PEYGAMBERİMİZİN AHLÂKİ ÖZELLİKLERİ


Peygamberimizin ahlâkının en önemli özelliği, Allah vergisi oluşudur. O bütün güzel vasıfları, çalışıp, emek verip, bir çaba sonucu kazanmış değildir. Onun ahlâkı Allah tarafından ihsan edilmiş, ikram edilmiştir. Yüce Allah onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde yaratmıştır.

O dünyaya gözünü açıp kapayıncaya kadar hep aynı huy ve ahlâk üzerinde yaşamıştır. Ondaki güzel vasıflar yaratılışında mevcuttu. Onu eğiten, edep ve ahlâkın en üstün özellikleriyle süsleyen Yüce Rabbidir.

İşte bundan dolayı, onu kendisine örnek kabul eden insan, onu ne kadar taklit edebilirse, o kadar istifadesi fazla olur, o nurdan aldığı feyiz, o nisbette çoğalır.

Peygamberimizin ahlâkının en belirgin özelliklerinden birisi de, insan yaratılışında var olan birbirine zıt ve ters huyları en mükemmel şekilde bağdaştırıp, bütün duyguların ideal noktasını bulmasıdır. Hiçbir şekilde aşırılığa kaçmadan, orta yola, doğruya ulaşmasıdır.

Peygamberimiz, herkesin arzu edip de bir türlü ulaşamadığı en üstün değerleri ve olgunluğu mükemmel bir şekilde hayâtı boyunca ümmetine göstermiş, bütün insanlığın gözleri önüne sermiştir.

Bazı anlar olmuş, en cesur bir fedai olarak, düşmanın kat kat üstünlüğüne hiç aldırmadan, binlerce düşmana tek başına meydan okumuştur. Ama bu halinde bile yumuşak kalpliliğini, merhametini geri bırakmamıştır.

Meselâ bir savaş sonrası, öldürülmüş olarak gördüğü düşman çocuklarına o kadar acımıştı ki, düşman da olsa çocukların öldürülmemesi gerektiğini, çünkü onların suçsuz ve Cennetlik olduklarını haber vermişti.

O, bütün insanlığın kurtuluşu ve İslâmın dünyaya yayılması gibi yüce bir gaye için zihnini yorarken; bu arada binleri bulan ve Arabistan'ın her tarafına dal budak salan ümmetinin halini ve işlerini düşünürken; çevresinde bulunan yoksul ve fakir Müslümanları hiçbir zaman unutmamış; kendi çoluk çocuğunu, onların eğitim ve ihtiyaçlarını da ihmal etmemiştir. Birincisini büyük görürken, öbürünü küçümsememiştir.

Bu kadar ağır ve sorumluluk isteyen bir görev üzerinde bulunduğu halde, o yine kendisini Rabbine vermiş, günün büyük bir kısmını ibadet ve zikirle geçirmiştir.

Kalbi her an Allah'a bağlıdır. Bu haliyle dünya ile ilişkisini kesmiş gibi görünse de, yine o dünyanın içindedir. Bütün işlerinde Allah'ın rızasını gözetmiştir.

Peygamber Efendimiz, dâva arkadaşlarını gözü gibi korumuş, onlara ana-babalarından görmedikleri şefkat ve yakınlığı göstermiş, kendi şahsına yapılan kötülüğü affetmiş, intikam almayı düşünmemiştir. Kendisini öldürmek için tuzak kuranları yakaladığında serbest bı-

rakmış, ama Allah düşmanlarını asla bağışlamamış, onların yakasını bırakmamıştır.

İçi bozuk, dıştan Müslüman gibi görünen münafıkların kalbine devamlı Cehennem korkusunu vermiş, âhiretteki acı hallerini hatırlatmıştır.

İslâm toprakları, güneyde Yemen'e kuzeyde İran ve Suriye sınırına dayandığı sırada Peygamberimiz, Arapların sultanı, Arabistan'ın hakimi idi. Savaş sonrası düşmanın bırakıp gittiği mallar ve ganimetler mescidin içini doldururken, en kıymetli mallar Müslümanların eline geçtiği halde, yine o kuru bir hasır üzerinde yatacak kadar engin ruhlu; içi ot dolu bir yastığa yaslanacak kadar mütevazı; her türlü imkân mevcutken, açlık sıkıntısı çekecek kadar kanaatkar ve tok gönüllü idi.

Hz. Ömer'in "Bizans kralı ve İran şahı dünya nimetleri içinde yüzerken, Resulullah kuru hasır üstünde yaşıyor" diyerek ağlaması üzerine, Sahabîsinin gönlünü hoş tutan yüce Peygamberimiz:

"Yâ Ömer, varsın, Kisra ve Kayser dünya nimetlerinden zevklerini alsınlar, keyif sürsünler. Âhiret nimeti bize yeter" diyerek tevekkül ve rızasını dile getiriyordu.

Peygamberimizin ahlâkı bir meleke halindeydi, öz olarak mevcuttu. Güneş nasıl ışık saçar, çiçekler nasıl rengi ve kokusuyla ortalığı Cennete çevirip burcu burcu kokular saçarsa; ağaçlar nasıl türlü türlü meyveler verir, yaratılışlarında var olanları ortaya çıkarırsa; Resul-i Ekrem Efendimizin ahlâkî hayâtı da o şekilde normal bir seyir içinde cereyan ediyordu.

Öyle ki, her gören, Peygamberimizin o faziletle birlikte yaratıldığı kanaatine varırdı. Hiç kimse ondan o fazilete aykırı bir şeyin görüleceğine inanmazdı. O her zaman muhtaçlara yardım eder; zayıfları korur; tatlı sözlü, güler yüzlü bulunur; izzet ve vakarını muhafaza eder; tevazu ve hoşgörüsünü hiç kimseden esirgemezdi. Güneş nasıl ki, Allah'a inananın da, inanmayanın da üzerine doğarsa, Peygamberimizin dünyayı kaplayan şefkati de küçük-büyük, gençihtiyar, müslim-gayr-i müslim herkese aynı şekilde yayılırdı.

Mehmet Paksu, Peygamberimizin (ASM) Örnek Ahlakı, Nesil Yayınları

ÇOK SAOLUN ,

ÇOK SAOLUN
,

evet çok güzel bu ödev işime

evet çok güzel bu ödev işime yaradı

çok güzel olmuş

çok güzel olmuş

Delİ garı bana

Delİ garı bana peygamberimizin kitabını vermedi sesfsz yarın sınav var bu site bana cok yardımcı oldu Allah razı olsun

Allah hepinizden razi olsun.

Allah hepinizden razi olsun. Razi olmayanlarinda Allah icine iman nuru versin(amin)

Ödev

çok güzel olmuş elinize sağlık

gevurlar

saol olum tm bna gereken xd:

HZ. MUHAMMED’İN GÜZEL

HZ. MUHAMMED’İN GÜZEL AHLAKI

1.Peygamberimizin kalbi insan sevgisiyle doludur.
2.Peygamberimiz çocukları çok sever onları kucağına alır okşardı.
3.Peygamberimiz son derece alçak gönüllü idi. Zengin fakir ayırımı yapmazdı
4.Hastaları ziyaret eder, iyileşmeleri içir dua ederdi.
5.Bir meclise gittiği zaman boş bulduğu yere otururdu.
6.Peygamberimiz ayaklarını başkalarına karşı uzatmazdı.
7.Peygamberimiz elbisesini kendi eliyle yamar ve ayakkabısını kendi onarırdı.
8.Peygamberimiz başkalarına yük olmazdı.
9.Peygamberimiz kadınlara son derece nazik davranır ev işlerinde onlara yardım ederdi.
“Sizin en hayırlınız kadınlara karşı iyi davranandır.” Hadis.
10.Peygamberimiz misafiri çok sever, onlara bizzat kendi hizmet ederdi.
11.Peygamberimiz Müslüman olan ve olmayana aynı şekilde davranırdı.
12.Peygamberimiz hiç kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış ve ömründe kimseyi azarlamamıştır.
13.Peygamberimiz güler yüzlü tatlı sözlü idi.
14.Peygamberimiz başkaları konuşurken onları dinler, sözlerini kesmezdi.
15.Peygamberimiz gördüğü kusurları kimsenin yüzüne vurmazdı.
16.Peygamberimizin yaşayışı sade ve temizdi. Bedenini daima temiz tutar, elbiselerinin temiz olmasına çok dikkat ederdi.
17.Peygamberimiz dişlerini temizlemek için misvak kullanırdı.
18.Peygamberimiz doğru sözlü idi. Verdiği sözden dönmezdi ve yalancıları hiç sevmezdi.
19.Peygamberimiz insanların en cömerti idi. Kendisinden bir şey isteyen kişiyi asla boş çevirmezdi.
“ben ancak bir dağıtıcıyım, veren Allah’tır” derdi.
20.Peygamberimiz kimseden intikam almaz bağışlamayı severdi.
21.Peygamberimiz kendisine kötülük edenlere, iyilik ederdi. Kendisine yapılan iyilikleri hiç unutmaz, iyilik yapanları her zaman iyilikleri ile anardı.
22.Peygamberimiz yaşlılara saygılı davranır, küçüklere sevgi ve şefkat gösterirdi. Süt kardeşlerini gördüğü zaman ayağa kalkar, hırkasını yere yayarak onları oturturdu.
23.Peygamberimiz tembelliği ve boş oturmayı sevmezdi.
24.Peygamberimiz, maddi imkanlara sahip olduğu durumlarda sade bir hayat yaşamış, elinde ne varsa yoksullara vermiştir.

sağol

saol gardaş çok yardımcı oldun

hz muhammedin ahlaki özellikleri

Edebi Rabbimi bana öğretti pek güzel terbiye etti
01- Kötü söz söylemezdi
02- Kimseyle çekizmezdi
03- Her zaman ağırbaşlıydı
04- Dünya işleri için kızmazdı
05- Umanı ümitsizliğe düşürmezdi
06- Kimsenin kusurunu aramazdı
07- Affedici idi intikam almazdı
08- Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı
09- Yemek seçmezdi önüne ne konulsa yerdi
10- Susması konuşmasindan uzun sürerdi
11- Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmezdi
12- Sade kıyafet giyer gösterişten hoşlanmazdı
13- Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz ve bağırmazdı
14- Konuşurken adeta çevresindekileri kuşatırdı
15- Kimseye hakkında hayırlı olmayan bir söz söylemezdi
16- Kendi şahsı için asla öfkelenmezdi öç almazdı
17- Kendisinden birşey istendiğinde asla hayır demezdi
18- Kelimeleri tane tane ve inci gibi idi
19- Yanında en son konuşanı ilk önce konuşan gibi dinlerdi
20- Halkın kullandığı hiçbir kötü sözü kullanmamıştı
21- Her zaman hüzünlü ve mütebessim bir halde dururdu
22- Fakirlerle beraber yerdi öyleki onlardan ayırt edilmezdi
23- Sıradan değildi ama sıradan insanlar gibi yaşardı
24- Hiç kimseyi ne yüzüne nede arkasından kınardı
25- Düşmanlarını affetmekle kalmaz onlara değer verirdi
26- Gereksiz yere konuşmaz konuştuğunda da ne eksik nede fazla söz kullanırdı
27- Bir topluluk içersinde oradakiler bir şeye gülerse O’ da güler bir şeye hayret ederlerse O’ da hayret ederdi
28- Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmez bulunduğu yerde ayrı bir yere oturmazdı
29- Bir gün kendisinden yaşça küçük bir dostunun omuzlarından tutarak şöyle demişti; “Dünyada garib bir yolcu gibi ol”
30- Yürürken beraberindekilerin gerisinde yürürdü İki yalına salınmaz adımlarını geniş atardı Yüksek bir yerden iner gibi öne doğru eğilerek vakar ve sukunetle yürürdü
31- Sabahları evden çıkarken şöyle derdi; “İlahi yolda sapmaktan ve saptırılmaktan kanmaktan ve kandırılmaktan haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığınırım”
32- Çok konuşmazdı öz ve hikmetli konuşurdu
33- Düşünceliydi boş şeylerden yüz çevirirdi

böyle değill :((

Ben buraya Hz. Muhammet'in güzel ahlaklarının maddeler halinde gelmesini istedim ama karşıma bu çıktı böyle olmaması gerekiyor...!!!

çok güzel sözler allahım bunu

çok güzel sözler allahım bunu yazana teşekkür ederim

çok tşk.odevme yrdm edn

çok tşk.odevme yrdm edn herkeze cooook tsk

peygamberimiz

allah aşkına bn ornek istioruuuummm yaaaaaaaaaaaa yeter ama yarın odew gittçek burdan anca 3 4 tane ornek çıkardım yaniii ooofyaaa :( :( :/

Peygamber efendimizin ahlakı

çok gzl ama bide bunlarla ılgili ayet ve hadıs versen daha güzel olcak çok tşk

olamaz yaaa

ya arkadaş hani bunun örnekleri bna o da lazım yoksa hoca bni diri diri gmr

PEYGAMBERİMİZİN AHLÂKİ ÖZELLİKLERİ

hem çok güzeldi hem de ödevime yardımcı oldu

HZ.MUHAMMED sevgisi

Önemli ona saygı duymaktan çok onun gibi olmaya çalışmaktır.HZ.MUHAMMED ŞUAN DÜNYANIN BU HALİNE ÜZÜLÜYOR BİZ ONU 1400 YILDIR ÜZÜYORUZ.HZ.MUHAMMED i sevindirmenin tek yolu onun yolundan gitmektir.hz.muhammed(s.a.v) insanlara değer verirdi.
hz.muhammed güvenilirdi.
hz.muhammed hoşgörülüydü.
hz.muhammed bilime çok çok çok önem verirdi.
hz.muhammed danışarak iş yapardı.
hz.muhammed merhametli ve affediciydi.
hz.muhammed çalışmayı ve yardımlaşmayı severdi.
hz.muhammed sabırlı ve cesaretliydi.
hz.muhammed zamanı iyi değerlendirirdi.
hz.muhammed hakkı gözetirdi.
hz.muhammed doğayı ve hayvanları severdi.
verdiğği sözde dururdu,
küçümsemezdi, ailesi ile iyi gecınırdı,
cömettı ,ıbadetlerıne duşkündü. kımsesızlerın sahibiydi hz.muhammed hayyata hiç şikayet etmezdi ne olursa olsun o mütavazi kişiliğini bırakmazdı. hz.muhammed herkesle barışık biriydi kimseye küsmez kimsseyi kırmaz o insanı insan oldukları için severdi ne olursa olsun Her zaman ölümü anardı birgün öleceğini bilir ona göre davranır kendini her gün tartardı yaptıklarını.

HZ. MUHAMMED SEVGİSİ

tşk ederim içeriği buldım

hz muhammedin ahlaki özellikleri

çok sagalun ödevime çok yardımcı oldunuz

tebrikler!!!

size cook tesekkur ederim odevime iyi oldu bu arada cok gzl bu syf.

Peygamberimizin ahlâkının

Peygamberimizin ahlâkının en önemli özelliği, Allah vergisi oluşudur. O bütün güzel vasıfları, çalışıp, emek verip, bir çaba sonucu kazanmış değildir. Onun ahlâkı Allah tarafından ihsan edilmiş, ikram edilmiştir. Yüce Allah onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde yaratmıştır.

O dünyaya gözünü açıp kapayıncaya kadar hep aynı huy ve ahlâk üzerinde yaşamıştır. Ondaki güzel vasıflar yaratılışında mevcuttu. Onu eğiten, edep ve ahlâkın en üstün özellikleriyle süsleyen Yüce Rabbidir.

İşte bundan dolayı, onu kendisine örnek kabul eden insan, onu ne kadar taklit edebilirse, o kadar istifadesi fazla olur, o nurdan aldığı feyiz, o nisbette çoğalır.

Peygamberimizin ahlâkının en belirgin özelliklerinden birisi de, insan yaratılışında var olan birbirine zıt ve ters huyları en mükemmel şekilde bağdaştırıp, bütün duyguların ideal noktasını bulmasıdır. Hiçbir şekilde aşırılığa kaçmadan, orta yola, doğruya ulaşmasıdır.

Peygamberimiz, herkesin arzu edip de bir türlü ulaşamadığı en üstün değerleri ve olgunluğu mükemmel bir şekilde hayâtı boyunca ümmetine göstermiş, bütün insanlığın gözleri önüne sermiştir.

Bazı anlar olmuş, en cesur bir fedai olarak, düşmanın kat kat üstünlüğüne hiç aldırmadan, binlerce düşmana tek başına meydan okumuştur. Ama bu halinde bile yumuşak kalpliliğini, merhametini geri bırakmamıştır.

Meselâ bir savaş sonrası, öldürülmüş olarak gördüğü düşman çocuklarına o kadar acımıştı ki, düşman da olsa çocukların öldürülmemesi gerektiğini, çünkü onların suçsuz ve Cennetlik olduklarını haber vermişti.

O, bütün insanlığın kurtuluşu ve İslâmın dünyaya yayılması gibi yüce bir gaye için zihnini yorarken; bu arada binleri bulan ve Arabistan'ın her tarafına dal budak salan ümmetinin halini ve işlerini düşünürken; çevresinde bulunan yoksul ve fakir Müslümanları hiçbir zaman unutmamış; kendi çoluk çocuğunu, onların eğitim ve ihtiyaçlarını da ihmal etmemiştir. Birincisini büyük görürken, öbürünü küçümsememiştir.

Bu kadar ağır ve sorumluluk isteyen bir görev üzerinde bulunduğu halde, o yine kendisini Rabbine vermiş, günün büyük bir kısmını ibadet ve zikirle geçirmiştir.

Kalbi her an Allah'a bağlıdır. Bu haliyle dünya ile ilişkisini kesmiş gibi görünse de, yine o dünyanın içindedir. Bütün işlerinde Allah'ın rızasını gözetmiştir.

Peygamber Efendimiz, dâva arkadaşlarını gözü gibi korumuş, onlara ana-babalarından görmedikleri şefkat ve yakınlığı göstermiş, kendi şahsına yapılan kötülüğü affetmiş, intikam almayı düşünmemiştir. Kendisini öldürmek için tuzak kuranları yakaladığında serbest bı-

rakmış, ama Allah düşmanlarını asla bağışlamamış, onların yakasını bırakmamıştır.

İçi bozuk, dıştan Müslüman gibi görünen münafıkların kalbine devamlı Cehennem korkusunu vermiş, âhiretteki acı hallerini hatırlatmıştır.

İslâm toprakları, güneyde Yemen'e kuzeyde İran ve Suriye sınırına dayandığı sırada Peygamberimiz, Arapların sultanı, Arabistan'ın hakimi idi. Savaş sonrası düşmanın bırakıp gittiği mallar ve ganimetler mescidin içini doldururken, en kıymetli mallar Müslümanların eline geçtiği halde, yine o kuru bir hasır üzerinde yatacak kadar engin ruhlu; içi ot dolu bir yastığa yaslanacak kadar mütevazı; her türlü imkân mevcutken, açlık sıkıntısı çekecek kadar kanaatkar ve tok gönüllü idi.

Hz. Ömer'in "Bizans kralı ve İran şahı dünya nimetleri içinde yüzerken, Resulullah kuru hasır üstünde yaşıyor" diyerek ağlaması üzerine, Sahabîsinin gönlünü hoş tutan yüce Peygamberimiz:

"Yâ Ömer, varsın, Kisra ve Kayser dünya nimetlerinden zevklerini alsınlar, keyif sürsünler. Âhiret nimeti bize yeter" diyerek tevekkül ve rızasını dile getiriyordu.

Peygamberimizin ahlâkı bir meleke halindeydi, öz olarak mevcuttu. Güneş nasıl ışık saçar, çiçekler nasıl rengi ve kokusuyla ortalığı Cennete çevirip burcu burcu kokular saçarsa; ağaçlar nasıl türlü türlü meyveler verir, yaratılışlarında var olanları ortaya çıkarırsa; Resul-i Ekrem Efendimizin ahlâkî hayâtı da o şekilde normal bir seyir içinde cereyan ediyordu.

Öyle ki, her gören, Peygamberimizin o faziletle birlikte yaratıldığı kanaatine varırdı. Hiç kimse ondan o fazilete aykırı bir şeyin görüleceğine inanmazdı. O her zaman muhtaçlara yardım eder; zayıfları korur; tatlı sözlü, güler yüzlü bulunur; izzet ve vakarını muhafaza eder; tevazu ve hoşgörüsünü hiç kimseden esirgemezdi. Güneş nasıl ki, Allah'a inananın da, inanmayanın da üzerine doğarsa, Peygamberimizin dünyayı kaplayan şefkati de küçük-büyük, gençihtiyar, müslim-gayr-i müslim herkese aynı şekilde yayılırdı.

dersime yardımınızdan

dersime yardımınızdan dolayı teşekkür ediyorum umarım öğretmenim beyenir

çok güzel

çok güzel

çok güzel bir yazı olmuş

çok güzel bir yazı olmuş

çok teşekkür ederim

çok teşekkür ederim ödevime yardım ettiğiniz için

ahlak

bunu yazan ve dersime yardımcı olan herkese teşkür

gerçekten çok güzel

gerçekten çok güzel ödevlerimde çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim

yazana tşk

yazana tşk

bunu herkes okumalı bence

bunu herkes okumalı bence

hz.muhammed

zaten okumalı ki güzel ahlaklı olabilmek için

Biz hz. muhammedin buraya

Biz hz. muhammedin buraya koyuldugu ahlaki özelliklerini çok begendik bu yazıyı yazanlara çoooooooook teşekkür ederizzzzzz.

çok güzelmiş doğrusu ben

çok güzelmiş doğrusu ben çok beğendim bu arada en altta oylama var...

peygammerimizin özellikleri

peygammerimizin özellikleri çok güzel anlatılmış

dersime yardımınızdan

dersime yardımınızdan dolayı teşekkür

ahlak

çok güzel

peygamber efendimiz

H.ZMUHAMMET çok iyi bir insandı o hiç kimseye kötülük yapmadı allah tarafından korundu o küçükken hayırlı evlat olacağı belliydi süt annesi anlamıştı ve kocasına gidip söyledi. ve süt annesi kendi çocukları gibi sevdi hiç ayrıt etmedi

ONLAR ÇOK İYİ BİR İNSANDI

onlar olmaz o olacak

onlar olmaz o olacak

çünkü evlerine bereketli

çünkü evlerine bereketli gelmişti peygamberimiz

hadis

-İslam güzel ahlaktır.
-Kıyamet gününde mü'minin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelebilecek hiç bir şey yoktur.
-Sizin en iyiniz ahlakı en güzel olanınızdır.
-Hiçbir baba oğluna güzel ahlaktan daha iyi bir hediye vermiş olamaz.
-Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir.
-İnsanlara güzel ahlakla muammele bulun.
-Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz, onları güzel ahlakla memnun edersiniz.

güzel bir şey

güzel bir şey

hz.muhammed çalışmayı ve

hz.muhammed çalışmayı ve yardımlaşmayı severdi.

hz.muhammed (s.a.v) insanlara değer

hz.muhammed(s.a.v) insanlara değer verirdi.
hz.muhammed güvenilirdi.
hz.muhammed hoşgörülüydü.
hz.muhammed bilgiye önem verirdi.
hz.muhammed danışarak iş yapardı.
hz.muhammed merhametli ve affediciydi.
hz.muhammed çalışmayı ve yardımlaşmayı severdi.
hz.muhammed sabırlı ve cesaretliydi.
hz.muhammed zamanı iyi değerlendirirdi.
hz.muhammed hakkı gözetirdi.
hz.muhammed doğayı ve hayvanları severdi.
verdiğği sözde dururdu,
küçümsemezdi, ailesi ile iyi gecınırdı,
cömettı ,ıbadetlerıne duşkündü. kımsesızlerın sahibiydi.

o iman edenlerdendir

o iman edenlerdendir .
insanlara her zaman hoş görürdü

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar