"Yalnız Kur'an" diyenler Müslüman değildir


İmam-ı Beyheki Delail kitabında şöyle rivayet eder:

"Eshab-ı kiramdan İmran bin Husayn (Radıyallahü anh), şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:

- Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur’anda bir şey bulamıyoruz.

İmran bin Husayn hazretleri buyurur ki:

- Sen Kur’anı okudun mu?

- Evet.

- Kur’anda sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı?

- Hayır.

- Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden [Eshab-ı kiramdan] öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Peki Kur’anda kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?

- Hayır.

- Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Hac suresinde (Eski evi [Kabe’yi] tavaf etsinler) âyetini okumadınız mı? Peki orada Kabe’yi yedi defa tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı?

- Hayır.

- Allahü teâlânın Kur’anda şöyle buyurduğunu duymadınız mı? (Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr 7]

Hz. İmran daha sonra buyurur ki: Sizin bilmediğiniz bizim Resulullahtan öğrendiğimiz daha çok şey vardır."

Bir âyet-i kerime meali: (Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir resul gönderdik.) [Bekara 151]

İmam-ı Şafii hazretleri, (Bu âyetteki hikmetten maksat, Resulullahın sünnetidir. Önce Kur’an zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir) buyuruyor.

Kur’an-ı kerim açıklamasız öğrenilseydi, Peygamber efendimize, (tebliğ et yeter) denilirdi, ayrıca (açıkla) denmezdi. Halbuki, açıklanması da emredilmiştir. İki ayet meali şöyledir:

(Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]

(Biz bu Kitabı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye sana indirdik.) [Nahl 64]

Bu âyet-i kerimeler, açıklamayı gerektiren âyetlerin bulunduğunu gösterdiği gibi, bunu açıklamaya Resulullah efendimizin yetkisi olduğunu da göstermektedir. Kur’an-ı kerimde her bilgi açık değildir. Peygamber efendimiz bunları vahiy ile öğrenmiş ve ümmetine bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed]

(Cebrail aleyhisselam, Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirdi.) [Darimi]

İmam-ı Şarani diyor ki:

Ma'lûmdur ki, Sünnet Kitâb üzere kaziyedir. Aksi değildir. Zira sünnet, Kur'ân-ı kerîmdeki icmallerin açıklanmasıdır. Müctehid imamlar, sünnetteki icmalleri bize açıklıyan âlimler olduğu gibi, onlara uyan âlimler de, onların sözlerindeki icmalleri bize açıklarlar ve bu kıyamete kadar böyle devam eder.Üstadım Aliyyülhavas'dan (rahimehullah) duydum. Buyurdu: Sünnet bize Kur'ândaki icmalleri bildirmeseydi, âlimlerden hiçbiri, fıkıhdaki sular ve abdest bahislerindeki hükümleri çıkaramaz, sabah namazının farzının iki, öğle, ikindi ve yatsının farzlarının dört, akşam namazının farzının üç olduğunu, bilemezdi. Aynı şekilde hiçbir kimse kıbleye dönüldükte yapılan düâda, iftitahda ne söyleneceğini bilemezdi. Tekbîrin nasıl olduğunu, rükû' ve sücûd tesbihlerini, ta'dili erkânı, teşehhüde oturdukta ne okunacağını bilemezdi. Aynı şekilde bayram namazlarının nasıl kılınacağını, ay ve güneş tutulması namazlarını, cenaze, yağmur duası namazları gibi daha çok şeyleri kimse bilemezdi. Bunun gibi, zekâtın nisabını, orucun ve haccın şartlarını, alış veriş, nikâh, yaralama, kadılık ve fıkhın diğer bâblarının hüküm ve esaslarını bilen olmazdı. İmrân bin Husayn'e bir kimse, bizimle yalnız Kur'ânla konuş dedikte, İmrân ona: (Sen tam ahmaksın. Kur'ân-ı kerîmde farzların rek'atlarının sayısı açık olarak var mı? Yahud bunda sesli okuyun, diğerinde sessiz deniyor mu?) buyurdu. O kimse hayır dedi. İmrân bu sözü ile onu susturdu.Yine Beyhakî Sünen'inde Müsâfir namazı bölümünde, hazreti Ömerden (radıyallahü anh) bildirir: Hazret-i Ömere yolculukta namazın kasr edilmesi, ya'nî dört rek'atlı farzları iki rek'ât olarak kılmaktan soruldu ve: «Biz, azîz kitabda korku namazını buluyoruz, fakat seferî namazı bulamıyoruz» denildi. Sorana: «Ey kardeşimin oğlu [yeğenim], Allahü teâlâ bize Muhammed aleyhisselâmı gönderdi. Biz bir şey bilmeyiz. Ancak biz, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) yaptığını gördüğümüz şeyi yaparız. O, seferde, 4 rekatlı farzları iki kılardı. Onu teşrî' eden Resûlullahdır (sallallahü aleyhi ve sellem)» buyurdu. Bu sözü iyi düşün. Çünkü çok güzeldir.

İmam-ı Süyuti diyor ki:

"Şunu bilesiniz ki, usül ilminde maruf olan şartları taşıyan -kavlî olsun fiilî olsun- hadisler hüccetdir. Resulullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hadislerini inkar eden kimse küfre girer ve İslam dairesinden çıkar, yahudilerle, hıristiyanlarla veya Allahü teâlânın murad ettiği diğer kâfir fırkalarla beraber haşrolunur." (Miftahu'l-cenne, s.18)

Mehazlar:

1. İmam-ı Süyuti, Miftahu'l-cenne fi'l-ihticac bi's-sunne (Sünnetin İslamdaki Yeri), Rağbet Yayınları, İst. (Tercüme: Doç Dr. Enbiya Yıldırım)
2. İmam-ı Şarani, Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı), Berekat Yayınevi, İst. (Tercüme: A. Faruk Meyan).

Hazırlayan: Murat Yazıcı

CVP:Sınırını Aşma

"Her söylenecek lafa bir yanıtım var, önce lafa bakarım laf mı diye, sonra da adama bakarım adam mı diye..... (Celalettin Rumi)"

Öğüt aldım Celalettin Rumi' den, lafa baktım laf değil, adama baktım adam da değil. O hal şeker uzattım sana çünkü:

" İsa' nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılış bakımından otu beğenir...... (Celalettin Rumi) "

Senden şekeri esirgemedim ama sen gittin otu beğendin. Celalettin Rumi sana bir yanıt daha vermiş bak ne diyor

"Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder.....(Celalettin Rumi)"

Sen aklını kaybedercesine ne dediğini de bilmez olmuşsun. Bak buna da yanıt vermişler

" Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.....(Celalettin Rumi)

Ben Allah' tan bir kulum, Allah' ım Tek, Bir ve Diri, Kitabım Kur' an-ı Kerim, Peygamberim Muhammed (S.A.S.) ,Pirim Ali, Hünkarım Haci Bektaşi Veli,.....

Sana dost bildiğim muhteremin sözleri ile yanıt verdim... Hünkarım da der ki " Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir. Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir. Edeb elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız....."

Allaha teslimiyetnin şartıdır

Allaha teslimiyetnin şartıdır H.Z Muhammed Mustafa (S.A.V) nin ugulamalarına itaat fakat fazlaca uydurulmuş bakınız tamamı demiyorum bir kısmı fazlaca uydurlmuş hadis kitaplarıyla Kuran-ı kerimi atıl bırakmak yada hıristiyanlıktaki gibi sen anlamazsın biz sana izah edelimci bir ruhban sınıfı yaratma mayası bu Millete tutmaz mübarekler.....ayrıca ben maliki mezhebinden biri olarak alnıdım lafa gelince 4 hak mezhep diyorsunu sonrada burada kardeşlerimize sen boşver onu bunu sen kendi mezhebini! (bu nedemekse) hanefi mezhebini öğren diyorsunuz vallahi bu memlekette nedense bir futbol holiganlığı tarzında tarftarlık hatta ehli sünet itikadı konusunda ısrarcı olanlarda bir milliyetçilk sezdim ben bu hoşuma gitmedi.............son sözümde sapık * kelimesi üzerine bu islami terminolojide olmayan bir kelime olup tamamen bilimsel menşei vardır,sizin gibi İslamın farzlarını kabul etmiş fakat bazı uygulama ve görüşlerde imanına halel getrimeyecek konularda insanlara sapıtmış bu yada sapık bunlar demek yanlıştır ve çok tehlikelidir zira bu kelimeleri kullanan arkadaşların ilimden ziyade yaş larına bakma lazım muhtemelen çok genç ve heyecanlı müslüman arkadaşlar sapık * bir topum içinde kabul görmüş normal değer ve davranışların dışında kalan umumiyeti rahatsız eden davranışlar bütününe denir yani kaba olacak ama çocuk tacizcisi hayvan tacizcisi vb gibi onun için kelimeleri bilerek kullanalım..........birde burada atıp tutmak kolay sapık fırka dediğiniz kişinin birde yüzüne çıkıp söyleyin bakalım madem bu kadar kolay....onun için sakin sükut olmak hakaret etmeden konuşmak lazım Müslümana yakışan budur

selaünaleykümverahmetullah

"Yalnız Kur'an" diyenler Müslüman değildir

yalnız kuran diyenler değildir..bu ne demek? sen kimsinde böyle net hükümler verebiliyorsun..haşa Allh seni yeryüzünde bir yardımcısımı seçti veya vahiymi aldında buöyle hükümler verebiliyorsun hele bi anlatta bizde bilelim, kuran'da 'kitap yüklü eşekler' ifadesinin kimler için tanımlandığını bi açıkla hele ebubekir kardeş?

CVP:"Yalnız Kur'an" diyenler Müslüman değildir

Kitap yüklü eşekleri anlamak istiyorsan, sesini yükseltme diyerek peygamberin üstüne söz söyleyenlerin sesini eşek sesine benzeten ayete bakmak lazım..

Yani bir kaç kitap okuyup kendini alim sananlar ve sonra da peygamberi yok sayanlar var ya... işte o kitap yüklü eşekler..

Yalnız kuran diyenler temelde 2 ayeti inkar ederken bir çok ayeti tahrif etmekteler.. Hali ile onların müslüman olmalarını bekleyemeyiz.. Zaten onlar da biz HANİF'iz diyorlar.. ibrahimin dinindenlermiş.. Muhammed (s.a.v.)'in değil..

Tartışan değil, Allah' a teslim olan olunuz

Selam' un Aleyküm

Tartışarak neye varacaksınız merak ediyorum. Oysa ki Allah' a teslim olmada ileri gitseniz olmaz mı ?
Bu daha hayırlı değil mi ?

Oturmuşsunuz ilim yarışı yapıyorsunuz, ellerinize bakın beş parmağın beşi bir mi ?
Bir vesvese de Allah' a sığınınız, kıyas kapısını açmayınız unutmayın ki şeytanın ilmidir kıyas.
Allah sizin ilminize ihtiyacı yok, herhangi birinin de ilmine ya da herhangi bir şeyine de ihtiyacı yok. Zeten olacak şey değil bu.

İlimi gözlerinizi bilemek için değil, hataları örtmek için öğreniniz. Keskin gözler ile çok hata bulursunuz çok kalp kırarsınız, hata size gelince muhabbetle bakan değil bir çift göz, demir bir bilya bile bulamazsınız.

Ayrıştırıcı olmayınız, birleştirici olunuz. Mezheplere, fırkalara , tarikatlara bölünmeyiniz. Kimin imanlı , kimin ilim sahibi olduğunu yüce Allah bilir.

Okuyunuz, araştırınız ama kalp kırmayınız. Allah' a bir ve tek olduğuna, diri olduğuna iman ediniz.
Peygamberlerin Allah' ın Nebisi ve Elçisi ve Kulu olduğuna inanınız, O' nların yolundan gidiniz.
O' nların Allah' tan kendilerine verilen Kitaplar, İlimler ve Deliller ile uyardıkları zulme sapanlardı, kafirlerdi. Allah' tan en çok korkanlardan olunuz, ilim yarıştıranlardan değil.

Zulüm etmeyiniz, batıla sapmayınız...
Yüce, bir ,tek ve diri Allah' a teslim olunuz, hayra ve barışa yönelik işlerde yarışınız.
Allah her şeyi görür ve bilir.

Aleyküm Selam

Selamunaleykum! Ben Allah a

Selamunaleykum! Ben Allah a sukur yanliz Kuran diylerdenim! Allah size ve sizin gibi dusunenlere akil ve fikir versin...

KURAN

EN DOĞRUSU KARDEŞ çünkü peygamber efendimiz de yalnız kuran dedi ..biz de öyle diyoruz

Aleyküm SelamHidayet Allah'

Aleyküm Selam

Hidayet Allah' ın kılavuzlaması dır da sadece Allah' tan gelir, edeb erkan bilmeyen Kur' an ile nasıl hüküm verebilir ? Madem hüküm için Kur' an yeterlidir, peygamberlere gerek var mıydı? Allah gökten bir Kitab' ı pat diye indirdiğinde tuvalet kağıdı olarak kullanmayacağınız ne malumdu ?

Kur'an-ı Kerim Adaalet için Rahim ve açıklamak için Rahman beliren Allah aşısı ile indirilmiştir. Ki ahiret gününe kadar korunup sakınabilesiniz. O İndirielen' de nice peygamberlerden misaller okursunuz, nice ibretler de vardır. O hal gücünüz yetiyor ise bu misalleri ve ibretleri içinden çıkarın, Allah' ın emirlere uyun ve yasaklardan sakının dediği ayetler kalsın sadece . Bakalım peygamberlerin misallerini ve ibretlikleri çıkarabiliyor musunuz O kitaptan ? Bir harf bile getirmeye gücü yetemeyenler edep, erkan dan yoksun olanlar size soruyorum.Kur' an-ı Kerim Allah Kelam' ıdır. Allah Kelam' ın da peygamberleri, nebileri sizlere öğüt almanız için söylüyor ise sizin neyinize kalmış ki bizlere akıl fikir vermeye kalkıyorsunuz da sünnetin yeri yok diyorsunuz. Daha okuduğunuz Kitab' ın ne özellikte olduğunu bilmeden sataşır oluyorsunuz.

Bir delil daha sana, o körolmuş kalbin belki görür.

Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Madem sünnet yok senin için, bana Kur'an yeter dedin kıvırmayacaksın bu sözüme de alınmayacaksın, niye Selam verdin bi hey kör kalpli seni! Madem Kur'an sana yetiyor, o hal bizim selamımızı kullanma, biz Selam verirsek al !

Kur'an Bana Yeter diyenlerden şunu istiyorum.

Taharet alma, g*tü boklu gez
Cenabet olunca duş al
Hapşurunca Elhamdülillah deme,
Çırıl çıplak namaz kıl ( Edip Yükselciler sizi )
İstersen Kur'an-ı Kerim' i git tuvalette oku. Okurken oku, Eşin ile Cima yap.
Namaz da sünneti kullanma ( Nasıl namaz kılacaksın merak ediyorum )
Selam verme, Selam al
Yemek yerken Besmele çekme
Bir elini temiz şeyler, ötekisini pis şeyler için kullanma
Kelime-i Şehadet getirme
Kelime-i Tevhid' imizi kullanma
Evliyalarımıza sahip çıkma, feyz alma, onların anlattıklarını okuma, Karşıma geçip de Celalettin Rumi şunu demiş, Hacı Bektaş bunu söylemiş, Ali (K.V.) şöyle yapmış, Muhammed (S.A.S.) bize böyle öğretmiş deme.....
Bizim hikayelerimize ortak olma........

Daha sayalım mı ?

Sen yalancının tekisin, çünkü Selam verdin
yahut sen daha ne olduğunu bilmediğin şeylerin peşine düşüyorsun
Ya da sen bozguncunun tekisin de müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyorsun

Bize bunların topuna Münafık derler, Evet sen Münafıksın sünneti kabul etmediğin sürece......

Selam' un Aleyküm

Peygamberimiz vefat ettikten

Peygamberimiz vefat ettikten 250 sene sonra yazilmis bütün hadiler; Peki bu ikiyüzelli sene arasindakiler müslüman degillermiydi??

CVP:Peygamberimiz vefat ettikten

Yaşanıyor ve uygulanıyordu. Hadisler daha ilk nesil sonrası yazılmaya başlandı. 250 sene sonra artık ciltleştirilip sahih kitaplar haline getirildi..

SLM ALYKM.O ZAMAN İLK HADİS

SLM ALYKM.O ZAMAN İLK HADİS KİTABI OLAN 2 SAHİFELİK İRCA HADİS KİTABINI BİR OKU.BU GÜNKÜ HADİSLERE Mİ BENZİYOR YOKSA KURANA MI?

Yalnız Kuran diyenler-demeyenler

Bir araştırma yapıyorum, lütfen soruma yanıt bekliyorum:

Kuran haricinde İslam dini kaynağı olarak uyulması gerektiği söylenen
TOPLAM kaç kitap, kaç İslam alimi vardır?
(lütfen rakam yazın)

Saygılarımla

ucubucağı yok:))

ucubucağı yok:))

kardesim su ana kadar

kardesim su ana kadar kuran'da bulamayacagimiz bazi farz ve sünnetlerimizin detaylarini elbetteki bir kac kitapta bulabiliriz islam alimlerinin hata ve yanlis yazilma olasiligininen aza indirgedigi hatta 100 de 99 kabul gördügü Imami Azam sahihi buhari'nin hadisi serif kitabidir ben öyle biliyorum bunu kabul ediyorum tabiiki herkes baska bir sey anlatabilir

CVP:Yalnız Kuran diyenler-demeyenler

SIFIR kardeşim..

Kuran Allah'ın kitabıdır. Başka yazılan tüm kitaplar insanların kuranı kerimi doğru şekilde anlayabilmelerine sağlar..

Bakın bazı insanlar "Kuran size yetmiyor mu" demek için yeni bir kitap makale yazı yazıyorlar. Bu tarz yaklaşımlar sadece fitne ve fesat çıkarmak içindir. Haşa madem yetiyor neden kitap yazma ihtiyacı hissediyorsun o zaman? Demogoji yapmaya gerek yok..

Kur'an Ve Sünnet

Kuran-ı kerim peygamber efendimizin sünnetleriyle en güzel şekilde açıklanır bu sebepten şeriat kuran ve sünnettir. birinden birinin eksikliği kendi içimzde fitneye yol açar ve mazaALLAh sapıklığa kadar gider bu Allah Hakkı Hak Batılıda Batıl olarak göstersin Cümle aleme VESSELAM..

SLM ALKM.HUD SURESİ 1 VE 2

SLM ALKM.HUD SURESİ 1 VE 2 OKUYABİLİRSİN.KİMSEYE KULLUK YAPMAMAMIZ İÇİN ALLAH KİTABI AÇIKLADIM DİYOR BİR BAK İSTERSEN.BİR DE ARAPÇADA DEKİ MANSINDAKİ KUL YOK ORDA.PEYGAMBERİMİZ KENDİ AĞZINDAN SÖYLÜYOR.

Kur'an'a dönelim!..

Kur'an'a dönebilmek için elbette önce Allah'ın yüce diinini asırlardır sarıp-sarmalamış olan onu tanınmaz hale sokmuş ve neredeyse yahudi dininin bir türevi haline getirmiş olan hurafelerden arındırabilmek gerekir. Uydurmacılığı din sanmakla da arınma olmaz. İnananlar olarak aklımızı başımıza alalım da uydurmacılık etrafında dönüp duracağımıza Kur'an'ımız etrafında dönüp duralım. İ nanınız, "...herşey onda açıklanmıştır.".

Teşekkür

"Yalnız Kur'an" diyenler Müslüman değildir, yazınız çok güzel olmuş. Ama başlığı biraz daha yumuşatsaydınız, mesela "Yalnız Kur'an" diyenler yanlış yoldadır" deseniz daha iyi olabilirdi.
Ama içerik mükemmel, teşekkür ederim.

Peygamberimiz de yanlış yoldaydı demek

Allahın sözünün üstüne peygamberden 200 yıl sonra doğmuş hangi söze inanıyorsunuz?
1000 yıllık uydurmaları nasıl Allahın sözüne denk tutuyorsunuz?
Allah zaten istediklerini Kuranda belirtmiştir gerisi aklını kullananan insanlara kalıyor. Çünkü Kuran aklını kullananlar için bir kılavuzdur.

CVP:Peygamberimiz de yanlış yoldaydı demek

200 yıl mı:) komik olmayınız. Hanefi mezhebinin kurucusu imam azam bile hicri 80. yılda dünyaya geldi. bütün hadisler ASHAB döneminde rivayet edildi kaleme alındı.

Şunu asla unutmayınız. Bugün hadisler nasıl bize ulaştı ise kuranı kerim de aynı kanalda bize ulaştı. Hadisleri kim bize ulaştırdı ise kuranı da ulaştırdılar.

O yüzden hadisleri eleştirmek aslında kuranı kerimi eleştirmektir

peygamberin yapın dedikleri

peygamberin yapın dedikleri sünnetse eğer..o yaşarken kendi sözlerini not edenleri ikaz etmiş allahın kitabının yanında başka birşeye gerek olmadığını söylemiştir.keza o öldükten sonrada buna izin verilmemiştir.şimdi allah elçisinin yazmayın ve itibar etmeyin demesine uymakmı sünnete uymak yoksa uymamakmı...yanlış düşünmekten ve söylemekten allaha sığınırım.

cahiller

sünnet diye birşey yoktur. allahın dinine birşeyler sokuşturmaya çalışmayın. allah, muhammed size din hakkında ne verirse alın derken, peygambere de kendi kafasına emir verme yetkisini hiçbir zaman vermemiştir... dinin kuralları kuranda açıkça yazmaktadır. ama siz kuranı inkar eder ve gidip bediüzzaman gibi delilerin peşine düşersiniz. allah sizi doğru yola iletsin...

bediuzzaman kendi ile

bediuzzaman kendi ile birlikte ALLAH ın dinine hizmet eden nesillerin yetişmesine ve dinin yaşanmasına vesile olmuş onbinlerce insanın dini tanımasına öğrenmesine çalışmıştır.peki çok bilen sen bu bilgilerinle kaç kişinin islama girmesine ve dinimizi öğrenmesine vesile oldun.

slm alykm.bediüzzaman said

slm alykm.bediüzzaman said nursi insanları islama davet etmiştir çok da emek vermiştir ancak risalei nuru yazım şekli yani nasıl yazıldığı konusunda bir enteresanlık var.ilham ilham diye tutturuyorlar ama bu apaçık küçük vahy gibi birşey.kendisinin yazmadığı kitabı kim yazmış olabilir.ALLAH miraçtan açık kalan vahy kapısından ona kuranı açıklamış.hud 1 ve 2 de derki.kimseye kul olmayasınız diye yüce yaratıcı bu kitabı açıklamıştır.BANA yanlış gelen 20 30 belki 50 ayetle kuranı komple açıklayıcısıdır denip KURANIN KENARA KONULMASI.

cahil diyorsunda cahilin önde

cahil diyorsunda cahilin önde gideni sensin Allah seni hidayet etsin böyle ölürsen vay senin haline

CVP:cahiller

Evet peygambere böyle bir yetki vermemiş ama bakıyorum siz bol keseden yetkiliymiş gibi yeni dinler yaratıyorsunuz

Kim demiş yetki verilmedi

Kim demiş yetki verilmedi diye. kuran-ı kerimi doğru dürüst okumayıp, kulaktan dolma bilgilerle veya yarım akıllka yorumda bulunmayın...

(O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar.) [Araf 157]
(Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7]
(Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.) [Nisa 150,151]

Allahü teâlâ, Resulüne Kur’anın açıklamasını, hüküm koymasını emredip, iman, itaat ve kelime-i şehadette de Resulünü kendisiyle birlikte bildiriyor. âyet-i kerime meali:
(Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]

mezhepleri anlamiyorum ozur dilerim

ilk once hanifi mezhebindeyim islamda yeni biri oldugum icin kafamda sorular var..

hanifi mezhebindeyim kendi mezhebimi tanimiyorum yeni yeni taniyorum ornegin ehli sunnet olan bi sitede kaza borcu olan bi kisi nafile namaz ibadet yapabilir diyo hanifi mezhebine gore ama kazalarida yapmali diyo ben sukur simdilik her ikisinde gucum yetigi kadar kosusturuyorum fakat safiye gore nafile namaz kilmaz diyo... birinde oyle birinde boyle...ikiside islamsa neden boyle ornegin safi mezhebine gore kadinin yuzu avret hanifiye gore deil anca fitne zamaninda yuz ortulur... ornegin hanefi mezhebine gore bayan corapsiz namaz kilabilir fakat digerlerine gore deil... ya anlamiyom kafam calismiyo biri bana bunu kendi mezhebimi aciklayabilir mi ben kendi mezhebime sahip cikiyorum yanlis anlasilmasin fakat kafamada da bu sorular var

''Bin kere mazlum olmak,Bir kere zalim olmaktan iyidir.Hazreti Ali (r.a)''

Eger hanefi mezhebi

Eger hanefi mezhebi mezunuysaniz sizi sadece hanefi mezhebinin sartlari baglar. Diger mezheplerle hanefi mezhebinin arasindaki veya hanefi mezhebinin kendi icindeki bazi hukum farkliliklari ise sundan ileri gelmektedir. Ummet-i Muhammedin muctehidleri yani din Kuran hadisi serif gbi konularda derin ilim sahibi olup bunlardan hukumler cikarabilen yani ictihad yapabilen kimseler-ki bunlar sizin bizim gibi siradan kimseler degillerdir- (mesela imam Azam imam Safii imam Ebu Yusuf ve niceleri) hadislerden Peygamberimizin fiilerinden farkli hukumler cikarmis farkli yorumlar getirmistir. Takdir edersiniz ki nasil Kuran' da tevile yani yoruma muhtac mutesabih ayetler varsa hadislerdende boyleleri mevcuttur. Zaten mezheplerin olusmasida boyle olmustur. Yoksa kimse cikip ben mezhep kuruyorum dememistir. Bu ihtilafsa kafanizi karistiran birsey degil sukretmeniz gereken bir kolayliktir. Peygamberimiz hadisiseriflerinde"ummetimin ihtilafi rahmettir" buyurmuslardir.

CVP:mezhepleri anlamiyorum ozur dilerim

Hanefi mezhebi amellerini öğrenip onları uygulamanız yeterli. Diğer mezheplerin uygulamaları size bağlamaz. Kafanızın karışmaması için diğer mezhepleri şu noktada araştırmayınız. Öncelikle kendi mezhebinizi öğrenin. ileride aradığınız cevapları daha rahat anlarsınız. İnternetten ziyade mezhebinize ait kitaplar alıp oralardan okuyunuz.

Bir adet ilmihal kitabı mutlaka olsn
Ayrıca alabiliyorsanız ömer nasuhi bilmen in büyük islam ilmihalini de alabilirsiniz

Evet Kur'an'ın yanında

Evet Kur'an'ın yanında sünnetin ehemmiyeti çok büyüktür fakat ,bu aradan asırlar geçtikten sonra bir sürü uydurmaların(kuran üzerine yamayamayınca)hadislere katılması neticesinde neyi neye tercih ettiğinin farkında olmalı insan...
Görüyoruz sünneti yaşayalım yaşatalım derken müslümanlar arasında nasıl parçalanmaların hasıl olduğunu.
mesela mezhepler buna en büyük örnek nasıl olmuşda aynı Allah'a aynı peygambere inanan insanları birbirinden ayırmış.Değilmi ki o mezhep imamlarıda kendi içtihadlarını koyar ortaya.Neden bu dogmatiklik?Öyle bir hal aldı ki insanlar kafasına takılan sorulurı bile soramıyor büyük günah kabul ediliyor.Ama kuranı yetersiz bulduklarını söylemede bir sakınca görmüyorlar.çok yazık.

CVP:Evet Kur'an'ın yanında

Kuranı yetersiz gören sizin pencerenizden bakanlar! Bu tamamen sizin gibi düşünenlerin ortaya koyduğu düşüncedir. Bugün uzay bilimleri hakkında yüzlerce uzay profosorün uydurma kitaplarına bakıp uzay hakkında fikir beyan ettiğimizde KURAN YETERSİZ mi ki siz o uydurmalara bakıyorsunuz demeniz ne kadar mantıklı olur? Adamlar araştırmış geliştirmiş ve uzay bilimleri diye birşey ortaya koymuşlar.. Geçmişte de araştırıp geliştirip FIKIH, KELAM, HUKUK, MATEMATİK vs. vs. bir çok ilimler islam alimlerince ortaya kondu.. Hepsini kuran kaynaklı esas aldılar. Siz yetersiz olduğunuz için amuda kalkıp yorumluyorsuz

sizin bu cevabız cevapmı?

sizin bu cevabız cevapmı? Yazıklar olsun.

CVP:sizin bu cevabız cevapmı?

niye düşünebilme yeteneğiniz yok mu? Algılayamıyorsanız sorun bizde mi?

yazıklar olsun

Körler sağırlar birbirlerini ağırlar. Bakıyorum da o konumdasınız. Sitenizin adına Zehir yakışmış. Zehirleyin insanları nereye kadar… Nasıl olsa hesap günü yakındır.Bakalım hesaba çekildiğiniz gün Allaha ne hesap vereceksiniz. Görüyoruz ki Tevrat’ı İncili tahrif edenler bugün Kuranın manasını tahrif etme çabasındalar kendi uydurdukları sözleri peygambere isnat eden Kuranı da bu doğrultuda yorumlayanlar ,bizler ne kadar doğruları açıklasak ta sizler kelime oyunlarıyla insanları hep tuzağınıza düşürerek aldatacaksınız. Çünkü sizler hidayete karşılık dalâleti satın alanlarsınız.
Allaha peygamberlerine salih kullarına iftira atmaktan vazgeçin. Onlara ait olmayan sözleri bırakın din öğrenmek için size yönelmiş olan iyi niyetli insanları kullanmayın onlara bâtılı öğretmekten vazgeçin.
De ki “Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”(Ahkâf-9)
Bırakında insanlar peygambere ne emredilmişse yani Rahmânın ayetlerini bilsinler. Bâtıllarla örtmeyin Rahmânın ayetlerini. Unutmayın ki hak geldiği zaman bâtılın beynini parçalar.
EĞER BİZ BU KUR’AN’I DAĞA İNDİRSEYDİK, MUHAKKAK Kİ ONU,ALLAH KORKUSUNDAN BAŞ EĞEREK ,PARÇA PARÇA OLMUŞ GÖRÜRDÜN. BU MİSALLERİ İNSANLARA DÜŞÜNSÜNLER DİYE VERİYORUZ.(HAŞR-21)

CVP:yazıklar olsun

sanırım kendini mealciler sitesinde sandınız. Hadislere inkar kuran'ı kerimi tahrif edebilmek için başlangıç noktasıdır.

bence iman meselesi allahın

bence iman meselesi allahın işidir o isteyene, veistediğine verir imani islamda onun için zorlama yoktur. herkes için inanmak veya inanmamak zorunluluğu da yoktur. dua kabul olmasıda allahın verecegi karardır. kabul edilir diye birşey yok yani sadece allah katında degerlendirilir.diyor okuyana da allah razı olsun okumayanada

asıl sana yazıklar olsun

insanları bu kitaptan uzaklaştırmak icin eliniz den geleni yapi yo sunuz haşa Allahı sorguluyoşu nuz şu da var mi bu da var mi diye ben herşeyi açıkladım diye yok biz anlamıyoruz diyo sunuz Allah size akıl vermedi mi kullan sa na kardeşim ben sizi bu kitaptan hesapa çekeceğim diyen Allah sizin böyle kitaptan uzaklaştıracağını bildi gi icin söyledi bu ayeti sen Allah ve diye biliyo musun ki indirdiği kitap a da ve takı si koyuyo sun yazıklar olsun ki Allahın kitabından başka kaynak arayanlara . . !

uyarıcı

selam hidayete tabi olana ey insanlar sizi korunmuş kurana davet ediyorum bu kitap haricindeki kitaplar islamı tahrif etmektedir içinizde hiçmi aklı çalışan yok kuranda namaz kaf 39 isra 78 taha 130 hud 114 arapça bakın kaç vakit oldugunu göreceksiniz kör ve sagır olmayalım abteste aynen kuranda geçtigi gibi oruçta geçiyor hacda zekatta zekat zamanın şartlarına bırakılmış kör ve sagır degilseniz, kuran okuyanlar hiç dikkat ettinizmi sadece la ilahe illallah geçiyor ve ortak koştuklarızdan münezhehdir diyor sizce ne anlama geliyor usame bin ladenin bayragı hiç dikkatizi çektimi biliyorduda niye açıklamadı muhammed as sünneti kurandı ve cehenneme gideceksiniz niye biliyormsunuz yalan dolan olan kitaplara tabi oldugunuz için İslâm'a (teslime) davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez.saff 7 tevrat yeramya bölümüne bakarsanız gerçekleri göreceksiniz duyunlar duymayanlara anlatsın dijital kıyamet açlık hastalıkla çogunuz öleceksiniz. hak batıldan ayrılmıştır.

benim arkadaslarimda malesef

sadece kurana bak seklinde hareket et diyolar hatta kuranin hic bi yerindede basortunun yazmadigini ida ediyolar

Yalnızca Kuran mı?

Allah'a hakkıyla inanan müminlere selam olsun. Arkadaşlar bu konu benim zihnimi ziyadesiyle meşgul ediyor çoktandır. Şu an itibariyle bu konuda tam bir bilgiye sahip değilim. Ama belki bu sorular üzerinde düşünmemiz faydalı olabilir.
1) Hz. Aişe(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) ahlakının Kuran ahlakı olduğunu söylüyor.
2) Allah Kuran'da yaş ve kuru hiç bir şey bırakmamak kaydıyla her şeyi belirttiğini buyuruyor.
3) Allah hesap gününde bizleri Kuran'dan hesaba çekecek. Yani Kuran'a göre yaptıklarımız değerlendirilecek. Bu yönüyle Kuran'dan başka mesuliyet zikredilmiyor.
4) Kuran bizzat Allah tarafından korunmuşken diğer başka hiç bir şeyin(hadis de dahil) Allah tarafından korunacağı vaat edilmemiştir.
5) Bu yüzden korunmayan ve içinde sahih olmayanların çoğunlukta olduğu(bize ulaşanlar arasında mutlaka sahihleri de vardır ama maalesef azınlıktadırlar) bir kaynaktan acaba Allah bizi hesaba çeker mi? Çünkü Allah kişiye yüklenebileceğinden fazlasını yüklemez. Ha şimdi diyeceksiniz ki namaz vakitleri veya rekat sayıları gibi şeylerde ne yapmalııyız? İşte onu ben de şimdilik bilmiyorum.

Bir de başka bir konuya daha parmak basmak istiyorum. Yahu Allah aşkına yalnızca Kuran diyenler haksız bile olsalar bu M.Yaşar KANDEMİR acaba haklı mı oluyor. Adam bu sefer de sanki sadece hadis varmış Kuran yokmuş gibi konuşuyor. Nerdeyse Kuran'ı silip atacak gücü yetse. Eee tabii okuduğu birkaç hadis ya İslam'ın temizliğe verdiği önemden, ya çevreyi korumanın öneminden ya da akraba ziyaretinin veya Kuran'ı yüzünden,anlamayarak okumanın sevabından bahsediyor ve bu da daha kolay oluyor. Haşa ben Peygamberimizin(s.a.v) gerçekten söylemiş olduğu sözleri küçümsemiyorum. Bu benim haddimi nice aşar ve bbeni küfre sokar.Ona canım feda olsun. Ama Kuran okumayan ve onun ikliminden, isyan ruhundan beslenmeyen insan istediği kadar ben Müslümanım desin. O kendine Müslüman'dır. Zaten Peygamberin(s.a.v) hayatı Kuran'ın hayat bulmuş, pratik bir şekliydi.
Ayrıca bir şey daha belirtmek isterim ki; bu M.Yaşar KANDEMİR denen kendini ve dinini bilmez "Örneklerle İslam Ahlakı" adlı eserinde yani güya dini anlatacağı bir eserde gidip utanmadan Türklerin yiğitliğinden, şerefli insanlar olduklarından bahsediyor ve aklınca dini delillerle iddiasını ispatlamaya çalışıyor. Allah sizin gibilere öyle kalmaya çalıştığınız müddetçe fırsat vermesin inşallah. Bu dinin anasını ağlattınız. Yeter, vallahi de yeter. Ey M.Yaşar KANDEMİR sana sesleniyorum: Acaba bu ırkçı, faşist devlet ya da ülkücüler sana para verdiler de mi böyle yapıyorsun? Eğer öyleyse gel ben sana o parayı vereyim ama bir şey demen için değil, sus yeter. Yeter ki sizin gibiler sussun. Artık vazgeçin bu saçmalıklarınızdan. Batıl inançlarınızdan,cahili düşüncelerinizden. Allah size ve sizin gibilere hidayet nasip eylesin.

Kuranda Namazın Rekatı

Kuranda Namazın Rekatı yoktur. Neden yok, başka kaynaklardan öğrenelim diyemi ? Kesinlikle hayır. Çünkü Namazda Rekat diye birşey yoktur, olacak olsa rabbim bildirirdi. Siz kendi kafanızdaki Namazı Kur'an arayacağınıza, Kur'andaki namazı uygularsanız yeter.

CVP:Kuranda Namazın Rekatı

Peki Allah kuranı vahyettiğinde peygamber namazı nasıl kıldı?

Bu kadar saçmalık olur mu? peygamber kılacak 10 rekat sonra da kuranda yok rekat deyip namazı da inkar edeceksiniz ..

işte böyle Allah sizi rezil eder zır cahiller..

http://www.empoze.net/node/55

yalnızca Kuran mı?

sevgili arkadaşım şimdi sen birşey ifade etmeye kanıtlamaya calışırken ki yazdıklarınında büyük bir kısmına katılıyorum ama yazının sonundaki ırkçı söylemein içindeki kin ve nefret açığa çıktı. zannediyorum maksadınnı beyan ettin. şimdi sana soruyorum sen neyi ne kadar biliyorsun?kim sana neyi yaşattı? türk olmak,şerefli olmak,yiğit olmak bu terimler size neden bu kadar acı verdi ki beddua ediyorsun.şeref, onur ,yiğitlik iyi meziyetler neden sizin içinizi bu kadar acıttıki beddua ediyorsunuzz..KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR...

Alah-u Teala bizlere

Alah-u Teala bizlere Kuraninda bizlere Rasulune uymayi emretmektedir. Sonra birileri kalkip Kuran ile hadislerin bagini koparmaya calisiyor. Hadislere uymayi inkar eden Allahin emrine karsi cikmis olur. Hadislerin sahihligine gelince hadisleri. Cogu uydurma pek azi dogru diye birsey sozkonusu degildir. Bnu diyenler hadislerin degerlerini insanlarin gozunden dusurmeye calisiyorlar. Hadis alimleri oyle titiz bir calisma yapmislardirki her hadisin senedi belirlenmis peygamberimize kadar bu hadisi nakledenler belirtilmistir. Hatta bu silsilede guvenilmeyen biri varsa bu hadisin sahih olmadgi soylenmistir. Evet.hadisler Kuran gbi Allah tarafindan korunmus kusursuz sozler degillerdir. Velev ki hadisler arasinda uydurma olanlar bulunsun. Ancak pire yuzunden yorgani yakmak akilli kimsenin isi degildir. Hadislerin hc birine uymayarak maruz kalacagimiz zarar varligi dahi tartisilan sozde uydurma(!) hadislere uydugumuz zaman maruz kalacagimiz zarardan milyon kat fazladir.

Türkler ve İslam

Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun.
Allah insanları farklı farklı kavimlere ayırdığını ve bu kavimleri birbirleriyle tanışması için oluşturduğunu Kur'an-ı Kerim azimüşşan da zikretmektedir.Türk milleti de bu milletlerden biridir(Kur'an daki millet kavramı inanç topluluğu anlamındadır,yani İbrahim(a.s.)'ın milletindeniz deyin ayeti bu manadadır.)Ülkücülük diğer adıyla Türk-İslam ülkücülüğü millet gerçeğini reddetmeden insanların üstünlüğünün ancak takva ile belirleneceğinin bilincinde ve ecdadımızın da Viyana kapılarına kadar Allah'ın dinini yaymak ve kutlu cihad sancağını kafir beldelere dikmek için cihad etmesinden mütevellit takvaca ileri kullar olduğu gerçeğinin farkındadır.Türk-İslam ülkücüsü Türk ve İslam birliği'ni amaç edinmiş nihai hedefi nizam-ı alem ilay-i kelimetullah olan mü'min demektir.Hareketi asla kavmiyetçi yani bir topluluğu diğerinden ırkından dolayı üstün gören unsurlar ihtiva etmez.O halde zamanında komunist kafirlere karşı onurlu bir şekilde savaşmış mü'minlere faşist ırkçı demek hiçbir Müslüman'a yakışmaz.Kur'an sünnet tartışmasına gelirsek kısaca fikrimi arzetmek isterim:Sünnet Kur'an ın yaşamdaki yansımasıdır,bu yansıma olmadan yolunu bulacak bir ilme de hiç bir insan sahip değildir.
Son olarak bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için,kafir amerikan yahudi taşeronu pkk ve fikirdaşlarına karşı Türk-İslam ülkücüsü olarak cihad etmekten gurur duyuyorum.Canım Allah'a ve Resul'üne feda olsun.Ben ve benim gibi düşünen insanlara faşist iftirasında bulunan müfterilere de hakkımı helal etmiyorum

esselamun aleykum ve

esselamun aleykum ve rahmetullah
xwede teala lanete xwe ser ulkucu u faşistan re bıbarine inşaallah. Gele Kurd re azadi u jiyaneki bışeref niyaz bıke. madem ku ji İslam'e da her millet u kavim mina hevduye u bılındbun tene takva rast dıbe ev dem çima gele kurd re zıman qedexeye? hun çeva jı dıbıstan zımane zıkmaki dıxwinın bıla her Kurd ji zımane xwere bıxwine.. Hun faşist u kafirin. Hun benamusun...

ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM

ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM TAM DA HİSLERİMİ DİLE GETİRMİŞSİN. TÜMÜYLE KATILIYORUM.

kuran..sünnet ve gerçek alimler gerek

yalnız.kuran-ı kerim değil.sünnet de lazım.eshab-ı kram.tabiin teba-i tabiin.onların izinden giden tüm gerçek "ehl-i sünnet" alimlerimiz ve eserleri lazım.bunlar bir zincirin halkaları gibi.yalnız kuran yeter deyip işkembeden mana verenleri görüyoruz.rezil oluyorlar.dağdaki çoban bile onların haltlarına gülüyor.kim onlar.."z.beyaz...ya-şer n.öztürk..b.bayraklı...h.atay...h.karaman..m.islamoğlu....çooook say say bitmez.bu mezhepsizlere ve işkembeden mana verenlere dikkat.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar