak için neler yaptığını iyi düşünmemiz ve algılamamız gerekmektedir. Unutmayınki bize en büyük örnek onun hayatıdır. Onun aşkıdır onun bağışlayıcılığı ve kelimelerimin kifayetsiz kaldığı birbirinden güzel özellikleridir.

Aşkı tanımak için çevremize iyi bakmamız ve düşünmemiz gerekmetedir. Tabiatın özündeki herşey allahı zikretmektedir görmemiz ve düşünmemiz gerekmektedir. Hz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi arasında geçen aşkı iyi düşünüp anlamış olmamız gerekmektedir.

Lütfen arkadaşlar araştıralım bol bol okuyalım saygı sevgi ölçütleri ile güzel dinimiz islamiyeti tartışmak yerine bizden istenildiği gibi onu hoş sohbetlerle yaymaya özen gösterelim. Okumak çok önemli çünkü ortada çok fazla ayrıntı mevcut bu sebeble araştıran insanlara saygı duyalım. Dinimizin hakikatidir hoşgörü ve aşk.

Hepinizi kucaklıyorum sizleri kıracak üzecek birşey yazdı isem özür dilerim hoşçakalın.

bazı arkadaşlar yakıcı

bazı arkadaşlar yakıcı yorumlarda bulunmuş bu gerçi yorumu geçmiş bir eleştiri haline gelmiş,bizler,dinimi özümüzü beşiri alemdeki avamlardan deyil bizler yola alim arif evliyalardan giriyoruz,bize bu acı eleştirilerle çok itici davranışlar sergiliyorlar bu çok yanlış,bizler resulun ümmetiyiz,ve tam kanaat ettiğimiz,ve tevekkül tefekkürlerimizi heva etmeye hakları yok gibi geliyor bana açıkçası,ahmed hulisi bey,insan beynindeki bioenerjinin,zikirle,ışn enerjisine çevrilecene diar sözlerde bulunmuş,ve buna benzer enerjilerin insanı mana alemine sürükleyeceğine diar sözler okudum,bana oldukça mantıklı geldi,huzur islamda deniyor,ve birçok ayet,ibaded,ve tespihler çekiliyor,ama kimse ardını merak etmiyor,ALLAH gökte ve ötesinde demesindeki maksat ben ce sen ALLAH I var olduğun dünyada ara,ve var olduğun dünyanın içinde sende ara diyor yanlış algılamadıysam durum bu,ayrıca ALLAH maddelerin içinde deyil,allah kuranda bildirdiği gibi,biz.nurumuzu gök yüzüne,yeryüzüne ve aralarına saçtık,her yerde nur var,abdessiz gezme diye uyarı var,ALLAH BİZE şah damarımızdanda yakın,

Yani Allah'ı ve dini akılla

Yani Allah'ı ve dini akılla açıklamaya çalışıyor. Demekki Ahmed Hulusi Allah'ın fevkinde bir kimse. Her şeyi aklıyla açıklayabildiğine göre.

Ben mesaj sıralamasını

Ben mesaj sıralamasını biliyorumda bilmeyenler için yazim istedim.Sizi değil yanlış olmasında diğer arkadaşa katıldığımı soledim bir ole bir bole anlaşılmak istemem aslında her ihtimali yazsam burdan çıkmayız ancak şükür allaha yeterli diyorum.

Kesinlikle aynı fikirdeyim sizinle

Aynı düşünceleri paylaşıyorum sizinle.

Bir kişi için çok kişi feda edilmez

Hoş görünün ne olduğunu doğru anlamamışsınız. Öldürme fiili hoş görülmez, öldüren kişi Allah'ın takdir ettiğini yaşadığı için hoş görülüp affedilebilir. Ahmed Hulusi'yi hoş görebiliriz, affedebiliriz ama hatalarını hoş göremeyiz. Yanlışlarını ortaya koymak zorundayız. Dinde faile değil fiile buğz esastır. Kitaplarında çok önemli hatalar var. İnsanı sapkın düşüncelere sürükleyecek hatalar. Bakış açısınızı değiştirip Ahmed Hulusi'ye gösterdiğiniz sevgi, merhamet ve şefkatin bir kısmını da onun yüzünden hataya düşerek zarar görecek kişilere göstermeyi deneyin. Ahmed Hulusi bir kişidir, hataları yüzünden zarar gören çok kişidir. Bir ağaç için ormanı yakmak doğru mu?

