İmam-ı azam'ın mantığı ve itaat


Sabıkalı bir yazar, “İslamlık sisteminde, herkes Allaha bağlıdır, ama halifelik denilen sultanlık sisteminde ise, baş başa, baş padişaha bağlıdır. Halifelere isyan etmeyen bütün İslam âlimleri saray mollasıdır. Ebu Hanife halifenin zulümlerine isyan ettiği için şehid edildi. Emirin yani halifenin her emrine itaat eden, kula kul olmuş demektir” diyor. Bu sözlerinde bir gerçek payı var mı?

CEVAP: O yazarın halifelikle ilgili çirkin kitabını okudum. İslam âlimlerine saray mollası diye saldırmakta, halifeye isyan eden mezhepsizler ise birer kahraman gibi gösterilmekte, soylu âlim denilmekte, âmire, idareciye gösterilmesi gereken itaati kırmak, disiplini bozmak ve anarşi çıkarmak istemektedir. Halbuki dinimiz emire [âmire, idareciye] itaati emretmektedir. Kur’an-ı kerimde buyuruldu ki: (Ey iman edenler, Allaha, Peygambere ve sizden olan emirlere itaat edin!) [Nisa 59]
Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:

(Siyah başlı habeşli bir köle de olsa emirinize itaat edin!) [Buhari]

(Emirinizin beğenmediğiniz işlerine sabredin! Çünkü cemaatten bir karış ayrılan [itaatsizlik eden, fitne çıkaran] cahiliyye ölümü ile [yani imansız] ölmüş olur.) [Buhari]

Peygamber efendimiz, dine riayet etmeyen, şeytan gibi emirlerin geleceği zamanlar olacağını bildirince, Eshab-ı kiramdan Hz. Huzeyfe, (Ya Resulallah o zamana yetiştirsem ne yapayım?) diye sordu. Resulullah buyurdu ki: (Malını zorla alsa da, emirin sözünü dinle ve ona itaat et!) [Buhari]

Hadika ve Redd-ül-muhtar’da (Emire isyan etmek fitnedir. Zalim olan emire de itaat vaciptir.) Berika’da ise, (Emirin dine uymayan emirlerine fitneye sebep olmamak için karşı gelmemeli) deniyor. Yine bu kitaplardaki hadis-i şerifte, (Fitne çıkarana Allah lanet etsin) buyuruluyor.(İ. Rafii)

Ezher kaçkını sabıkalı yazarın İmam-ı a’zam hazretleri ile ilgili yorumu da kasıtlıdır. Bilindiği gibi olay şöyledir: İmam-ı a’zam hazretlerine kadılık teklif edilir. (Ben kadılık yapamam) buyurur. (Yalan söylüyorsun) derler. (Eğer yalan söylüyorsam, yalancıdan kadı olmaz. Doğru söylüyorsam kadılık yapamam diyorum) buyurur. Çok takva ehli olup, dünya makamına hiç kıymet vermediği için ve o ortamda kadılık yapamayacağı için kadılığı kabul etmez.

Sabıkalı yazar kitabında, din düşmanlarının İslamiyeti yıkmak için, hazırladıkları planları sinsice ve ustaca uygulamaktadır. Bu planlardan bazıları şöyledir:

1- Eshab-ı kirama olan itimadı sarsmak, böylece hadis-i şeriflerin ve Kur’an-ı kerimin doğruluğundan şüphe uyandırmak.

2- Halifelerin gerçek halife olmadığını, onların hilafetinin sahih olduğunu söyleyen binlerce âlimin de gerçek âlim olmadığını, dolayısıyla bu âlimlerin sözlerine itimat edilemeyeceği fikrini yaymak, [Âlimlere itimat sarsılınca, onların bize bildirdiği dine de itimat kalmaz.]

3- Geri kalışımızı ictihad yapılmayışına bağlamak, Kur’an-ı kerimin yalan yanlış şekilde tevil ve tefsirleri yapılarak yeni ictihadlar çıkarmak suretiyle dini bozmak,

4- Peygamber efendimiz Kur’an-ı kerimi açıklamış, onun hadis-i şeriflerini de âlimler açıklamıştır. Din düşmanları bunları hiçe sayarak herkesin bizzat Kur’an-ı kerimden kendi anlayışının ölçü alınmasını istiyorlar. Böylece herkese göre farklı dinler meydana çıkarmaya çalışıyorlar.

5- Hak mezheplere bölücülük diyerek yıkmaya ve herkesi mezhepsiz yapmaya çalışıyorlar.

6- Halifeye yani devlet başkanına, âmirlere olan itaati yıkıp anarşi çıkarmaya çalışıyorlar.

13072003

1. benden sonra halifelik 40

1. benden sonra halifelik 40 yıl(30 yıl şeklindede rivayet var) şeklindeki hadisi ne yapacağız
2.Sahih olmayan hadisleri nasıl bulacağız,her hadis diye bilinen sözle amel edilmez o zaman?
3. Tamam hangi mezhebe uyuyorsak onunla amel edelim,ama mezhep imamlarının yapmadığı birçok şeyi nasıl ibadet havasıyla yapıyoruz? Başka imamlarımız mı var?Kısaca şöyle diyelim ehli sünnetiz deyip, meşhur dört imamın itikadında,amalinde olmayan şeyleri neye dayanarak yapıyoruz? Nakşibentler.geylaniler heleki arabi gibiler nezaman mezhep imamı oldular da biz onların takibindeyiz?
4. 4. maddeddeki tespitine katılıyorum.

CVP:1. benden sonra halifelik 40

Hadisler için hadis ilmi vardır. Alimler yüzyıllarca kafa patlatmış, einsteindan cok cok daha zekiler oturup bu alanda eserler yazmış..

O yüzden hadisleri doğru şekilde anlayabilmek için hadis ilmini okumak gerekir. Bugün tıp fakultesi okumadan ben doktorum diyen birine amaliyat olmak ister misin?

tabiki istemeyeceksin.. o halde din olunca kendini bu işin profuymuş gibi zirveye çıkarmalar da nedir?

Alaka kitabını-ilmini okusaydınız. Orada zikrul kül- zikrulcüz mevzularını işleseydiniz bu soruyu sorma ihtiyacı hissetmezdiniz.. :)

* * *

Mezhep konusuna gelince, Bir çok hanefi ya da diğer mezheplerde ulaması vardır. Bu alanda eserler vermişlerdir..

İbadet mezhep imamları yaptı diye yapılmaz. Allah'a yapılır.. Mezhep imamları ibadetleri belirlemekle görevli değil ki.. Amelde mezhep imamları peygamber efendimiz nasıl yapmış sorusunu araştırıp ortaya koymuşlardır..

Bizlere peygamber nasıl namaz kılmıştır. Peygamber nasıl abdest almıştır. Biz nasıl yapmalıyız bunları bizim anlayabileceğimiz düzeyde aktarmışlardır.. Onlar yeni şeyler uydurmamış. Bir nevi radyo görevi görmüşlerdir. Doğru bir şekilde aktarmaya çalışmışlardır..

babasına isyan eden ,kardeş

babasına isyan eden ,kardeş ve yeğenlerini öldürten yavuz veya 19 yeğenini öldüren 3.ahmet de halife sayılır mı?
onlara destek çıkan alimlerin hükmü nedir sizce?
hz hüseyin şehid edilirken emevi sarayında bulunan senin alimler ne yaptılar acaba?
Allah resulü iki şey bıraktığını buyuruyor:
1. kur'an 2. Sünnet
kardeşim dine zam yapmayın hiristiyanlar gibi olursunuz..... nasılda hak yoldan döndürülüyorsunuz... necidli ihtiyar kılığındaki şeytanı bir düşün . şimdi boşmu duruyor.bu sapık batıni felsefeleri size süsleyip atalar dini olarak yutturuyor..... ya atalar yanıldı ise.... hiçmi akletmiyorsunuz ilahi emrine göre düşünelim ya sizin atalar,alimler sadatlar hata yaptıysa ...nasıl akledeceğiz. atalarımız hata yapmazmı diyeceğiz. Allah bize gelen bilgiyi sorgulamamızı emretmiyor mu?
taklittemi kalacağız ,atalaarı hatasız mı sayacağız?

hadi mezhebimiz var diyelim.bu gün hak kabul edilen dört mezhepten birisine tabiyiz diyelim:
1. Şimdi kurtuldukmu,ateşten,sapıklıktan
2. Hangi mezhep imamı koşmuş şeyhlerin,dervişlerin,vahdeti vucutların,himmetlerin.rabıtaların peşinden?
3. Hangi mezhep imamı kuranı yüzünden okumuş,bir harfine 10 sevap beklemiş,musikisine kapılıp raks etmiş,semalar yapmış.
4. Şimdi yaşanılan din Allah aşkına söyle hangi mezhebe uygun.
5. Hangisi Allahı bırakıp ölülerden yardım istemiş,
6. hangisi müslümanlardan parayı toplamış şatafat içinde yaşamış
7. hangisi eline tesbih alıp allaha yaklaşmaya çalışmış
8.hangisi faizi helal sayıp talebelerine izin vermiş
9. hangisi sohbeti,nasihatı ilmi bırakıp talebelerini nurlu nazarlarıyla irşad etmiş.
10. Hangisi en faziletli amel hatmedir,rabıtadır.virddir demiş şimdi kim mezhepli kim mezhepsiz söyle bakalım.
Mezhebi bilmem de bu din dediğiniz şey islam değil. O zaman şöyle diyelim" ey iman edenler iman edin" allahın ipine sarılın dini allaha has kılın,sadece ondan yardım isteyin. o ne güzel vekildir.

CVP:babasına isyan eden ,kardeş

Şahin kardeşim birşeyi çarpıtıyorsun. olduğunun dışında anlamlar yükleyip üzerine çullanıyorsun. Eleştirmekle taş atmakla peynir gemisi yürümez.

Haddine aşan yorumlar yapıyorsun. Bir hristiyana bakıp bütün dinlere düşmanlık yapmaya benziyor senin durumun..!

1.hangi halife? hz hasan dan

1.hangi halife? hz hasan dan sonra halife varmı? ondan sonrakiler kral sayılmaz mı?
2.Sizce günümüze intikal eden bütün hadisler sahih mi?
3.Hiç hadis uyduran olmamış mı?
4.Alimlerimiz hiç hata yapmamışlarmıdır?
5.Kadına dokununca erkeğin abdesti bozulurmu? cevap evetse imamı azam yanlış,cevap hayırsa imamı şafi yanlış. Şimdi dini bozmayamı çalıştım ben?
6.haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa kral halifelerin saraylarındaki alimler nedir?

CVP:1.hangi halife? hz hasan dan

Birşeylere çok fena kafaya taktığınız belli. Külliyen bir donkişotluğa soyunarak bu çark dönmez. Bir başlık altında yüzlerce konuya parmak basmak istiyorsunuz. Fakat her madde ayrı bir başlık ap ayrı bir konu. Ve her yerde aynı benzer soruları sormaya çalışmaktasınız.

Halifelikten başlayıp hadislerle devam ediyorsunuz.

Öyle sorularınız var ki, günlerce aylarca üzerinde araştırmalar yapıp delilleri ile koymak gerekiyor.

1.Hilafet makamı 1924 yılında halifeliğin kaldırılmasına kadar devam etmiştir.

2.Sahih hadsiler tabiki var. intikal eden kaynak önemlidir.
3.Tabiki hadis uyduranlar olmuştur. Günümüzde heleki tonla var..
4.Alimler de hata yapabilir. Ama senin kadar yapmayacakları kesindir :)
5.Kişi hangi mezhebe uyuyorsa ona göre hareket etmesi gerekmekte. Aynı anda iki farklı gemide yolculuk yapamazsınız. Bunlar müslümanlara sunulan kolaylıklardır.
6.Her alim kendi amelinden sorumludur. biz onlar adına hüküm veremeyiz!

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar