M.İSLAMOĞLU OKUYUCULARINI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR


Mustafa İslamoğlu'nun sitesinde şu ifadeleri görüyoruz:

Razi buna şöyle cevap verir: "Eğer o kul sonsuz bir hayat yaşasaydı yine de küfründen dönmeyecekti. Bunu Allah bildiği için azabı sonsuz yaptı. Biliyorsunuz cehennemin sonluluğunu başta büyük sahabiler, İbn Teymiyye, İbn Arabi ve bir çok isim savunmuş, İbn Kayyım bu konuda Hadi'l-Ervah diye de bir kitap yazmıştır. Buna Kur'an'dan bazı ayetler de delil gösterilmiştir.. Ne olur sanal ortamda halledilmesi mümkün olmayan böyle soruları e-posta ile sormayınız. Buna zamanım asla elvermez ve yine yarım kalır cevap.

12/03/2007 Tarihini taşıyan bu yazıyı bugün (20/06/2007) buraya kopyaladım.

M. İslamoğlu'nun fena-i nar (Cehennemin sonluluğu) görüşünü benimseyip benimsemediği -yukarıdaki yazısından- tam olarak anlaşılmıyor. Ancak, M. İslamoğlu'nun bu yazısını büyük bir sorumsuzluk örneği olarak görüyorum. Çünkü,"Büyük sahabiler Cehennemin sonluluğunu savunmuştur" diyor.

Bunu okuyan ve itikadi konularda sağlam bir altyapıya sahip olmayan bir kişi ne düşünür? "Büyük sahabiler" haşa kâfir veya sapık olamayacağına göre, Cehennemin sonlu olduğuna inanmak sapıklık sayılmaz, hatta kabul edilebilir bir inanıştır, neticesi çıkar. Böyle bir anlayışın ise kişiyi felâkete sürükleyeceği izahtan varestedir.

NOTLAR

Not-1: Recep Yıldız İnkişaf Dergisi'ndeki makalesinde diyor ki: [İbni Arabi] el-Fütuhat’ın 62. babında Fravun’un akibetiyle alakalı şöyle demektedir: “Fravun ebediyen cehennemde kalacak ateş ehlindendir.” Bundan, İbni Arabi'nin de kafirler için Cehennemin ebedi (sonsuz) olduğuna inandığı anlaşılıyor. İbni Teymiyye ve İbni Kayyım'ın görüşleri ise E. Sifil'in aynı dergideki makalesinde uzun ele alınmıştı.

Not-2: Tehlikenin büyüklüğünü görmek için şu iktibaslar faydalı olacaktır:

Cennet ve cehennem hayatının ebediliği, Kur'an, Sünnet ve İcma ile sabit zarurat-ı diniyyedendir. Konuyla ilgili ayet ve hadisler burada zikredilemeyecek kadar fazladır. Ümmet seleften halefe bu itikat üzere icma edegelmiştir. İbn Hazm, "Merâtibu'l-İcma"da cennet ve cehennemin ebedî olduğu konusunda icma edildiğini ve bu icmaa muhalefet edenlerin küfründe icma bulunduğunu söyler. (E. Sifil, Milli Gazete, 24 Temmuz 2004)

Zahid el-Kevseri diyor ki: "Cennet ve Cehennem'in ya da bunlardan birisinin baki olduğunu inkar edenlerin tekfiri, Ehl-i Hakk'ın icmaına dayanır." (Makalat, 377) "Cennet ve Cehennem'in baki olduğu hususu Kur'an, sünnet ve yakini icma ile sabittir." (Makalat, 450)