Bir ağaç için ormanı yakmak

Arkadaşım mademki tezat bir fikir beyan ediyorsun o halde itiraz etmeden önce araştır oku sonra sende bir site kur araştırdıklarını paylaş burada anlatılan allah ve sistemidir. Hayır sanki diyorki adam red ediyorum diyor sanki herşeyide kalkmış hoş görünün sınırlarından şirkten bahsediyorsunuz. Beni değil kuranı takip edin diyor çevremde toplanmanızı istemiyorum diyor birey olarak size örnek gösterilenin peşinden koşun ona benzeyin diyor ben araştırmacıyım diyor yazarım çizerim benim yazdıklarımı sonuna kadar desteklemek peşimden gelmek zorunda değilsiniz diyor.

Benim fikirlerimi beğenmiyorsanız beğendiğiniz kişinin peşinden koşun onunkileri benimseyin diyor ama yine özgür iradeye bırakıyor. İşin özüne dönecek olursak cehaletin kalkması için araştırmaktan okumaktan bahsediyor. ÜLkemizde hergün 100 lerce kadın cinayeti işleniyor hala erkekler kadınları dövüp zoraki işler yaptırmaya kalkıyorlar bir şeyin hoşgörüsünden bahsediyorsak eğer birazda çuvaldızı kendimize iğneyi başkasına batırmayı deniyelim.

Öncelikle ahmet hulusinin avukatı değilim kendisini tanımam internetteki videoları sonrası talep ettiğim kitapları ile tanırım. İşin özüne dönecek olursam ben ahmet hulusinin insanlara yol gösterdiğine inanıyorum. O benim görüşümle yürüyün demiyorki kitabımı okudunuz diyorki madem o halde gidip teyyit edin diyor. Yani açıp kuran okuyun araştırın diyor. İşin özü yine kendi ayağından asılıyorsun diyor.

Önemli olan araştırmak okumak düşünmek kendini geliştirmek. Emme basma tulumba gibi önüne koyulan herşeyi ezberlemek değil bu din mantık dinidir düşünmeyi gerektirir düşünemden anlamayacağınız için düşünün idrak edin diyor. Nesi garip bunun ben anlamıyorum. Hayatta illa herşeye muhalefetmi olmak gerekir mademki arkadaşım şirk koştuğunu düşünüyorsun o halde çıkarsın sana şirk koştuğunu düşündüren yazılarını ve seni o yazıların şirk olduğuna düşündüren kendi karşılaştırmanı senin okuduğun doğru saydığın kitaplardan sunarsın hepimize karşılaştırmalı olarak bak kardeşim burda bu yazıyor bu adam bunu yazıyor diye sunarsın üzerinde konuşuruz yoksa uzaktan atıp tutmak inan çok kolay.

Bu şekilde bir karşılaştırma yaparsanki çok zor bir olaydır herkez anlar böylece senin okuduğundan ne çıkardığınıda anlar böylece gerekiyorsa hoşgörünün inceliklerini ben kuranı kerim içerisinden sana sureleri ile çıkartıp yazarım. Hatta dilersen o hoşgörü ile islamiyet nasıl yayıldı onuda yazarım. Hayır şunu neden kabul edemiyorsunuz ben anlamıyorum. Bu alemdeki herşeyi yaratan allah değilmi kardeşim 4 kitabı yaratanda o değilmi nedir sizi bukadar düşündüren ben onu anlamıyorum.

Çuvaldız sizin olsun size daha fazla gerekli gibi

Ahmed Hulusi 1970 yılından beri yazıyor. Kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, terör her geçen gün artıyor azalmıyor. Ahmed Hulusi bunları azalttı mı? Siz neden bahsediyorsunuz kuzum? İnanmak için kendinize sudan nedenler mi yaratıyorsunuz? Ahmed Hulusi'den önce de İslam vardı, inanan insanlar vardı. Ahmed Hulusi dünyaya yeni bir peygamber gibi gelmedi. Siz dinle yeni ilgilenmeye başladınız diye biz dün de inanalar sizi alkışlayalım istiyorsunuz. Ne iyi yaptınız da inandınız, biraz geç oldu ama. Dün, bugünkünden daha çok kamil insan yetişirdi. Çünkü nefs terbiyesi esastı. Çilehanelerde çile ile nefs terbiye edilirdi. Tasavvuf aklı geliştiren değil, nefsi terbiye eden bir okuldu. Şimdi revaçta olan akıl. Dünya aklını geliştirip beğenen firavunlarla doldu.

Siz aklınız olmadanmı nefsinizi algılamıştınız merak ediyorum?

Öncelikle yazmayacaktım çünkü kendimi geliştirmek için adımlar atmaya başlamıştım öyleki en çok sevdiğim mesleğimi bile 45 gün süre ile bıraktım ilgilenmez oldum ancak sonra acaba saygısızlıkmı yaptım diye tekrar gelip yazdıklarımı tekrar tekrar okudum bu arada bir arkadaşın bana ulaşmak isteyen mesajını ve sizin yazınızı gördüm.

Öncelikle teşekkürederim yaptığınız yorumlarınız için ancak şunu bilmenizi isterim ben bunu bir iş olarak görmüyorum ağzınızdan çıkacak olan her harfi yaratmış olan yine allahtırki bunu sorumluluk iş yükümlülük olarak görmek sınırlandırmak bizlere düşmez. Ancak bilmenizi isterimki sizin tasavvuf için yazdığınız yazıda belirttiğiniz esası algılayabilmeniz için aklınızın yolunu izleyebilmeniz gerekmektedir dolayısı ile aklı yok sayarak nefsinizi göremez onuda terbiye edemezsiniz.

Bir diğer konu ise küçümsemek ile alakalıki gerçekten haktan ayan bir nesne yoktur bunuda siz nefsinizle ilgilenmeye başladığınızda anlarsınız. Öncesinde varsayımsaldır hayat sonrası en değerli hediye gibidir tabiki uyguladığınız ölçütler sadece nefsinizin terbiyesine bağlı değildir belli bir yerde takılmak kalmak sizi ileri değil geriye götürür. Ahmet hulusi için yorumlarımın değişmesinin sebebi belli bir noktada tıkanıp kalmamdan ibarettir. Ancak bunu bana ahmet hulusi değilde başka bir hoca söylemiş ve yolu farklı şekilde göstermiş olsaydı ona karşıda farklı bir tutum içine girmiş olabilirdim. Size inceliğinden bahsettiğim şeyi keşke derinlemisine okusaydınız yazdığım yazıyıki seçtiğim kelimelerin bile düşünülerek var olduğunun farkına varırdınız belkide ! Beni yanlış anlamayın sizi yadırgamak yada siz yanlışsınız demek için burada yazmıyorum.

Ancak söylediğim cümleler içinden yine örnek vermek istiyorum. Ben diyorumki bizler gerçekten bizi yaratanın Allah (C.C) Hz Muhammed (s.a.v) aracılığı ile hayatlarımıza ışık tuttuğu yol gösterdiği kitabımızı her yönü ile derinlemesine değerlendirmeliyiz. Çünkü bunlar varsayımsal sureler değillerdirki hala baktığınızda milyonlarca yıl bile sürse insanların hayatlarına ışık tutacak bilgiler mevcuttur içinde bu sebeble siz diyemezsinizki ahmet hulusi 1977 den beri bu mevzularla uğraşır ama bakın hala tecavuz hala kadınlar dayak yiyor bende size peygamber efendimizin zamanından bahsetmek isterim öyleki ozamanlar kadınlar mal gibi alınır satılır kız çokcukları ise savaşlarda namusumuz lekelenir diye diri diri toprağa gömülürmüş bu sebeble bizler üzerimize düşeni yapıyoruz bu sadece tasavvufi ölçütlere dayalı olacak düşünce biçimi değildir sevgili arkadaşım.

Bir kenardan oturup ahkam kesmek çok kolaydır. Öyleki oturduğunuzda bir çok şeyi düşünedebilirsiniz ancak yapıcı olmak faliyetsel olarak düşüncenizin fiile dönüşmüş halidirki ozaman anladığınız anlamları hem kendi hayatınızda yaşar hemde çevrenizlede paylaşırsınız demektir. Unutmayınki üzüm üzüme baka baka kararır. Şimdi ahmet hulusi bütün bu araştırmaları yapmamış olsaydı 1977 yıllarından beri diyoruzya ne değişti diye bizler çevremize örnek olması gereken insanlarız sevgili arkadaşım herkez bu yaşamın ortasından tutup kendi yapmadığı şeylere bakarak çevresini değerlendirip kötü bunlar kafirler diye eleştirse idi bugün ne müslümanlık nede diğer dinler olacaktı.

Burada anlatmaya çalıştığım şey bağnazlığı bırakalım çünkü 5 duyu organı ile algıladığımız kadar değil bu alem. Sizin iyiyi kötüyü ayırt edişinizide yaratan allahtır. Ancak kötü bir olay yaşanıldığında herkez oturup ahkam keser derki neden allahım der ben bunu hakedecek ne yaptımki yada bu masum çocuk bu niye öldüki kimse şunu düşünmez oysaki derki kuranı kerimde RUM SURESİ 41.AYETTE

Diyanet Vakfi : İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.

Ancak dediğim gibi kimse oturup bütün bunların farkında değildir kendi elleri ile yaptığından dolayı kendine gelmiş olan sonucu yaşamıştır veya bir başkasının ihmali sonucunda zarar görmüştür. Bakın söylediğim gibi değilmi kimse kimseyi gözü gibi görmüyor değilmi. İş bu sebeble sünnetullah acımasızdır.Çünkü kimse kendinden başkasını düşünmüyordur! Hangi zihniyet 8 yaşındaki çocuğunun üzerine bombayı sararda pazar ortasında patlatıp sonrada bomba patlarken AllahuAkbar'der. Örnekler saymakla bitmez yaşanılanın hepimiz farkındayız. Bizler yaşanılan olayları tv veya gazete yolu ile görmekyetiz oysaki ortadaki bir kan davasıdır sürüp gider bir ondan 3 bizden 3 bizden 4 onlardan Ama olay ahkam kesmeye gelince oturup küfrederiz lanet okuruz oysaki allah nefis perdesini aralamak için kullanıldığı gibi aklı sadece nefsi görmek için değil ince düşünüp olayların nereye gideceğini tartmak içinde bizlere vermiştir.

Örneğin mini etek giyen bir bayanı ele alalım işin özü şudurki insanlar elleri ile yaptıklarının sonucunu yaşarlar. Bu bayan başına gelecek olanları düşünse zaten mini etek giymez yada tenha biyerde yürümez. Bu olayın erkek bölümüne gelir isek bu bayandan çok etkilenmiş bir erkek ona tahmin edemeyeceği şeyleri bile yapabilir. Sonundada öldürebilir ancak şunu unutmamak gerekir. Biz ona ceza kessek hapise tıksak bile ondan onun acısı daha çıkmamamıştırki yine kendi yaptığının sonucunu yaşayacaktır. Ailesinden sevdiklerinden yada kendisinde.

Ancak bizler kendi önyargılarımızla başkalarını yoksaymak kafir saymak yerine dinimizi ve onun için çalışan insanların yaptıkları gibi bu mini etek giyen arkadaşımızıda kendi başına gelecek olan tehlikelere karşı uyarmadığımızda onu yoksaydığımızda biz çok akıllı olsakta bu haberi gazetede okuduğumuzda üzülmüyormuyuz peki olayın şu bölümünden bakalım biz bu arkadaşı kafir olarak nitelendirsek hiç dokunmasakta o tecavüze uğrasa bundan memnunmu olacağız? Kısacası sizin tasavvuf dediğiniz şey sözde kalmamalı nefsini dizginlemek sadece kendini düşünmek sizden ayrı olanları dışlamak demek değildir. Bu sebeble sizde çeşitli anlamlarda insanları hor görmek yerine küçümsemek hakir görmek yerine onlara hoşgörü çerçevesinde paylaşımda bulunmak örnek olmak anlatmak ile yükümlü olan kişilerdensiniz.

Böylesi yaşamadıktan sonra şunu düşününki neden Allah (C.C) ataist'i yada kafiri yaşatır? Ozaman hepsi helak olsun yok olsun oldumu? İşte insanın rabbine bakışı dar olamamalı bu yüzden bilmelisinizki hepimizi hatta ataist'i bile yaratan yine allahtır. Onu koruyan gözeten yine allahtır sizce yarattığı kulun ne zaman iman edeceğini ne zaman pişman olacağını bilen omudur yoksa bizlermiyiz? Burada anlatmak istediğim şey insanları kendi yapmadıklarınıza göre değerlendirip hakir ve hor görmeniz tassavvufi ölçütleride yoksaymanızdırki hz Mevlananın sözüne karşıdır bu tutum derki ( Ne Olursan Ol Gel) . Bu kadar büyük zatlar bunu derken ne düşünmüş olabilirlerki yada ne görmüş olabilirlerki bu gibi cümleler okuyan kişilerin hayatlarını değiştirmiş olsun.

Bizler elimizden gelenin en iyisini yapmakla yükümlü olanlarız anlamak ile çözülse idi dünya cennet'i yaşardık değilmi. O zaman sadece anlamak sadece kendimizi düşünmek değil bu öyle bir görmekki kendi istediğinizi bir kenara bırakıp ihtayıcı olanlar için duva edebilmek demektir. Peki kaç kişi kendinden önce vatandaş ahmeti düşünür? Eskiden derlerdiki herkez kendi kapısının önünü süpürse sokaklar tertemiz olur. Doğru ancak herşeyi bunla sınırlamamak lazım komşunun kapısını bile süpürmeyide düşünmelisin nedeni ise hoşgörüdür hemde karşılık beklemeden yapılmalıdır. Biz ne yapıyoruz apartmandan 2. kat 1.kata kapısının önündeki tozları süpürüyor.

Bumudur müslümanlık müslümanlık herkezi gözün gibi görebilmektir. Unutmayınki hepimizi yaratan allahtır. Bize verilmiş en büyük hazineler can ve akıldır ancak canıda aklıda veren yine allahtır derin düşündüğünüzde güzelleşir dünya sadece kendinizi değil genelide düşündüğünüzde güzelleşir. Ancak göre göre iki bacak arasını yada saçı açık olan bir kadını ramazanda oruç tutmayan adamı yada namaz kılmayanları görürürüz oysaki bu ilim irfan dediğimiz şey bir iki bölümden ibaret değildir. Bütün ömrümüze yayılması bütün ömrümüzün şevkidir aslında. Bu sebebledirki bizler gelinde elimizden gelenin en iyisini yapalım insanların yüzlerine vurmaktansa hor görmek hakir görmektense insan psikolojisinide kavramlarımız içine dahil edelim.

Çevremizde hakikati bu unsurlar çerçevesinde paylaşalım. Bu dünya hepimizin. Yine derki hz mevlana

Yok olmayı istemiyor musun,
iyi şeylerden evlâdın olsun.
İyiliklerin bükülmüş ipliğidir kalan,
odur dünyaya direk olanların canı.

Biraz hoşgörü lütfen arkadaşlar işte ozaman çözülecek bütün sıkıntılar. AEO.

Sen büyük konuşmuşsun, ben ise büyük lokma yerim

Ol dedi Yaradan
Emir oldu sözünden
Had’ e vardı özünden
Döndü emir A deyü

Sorarlar sa Rahim’ den
Buyruk gelir Semi’ den
Aşka düşen Yüzün’ den
Döndü emir Al deyü

Sırlar gelir Rahman’ dan
Duam Mehdi gözünden
Lütuf ver Sözü’ nden
Döndü emir La deyü

Kul Ali sende bir kulsun
Amelin az diyen duysun
Niyetin okuyan bilsin
Döndü aşı Allah deyü

Malı mülkü seven harcına
Söyledim sözü kercine
Arıdır bal ecrine
Var aşı Bismillah deyü

Sofra kuruldu emir ile
Nutkum durdu Hi deyü
Bandım durdum kaseye
Düştük bu ocağa Ta deyü

Lafı vardır lafı bezer
Oğul verir teni gezer
Arı olasın sinek azar
Demiz bu ocağa çay deyü

Rahman açıklar, Rahim yazar
Düğüm olur, sevgi çözer
Suyum öz , soğukta coşar
Güğümüz bu ocağa dol deyü

Var harmanda yetmiş ki besi
Edeb yok hamamda , ne abdesti
İyki bilin yetmişiki tası
Gusül tutmaz bu ocakta küslün var deyü

Nice bakar, nice doğar, ağlarız
Diz döğer, yüz sürer, yürek dağlarız
Zahid bizde kaçarsa o hal bağlarız
Bağız bu ocakta ışkın var deyü

İmdat eyleriz, Meded ya Yedi Veren
İmdi müşkül afalar yardım ne eden
Canı veren, Canı alan, Yoktan var eden
Kuluz bu ocakta Aşkın var deyü

Kul Ali’ ye var mı amelin, niyetin sorarlar
Münafık üçgün gözyaşı döker de , niye amel sayarlar
Kimi dere, kimi gölet sel olur toprak koyarlar
Dağız bu ocakta taşkın var deyü

az ve öz konuşmak gerekir

Bu kadar uzun bir yorum yapmanıza ne gerek vardı anlayamadım? Üstelik tanımadığınızı iddia ettiğiniz biri hakkında! Bu kadar zamanı iki rekat namaz kılmak için harcasaydınız daha hayırlı iş yapmış olurdunuz bana göre.

Bu tanımadığımı idda ettiğim

Bu tanımadığımı idda ettiğim şahıs allahın yarattığı bir kuldur. Ataist olabilir put perest olabilir hiristiyan olabilir yahudide olabilir hatta musevide olabilirki her durumdada allahın yarattığı bir kuldur dolayısı ile iki rekat namazı siz yazımı tam kavrayamadığınız için kılın sonra tekrar okuyun yine kavrayamazsanız farklı çalışmalar yapınki böylece belki tarafsız olarak bakmayı öğrenebilirsiniz. Önemli olan aşık olmak değil kime aşık olduğunun bilincine varmaktırki onun kulu yanlızca namaz kılanlar değil kiliseye gidenlerde bizzat onun kulları arasındadır. Sadece kendi tarafından bakma istersen a dost nerden biliyorsunki ben hangi dine mensubum sen ahkam kesmeyeceksin yerine soru sor anlamaya çalış kimsin kardeş sen de? Cevap alırsın.

Yada deki kusura bakma kardeş ben anlayamadım senin sözlerinden birşey oyüzden ağzından laf almak için iki rekat namaz kıl dedim şimdi sole sen namaz kılıyormusun? Cevap o tavrına karışık benden soruna karışılık alamadığın zamanları düşünüp ağlarken bana ettiğin telefonu sana hatırlatmama gerek varmı acep?. Mantığın özünü var eden rabbim senki insanları binbir dönme dolap çevirip abudik gubudik kelamlarla birbirlerini yargılamayı onlara öğretmekten uzak durmuş olansın. Öyleki kendi zaafların seni ele vermiş yazıkki bunları yazanın sen olmadığını bilmek ayrı bir taraftan üzücüdürki kendi tarafının günahına birinide ortak etmişsin demektir.

Şimdi sorarım sana açıklasana kimliğini yazıda anlamadığın kısımları sana yazayım. Kadınlarla ilgili dayak kısımlarını falan dinde zorlama varmı yokmu bunları açık açık konuşalım. Ben kimim sen iyi bilensin. Gel istersen iki rekat namazı beraber kılalım. Ama sen bana deki dinde islamiyeti kabul etmiş kadınların ağzını burnunu kırabilirsiniz diye bir bölüm vardır dersen seni anlarım dersenki vardır o halde sen henüz algılayamamışsın derim ozaman bence sen namazı bırak kuran oku 2 rekat namazdan daha çok fazileti var kuranın belki dank eder ettiklerin gider özür dilersin yaptıkların için. Düşünerek oku bak kuranı kerimi beni eleştirebiliyormusun yada ağzımdan laf almaya kalkabiliyormusun.

Ben beş vakit namaz kılan

Ben beş vakit namaz kılan biriyim çiğer parem sen millete akıl vereceğine iki rekat namaz kılda biraz kuran oku düşünerekki belki milletin artısını eksisini görmemeyi öğrenirsin!!!!! Bugece kılacağım namazda seni düşünüp allahım bu kardeşimize doğru yolu göster diyeceğim.

Ahmed Hulusi dinin ibadet

Ahmed Hulusi dinin ibadet kısmını sevdirmek konusunda başarılıdır. Fakat Müslümanları daha ileri götürmek veya dinin ahlaki boyutunu sevdirmek konusunda başarılı değildir, yeterli de değildir. Din sadece ibadetten ve bu ibadetlerin nasılını niçinini anlamaktan ibaret değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. İtiraz edenlerin ilmi seviyeleri olmadığı ortada. Tartışmanın gereği yok. Bırakın namaz kılıp hacca gidip zikir çeksinler. Din bu demekse, herkes inandığı gibi yaşasın.

sitedeki ahmet hulusi yi

sitedeki ahmet hulusi yi yeterince değerlendirmeyen arkadaşlaradır cevabım:ahmet hulusiyi vasıtasıyla doğru yola geçmiş onca insan varken nasıl ve neyi tartışıyorsunuz.allah onda öyle açığa çıkmıştır nihayetinde oda kuldur.anlatım tarzı size faklı anlayışınıza paralel olmayabilir önemli olan hangi hakikate götürdüğü..lütfen tecelliyat kitabından son kitabı yenilene kadar hepsini okuyun ve sadece ibadet değil imanın esas alındığı anlayışını öyle objektif değerlendirin...buda kul hakkıdır nihayetinde ön yargı kolay yoldur.

CVP:Bir ağaç için ormanı yakmak

Çağımızın hastalıklarından birisi de ben araştırmayıcım okuyun ama peşimden gelmeyip.. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.. Madem insanların peşinden gelmesini (yani okuyup öğrenmesini istemiyorsanız) neden kitap yazarsınız? Neden tvlere çıkar boy gösterirsiniz? Neden internet siteleri kurarsınız. Hem bunları yap hem de sakın gelmeyin de.. Ne derler? Bunları külahıma anlat..

Dediğimiz gibi çağımız hastalıklarından birisi işte.. adam peşimden gelin dese kerametin nedir diyecekler diye üçbuçuk atıyor? Aklınca bir taşla iki kuş varacak.. Hem kimsenin peşinden takılmayın diyor hem de beni de bırakmayın :) Genelde islama fitne fesat sokmaya çalışan bütün yerden bitmeler aynen ahmet hulusinin dediği gibi sakın beni takip etmeyin diyor :)

Bakalım gelecek yüzyılın trendleri daha neler olacak.. hep beraber göreceğiz

Peygamerler trendlere göre

Peygamerler trendlere göre değil, trendlerin aksine tebliğleri ve davranışlarıyla dikkat çeker. Siz trendlerin peşindeyseniz, bu sizin adınıza üzücü!

Re:CVP Bir ağaç için ormanı yakmak

Cehaletin bukadarına pes diyecem yuhalıcaksınız adam araştırmayın peşimden gelmeyin okumayın demiyorki kardeşim geldin aldın okudun yanlışımı görüyorsan araştır doğrusunu öğren gel öyle konuş sen araştırmadan yanlışlığına kesin kanaat getirmeden kalkmış eleştiri yoluna gidiyorsun. Eleştirin acep kendi dünyanda anandan babandan öğrendiklerindenmi İleri geliyor yoksa sende araştırmacı ve yazarmısınki onun yanlışlarını gördün onu eleştiriyorsun. Birini eleştirebilmek yanlışı gösterbilmek için kendini en az eleştireceğin kişinin geliştirdiği kadar geliştirmek gerekir diye düşünüyorum ben.Yani illa birinin saptığını düşünyüorsanız oturup okuyun kadeşim adamın yanlış dediğiniz açıklamalarının krandaki karşılıklarını ve gelin yazın öyle konuşalım neye göre doğruyu algılıyorsun burdailer nerde bilecekler hepimiz senin hayatınımı biliyoruz.

Araştırdık, öğrendik,

Araştırdık, öğrendik, yanlışını gösteriyoruz ama siz görmek istemiyorsunuz. Yazıda belirtilen hatalardan daha önemlisini, insanı küfre götürecek asıl hatayı gösterdik. Nefsin hakikati Allah'tır diyor. Ben dediğinin hakikati Allah'tır diyor. Fena bulan, yok olabilen bir şeyin Allah olduğunu iddia ediyor. Akıl ve İman kitabından alıntı yaptık. Bu görüşünü ilmine temel yaptığı için büyük yanılgı içindedir. Asıl sizin ilminiz yetersiz. Yeterli olsaydı bu büyük hatayı görebilirdiniz. Herkesin fark edemeyeceği çok hassas bir konudur. Sadece derin ilmi olanların görebileceği bir noktadır.

her beyin A.H. yi anlayamaz

Bu adam sayesinde daha çok inanmaya başladım neye niçin inandığımı anladım günahlarla sevapların bizim anladığımız şekilde basit tartılarla tartılmayacağını kıyamet günü pozitif ve negatif yüklendiğimiz enerjilerin dünyanın çekim gücüne ne oranda karşı koyabileceğini öğrendim.İbadetlerle ruhun yüklendiği pozitif enerjilerin bizi, güneş dünyayı yutarken, nasıl çekimden kurtaracağını öğrendim.

Kitaplarıda fikirleride güzel

Kitaplarıda fikirleride güzel bir insan ahmet Hulusi Allah ondan razı olsun gerçeği herkes kendi kapasitesince anlayacak. İbadeti sevdiren insan benim gözümde Allah ondan razı olsun...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar