SALAVAT-I ŞERİFE GETİRMENİN FAZİLETİ


Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:

- Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktir.

- Üzerime salavat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir.

- Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.

- Allah Teala (C.C) buyurdu: "Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz."

- Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.

- Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.

- Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardir.

- Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm .O anda üzerime getirdigi salavat-i şerife gelip o durumdan onu kurtardı.

- Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat'tan geçirdi.

- Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.,

- Kiyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.

- Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahi affolunur.

- Üzerime salavat getirilmeden yapilan hiçbir dua kabul olunmaz.

- Karsilaşan iki mü 'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahlari bagışlanir. - Üzerime (100) defa salavat getirene, Allâh (c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar. Iştiyakla daha fazla getiren için kiyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.

- Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.

- Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i serife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.

- Ömrünü boş yere heba eden kisinin kaybettigi zamani telafi etmesi için salavat-i şerife ile meşgul olmalidir. Eger bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salavat-i serife getirsen, getirdigin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salavat getirmektesin.

Allah Teala da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına karşılık sana on salavat getirmektedir.Yani Allah Teala(C.C) sana on defa rahmet nazariyla bakmaktadir.

Allah Teala'nin (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayirlidir. Çünkü Allah(C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba dûçar olmaz.

- Allah Teala(C.C), perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.

* Salavat-i Şerife dünya ve ahirette insanin derecesini yüceltir. Onu büyük bir nur sahibi kilar. Kazanci en bol bir ticaret kaynağıdır.


selavat

ALLAHIM KAPALIKLARI ACAN
GEÇMİŞE SONVEREN
HAKKA HAKİKATLE DESTEKOLAN
YARATTIKLARINI SENİN YOLUNA İLETEN
EFENDİMİZ HZ MUHAMMEDE S.A.V
VE ONUN AİLESİNE
VE ASHABINA
ONUN YÜCE KADRİNCE KIYMETİNCE
SELAT EYLE SELAM EYLE
HEMDE DİLEDİĞİN CÖMERTLİKTE

AMİN

bu yapan çok teşekkür

bu yapan çok teşekkür ediyorum kaç saattir bilgidayar başındayım en sonunda istediğimi u sitede buldum.

selavet'i hatalı okumak

allahumme seyidene muhammet selavat selavat'mıdır...?

hayır salavat değildir.

hayır salavat değildir. salavatı şerifenin en kısası allahümme salli alaa seyyidine muhammedivveale eeli seyyidinee muhammed dir ama daha nice muhtelif ve daha manidar salavatı şerifelerde vardır.
Efendimiz (S.A.V) buyurdular ki:
"Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve Azrail aleyhisselam idiler.

Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Ya Resulullah ! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat ederse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.

Mikail aleyhisselam'da dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm.

İsrafil aleyhisselam dedi ki: Ya Resullullah o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikce başımı secdeden kaldırmam.

Azrail aleyhisselam da: Ya Nebiyallah sana günde on dafa selavat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim. dediler "

Bunun üzerine Nebiler Nebisi Efendimiz :"Bu ne büyük Lütuf Ya Rabbi, Bu ne büyük ihsan Allah'ım buyurdu...

''İnsanların bana en yakını üzerime en çok salavat getirendir." - hadis-i şerif
"Üzerime salavat getirenlere kıyamet günü şefaatçı olurum.salavat getirmeyenden ise uzağım." hadis-i şerif
"Üzerime bir defacık salavat-ı şerife getiren kimse için ALLAH görevli meleklere: "Bu kulumun 3 gün içerisinde meydana gelen günahlarını yazmayınız" emrini verir"
hadis-i şerif

Sahih olmayan veya şüpheli hadisler

Bismillahirrahmanirrahim
Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
Esirgeyen ve bağışlayan bize nefsi ve nefisle beraber binbir nimeti ve hiç bir halk ettiğine nasip etmediği akıl niğemetini bizlere verme lütfunu gösteren bizleri esirgeyen ve bağışlayan alemlerin rabbi şanı yüce Allahımıza hamd olsun. Rasülükiram muahmmed mustafa sallallahü aleyhi ve sellemin hayatını örnek alarak yaşamayı hepimize nasip eylesin. dimağımıza genişlik kalbimize ferahlık kelamımıza kuvvet versin inşallah.

yukarıdaki mesajı yazan kardeşimden bir ricam olacak.
Üzerime salavat getirenlere kıyamet günü şefaatçı olurum.salavat getirmeyenden ise uzağım." hadis-i şerif
bu hadisi şerifin ( ki öyle ise ) lütfen ravi zincirinide verir misin. zira şefaat peygamberi, ümmetim ümmetiimm diyen peygamberimiz ( s.a.v )'min bir müslüman kişiden uzak olmayı dilemesi kulağa da akla da doğru gelmiyor. böyle bir hadis bende de var ama bu senin yazdığın tahrif edilmiş hali olsa gerek. Muhakkaki dogrusunu Sadece Allah bilir. bizleri doğru olanı bulmaya muaffak etisin.

bu vesile ile okursanız braz vaktinizi alacağım. hadisler ve ayetlerin yanlış bir şekilde aktarılması dinimize elhamdülillah bir zarar vermez. lakin biz aciz kullara ve bu dine meyledenlere ( Rabbim onlara nasip eder insallah ) zarar verir kardeşlerim. aslında bir kitap olacak konuyu dilim döndüğünce burada anlatmaya çalışacağım. zira ilim ile aml etmeyen kitap yüklü merkep gibidir diyor rabbimiz. peygamberimizde öğrendiğimizi öğretmeyi bize vasiyet ediyor. Allahta dini yaymayı öğretmeyi vahyetmişki bu konuda birşeyler yazmzyı kendime borç bildim

toplumumuzda sıkça kullanılan bir deyiş vardır. "Her sakallıyı hoca sanma"
Aynı şey hadisler içinde geçerli kardeşlerim. lütfen bir hadis yazacaksanız sahihliğinden emin olmadan ve ravi zinciri kontrol edip kırık kopukluk var mı ravi sağlammı kontrol etmeden ve bir yerde söyleyip yazarken ravileri (rivayet edenleri sırası ile) belirtmeden yazmayınız. yukarıda ve güzel sitenizde bir çok hadi mevcut ama kaynaktan yoksun hepsi. ola ki tahrif edilmiş bir hadis olur da vebal altına girersiniz. günümüzde söylenegelen bir çok hadis Tahrif edilmiş eksiltme veya ekleme yapılmış hadislerdir. ayrıca her hadis kelimesi kelimesine dogru olsa bile tatbik edilmeden önce kur'an a bakmak gerekir. hadisin içeriğinde bir hüküm varsa veya peygamberimize nasıl davranması gerektiği konusunda bir ( konu herşey olabilir ) ayet varsa ve hadis ile çelişiyorsa iki ihtimal vardır.
1- hadis uydurmadır veya tahrif edilmiştir.
2- hadisi ilk duyup rivayet eden kişi bu hadisle ilgili bir ayet gelmeden önce bunu iletmiş olabilir. zira yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. 22 yıl hayat durmamıştır. bir çok olay olmuş ve bu konularda hükümler verilmiş peygamberimize danışılmıştır.
3- aynı hadisi değişik kişiler değişik zaman ve yerlerde söylemiş olabilir. herkesin anlama şekli ve dili farklıdır. bu söylenişlerden kaynaklanana kelime farklılıkları yanlış yorumlanabilir.

hadiste gecenler sadece birolay olması gerekmez. peygamberimizin davranışlarıda gelen ayetlere göre değişmiştir. bir konuda ayet gelmemişse peygamberimiz daha önce gelen ayetler ( kendisinden önceki peygamberlere gelen ayetler ) ile hayatını tanzim ederdi.

Siyer ( Peygamberler hayatı ) ve Hadis başlıbaşına bir ilimdir.
Allah Rasülünün ağzından çıkan hiç bir sözün bir parçası bile Kur'an-ı Kerim'e ve hayatı boyunca tatbik ettiklerine ( sünnetine ) aykırı olamaz.
söylediği sözler ne önceden söylediği nede sonradan söyleyecekleri ile çelişemez.

yeri gelmişken değinmek istediğim bir husus var.

hüküm ve tatbik belirten hadisleri siyer , akaid, kelam , tefsir , hadis ilimlerinin HEPSİNE sahip değilsek paylaşmaktan kaçınmamız gerekir. araştırıp öğrenip paylaşmalıyız. tam kaynaga ulaşamıyorsak ve sağlam bir ravi zinciri veremeyeceksek paylaşmayalım.

zira hadis doğruda olsa sonradan gelen bir hüküm ile (ayet ile) peygamberimiz uygulama değişmiş olabilir. Bir hadisi söylerken çogunlukla bu ilimlere sahip olmayan kişilerin unuttuğu husus kuranın bir günde gelmemiş olmasıdır. peygamberimizde yaşantısı boyunca ayetler geldikçe hayatında tatbik ettiklerini gelen ayetler dogrultusunda değiştirmiştir.

peygamberimiz (s.av) e bir konu getirildiğinde öncelikle gelen ayetlere bakmış henüz o konuda bir ayet nazil olmamışsa Allah'ın kelamı olan Tevrat , zebur ve incil e göre hükmetmiştir.

evet. tevrat , incil ve zeburla hükmetmiştir. zira din tektir. Allah (c.c) 4 DİN değil 4 kitap indirmiştir. sayısını bilmediğimiz peygamber gelmiştir. sayılar yine rivayettir. fakat kitap verilen 4 peygamber vardır. diğerleri nebidir. bir çogunun ismi kuranda geçmekte hatta bazıları için rasüldü nebiydi şeklinde kitap verilip verilmediğide belirtilmiştir. bunların dışında da 4 ilahi din yoktur. 4 kitap vardır. din bir tanedir. isimlerini insanlar takmışlardır. maide suresi 3. ayet gelinceye kadar dinimize bir isim konulmamıştı. ondan öncekilerede peygamberlerin ismi ile mesela musaya tabi olanlar ( musevi ) şeklinde zikredilirdi.

( Size dinimi tamamladım. Adını da İslâm koydum” (Maide – 3) )
ta ki bu ayet gelinceye kadar. ( ayetten konu ile ilgili kesittir. yeri gelmişken bir diğer hususta bir ayet paylaşıyorsak tamamını yazalım. muhkem mi müteşabih mi inceleyelim. öyle ise diğer ayetler ile nazil sırasına göre verelim. tek başına vermeyelim. mesela içkinin haram edilmesi ile ilgili ayetler gibi . sanırım anlatmaya çalıştığım mevzu bu noktada biraz daha anlaşılır oldu. )

yukardaki kesit verdiğim ayetin tamamı

Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarla­nıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla -canlı iken yetişip kestik­lerinizin dışında- yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar adına boğazlan­mış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün, kâfirler dininiz hakkında ümitlerini yitir­mişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi ke­male erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâmiyet'i beğendim. Kim açlıktan darda kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir."

şeklindedir. yani ilk insandan peygamberimiz (s.a.v) a kadar gelen tek din vardır. Allah (c.c) tarafından hükümler ibadetler eklenmiş uygulama şekilleri özü aynı kalacak şekilde değiştirilmiştir. fakat büyük ibadetler başından beri vardı. zekat namaz vs başından beri vardı. ismail a.s olayı ile kurban ibadeti eklendi mesela. uygulanışı değişen ibadete örnek isterseniz namazın kıblesinin değişmesini örnek verebiliriz. neyse. konu konuyu açıyor ama hepsi birbiri ile bağlantılı.

bir hadiste bir olay , kişi , yer, hüküm geçiyorsa öncesi ve sonrası varmı diye araştırmakla mükellefiz. ondan daha önce konu ile ilgili ayet var mı ona bakmakla mükellefiz. sonrasını ve öncesini bilmeden konu ile ilgili bir ayet varmı bakmadan bir hadis söyler veya yazarsak yanlışlara sebep oluruz.

o zaman peygamberimizin namaz kılışını anlatan bir hadisi alalım ve ona göre namaz kılalım hadi. hadis kelimesi kelimesine bozulmadan günümüze gelmiş olsun ve ravileride çok ama çok sağlam olsun. en bilinndik sahabelerden rivayet edilmiş olsun.

"Nereden yola çıkarsan çık yüzünü Mescidi Haram tarafına çevir. Bu emir Rabbinden sana gelen gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Bakara, 149)"

Fakaaat bakara 149 nazil olmadan önce dini uzak diyarlardaki kardeşlerine anlatan bir sahabemizin anlatışını hadis olarak ele alalım.
peygamber yüzünü mescidi aksaya döndü ve ellerini havaya kadırdı gibi başlayacaktır muhtemelen.

:))

oldu mu.
yani konu ile ilgili tek bir ayet o konuda peygamberimizden rivayet edilegelen 20 ayrı hadisi , sünneti olsa bile geçersiz kılar.

konuya vakıf olmuş birisi olarak namazın kılınışı ile ilgili diğer hadislerde bakınca böyle bir yanılgıya düşmeyiz ki bakmamıza gerek bile kalmaz. ayet vardır.

diğer bir örnek . çok yanlış bilinip akıllarda bu şekilde kaldıgı için yazıyorum.
RECM CEZASI . zina yapan kişilerden kadın olanın taşlanarak öldürülmesi.
islamda recm cezası KESİNLİKLE VE KESİNLİKLE YOKTUR.
Yoktur arkadaşım. falan şöyle demiş filan böyle demiş. yahu hadis var bu konuda desenizde sözlerinizin bir hükmü yoktur.
yukarıda onca şeyi boşa mı yazdım ?

kuranda açık ayet ile zina eden kadın ve erkeğin cezası 100 sopa vurulup teşhir edilip utandırılması şeklindedir.
böyle bir ayet açık şekilde varken hadis araştırılmaz sorulmaz. varsada uygulanmaz.
nur suresi 2. ayet dururken hadis e bakılmaz.
hadis e bu mevzu ile iligli nasıl bakabiliriz. ayette uygulanış şekli ile ilgili bilgi yoksa bakarız. tıpkı namazın kılınışı gibi.
mesela sopa cezasını olaya şahitlik eden kişi uygulayamaz. sopa insanı öldürecek yerlere vurulmaz gibi uygulama ile ilgili varsa hadislere bakılır.

peygamberimizin recmile ilgili ravi zinciri tam bir hadsi bilinmekte ve konu ile ilgili sorularda cevap olarak sunulmaktadır. doğrulugu araştırılmadan hatta kur'anda bu konu ile ilgili ayetlere bakılmadan fetva verilmektedir.
oysa HÜKÜM sıralaması belidir.

Kuran, sünnet , icmai ümmet , kıyas !

daha önceki dönemlerde böyle bir ceza olmuşta olabilir olmamışta olabilir. mesela LUT a.s zamanında böyle bir hüküm tam yerinde olurdu.:)) ( Sürçü lisan ediyorsak affola ) ( Lut a.s kavmi hakkında biraz araştırma yapıp lüt peygamberimiz ile iligli ayetleri araştırsanız neden yerinde olurdu anlaşılır. Allah kulların ceza vermek istemez. kul cezayı isterse verir. )

sıralama demişken bu sıralamayı biraz açalım.
Kuran ( kur'an daki ayetler )
sünnet ( kuran'da uygulama şekli yoksa peygamberimizin uygulaması - örn : namaz kur'anda emredilmiş namazın kılınış şeklini peygamberimiz göstermiştir. sünnetler bize hadis yolu ile ulaşır. )
icmai ümmet ( kur anda ve sünnete bulunmuyorsa sahabenin uygulaması, orda yoksa tabiin yani sahabeden sonra gelenlerin uygulaması, ondan sonrada yoksa teveüttabiin şeklinde gider. çok zayıf bir ihtimaldir. lakin peygamberimiz döneminde olmayan madde ve mana ile ilgili hususlar olabilir. teknoloji vb ile gelen yeniliklerin islamın şartlarına engel teşkil edip edemeyeceği konusunda şüpheye düşülen hususlarlada sahabinin , tabiininin ve tebeüttabinin uygulamasına bakılır ehli sünnet velcemaat olduguna dikkat etmek şarttır. kıyas ve fıkıh bu noktada günümüzde birleşir. zira bu konularda birileri eser yazmışsa onlara bakabiliriz. )
fukuha ( kaynaklarına itibar edilmiş islam alimlerinin eselerinden araştırırız )
kıyas ( yukardakilerde bulunamıyorsa ki ihtimaller artık katrilyonda bire falan düşer allah(c.c) ın bahsettiği akıl ile nefse uymadan kuran sünnet ve icami ümmetteki temel kurallara aykırı olmayacak şekilde kıyaslama yapıp allah'a sığınarak tatbik etme halidir. )

uygulamalardaki teferruatlar ise bizi çıkmaza sokabilir. temel esasları aşıp teferruata ise asla girmemliyiz. nasıl mı. dua ederken eller bitiş olursa olur mu. eller ne kadar aklar. parmaklar bükülürse günah olur mu vs vs. bazıları ibadetin yapılış şeklini uzak dogu sporlarındaki pumse veya kata ile karıştırıyor olabilir. veya askeri törenlerdeki şekilcilikle.

4 hak mezhep bunları tanzim etmiştir. mezheper bu yüzden vardır. peygamberimiz dua ederken elini açarak , açmayarak, secdede , elini göğe kaldırarak bir çok değişik şekilde dua etmiştir. esas olan DUA etmektir. namazda elini bağlamştır. kimi zaman yukarda. kimi zaman bileğinden kimi zaman dirseğine yakın sol kolunu kavramıştır. burada esas olan BAĞLAMIŞ olması ve göbeğinden aşağıda tutmamış olmasıdır. iki parmak değil üç parmağım önce olursa benim namazım bozulmaz.bileğimden değil biraz daha ilerden tutmuş olursamda bozulmaz. sevabınıda etkilemez. çorapsız namazın sevabı azdır vs gibi bir çok kaynagı ispat edilemeyecek rivayetler ile uygulamalar hem zor gösteriliyor. neyse.

imam hatipteyken hocamızı bir arkadaş kızdırmıştı. hocam ayakkabıyı çıkartamıyorsak sadece altında çamur varsa necasee girer mi demişti. hocamız çok güzel cevap vermişti. oğlum 5 vakit aksatmadan kılda hep ayakkabı ile kıl. seni ne mescitte görüyorum ne camide. sen ayakkabı ile kıl. yeterki kıl oğlum demişti.

5 vakit namaz kılmış kimi zaman sünnet dedğimiz peygamberimizin nafile olarak eklediği rekatları kendisininde terkettiği zamanlar olmuştur.

fakat her namazında kıyam rüku secde tekbir ve selam vardı. kimi namazında birden çok tekbir aldıgı oldu. ( şafi kardeşlerimizin sürekli olarak tatbik ettikleri gibi ). kimi vakitleri birleştirerek kıldı ( ki çok istisnadır )
ilkindi namazının sünnetini bir sefer terkettiği rivayet edilir. LAKİN FARZLARDAN HİÇ BİR ÖDÜN vermemiştir.
şekiller takılıp özü kaybetmeyelim. zira dinimiz kolaylık dinidir.

uzun lafın kısası bir çok hadis diye dolaşan sözler bu teferruatlarla dolu , kolay cennet ve sevap vaadedeni mi ararsınız , namaz kılan adamı kılamktan pişman edecek şöyle olurlar böyle olurlar diyenimi ararsınız.

yapmayın arkadaşım. 1000 tane bilmem ne söyleyip arkasından şu kadar şunu yapan vallahi cennetliktir diyen bir hadis varsa uzak durunuz. tabi bu hadisin başında ve sonunda Allahın kelamında yazanları eksiksiz yerine getiren gerçek iman sahibi salih bir müsüman ..... .......... yaparsa/derse demiyorsa.

Allaha emanet olunuz.
esselamün aleyküm ve reahmetullahi ve berekatühü.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammed

ALLAH bu siteyi ve bu

ALLAH bu siteyi ve bu yorumlari yapanlardan razi olsun insallah
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

salavat

ben 11 yaşındayım hergün düzenli namaz kılıyorum cuma günü 2 rekat namaz kılıp 1000 defa salavat getirdim ama reulullah efendimizi rüyamda göremedim arkadaşımın ablası gördü internette okuyorum gören çok insan var aramızda gören varmı peki

Görmeyi amaç edinme

Bismillahirrahmanirrahim.
Her hayrın başı olan besmele ile başlayalım insallah. Allah dilimizden gönlümüzden onun adını ve kelamını her güzel şeyin anahtarı olan besmeleyi dilimizden eksik etmesin . bizi gaflete düşmekten korusun insallah.

muhterem kardeşim.
Bu kadar şeyi GÖRMEK için yaparsan görmemen normal.

1- Bu söylediklerini RABBİMİZ emrediyor diye yapmak lazım gelir ( Farz olanları )
2- Yaptığın ibaddetten bir menfaat ummaman gerekir ( menfaati yanlış anlamanı istemem. kelime anlamı ile karşılık demek oldugu için söylüyorum. dünyevi veya uhrevi olması farketmez. hiç bir karşılık beklememek gerekir. burda dünyevi bir isteğin yok ama manevi olarak bir isteğin oldugu aşikar. )
3- diğer nafile ibadetleride (salavat , tasbihat vb ) Peygamberimiz yapıyordu, yapılmasını istedi , islamı onun gibi yaşamalıyım vb sebepler için yapmalısın. rüya görmeyi amaç edinerek değil.
4-dinimizin emrinin sadece namaz olmadığını unutmazsan. farzların 32 değil 54 olduğunu akılında çıkarmaz ve sana farz olanların herbirini tatbik edersen ( ki peygamberimiz eksiksiz tatbik ediyordu )
5- özellikle kul hakkına riayet etmek başta olmak üzere, kütü söz söylememek , asık suratlı olmamak , küçük bir konuda da olsa kibirlenmek , anne baba başta olmak üzere büyüklere hürmette kusur etmemek , sana emanet edileni ( sadece maddi şeyler değil bedeninden tut şu koca dünyaya kadar herşeyi ) emanet sahibine saygı duyarak kullanarak ve koruyarak , her zaman mütevazi olarak bunun gibi daha bir çok peygamberimizin güzel hasletleri ile davranışlar sergilersen peygamberimizin çok dikkat ettiği hususlara riayet etmekte dikkatli olursan.
6-abdestsiz dolaşmaz ve sık sık tazelersen ( insanı nefsine ve şeytana uymaktan en çok alıkoyacak kalkanlardan biridir. )
7- herşeyden önce tüm bunları yaparken amacın sadece ALLAH RIZASI olursa

inşallah görürsün. tabi allahın izniyle.

zira diyor ki derviş yunus. "bu bir rıza lokmasıdır. yiyemezsin demedim mi ?"

Allah senden razı olursa elbet en sevdigini görmenede izin verir.

ibadetleri karşılık beklemeden yapmalı, nafile ibadetleride Peygamber(s.a.v) i görmek için değil onun gibi yaşayarak Allah(c.c) ı razı etmek amacıyla yapmalıyız.

zira ne diyor derviş yunus ?

cennet dedikleri bir kaç köş bir kaç huri
neyleyim cenneti , bana seni gerek seni

şair ne diyor peki ?

İnanma insanların samimiyetine,
menfaat hissi ile gelirler vecde.
eğer vaad etmeseydi girmeyi cennete,
Rablerine bile etmezlerdi secde!

Amaç Rasullullahı görmek değil Allah rızasını kazanmak olursa görürsün inşallah.

çok fazla ibadet yerine aksatmadan düzenli ve tam ibadeti hüşu içinde, içten gelerek yapmak senin yaşında bir müslüman kardeşim için daha eftal. zira nefsin oyunları akla gelir gibi değil.
bin selavatı ıkına sıkına kendini zorlayarak bir seferde okuyacağına hergün her namazdan sonra 10-20 veya 25 sefer (kendini zorlamayacak şekilde) okumuş olsan ve bunu hergün yapsan 15 yaşına geldiğinde kaç selavat eder :)

ve öyle bir alışkanlık olur ki okumadan duramaz eksikliğini hissedersin.
işte buna islamda ifrat ve tefrit denir. azıda doğru değildir çoguda dogru değildir.
düzenli ne az ne çok yaparsan yaşın ilerledikçe o sayı zaten sürekli artmak isteyecektir.
günde binlerce selavati , kelimei tevhidi sıkıntı çekeden vecd ile söyleyen insanların tatbik şekli budur.
rabim sana uzun ve iman dolu bir ömür nasib etsin insallah. bir günde herşeyin olmasını bekleyerek sakın ki üzülüp umutsuzluk yapma. nefsin oyununa düşme.

aynı dileğe sahip iki arkadaş varmış. ikiside ibadetine düşkün sürekli hamd ve dua eden insanlarmış.
dileklerinin gerçekleşmesi için dua ederlermiş. birisinin dileği kısa zamanda gerçekleşmiş. diğeri dua etmeye devam etmiş.
adam öyle güzel öyle içten öyle candan rabbine öyle övgüler ile kendi acizliğini öyle güzel dile getirerek dua ediyormuş ki bir gün arkadaşı onu yüksek sele secdede dua ederken görmüş ve onun o haline gıpta etmiş. ben bu kadar içten dua edemediğim halde rabbim dileğimi gerçekleştirdi. ne büyüksün allahım demiş. utanmış sıkılmış epeycede. ve tefekkür ederken demiş arkadaşım bunca güzel naat ile dua ediyor dileği olmadı ama benim dileğimi hemen gerçekleştirdin ben ne kadar kulluk yapsam sana az. ödeyemem hakkımı ne kadar acizim bu dileğimin karşılıgını ödemem mümkün değil zaten ettiğim dualar arkadaşımdan 100 kat fazla dua etsem bile ödeyemem keşke daha fazla dua edebilseydimde şimdi hakettiğimi düşünebilseydim demiş. keşke arkadaşımada bir an önce rabbim istediklerini verse . oda benim gibi çok istiyor baksana nasıl dua ediyor demiş.
o gece bir rüya görmüş. rüyasında arkadaşının dileğininde gerçekleştiğini görmüş. arkadaşı istediği şeyi almış ama onunla ilgilenmiyormuş.
sevinmedin mi bak seninde dileğin gerçek oldu demiş. arkadaşı ona beklemediği bir cevap vermiş.
rabbim benim dualarımı o kadar begenmiş ki daha fazla dua edip daha fazla sevap kazanıp ona daha fazla yaklaşayım diye benim dileğimi erteliyormuş. benim için üzülme arkadaşım demiş. yaradılış gayemizi unutmayalım en büyük dilek allah rızasını kazanma dileğimiz değil mi. bu dilediğimiz onun yanında ne ki demiş.
sabah koşarak arkadaşına gitmiş ve rüyasını anlatmış. arkadaşı hıçkırarak ağlamaya başlamış.
rabbim benden razı olsunda bu dünya için istediğim hiç bişeyi vermesin ben onada razıyım demiş.

yani amacın rüya görmek değil bir rüya olan şu dünya hayatından uyandığımız gün rabbimizin huzuruna yüz akı ile çıkmak olsun kardeşim. böyle düşünür ve böyle yaşarsan görürsün insallah. belkide ben bunları yazıncaya kadar görmüşsündür. rabbim hepimize nasip eder insallah.

onu görmek Rasullahın istediği gibi yaşadığımızın veya yaşayacağımızın işaretidir.
yani görmek amaç olmamalıdır zaten olamaz. peygamberimizi ve islam büyüklerini rüyada görmek ancak gerçek amacı yakalarsan görebileceğin için önemlidir. gerçek amaçta ALLAH(C.C) rızasını kazanmak , bizden hoşnut olmasını sağlamaktır.

Öyle bir zamandayız ki. sen 54 farzı ve peygamberimizin sünneti seniyesine uygun yaşamayı başarsan bırak görmeyi evliya olursun insallah.
ben bunu söyleyince bazıları kızıyor.
ama gerçek bu. peygamberler seçilir. evliya allah dostu demektir. allah rızasını kazanan onun dostudur. allah rızasını kaznamak için emirlerini yerine getirmek gerekir. evliya doğulmazz yani evliya olunur. evliyada insandan olur. gökten zembille inmez. hanedanlık gibi babadan ogulada geçmez. geçse nuh a.s oglunu kurtarır onun ogluda peygamber olurdu deil mi.
Farzlar ve sünnletler.
hepsi bu kadar.
binlerce kural değil üstelik. topu toplu ellidört tane.
okuldaki kuralları bile saysan bundna fazldır :)

Rabbim yar ve yardımcın olsun. selam ve dua ile.

salavat

:) Niyetine bağlı Görmek ;)

biri her güğn allaha

biri her güğn allaha yalvariyoo dualarr okuyoo efendimizi görmekk içinn ama göremiyoo hocaa gidiyoo ve hocaya anlatiyo herseyii yaptim ama göremiyorum efendimizi diyor s.a.v hocada diyorki: aksamm bulgurr pilavi ye ve içmedenn yat ve sonra gel gördüklerini bana anla diyoorr
adamm pilavii yiyoo su içmedenn yatiyo gece rüyasinda irmakla şelalerr içinde göryoo kendinii
hocaya gidiyoo hocamm sularr içinde irmaklarr içinde gördümm kendimii ama efendimizii göremedimm diyorr hoca tebessüm ederek pilavi yiyincee suyu öle arzuladşinkii rüyandaa sular içinde kaldinn efendimizi öle arzulaki oda yanina gelsin:

Arkadaşım Allah kabul etsin

Arkadaşım Allah kabul etsin ibadetlerini.
Yaptığın çok güzel bir şey fakat o yaptığın şeyi illa göreceğim diye yapma. O salavatları Allah rızası için çek temiz kalple ve huşu ile peygamberimizi severek düşünerek.. Bu niyetle devam edersen Allah elbetteki seni görüyor. Her şey niyet iledir unutma. Allah'ın rızası için yap herşeyi bir zaman sonra beni anlarsın emin ol. Allah'ın nuru üstünüze olsun.

filistin

Hanginiz dediki ALLAHİM FİLİLİSTİNE YARDİM ET HANGİNİZ DEDİ ALLAHİM FİLİSTİN DEKİ DOKUNULAN İRZLAR CİGNEN HURMETLER OLDURULEN COCUKLAR HANGİNİZ DEDİ ALLAHİM ONLARA SEFAT EYLE ONLARİ KORU ONLARA BİR CUNA MAZİNDA SİLAHİN GOLGESİNDE OLMADAN KİLDİRT BİZ ONCE ONLARA DUA ETMELİYİZ ARKADASLAR

DOĞRUMU ?.....

Öncelikle herkese SELAMÜNALEYKÜM.

Ben Salavatı ALLAHÜMME SALLİ VE SELLİM ALA SEYYİDİNE MUHAMMET diyerek yerine getiriyorum. Kitaptan öyle öğrenmiştim .Acaba doğrumudur Lütfen yorumlarınızı bekliyorum .Bu siteyi yapanlardan tüm inanan müslüman kardeşlerimden ALLAHIM razı olsun.RABBİM hepimizin günahlarını bağıslasın ve bizleri affetsin .AMİN YARABBİM

kardeşim doğrusu şudur bunu

kardeşim doğrusu şudur bunu söylesen daha doğru: Allahumme salli Ala seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

selevat

getirdiğin selevat doğru ama tamamını getirirsin inşallah
allahümme salli ala seyyidina muhammedinin nebihi ve ala seyyidine muhammed
alla tüm günahlarınızı affeylesin

uydurmacılık!

''Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktir.

- Üzerime salavat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir.

- Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.

- Allah Teala (C.C) buyurdu: "Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz." ''

Bunlar var ya, hepsi asırlardır yutturulagelmiş kocaman birer uydurma ve yalan. Mülümanlar artık akıllarını başlarına almalılar. Bunlar ve bunlara benzer daha pek çok yahudi-münafık sokuşturması sözlerden Muazzez Peygamberimi tenzih ederim.

salavat

Allah VE MELEKLERİ peygambere çok salavat getirirler 'yani Allah ona rahmet eder meleklerde dua edip onun şanını yüceltirler'.Ey iman edenler sizde ona salavat getirin 'yani dua edin've tam bir teslimiyetle selam verin .Ahzap suresi 33:56 EY ALLAHIM EMRİNİ YERİNE GETİRİYORUZ!EFENDİMİZ MUHAMMEDE S.A.V ME RAHMET EYLE BÜTÜN SALAT VE SELAMLAR ONUN ÜZERİNE OLSUN. AMİNNN...

sen bu sözlerle bizi ve

sen bu sözlerle bizi ve paygamberimizi değil anca kendi hayatını mahvedersin.gerçek yol arıyorsan kuranı kerim oku.hz. muhammed in hayatını araştır.unutma hiçbirşey geç değildir.bu din sadece müslümanlara degil bütün dünya insanlarına gönderildi.bizede sadece hz muhammede inanmak degil ALLAH IN gönderdiği bütün paygemberlere inanmak emredildi.

slavatı şerifiler

sen yahudimisin peygamber efendimizi yahudiler sevmez ve salavat getirmezler eger ki sen iddanda dürüs isen bunların uyduruk oldugunu göster salavati şerefi ni ögrende gel bunun üstünde bir ayet bulun maktadıır cenabı allah buyruyor ki innalahe ve malll iketahu ysalune
alel nebyi
ya eyuhellzine amenu selualey ve tesLİMA RY İMAN EDENLER BEN VE MELEKLERİM PAYGAMBERİME SELAVATİ ŞERİFE GE0TİRİZ SİZ DE GETİRİNİZ BUYURUYOR SALAVATİ ŞERİFE GETİNLERİN KAFASINI BULANDIRMA

sen salavat getirmiyorsan

sen salavat getirmiyorsan getirene de karışmasan daha iyi olur...

salavat-ı şerif

uydurma değil güzel kardeşim en sağlam hadis kitaplarında ve kuran-ı kerim de ayetlerde bahsedilir bundan.

ne uydurması be bunların

ne uydurması be bunların hepsi dogru sensin uydurmaaa

YÜZLERCE SALAVAT-I ŞERİFE VARDIR.

SALAVAT-I ŞERİFELERE UYDURMA DİYEN ECHEL ZAVALLI!ACEB SEN MÜSLÜMAN MISIN?GİT hristiyan ve siyonist yahudileri tenkit et.yada alevi kızılbaşları tenkit et.önce araştır sonra kalbine danış.ehl-i cehennem olmaktan KORK!

alevi insanları yahudi ve

alevi insanları yahudi ve hıristiyanlarla aynı kefeye koyan müslüman müsfettesi kardeşim önce sen kendin örümcek beynini temizle sonra yorum yap allaha inanıyorsan öbür dünyada laf ettiğin alevlerin veballeri senin boynunda olacak ne allah sadece sizin allahınız ne peygambersav sizin peygamberiniz nede mübarek kitabımız sizin kitabınız önce bunu idrak et...........

selam olsun kardeşler

ALAH hepinizden razı olsun bu siteyi kuranlardan da.. bende ALLAH yolunda aciz bir kulum ve zor durumdayım dualarınızı istiyorum... ALLAH a emanet olun

Allah razı olsn sizden

Allah razı olsn sizden

ALLAHIM BANA VE ŞU ACİZ

ALLAHIM BANA VE ŞU ACİZ KULLARINA ACI RAHMET ET BEREKET VER BİZİ DOĞRU YOLA ULAŞTIR
DUALARIMIZI KABUL ET
SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED S.A.V.HÜRMETİNE SENDEN ŞU DUAYI İSTİYORUM
ALLHÜMME SALLİ ALA SEYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA SEYİDİNA MUHAMMED
DER VE
BİZE DÜNYA VE
AHİRETTE İYİLİK VER CEHENNEM AZABINDAN KORU

Allahümme Salli Ala

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allah hepinizden razı

Allah hepinizden razı olsun..Rabbim bizleri kapısından ayırmasın. Selam ve dua ile kalın. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed.

EMEK VREN TÜM KARDEŞLERİMDEN ALLAH HAK TEALA RAZI OLSUN

BU SİTEYLE BUGUN TANIŞTIM VE FAYDALI BİLGİLER OKUDUM VE ÖGRENDİM EMEGİ GECEN VE MÜMİNLERİN FAYDASINA HAYIR İŞLEYENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN AMİN

100 DEFA YAZDIM İNŞALLAH HAK TEALA OKUYANLARA ŞEFAHAT EDER AMİN

BİSMİLLAHİR RAHMANİRRAHİM

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

Allahümme Salli Ala Seyidine ve Ala Ali Muhammet

benim bildiğim : ALLAHUMME

benim bildiğim : ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED. Kısaca: ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN HAAYIRLI CUMALAR ARKADAŞLAR...

Salavat-ı Fatih

Allahın Selamı Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz ve Bütün ümmetinin üzerine olsun.... Her kimki Salavat-ı Fatih istiğfarı ömründe 1 kere dahi okusa Allah (cc) izniyle Cehenneme girmez.Cehennem Ateşinden korur....40 gün okuyanın tevbesi ve günahları bağışlanır....Cuma gecesi 1000 defa okuyan Peygamberimiz(s.a.v) efendimizle Allah (cc) izniyle görüşür...
Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rek’at namazın ardından okunmalı,Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi,ikinci rekatında üç kere zelzele süresi,üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi,dördüncü rekatındada üçer kere mu’avvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) kıraat edilmelidir.

Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki:”ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah’ın huzurunda beni yakasın.... ALLAH (CC) YAR ve YARDIMCIMIZ OLSUN....S.A

Salvat

S.a Ben 12 yaşındayım Cuma Günü peygamberimizi rüyamda görmek için 1000 salavatı şerife getirdim ama ne yapsam göremedm Çocuklar efendimizi rüyalarında göremiyormu ?

inan göreceksin

inan göreceksin

selavat

evet görürsün çocuklarda görür ama gerçekten istemeli ve hemen yanında olduğunu bilmelisin efendimi hz muhammed s.a.v. efendimiz selavat verdiğinde selam ettiğin de aalıyor hemde hemen sen söylediğinde görürsen dayana bilirmisin kokusunun alsan ayrıla bilirmisin dünyada artık hiçbir koku seni mutlu etmeyecek çünkü efendimizin vücudundan çıkan koku öyle güzelki dünyada benzeri değil yakını bile yok nasıl ayrılacaksın ogüzel efendimiz hz muhammed s.a.v efendimizden nasıl ayrılacaksın dayana bilecek misin imtihan dünyasındasın birdaha imtihana devam edmezsen hayattan zevk almaz olursan dayana bilirmisin annen baban razı olurmu dünyada yapman gerekenler varken Allah resulu muhammed s.a.v efendimizin aşkı sevgisi seni dünyadan alıkoymayacağına eminmisin

Kardeş Biri bir alime gitmiş

Kardeş Biri bir alime gitmiş demişki ben Efendimiz (S.A.V)'i görmek rüyamda istiyorum alim demiş ki git bugün tuz ye ama hiç su içme ve yat o kişi öyle yapmış yatma zamanı gelmiş yani akşam olmuş ertesi gün uyanmış görmemiş EFENDIMIZ (S.A.V)'i hemen alim zata giderek meramını anlatmış Alimde ne gördün demiş oda Dereler Nehirler akarsular gördüğüm demiş Alimde demiş ki Sen EFENDIMIZ (S.A.V)'e hasret yatmamişsın ki göresin Eğer O'na hasret yatsaydın O'nu görürdün Sen suya hasret yatmışsın. YANİ İŞİN ANA FIKRI ŞU KARDEŞIM: BIZIM ASIL ÖZLEM VE HASRET DUYDUĞUMUZ NEYSE ONU GÖRÜRÜZ ÖNEMLI OLAN GÖRECEK KADAR HASRET DUYUYORMUYUZ YOKSA DUYDUĞUMUZU MU SANIYORUZ tamamen bununla ilgili

dikat et şeytan gelmesin

dikat et şeytan gelmesin rüyana .şeytan ümmetin itikadını bozmak için fazla mesai yapıyor.rüya ve ilham kanallarını sık kullanıyor.

salavat

aleykümselam güzel kardeşim benım. ne mutlu sana ki bu yaşta akranların top araba peşindeyken sen böyle güzel bir şeye kafa yormuşsun maşaallah barikallah Allah daim eylesin.görmeme nedenıne gelınce de evham yapma sen devamlı salavat getir inşallah bır gün görürsün hemen göreceksın dıye bırşey yok üzülme ama gayretıne devam et.ben sana bı salavat öğreteyım ,
esselatü vesselamu aleyke ya rasulallah huzbi edii dagat heyledii edriknii ya rasulallah (çarem azaldı dermanım tükendı yetiş ya rasulallah )bunu 1200 defa okursan ınşallah görürsün. kaynak; cübbeli ahmet hoca(ahmet mahmut ünlü)

Salavat

Canım abım Benım Hala 1000 kere salavata devam ediyorum su zamanlarda gunde 2000 defa salavat getiriyorum okullda elektronık zıkır aletiyle slavat getiriyorum 1 kac arkadasımda benım sayemde besmele,LA İLAHA İLLLALAH DEDİ vE SALAVAT GETİRDİ NE mutlu bana Sizlerde Bana Dua Ederseniz Çok Sevinirim Allah Hepimizin Gunahlarımızı Bağışlasın Allah (C.C) Razı Olsun Zonguldaktan : Akın Murat Darakcı : Yas 12 :

neden yaptıgın iyilikleri

neden yaptıgın iyilikleri ıbadetlerını anlatıosun bebeım gtti yarıdan assaga düştü sevapların

CVP:Salvat

Beygamber efendimizi rüyanızda görmek için bir çok tavsiye vardır. Zamanında bende çok isteyetek aynı yaşlarda dualar etmeye çalışıyordum. Anladım ki zamanı gelince rabbim görmeyi nasip ediyor. İşte o zamanın gelmesi için doğru bir islami yaşam içinde olmak gerekir. Rabbimin nasip etmesi için dua ediniz.

SORU

ARKADASLAR ILK ONCE ALLAHIN SELAMI UZERINIZE OLSUN
BEN 22 YASINDAYIM VE DUZENLI OLARAK NAMAZ KILAMIYORUM
NAMAZ BORCLARIMI ACABA salavat-i-serife GETIRSEM ALALH KABUL EDERMI KONUDA NAMAZLA ILGILI BIR KISIM GECMIS ONUN ICIN YAZDIM BILEN BIRI VARSA BU KONULARI BIR YARDIMCI OLURSA COK SEVINIRIM SIMDIDEN ALLAHIM RAZI OLSUN

Namaz borcu salavat getirerek

Namaz borcu salavat getirerek ödenmez kılamadığın namazları kaza etmelisin ahiret günü ,müslüman kulun ilk hesaba çekileceği şey , farz namazıdır.Tamamsa sorun yoktur.Eksikse yüce ALLAH meleklere,'BAKINIZ ONUN NAFİLE NAMAZLARI VARMI'der.Eğer kulun nafile namazı varsa oraya aktarılır.

eger namaz kılabilme

eger namaz kılabilme gücün varsa kıl eger yoksa bilmemem bence nihat hocaya sor ve her zaman tövbe ette

rüya

eğer kılamıyorsan namazlarını kaza yaparsın.bir hocaya danış.

Namaz kazaya bırakılmaz. kazayada kalmaz.

Bismillahirrahmanirrahim.

Bizi hergün 5 sefer huzuruna çağıran , bunun dışında istediğimiz zaman huzuruna çıkmamızdan hoşnut olan Alemlerin rabbi yüce yaradana hamd olsun.

Değerli din kardeşim.
"eğer kılamıyorsan namazlarını kaza yaparsın.bir hocaya danış" demişsin. çok yanlış hatalı bir bilgi vermişsin. namaz vakitleri sabittir. kaydırılamaz değiştirilemez. Allah'ın hükmüne kul karar veremez.

ayette diyor ki;
"Güvene kavuştuğunuzda namazı tam kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri tayin edilerek farz kılınmıştır"Nisa 102, 103

burada güvene kavuştugunuzda kısmı savaş, tehlikeli yolculuk vb anlar içindir. savaşta bile namaz borcunu kullarının üzerinden kaldırmamış, kısaltmalarını emretmiştir. tehlike anı geçtiyse savaşta ve yolculukta bile tehlike teşkil etmeyen durumda kıslatlılmadan tam olarak kılınmasını emretmiştir.

daha nice ayetler vardır. namaz kuranı kerimde defalarca bahsi gecen bir ibadettir. her sayfasında namazdan bahseden veya namaza işaret eden bir satır bulursunuz dersem yanlış olmaz.NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.

eh 7 yıl dirsek çürüttük. devlette sen imam hatipsin dediğine göre belgeli tastikli hoca oluyorum :)) arkadaşta danışmış olsun. sende bir yanlışını düzeltmiş ol.

kesinlikle namaz kazaya bırakılmaz. işin aslında kaza namazı diye birşey yoktur. vakti geçmişse bitmiş gitmiştir. tren kaçmış günaha girilmiş allahın emrini çiğnemişsin demektir. hemen tevbe istigfar etmek gerekir. zira ayetler ve hadisler o kada nettir ki namazın terki için hiç bir özür ve kabahat kabul edilemez. istisna olan bir kaç husus vardır. bunlar en sonunda belirteceğim insallah.

ayrıca gaflete düşüp terkedenler, dinini yeni tanıyıp öğrenenler (namazı bilmemesi mümkün değil ama vakitler hususunda eksikleri olabilir), bunaklık halinde kılmadıgı halde kıldığını sanması gibi çok ama çoook istisna durumlar( kıldıgı öğlen namazını ikindi gibi hatırlaması sonradan farketmesi ), namaz vakti sırasında şuuru yerinde olmayanlar (tahmin edildiğinden uzun süren bir ameliyat gibi) affedilmesi nezdinde nafile namaz kılınır ki bunun gecerliliğini ancak allah c.c taktir eder. nafile namaz diyorum. kaza demiyorum. çünkü emredilmiş bir vakit dışında o vakte niyet etmek gizli şirke düşmek olur.niyet halis oldugu için, tevbe durumu ve pişmanlık oldugunda neden kabul olmasın. ama kimse yerini tutar diyemez. sadece bu durumları kapsayan ve allahın magfiretini dile getiren bir hadis var. ama tekrar ediyorum. yukarıdaki hususları kapsar, gerçek pişmanlık ve tevbe halini kapsar,

hatta hendek savaşında vuku bulan bir olay nedeni ile sırf bu yüzden ayet gelmiş namazın savaş sebebi ile olsada tehir edilemeyecei belirtilmiştir.

peygamberimizin vaktin dışında kıldıgı tek namaz hendek savaşında çarpışma uzun sürdüğü için ikindi vakti geçince akşam ile ikindiyi birleştirmesidir. bununla ilgili hadisler vardır. lakin bu hadisleri yazanların bir borcu ve mecburiyeti konu ile ilgili gelen ayetide belirtmek zorunda olduklarıdır. peygamberimiz böyle bir konu ile ilgili henüz ayet gelmediği için kendisi kıyas yaparak hüküm vermiş , cihadda farz oldugu için ve onda o ibadeti eda etmekte oldugu için ayrıca çekilmesine ve çarpışmayı bırakmasına fırsat bulamadığı için savaş devam etmek zorunda kalmış sabahbelerden bir kısmı ve kendisi çekilme fırsatı bulamamıştır. taraflar çekilince hemen namazı kıldırmıştır.

akabinde şu ayetler gelerek peygamberimizin bu davranışının hükmü allah tarafından kaldırılmış bir daha yapılmaması için bu gibi durumlarda yapılacak şeylere örnek teşkiledecek aşağıdaki ayet gelmiştir.

Cabir bin Abdullah (ra) rivayeti:
“Hendek savaşı günü Ömer bin el-Hattab (ra), güneş battıktan sonra geldi ve Kureyş kâfirlerine sövmeye başladı:
−Ya Rasulallah! Neredeyse güneş batmadan ikindi namazını kılamayacaktım dedi. Nebi (sav)
−"Vallahi ikindiyi ben de kılmadım" buyurdu. hemen kalktık ve Buthan vadisine gittik. Orada Rasulullah (sav) namaz için abdest aldı, biz de namaz için abdest aldık. Güneş battıktan sonra ikindi namazını daha sonra da akşam namazını kıldırdı.” kaynak : Buhari 647

Cabir (ra)’dan rivayete göre bir seferinde Rasulullah (SAV) Hendek savaşında savaşla meşgul olması sebebiyle ikindi namazını kendi vakti içinde kılamamış onu güneş battıktan sonra kılmış daha sonra da akşam namazını kılmıştır. Bunun üzerine Bakara 238 AYET nazil olmuştur.
“Namazları ve orta (ikindi) namazını koruyun, gönülden bağlılık ve saygıyla Allah’ın huzurunda durun.”
Ayetini indirmiştir. Bu ayetle Allah (cc), peygamberimizin Hendekte ikindi namazını kendi vaktinin dışına çıkararak akşam namazının vaktinde kılmasını işaret ederek bunun tekrarlanmamasını emrediyordu. Sonra Allah-u Teâlâ savaş esnasında kılınacak namazları hükme bağlamak için Nisa suresindeki ayetleri indirmiştir:

“Sen de içlerinde bulunup onlara ikamet edip namazı başlattığın zaman onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Namazda secdeye vardıklarında arkanıza geçsinler; bu kez namaz kılmayan öteki grup gelsin, seninle beraber namaz kılsınlar, korunmalarını ve silahlarını da alsınlar.

Kâfirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gaflet edesiniz de birden üzerinize bir baskın yapsınlar. Yağmurdan zahmet çekersiniz. Ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Korunma tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta, oturarak ve yanlarınız üzere iken Allah’ı zikredin. Güvene kavuştuğunuzda namazı tam kılın. Çünkü namaz mü’minler üzerine vakitleri tayin edilerek farz kılınmıştır.

Nisa 102, 103

Görüldüğü gibi ayetin son kısmında ki cümle, namazların vakti ile sınırlandırılmıştır. böylece namazın şartlarından birisi olan VAKİT şartıda kesinleşmiş olur.

sevgili kardeşim. unutmayalım ki bir ibadetin geçerli olması için FARZlarının eksiksiz olması gerekir.
vakit namazların ki adı üzerinde VAKİT namazların farzlarına bi bakalım

temizlik ve örtünmeden sonra (hadesten, necasetten taharet ve setrül avret) VAKİT ve NİYET ETMEK

yani farz olan namazlar VAKTİN de kılınmazsa namazın FARZINI terketmiş oluyoruz. süneti terk edersen sevabından mahrum olursun. FARZI ter edersen ibadet kabul olmaz. bu tartışılmayacka kadar açık ve net bir husustur. ibadetin geçerli olması için farzlarının eksiksiz yapılması gerekir.

bu ayet ve hadis ışıgında kaza namazının var oldugunu iddia edenlerin iddiaları çürümektedir.

ama "işim var" bahanesi ile kılmayıp biriktirip toptan ödemek yani biraz gülünç bir durum. aldıgın bir malın taksidini mi ödüyorsun kardeşim ?
bir sefer kılmadın ve pişman oldun. kaza ettin diyelim. tevbe ve pişmanlık esas olarak nedir. kesin olarak pişman olup bir daha yapılmayacağına dair Allah'a söz vermektir. gaflete yine düşer yin pişman olursun. yin diyelim hadi. ama insan kendini kandırır. en fazla kaç sefer sürer bu pişmanlık. 3 , 5 ,7 10, 50 diyelim hadi. bu kadar ileri gitikten sonra insan kendisi bile pişmanım tevbe ediyorum diyemez. bu tevbe olmaz. kendini kandırmak ve kendine zarar vermek olur.

kılamıyorsan diye birşey yoktur. namaz o kadar önemlidirki kılınış şekliyle ilgili kolaylıklar getirilerek her şartta kılınması sağlanmıştır. su bulamayınca teyemmümden tutun da, yolculuk sırasında rekatların düşürülmesine , binek üzerinde (yani günümüzde uçakta otobüste) oturdugun yerde kılabilmene kadar.
hatta hasta yatağınday isen ve şuurun açıksa gözlerinle, kaldırabiliyorsan sadece ellerini kaldırıp tekbir alıp bağlayarak yattıgın yerde bile namazını kılman icab eder.

hatta bu husus o kadar canalıcı oldugunu belirtiyor. hasta yatagında bile kılacaksın.
bu husus film haline bile getirilmiş. ibret olsun diye.
konu daha iyi anlaşılsın diye şu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.

http://www.youtube.com/watch?v=gqxqnFEK9Cs

ülkemizde bir çok şeyn ehemniyetinden bahsediliyor ama televizyonlar malesef böyle videoları yayınlayarak amazın ehemniyetini dile getirmiyor :(

savaş anında bil namaz kılınıyorken ortada can korkusu bile varken teredilmeyecek namaza hangi iş bahane olabilir ?
savaş anında namaz kılındıgı hadislerle bile sabittir.

vakit namazların terk edileceği haller:
kadınlara mahsus halleri zaten onlar bilirler. zaten o hallerde namaz borcu üstlerinden kalkar.
onun dışındaki hallerde er kişinin namazdan borcundan ölmeden kurtulması mümkün değildir.

kaza namazı olmadığına göre, yıllarca namaz kılmayan bir kimse, pişman olur veya Allah(c.c) kalbine hidayet verirse ve namaza başlarsa ne yapar?
Böyle durumda olan bir kimse, öncelikle Allah’a istiğfar edip günahlarından dolayı Allah’a tevbe eder. bu şartır. farzdır. ayetler bunu söylüyor. ve peygamberimizin sünnetinde sabit olan sünnet namazlarına devam eder.
1) Farz Namazlarının Önünden ve Arkasından Kılınan Sünnet Namazları. Müslim 728/101, 102
2) Duha Namazı. Müslim 720/84
3) Abdest Namazı. Müslim 226/3
4) Tesbih Namazı. Ebu Davud 1297
5) Mescid Namazı. Buhari 2/540
6) İkindiden Önce Kılınan Namaz. İbni Mace 1161, Tirmizi 426
7) Ezanla Kamet Arasında Kılınan Namaz. Müslim 838/304
8) Korku Namazı. Müslim 839/305
9) Tevbe Namazı. İbni Mace 1395
10) İstihare Namazı. Buhari 14/6322
11) Yağmur Namazı. Buhari 2/966
12) Güneş Tutulması Namazı. Buhari 3/1014
13) Seferden Döndükten Sonra Kılınan Namaz. Müslim 715/73
14) Bayram Namazı. Buhari 2/920
15) Cenaze Namazı. Buhari 3/1245
16) Teravih Namazı. Buhari 4/1866
17) Vitir Namazı. Buhari 2/951
18) Teheccüt Namazı. Buhari 4/1866
19) Zifaf Gecesi Namazı. İbni Ebi Şeybe 3/401/2

Allah-u Teâlâ, bu sünnetlerle kişinin kılamadığı farz namazları telafi eder inşallah. telafi eder demiyorum. insallah diyorum.vabal alamam.

Kıyamet gününde insanların amellerinden ilk hesaba çekileceği namazdır. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ en iyi bilen olduğu halde meleklere
"Kulumun namazına bakın, onu tamam mı yaptı, yoksa noksan mı yaptı?" buyurur. Namaz tamam ise o tamam olarak yazılır. Ondan bir şey noksan ise Allah Azze ve Celle
"Bakın, kulumun nafile namazları var mı?" buyurur. Kulun nafile namazı varsa, Allah Azze ve Celle
"Kulumun farzlarını sünnet namazlarla tamamlayın’ buyurur. Sonra bütün ameller işte böyle hesaba çekilir."
Ebu Davud 864, Tirmizi 409, Nesei, İbni Mace de geçen bu hadis zamanında kılınmayan namazın telafisinin ancak nafile yani peygamberimizin tatbik ettiği şekil ve vakitlerdeki namazlar ile olabileceğine işaret ediyor.

Allah namazımızı daim eylesin.
şu anda bunu okuyup namazını henüz eda etmeyediysen hemen kalk ve vzifeni yerine getir. şu anda meşgul oldugun işten daha mühim ve ehemniyetlidir.

namaz

değerli kardeşim bildiğim kadarını sana aktarmaya calışayım öncelikle namaz diğnin direği olarak islam dinin de yerini almıştır bu tarifi izin verirsen örneklendirme ile anlatayım nasılki direksiz ev olmaz ise müminde namazsız olmaz salavatı şerife getirmekle namazın bir alakası yok o efendiler efendisine getirdiğin söylediğin güzel bir dua dır sadece ve sadece ALLAHIN İZNİ ile salavatı şerife getirirsen bazı zorlukları kolay asarsın şeytan seni kandırmasın namazla salavatı şerifenin arasında dağ onun arkasında baska bi dağ daha arkasında baska bir dağ var iyi araştır sevgiler

CVP:SORU

kılmadığınız namazların borçlarını o namazların FARZLARINI kaza ederek ödersiniz. Salavat bir zikrdir. Namaz borcunuzu ödemez.

Ve namaz borcu olanların salavat okumasına da bir engel yoktur.

ALLAHIM BİZLERE YARDIM

ALLAHIM BİZLERE YARDIM ETSİN VE BİZLERE ACISIN AND EDERİM Kİ YÜCE RABBİMİN RAHMETİ SONSUZDUR....AMİN

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Sünnet . islam . iman . Kur'an-ı Kerim . kıyamet alametleri . Din ve Inanc . Ehli Sünnet . Mehdi . Hadis . Dört incil . Mezhep . cennet . Hıristiyanlık . eshab-ı kiram . tevhid . iman esasları . cinler . Hıristiyanlar . mezhepsizler . cehennem . küfür . ehli sünnet alimleri . ehli sünnet itikadı . mezhepler . amel . isa'nın gökten inmesi . Mehdi'nin çıkış alametleri . ahir zaman . din tahripçileri . eshaba dil uzatmak . islam düşmanları . mezhepsizlik . islam alimleri . incillerdeki çelişkiler . peygamberler . cennetlikler . mümin . sapık fırkalar . hak mezhepler . eshabı kötülemek . eshabı kiramı sevmek . kader . Sinoptik inciller . Hz. isa'nın mucizeleri . mezhebe uymak . eshabı hayırla anmak . Allah'ın sıfatları . Kitab-ı Mukaddes . Hıristiyan inancı . inanç . incil . vehhabilik . ehli sünnet vel cemaat . hadisi şerifler . Yeni Ahid . Muharref inciller . cin . ahiret günü . Müminler . eshabı kiramın üstünlükleri . peygamberimiz . Hıristiyan dünyası . vaaz ve nasihatleri . çarmıha gerilmesi olayı . Kuran ayetleri . Mehdi’nin ortaya çıkışı . islam'ın hakimiyeti . PKK . Ermeni Sorunu . din düşmanları . şirk . ilim . ehli sünnet yolu . Kuran . kadere iman . Yahudiler . tahrifat . Yuhanna incili . Allah'a iman . Misyonerler . mirac . ashaba muhabbet . ashab . müslümanlık . mezhep imamları . itikad . Hz. isa'nın sözleri . hadisler . iman etmek . Ehli sünnet mezhebi . irade . kıyamet günü . hesap günü . kaza . hayırlı amel . Tutku filmi . insanların hayırlısı . eshabı kiramın fazileti .

Son yorumlar