Murat Yazıcı

değerli

değerli kardeşlerim,yorumlarınızın tümünü okudum.herkes kendi liderini,kendi bildiklerinin doğru ,diğerlerinin yanlışlığını savunuyor.Allah için söyler misiniz ,bu alim veya bu önderin islam coğrafyasındaki rolü ve bağlayıcılığı ne...islam cihanşümul bir din değil mi...bir ülkede anlatılan doğruların islam aleminin tümüne yansıması gerekmez mi..!?hak sadece sizlerin cemaatlerinizin tekelindeyse neden tüm islam alemini uyandırmıyorsunuz,bunda vebaliniz yok mu..Allah'ın kitabı insanlar arasındaki ihtilafları kaldırmak olup tek bir hedefe yöneltmişken, herkesin bir liderinin olması ve çekişmesi doğru mudur..!?İslam alemine baktığınızda liderleriniz ne kadar tanınıyor,onların liderlerinizi tanımaması batılda olduklarını mı gösterir.Önce
Tartışmalardan ve herkesin başka cemaat ve liderine saldırmasından vaz geçip ,kendi kendine şu soruyu sorması lazım.Günümüzün alimleri sadece geçmiş alimlerin söylediklerini biraz edebi olarak süsleyip tekrar mı ediyorlar yoksa islam alimlerinin hiç anlamadığı şeyleri mi ortaya koyuyorlar.Bence liderlerin tümünün kur'an ve resulullah a bakış açısından ortaya koyabildikleri bir hakikat yok.
Bilakis geçmişin yanlışlarını ,anlıyamadıkları için nakarat olarak tekrar ediyorlar.Size bir örnek vereyim.Sayın mustafa islamoğlu,vahyin ilk gelişini anlatırken ,Resulullah'ın vahiy meleğini hira mağarasında gördükten sonra çok korkup hatice'ye geldiğinden ve olayı ona anlattığından bahseder.Hatice de korkmamasını,kendisinin akrabaları ile ilişkisinin iyi olduğunu yetim ve yoksullara baktığından dolayı Allah'ın onu zayi etmeyeceğini söyler ve incil hakkında bilgisi olan amcası oğlu varaka bin nevfel'e götürür.
Varaka resulullah'a 'yeğenim ne oldu sana 'der. resulullah çok korktuğundan bahsedince varaka ,Bu Musa'ya gelen namus u ekber'dir,vahiy meleğidir'der.yani resulullah'ın peygamber olduğunu onlara söyler.Bu olay bütün temel tarih tefsir va hadis kaynaklarında geçer ve sayın islamoğlu da bunu anlatır.
Öyle bir şey ki,Allah kendine birini peygamber seçmiş melek ona geliyor,ama o kişi kendisinin peygamber olduğundan haberi yok.Varaka bin nevfel ,ona peygamber olduğunu söylüyor. Varaka'nın demesiyle resulullah peygamber olduğunu anlıyor.
Bütün alimler(!) gibi sayın islamoğlu da ballandıra ballandıra anlatıyor.Allah peygamberine ,peygamber olduğunu bildirmiyor varaka ona söylüyor.BUna da kendisi de inanıyor bütün insanların da inanmasını istiyor.
Arkadaşlar,Kur'an ve resulullah'ı hakkıyla anlatan yok.ne kadar bekliyeceğiz bilemem.Şu veya bu adam yüzünden bir birinize düşüp hakaret etmeyin.Bugün savunduğunuz ,doğru zannettiğiniz şeyler yanlış çıkabilir.ılımlı davranalım,bir birimizi ön yargısız dinlemesini bilelim.Kimse kimseye zorla düşünce dayatmıyor ve dayatamaz.ben bir ayeti hatırlatmak istiyorum.Düşünce özgürlüğü ve özellikle hidayete erebilmenin temel şartı olan bir ayet.
Zümer suresinin 18. ayetinde cenab-ı hak buyuruyor ki,'o kimseler ki sözü dinler ve sözün en güzeline tabi olurlar.Allah onlara hidayet etmiştir ve onlar gerçek akıl sahipleridirler'
Bu ayet-i kerime ,Allah'ın hangi özellikleri olan insanlara hidayet edeceğini belirtiyor.o kimseler ki,onlara kim bir şeyler anlatırsa kulaklarını kabartır,antenlerini yükseltir kendilerine hangi mesaj veya mesajların verileceği sebebiyle iyice dinlerler.Ön yargılı olmazlar,hakikati öğrenme aşkı var onlarda.Kimin anlattığına değil ne anlatıldığına bakarlar.Ardından akıl süzgecinden geçirip en doğru olanına uyarlar.Allah ,işte ben bu özelliklerde olanlara hidayetimi veririm buyuruyor ve ardından onlar gerçek akıl sahipleridirler diyor.
Bu ayet,biz müslümanlara özür ruh ve hür düşünceli olmamızı ,akıllarımızı iyi kullanıp bağnazca başkasının cebine koymamamızı,herkesi dinledikten sonra karar vermemizi beyan ediyor.
hepinizi hangi cemaatten olursanız saygı duyuyor ve seviyorum .Allah (cc) hepimizin yardımcısı olsun.saygılarımla

Allah rizasi icin elinizi

Allah rizasi icin elinizi vicdaniniza koyun utanmaz iftiracilar Rabbim bizim yanimizda daima hadler bilinsin hadsizlige tahammul dahi edilemez hocamiza iftira etmekten sakinin artik

onu eleştirmek için onun

onu eleştirmek için onun kadar ilim sahibi olmalısınız ben ilahiyat öğrencisiyim onun anlattıklarının hepsini ilahiyatta ders olarak işliyoruz anlatılanların hepsi akademik ispatı olan şeyler .eleştirenler cehaletini ortaya koyuyorlar.okuyun araştırın şeytanın oyununa gelmeyin.

mustafa islamoğlu

... hakkında bilgisi olmadığınız kişinin gıyabında konuşmayın kim akıllı görüyoruz...bu da böyle bilinsin

CVP:mustafa islamoğlu

bilgisi olmayan zate konuşmayı aklına bile getirmez de.. bilde doğru bildiğini sanıp savunanlar var ki neyi savunduklarını bile bilmiyorlar yazık

RABBİMİZ_KİMSE_KİMSENİN_GÜNAHINI_ÜSTLENMEZ_DEMİŞTİR

YA DEMEDİYSE DİYECEK BİR DURUM SÖZ KONUSUMUDR ???????Değilse RABBİMİZ DOĞRU SÖYLÜYOR DEMEKTİR...RABBİMİZ YALAN SÖYLERMİ?????HAYIR SA İNSANLAR YALAN SÖYLÜYOR DEMEKTİR...İNSANLAR YALAN SÖYLERMİ?????HAYIR SA ...HAYIR DİYEN ZATEN İNSANDIR SÖYLER........İNSAN YALAN DA SÖYLER YANLIŞTA....O ZAMAN ÖNCE KENDİ GÜNAHININ VAR OLUP ILMADIĞINI KONTROL ET...SONRA DİĞER İNSANLARA BAK..AMA SADECE BAK..YORUM YAPA...SADECE TATLI VE DOĞRU ŞEKİLDE LEKELEMEDEN......EZİYET ETMEDEN...ZAN.VEYA SANNETMEDEN...SÖYLENİLEN CÜMLENİN İÇİNDEN KELİME ÇALMADAN..ÇARPITMADAN..ZULMETMEDEN ELEŞTİR.!!!!!..ZİRA SEN İNSANSIN....NANKÖRSÜN...ŞEYTANIN HER AN ALDATABİLECEĞİ..HER AN UYANIK OLMAK ZORUNDA OLAN ..HER AN YA .YANILIYORSAM DİYE DÜŞÜNMEK ZORUNDA OLANSIN...!!!!..ALLAHIN YARDIMI ..HİDAYETİ..MAAĞFİRETİ..MERHAMETİ..RAHMETİ OLMADAN YAŞAYAMAZSIN...SEN MUHTAÇSIN ..DİĞER İNSANLARDA MUHTAÇ..SEN AYRICALIKLI DEĞİLSİN..SEN KENDİ GÜNAHLARININ CEZASINI ÇEKECEK...VE KENDİ SEVAPLARININDA KEYFİNİ SÜRECEK OLANSIN....!!!!!""..

islamoglu

bu site cübbelinin mi ? cünkü onun pis kokulari geliyo,simdi peygamber vahyi cebrailden aliyordu ,aslinda perdenin arkasinda cebrail vardi diyen cübbeliyimi savunuyorsunuz Allah sizi islah etsin saf sürüsü,Islamoglu yüzyilin müctehidlerindendir.unutmayin,Allah aklini kullanmayanlarin üzerine pislik yagdirir,bu sofiler ortacag hristiyanlariyla ayni seyleri düsnüyolar yazik !!!

CVP:islamoglu

Mustafa islamoğlu iran kökenli şii kaynaklarını türkiyeye empoze etmeye çalışan kurnaz biridir. Zaten uygulamaları da bunları ortaya koymaktadır. Bu site ehli sünnet velcemaattir.

Mustafa İslamoğlu Hatalıdır

Arkadaşlar Kuran-ı Kerim Allah tarafından indirilen ve bizim anayasamız olan bi kitaptır, Kuranda bazı bilgiler verilmemiş ve yüzlerce, binlerce konu yoruma açık bi şekildedir, kesin olan şeyler kesindir ancak yoruma açık şeyleri yorumlayabilmek için çok çok büyük ilim sahibi olmak gerekir, Kuranı yorumlayabilecek insanlar imam-azam, imam-ı şafii gibi alimlerdir ve onlar gibi alimlerle kimse kıyaslanamaz, çok büyük alimler bile Kuranı yorumlayamayacaklarını söylerken M.İslamoğlu kafasına göre Kuranı yorumlayıp fetvalar veriyor, Koskoca İmam-ı Şafii sahabelerle görüşmüş biridir dolayısıyla Kuranı yorumlamak bizim haddimiz asla değildir, bizim yapmamız gereken bu alimlerin yorumlarına inanmaktır, Örnek verirsek bu koskoca alimler Kuran'a abdestsiz dokunulmaz dedikleri halde M.İslamoğlu kendi yorumunu katıp "abdestsiz Kurana dokunulabilir" demiştir, herkes kafasına göre böyle Kuranı yorumlarsa hepimiz dinden çıkarız,o yüzden bizim yapmamız gereken M.İslamoğlu gibi kişilere değilde İmamı azam, İmamı şafii vb. kişilere inanmaktır kardeşlerim ve ayrıca Buharini yazdığı hadisleri yalanlayan kişi Peygamberizin hadislerini yalanlamış olur çünkü Buharinin hadislerinin hepsi %100 doğrudur, ve bunları M,İslamoğlu gibi yalanlayan kişiler küfre girmiş olur, arkadaşlar siz siz olun bi laf etmeden ve bi şeye inanmadan evvel iyice düşünün, Allah'a emanet olun

Okuyun ve Yaşayın

israiliyyatın karışmadığı tek kaynak KUR AN I KERİM kalmıştır.Kur an ı okur , mealini okursanız hayatınızda da uygularsanız Şu hocaya bu hacaya gerek kalmayacaktır. O zaman bilgilenecek Allahın vermiş olduğu akıl niğmetini kullanarak kimin doğru söylediğini anlayacaksınız IKRA oku Allah Kur an ı koruyacağına söz vermiştir Hadis i koruyacağına söz vermemiştir.Kuran ortada iken Hadis ve sünnetin SAHİH olanları ortada iken tartışmak islam a ne fayda sağlar.Alimler hariç fazla oynamayın boğulursunuz.

CVP:Okuyun ve Yaşayın

ya da daha türkçesine çevirek israileyetin ilk vahiyden bu yana sürekli saldırıp bozmak istediği tek kitap kurandır. Bugüne kadar başaramadı fakat bundan sonra da başaramaz ama mustafa islamoğlu gibi zındıklar onların ekmeğine her daim yağ sürer..

Kıymetli din kardeşlerim şu

Kıymetli din kardeşlerim şu okuduğum yazıların genelinde bir ikilik görüyorum fakat bizler din kardeşiyiz müslüman müslüman kardeşiyle çekişemez mevla bunu kuranda yasaklamıştır yanlız istişare edebiliriz ortada bazınmızın doğru bazımızında yanlış gördüğü bir hoca efendi var ben her kesin tarafsız olarak olaya bi bakmasını istiyorum bazılarımız bu hoca efendiyi menfi olan düşüncelerinden dolayı bir takım ithamlarda bulunuyo bazısı savunuyo bu suçlayanlar din konusunda hep bizim inana geldiğmiz itikadı meselelerin zıddını söylediği içn suçluyorlar halklı degiller mi sizce çünkü şöyle bir kaide vardır dünya işlerinde yenilik caizdir fakat din işleriinde yenilik caiz değildir bu hoca efendide isa a.s. inişi ile ilgilı mütevatir olan yani efendimizden bu yana her nesilde üç beş sahabi veya tabiinden değil bir sahabi topluluğundan naklonunmuş hadisi inkar ediyor bu bu asra kadar muhafaza olunmuş inancımıza bir yeniliktir buna ve bunun gibi yanlış olduğu ilmi delillerle isbat edilmiş görüşlerine inanmak insanlar için iyi değildir bırakın güzel dinimiz o veya bu hocaların iddialarıyla değişmesin fahri kainat efendimiz in dediklerinin aynısını aktaran hocalarla ilk zamanki gibi kalsın allah razı olsun

ALİME ÇAMUR ATMAYIN OKUYUN ARAŞTIRIN

bırakın herkes istediği gibi yaşasın dinini.Alimlere dil uzatan sapıtmış diyenlerde,dini atalarından kaldığı gibi inanmaya,Kuranı kerimde geçtiği gibi atalarının dinine mensup olsunlar, yeni bilgiler yeni bir din dili oluşumuna karşı çıksınlar,kuranı okuyup araştırma yerine kara kaplı kitaplara mızraklı ilmihallere kurandan başka tüm kitaplara inanmaya devam etsinler.bunlar asırlar boyunca yapılıyor zaten ve müslümanlar dünyanın her yerinde işkencee altında eziliyorlar sömürülüyorlar sebebi de bu atalar dini zihniyetli kişiler yüzündendir.birliktelik yok yeni bişey ortaya koyamazlar,koyanlarada karşı çıkarlar bırakın bu tiplerle uğraşmayın değemez.

Siteye girdiğime pişman

Siteye girdiğime pişman oldum.Sokak kavgası yapan insanlardan farklı değil ifadeler.Savunanlarda eleştirenlerde... Müslümanların seviyesini herkese gösterdiğiniz için teşekkürler.. Birbirinizle uğraştığınız kadar..... Neyse yazmaya gerek bile yok.. Allah doğru yerden bakarak , doğru anlayarak, Kardeşlerin birbirine bakışlarını düzelterek ,anlaşmayı nasip etsin. Yorum yazanların hepsi İslam ,Ama birbirini boğacaklar nerdeyse. Sizlerin canı sağolsun .Böyle ne yol alınır ama.. Sadece güldürürsünüz düşmanları.

EYYYYYYYYYY KURU KAFALAR

EYYYYYYYYYY KURU KAFALAR İSLAMOĞLU SON YÜZYILIN MÜÇTEHİTİDİR
FAKAT BUNU ELEŞTİRİEN KURU KAFALAR ANLAYAMAZ ÇÜNKÜ AKILLARINI BİRİLERİNE TESLİM ETMİŞLERDİR ONLAR EZBER DİNİ YAŞARLAR PROGRAMLANMIŞ BİLGİSAYAR GİBİ DÜŞÜNEMEZLER O YETENEKLERİNİ YİTİRMİŞLER HADLERİNİDE BİLMEZLER CÜBBELİNİN YAPTIĞINI BUGÜN BİLGİSAYARDA YAPIYOR NAKİLCİLİK BAS TUŞA BÜTÜN BİLGİLERİ GÖR DEĞER RETEBİLİYORMUSUN ETKİLİ İLMİ CÜMLE KURUP MEVCUT DEĞERE DEĞER KATABİLİYORMUSUN BUDUR ALİM OYSAKİ SİZLER HAZIR TÜKETEN DEĞER TÜKETEN CİNSLERDENSİNİZ O YÜZDEN ANLAMAK SİZİN İŞİNİZ DEĞİL SİZ SADECE KURU TAKLTÇİSİNİZ İSLAMOĞLUNU ELEŞTİERENLER ONUN TUVALET KAĞDI DAHİ OLAMAZLAR....

terbiyesiz sen anlamışsında

terbiyesiz sen anlamışsında ne olmuş,

"EYYY KURU KAFALAR" DİYEN AKIL FAKİRİ...

"EYYY KURU KAFALAR" DİYEN AKIL FAKİRİ... SEN, 'MÜCTEHİD' İLE 'MÜTECEDDİD' KELİMELERİNİ KARIŞTIRDIN GALİBA. İSLAMOĞLU, İSA(A.S.)'IN NÜZULÜ İLE İLGİLİ BUHARİ VE MÜSLİM'DE GEÇEN MÜTEVATİR HADİSLERİ İNKAR ETMEKTEDİR, HEMDE KENDİ SOHBETİNDE, HEMİ DE CANLI CANLI, İSTEYENE YOUTUBE LİNKİNİ VERİRİM İZLERSİN. MÜTEVATİR HADİSİ İNKAR EDENİN HÜKMÜ NEDİR? dECCALİN GELECEĞİNİ, MEHDİ(A.S.)'IN ZUHURUNU, KADERİ İMAN ŞARTI OLDUĞUNU İNKAR EDEN BİRİSİDİR. CENNETİN VE CEHENNEMİN EBEDİ OLMAYACAĞINI SÖYLEYEN BİRİSİDİR. YAZDIĞI TEFSİRDE 4000'DEN FAZLA HATA BULUNAN BİRİSİDİR. HALA MÜDAFAA ETMEYE DEVAM EDECEK MİSİN, YOKSA AKLINI KİRAYA VERDİĞİN YERDEN GERİ ALIP KULLANMAYA BAŞLAYACAK MISIN?...

CVP:EYYYYYYYYYY KURU KAFALAR

İslamoğlu olsa olsa son asrın en büyük fitnecisi olur?

allah aşkına yeni ortaya ne koymuş? herşeyi birbirine katmaktan başka, eskilerin olur deidğine olmaz, hatalı dediğine doğrudur demekten başka ne diyebilmiş?

Cübbelinin yaptığına bilgisayar da yapıyor diyenler, mustafa islamoğlunun yaptıgınıda günümüzde televizyonlar bol bol yapıyor..

anlayana

Arkadaslar ben sizler kadar

Arkadaslar ben sizler kadar ilim sahibi degilim ama nedense ilahiyatcilardan cikiyor boylesi delilsiz ve kaynaksiz fetvalar.... Musluman olan elini kalbine koysun ne mustafasi arkadaslar Peygamber Efendimizi arastirin lutfen adam cikip bir seyler soyluyor sizler de buna koru korune inaniyorsunuz ya akil var ki onunla yargilanacagiz hepimiz neden kayitsiz sartsiz savunuyorsunuz anlamiyorum. O kadar islam alimi islam tarihinden beri boylesi sacmaliklari soylememisler bizim dunyaya ornek teskil eden 3-4 ilahiyatcimiz cikmis bugune kadar kimsenin agzina almadigi seyleri adina din deyip sizin gibi cahillere sunuyorlar ve sizler de adamlari savunuyorsunuz yazik ya yazik kendinize yazik oturun arastirin bana mezhep imamlarimiz neler diyor ama yoooook sizin hocaniz Hz. Aise Annemize kafir diyen Hz. Ebubekir ve Hz. Omer'e kafir diyen sialarin ve mason oldugu kesin olan abduhlarin sozcusu oldugu icin ona inanmak kolayiniza gelir degil mi? Neyse Allah hidayet etsin Rabbim dogrudan yanadir

ALLAH tarafından indirilmiş kitaplar

gecenlerde değişmiş olduğunu bildiğim tevratı okuyordum ibrahim kıssası çıkdı okumaya başladım ve ne gördüm dersiniz hani hz ibrahim a.s oğlu ismaili kesmeye götürcekdi kuranda böyle yazar tevrat da kesilecek çocuğun adı ishak olarak yazıyor işde dedim ALLAHIM değişmişliğe bir örnek verdi bile sonuç ALLAHIN gönderdiği kitap tam anlamıyla değişime uğramış tahrip etdiler der kuran da ayetlerimi hani işde bu resmen besbelli tahripdir kuranda hz ismail derken tevratda şaşkınlıklarından ishak olduğunu diyorlar yazık ve kendilerini halaa doğru sanıyorlar bu yahudiler cidden ALLAHU tealanın dediği gibi bunlar AHMAKLIKDIR

bakara

M. Islamoglu'nu elestiren arkadaslara tek soru. Sorsam size Bakara suresini bana bir anlatin ve hayatiniza uyguladiginiz kisimlari. Kaciniz cevap verir (Ben su ana kadar daha rastlamadim buna cevap verebilene). Biliyorum cok dusuncelisiniz baskalarinin hidayeti icin, ama isterseniz once bir kendi durumunuza bakin.

İnsan istediğine inanır.

İnsan istediğine inanır.

beyan

diyelimdi her açıklaması doğrudan saptırıcı ve tüm diğerleri hak sünnet üzeri hal böyle olunca nedir ters gidenki bu ülke döndü kevğire onuda bırak o kadar dua nedir bu ümmetin dünyada başına gelen siz hala kuantum anlayışına geçemedinizseniz sucu kime postalaya......

mustafa hocanın ağarmış

mustafa hocanın ağarmış saçından utanın hayasızlar

Fitne Fesat Ahmak bu adam...

Mustafa islamoglu gibi islam cizgisini sasırmıs ve muslumanların itikatlarını imanlarını zedelemekle mesgul olan birinin serrinden tum musluman kardeslerimizi korusun

yoruma cevap

allahtan kork mustafa islamoğlu burada alim lerin görüşünü aktarmıştır şunu iyi bilirimki mustafa isalmoğlu senin cenneti ebedi saymıyor dediğin bu hoca cenneti kazanmak için senden çok allah korkusuyla islamı yaşıyor YANİ CENNETİ KAZANMAK İÇİN BÜTÜN HAYATINI ASLAMA ADAMIŞ BİR MÜSLÜMAN

Yazıklar olsun, o alim, bu

Yazıklar olsun, o alim, bu imam, şu tarikat, bu mezhep..Birbirimizi yiyip duruyoruz. Dünyanın bu halde olmasının sebebi farkında değil misiniz ki bu saçma sapan uydurma bölünmüşlüklerdir. Bizim kitabımızdan önce gönderilen tüm kutsal kitaplar da, ilk başta Allah kelamı değil miydi? Öyle olduğu halde değiştirilmediler mi? Bizler tabi ki ilk indirildikleri hallerine inanıyoruz ama şimdiki hallerine inanmak bizi ne duruma düşürür? Dikkat edin, üstelik onlar ki;ilk başta hepsi Allah kelamıydı..Ve bazıları hala inatla, içine nice uydurma söz katılmış olan hadislerin tümüne, Kuranla örtüşsün örtüşmesin inanıp, kitabımızla bir tutmamız gerektiğini savunuyor, pes!!!Daha da beteri kitabımızda asla yeri olmayan, yasaklanan, şirke götüreceği defalarca vurgulanan; tuhaf hal ve hareketlerle, kendilerine abuk subuk yollar tutturmuş, veli ya da hazret ya da şeyh vs.diye anılan birtakım insanları, göklere çıkarıp, onların 'insan' söz ve söylemlerinin malesef peşlerinden gidiyorlar. Aklımızı çalıştıralım, ne yani onlara uyup onların anlayışına göre mi ödül ya da ceza alacağız? Allah kitabımızı hepimize indirdi, okuyup sakınalım, korunalım, ders alalım, rehber edinelim diye. Herkes Allah'ın izin verdiğince tabi. O bizim gönüllerimizi en iyi bilen olduğuna göre.. Anlayıp uyguladığımız doğrultuda da hepimiz karşılığını eksiksiz alacağız birey birey. Unutmayın, Rabbimizin bildirdiği gibi, tek rehberimiz ve hiçbir şekilde bozulmadan daima korunacak olan; sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Ve tabi ki veli olarak bize Allah yeter..Allah'a emanet olalım..

CVP:Yazıklar olsun, o alim, bu

Kitapta olmıyanların şirke götüreceğiniz söylüyorsunuz da peki şirke götüreceğini kitapta mı okudunuz. Tarikat yazmıyor diye şirkse, tarikatin şirk olduğu yazmadı ise sizin şirk demeniz nedir? Allah adına UYDURMA değil mi? Siz uydurduğunuzda şirk olmuyorda, başkalarının uydurduğunu iddia ettiğinizde mi şirk oluyor?

Kuranı kerim kendi İDEOLOJİ'nizi pompalamak ve empoze etmek için kullanmayı utanmıyor musunuz? neden kuranı kerimi senin gibilerin anladığı gibi anlamak zorundayız? Yoksa nefislerini TANRI olarak mı görmeye başladınız?

s.a degerli din kardeşlerim

s.a degerli din kardeşlerim ben mustafa islamoğlunu ikiyıldan beridir takıb ediyorum evet bazı konuşmaları bana cok acayıp geliyor bazen beklemedigim bir insan oluyor ama bazende zevk alıyorum konuşmalarından bu yüzden onun konuşmalarından anladıgım ve cıkardıgım hüküm şu bilmeden zehir satan veya bilerek zehri mılım mılım veren rabbim dinimübiniislama hadım olan kullardan eylesın hepimizi yanlız islamoğlunu dinleyin tefrikayı fark eder nitelikte kafanıza takılanı alımlerden sorun veya kıtablardan araştırın allahın selameti müminlerin üzerine olsun rabim fitnenin büyügünden ve küçügünden muhafaza eylesın selam ve dua ile..

Ameller niyetlere

Ameller niyetlere göredir
Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır
Ey Mümin tartışmak niye Araştır
Vicdanın ve Aklın ortak karara varsın Ve RABBİN E sığın

Yeryüzünde tağutu

Yeryüzünde tağutu yalanlayarak Allah'a iman etmiş bir müslümanı küfürle damgalamak küfürdür.Çünkü bu gibi durumlarda küfrü güçlendirmek söz konusudur.İslamda küfrü güçlendiren her emare bir küfürdür.

***************************************************
Dağlar Sana boyun eğmişken ben küçücük dilimi Senin emrine veremedim.Taşlar katılığından Senin hatrına vazgeçtiği halde,ben kalbimi yumuşatamadım;kem sözler döküldü dilimden.Ateş yakıcılığını Senin için terk ettiği halde ,ben nefsimle gıybet ateşini üfledim.Bağışla beni ey Rabbim
S.Demirci

mustafa islamoğlu

mustafa islamoğlu hocaefendiyi suçlayanların genellikle onun eserlerini hiç okumamış onu birkere olsun dikkatle dinlememiş kişiler olduğunu düşünüyorum.okuyun dinleyin ondan sonra fikrinizi söyleyin inanıyorumki utanacaksınız.

CVP:mustafa islamoğlu

Haklarındaki sorulara verecek cevabı olmıyanların en büyük kaçamağı oku sonra konuş! Konuşanlar okumuşta konuşuyor.

Evet doğru, o kişiden ciddi anlamda etkilenebilirsiniz. Size cezbediyor olabilir. Azmi çabası gayreti mücadelesi sizde hayranlık uyandırıyor da olabilir, ancak bunlar DOĞRU yolda olduğunun delili değildir. Azim, gayret, mücadele ya da İLİM SAHİBİ OLMAK HAK YOLDA yürüdüğüne delil olamaz. Şeytan azmi ile meleklere imam oldu.. Şeytan ilim sahibi büyük bir alimdi.. Ancak bir kibri onu bitirdi. Şeytan bir kibir yüzünden kıyamete kadar milyarlarca insanı yoldan çıkarmakta.. Bir başkası da itikadi bozuklukları ile milyonlarca ümmeti muhammedi hak yoldan çıkartıyor..

hepsi bir

konuya vakıf olan ve yorum yapan kardeşlerim.insan oğlu yaratıldığından bu güne ALLAH C.C. isyan ve fitne varolagelmiştir.yaşar nuri öztürk,zekeriya beyaz,süleyman ateş,amerikadaki vatandaş v.s...v.s.böyle insanlar hep oldular ve olacaklar.bizlere düşen görev sünnet,hadis,kuran-ı kerim takipçisi olmak.ALLAH c.c. emanet olun.tartışmayın boş bu işler.islamoğlunada hidayet dileyelim iyi bir abimizdi yine öyle olsun inş.

peygamberimiz bizden

peygamberimiz bizden ümmet,olmamızı tefrikaya düşmememizi istiyor. müslümanlara bakın birbirlerini neredeyse boğaz
lıyacaklar,tefekküre davet ediyorum.

Svg.Dostlar.Kardeşlerim.Bildi

Svg.Dostlar.Kardeşlerim.Bildiğimi sizinle paylaşayım.K.Sittedeki Hadis: Benden sonra ihtilaf gördüğünüzde SEVAD-I A'ZAM'a (Büyük Çoğunluğa)TABİ OLUNUZ.İSLAM TARİHİNDE ve ŞU PERİŞAN HALİMİZE RAĞMEN bügün DÜNYA'da(ULEMA-EVLİYA-ŞÜHEDA-MİLLET-DEVLET-ÜMMET olarak)Büyük Çoğunluğun ve onların görüşlerinin ne olduğu GÜNEŞ kadar açıktır.Bunu anlamayana başka birşey anlatamazsınız.Mevlam cümlemize (Bizi doğruya ulaştıracak)bu gerçeği kavrayabilmeyi nasip etsin.Amin.
Not:Büyük Çoğunluğa ters düşen görüşlerin sahiplerinin tenkıd edilmesi gıybet olmayıp(Ümmeti uyarma maslahatına binaen)VACİP olduğu bilinmeli ve tabii karşılanmalıdır.Vesselamu ala men ittebeal Hüda...

çok yazık

kardeşler islamda ihtilaf ahlakı diye bir konu vardır,islamoğlu bir alimdir fakat ismet sıfatına haiz değildir,peygamberler dışında tüm alimler gibi, aslında söylediği şeyler yeni söylenen şeyler de değildir sadece biz fetvaların meşhur olanları ile yetinip aman insanların kafası karışır diye yüzyıllardır bize anlatılmayan şeyleri duyunca ezberlerimiz bozuluyor ilme açık olun taklit değil tahkik ehli olun araştırın göreceksinizki islamoğlu hocanın söylediği şeyleri zamanın ehli sünnet alimleride söylemişler üzerinde tartışmışlar sonuçta kabul edenler de olmuş red edenlerde unutmayalımki akaid dışındaki meselelerde yanılma insanı küfre,şirke,zındıklığa vs.götürmez,birde bir söze bakarım birde söyleyene deyimi gereğince söyleyenin hayatına baktığımızda islamoğlu hocanın samimi ve ihlaslı bir alim olduğunu şahsi kanaatim olarak görüyorum.Hz.Ali(ra)a bir adam hariciler için kafir deyince o yüce şahsiyet "öyle deme,hakkı ararken düşenle ona bile bile düşen bir olmaz" diyerek bize kılıçlar çekilip çarpışılan andaki durumdadaki ihtilaf ahlakını bize göstermiştir.benim gibi herkes eline klavye alıp yazıyor ama ALİMLER KOLAY YETİŞMİYOR HELE BU ZAMANDA......

m islamoğlu

Kardeşim şu sizi savunuyoruz sapıtacaksınız edebiyatından bi vazgeçermisiniz lütfen!Ve artık doğruyu göstereceğiz diye hakaret etmeyi de bırakın rica ederim.Bize gerizekalı muamelesi yapmayıda kesin artık.Tahammülsüzlüğünde bu kadarı fazla değilmi?doğru bildiğinizi yazarsınız olur biter akıl hocalığına soyunmayın lütfen.Bilinki ALLAH c.c samimi olarak arayanı karşılıksız bırakmaz.Önemli olan samimiyettir ve kalpleri ancak Mevla bilir.Tartışmayı çok seviyosunuz belli İslamda tartışma didişme yoktur.Herkes bildiğini doğrusunu anlayır olur biter.Allah niyeti halisane olup gerçeği arayanı en kısa zamanda hidayete eriştirsin inşaAllah.amin

m islamoğlu

sizin gibi cahillerin şerrinden rabbime sığınırım allah hidayet versin meyve veren ağaç herzamanki gibi taşlanıyor ama otaşlar gün gelir kendi başınıza deşer inşl..

ArkaDaşlaR DİKKAT

yapılan yorumları okudum.
Görüyorumki ikiye bölünmüşsünüz.
Malum şahısı savunanlar neyine dayanarak savunuyorlar
bunu belirtmemişler
kara kaşmı kara gözümü akıcı konuşması yada ilmimi.

ilim olsa gerek sanırım.
Nekadar çok bilmek önemli değildir önemli olan ne bildiğindir.
Yine başa dönecek olursak arkadaşlar
Sahabe düşmanı Mezheb düşmanı
kafir dostu münafık dostu............
neyi sevdiğinize ve neyi savunduğunuza iyi dikkat edin.
Resmi sitesine bir göz atın.Kitaplarını alıp boşa para vermenize gerek yok..............
Çünki kendisini hiç gizlemiyor ehli sünnet gözü ile bakmazsanız göremezsiniz....
Malum şahısın CENNETE yada CEHENNEME gitmesi bize bir fayda vermez ben kişinin kendisinde değil savunduğu fikirlerin daha doğrusu fitnesinin derdindeyim.
Kendi sitwsinde de yorum yaptım ve ona cahiliyetin babası dedim.....ve diyorumda.

asıl sen bu hocayı iyi

asıl sen bu hocayı iyi bilmiyosun bizahmet edip oku o zaman anlarsın tabi sizin cübeli hocalarınız var demiiiii

Ulan kalpazan sen kendnı

Ulan kalpazan sen kendnı dev aynasndamı gördn szi icerdn tanmasm aksesuarinı dın dye yutturacaksnz....

yazık yazık iki kelime

yazık yazık iki kelime bilen yorum yapıyor ben de şu sözleri tekrar etmek istiyorum hesap var mahşer var siz gelmeyecek misiniz de böyle konuşuyorsunuz kimin doğru kimin yanlış olduğu bilinir ama kimin kafir olduğunu Allah bilir..
zalimler için yaşasın cehennem..

al bendende o kadar

al bendende o kadar

sen ne söyladiğinin

sen ne söyladiğinin farkında değilsin herhalde Allah seniıslah etsin .emeğe hiçmi saygın yok hevadan konuşma!

MUSTAFA İSLAMOĞLUNU DOĞRU

MUSTAFA İSLAMOĞLUNU DOĞRU ANLAMAK İÇİN OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUM

YORUM

ALLAH CELLE CELALUHU HEPİMİZİ RAZI OLDUĞU YOL ÜZERE HİDAYET EDİP EHLİ SÜNNETİN VEL CEMAATIN YOLUNDAN BİR ZERREDE AYIRMASIN BAZI ARKADAŞLARIN DEDİĞİ GİBİ BİZ MUSTAFANIN ŞAHSIYLA İLGİLİ HİÇBİR HAKARETİMİZ YOKTUR YAPMAYIZDA ÇÜNKÜ BİLİRİZKİ HER İNSANIN KENDİNE GÖRE BÜYÜK VEYA KÜÇÜK HATALARI VARDIR BENİM BELKİDE HERKESTEN FAZLADIR. HATA FARKLIDIR HATALARIMIZI ALLAH CELLE CELLALUHU LUTFUYLA KEREMİYLE AFVU MAĞFİRET EYLESİN. AMİN. AMMAA ŞU ÇOK ÖNEMLİDİR BİR KİMSE YAPTIĞI HTALARI İNSANLARA BUNLAR DOĞRUDUR DEMEYE BAŞLAYIP İNSANLARI DOPĞRU YOLDAN SAPTIRMAYA BAŞLARSA O ZAMAN BİLGİSİ İLMİ OLAN İNSANLARA İŞ DÜŞÜYO VE GEREĞİNİ YAPIYORLAR ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN CELLE CELALUHU AMİN. YANLIŞ GÖRÜŞLERE KARŞI TABİKİ İLİM SAHİPLERİ BİRŞEYLER REDDİYELER YAPACAKLAR YOKSA İNDALLAH ÇOK MESUL OLURLAR VE KİMSE KURTARAMAZ ONUN İÇİN HERKEZ YAPTIĞINI ÇOK DÜŞÜNMELİDİR MAZALLAH. ŞİMDİ ADAM ÇIKIYOR EHLİ SÜNNET KARŞITI BİRÇOK ŞEYLER SÖYLÜYO 4 MÜÇTEHİDİMİZE KARŞI REDDİYE YAPIYOR VE ŞİA GÖRÜŞLERİNİ İBNİ TEYMİYE GÖRÜŞLERİNİ ABDUH GÖRÜŞLERİNİ KARIŞTIRIP ORTAYA BİŞELER ATIYO. TABİKİ ÜMMEDİ MUHAMMETDEN KİMSE YANILMASIN DİYE DE SAPITMASIN DİYEDE ALİMLERİMİZ BUNLARA CEVAP VERİYO BU ŞİMDİ HAKARETMİ OLUYO NE DİYECEKLER TASVİP ETMEDİKLERİ EHLİ SÜNNETİN HİÇBİR KİTABINDA YERİ OLMAYAN GÖRÜŞLERİ SUSUPDA KABUL ETMİŞ GİBİMİ GÖRÜNECEKLAR. ASLA. KURBAN OLDUĞUM ALLAH CELLE CELALUHU KALEMLERİNE VÜCUTLARINA KUVVCETİNİ ESİRGEMESİN . AMİN. BİZİ GÜZEL DOĞRU DOSDOĞRU BİLGİLERİNDEN MAHRUM ETMESİN.AMİN. EHLİ SÜNNET ÇİZGİSİNDEN BİR ZERECEDE AYIRMASIN AMİN

islamoğlunu dinleyenlere

islamoğlunu dinleyenlere allah hidayet versin.

amın

ALLAH C.C. bızı hıdayet eylesın imanımızı kamıl etsın inşşaallah
mustafa islamoğludan ALLAH razı olsun daiminide ALLAH tan dilerim
hocanın tum sözlerıne ve hıtabına eyvallah denır sayesınde dınımızı
orenıyoruz orenmekle yetmıyor yaşıyoruz

amin. diğerlerini

amin. diğerlerini dinleyenlerede. kimseyi dinlemeyenlerede. ve herkese.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar