İMAM-I RABBANİ VE MEHDİ'NİN GELİŞ TARİHİ


İmam Rabbani Hz. Mehdi'nin, Peygamberimiz (sav)'in vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra, “bin ile ikinci bin YIL arasında” geleceğini bildirmektedir:

Ancak beklenen odur ki; aradan bin sene geçtikten sonra bu saklı devlet tecid edile (yenilene). Ona bir üstünlük verilip suyu bulması, arttırıla... Böylece kemalatin (faziletlerin, mükemmelliklerin) aslı zuhur edip onun zilletini örte.. Ve yüce bağlılığa değer veren Mehdi gelsin. Allah ondan razı olsun. (Mektubat-i Rabbani, 1/569)

Şeriatin teyit hasletleri, milleti tecdidi (yenilemesi) bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: İsa'nın (a.s.) Mehdi'nin (r.a.) bu bin içinde var oluşlarıdır. (Mektubat-ı Rabbani, 1/611)

Resulullah (s.a.v.)’ın ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (s.a.v.)'ın irtihali (vefatı) üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. Onların pek kemalli olmaları şunun içindir ki: Şeriatin takviyesi, pek tamam şekliyle hasıl ola. Aradan bin sene geçtikten sonra, Mehdi'nin gelişi de bunun içindir.

Onun mübarek kudumünü (gelişini), Hatem'ür-resül Resulullah (s.a.v.) müjdelemiştir. İsa (a.s.) dahi aradan bin sene geçtikten sonra nüzul edecektir. (Mektubat-i Rabbani, 1/440)

Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatının ardından bin sene geçtikten sonra ikinci bin yılına girilir. İmam Rabbani Hazretleri’nin yukarıdaki izahlarına göre, Hz. İsa ve Hz. Mehdi, bu bin ile ikinci bin yıl arasında geleceklerdir.

Büyük İslam alimi İmam Suyuti'den yapılan rivayete göre, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir:

Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar"isimli kitabından nakil)

Buradan yola çıkarak İslam’ın hakimiyeti Hicri 1500’e kadar sürecektir diyenler olabilir. Fakat geleceği sadece ALLAH bilir. Bu konularda kesin konuşmak kişiyi hatalara götürebilir.

İmam Rabbani Hazretlerinin bu konuyu açıkladığı diğer bir sözünde de, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının yüzyıl başında olacağını belirtmiştir:
Zira onun (Hz. Mehdi'nin) zuhuru, yüz başlarında olacaktır. (Mektubat-ı Rabbani, 3/158-159))

Buradan yola çıkarak Hz. Mehdi'nin gelişi Hicri takvime göre 1500 yılından önceki asırlarda olabileceğini düşünebiliriz. Yani 1400 ya da 1300'lü yıllar olarak düşünebiliriz. 1300-1400 arası 1888-1980 li yıllar arası gibi gözükebilir.. Bazılar bunu 1980 sonrası olarak ta değerlendirebilir. Fakat böyle bir iddiada bulunmak GAFLET'in ta kendisidir. 1980 li yıllar ile 1880 li yılları karşılaştırdığımızda 1880 li yıllar islam dünyasının en karanlık günlerinin başlayacağı gizli hesapların yapıldığı dönem iken 1980 li yıllar ise tüm dünyada islam güneşinin yavaş yavaş aydınlandığı dönemdir.. 1980'lilere gelindiğinde Küfrün beli artık kırılmıştır.

İmam Rabbani Hazretlerinin yüzyılın başı tarifi göreve başladığı tarih mi yoksa dünyaya geldiği tarih mi onu Allah bilir. Belki de dünyaya geldiği tarih olabilir. Bazı kişiler kendi mehdiliklerini ilan edebilmek için göreve başladığı tarih olarak değerlendirebilir..

Peygamberimiz (sav)'in hadisinde bildirildiğine göre, İslam ahlakının hakim olduğu bir yüzyıl geçtikten sonra, yaklaşık bir yüzyıl da zulüm ve imansızlık hakim olacak, ve bunun ardından kıyamet beklenecektir (en doğrusunu Allah bilir):

Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Kıyamet, yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiiyy-il Ahir Zaman, 92)

Büyük islam alimlerinden Ebu'l Faruk Silistrevi hazretlerinin: "Bu alem eski bir saraya benzer. Nasil ki eski bir saray tamir görünce ömrü uzarsa, din-i mübin-i Islam da ihya edilirse, kiyamet tehir olunur." sözü bize birtakım ipuçları da vermekte. İslam dini ihya edildiği sürece de kıyamet gününün erteleceğini haber vermektedir.

Buradan da anlaşıldığı gibi İslam ümmetine ÖMÜR biçmek bizim haddimiz değildir. Hizmetlere devam ettiğimiz sürece islam sancağı bu cihanda dalgalanacaktır. Hz. Mehdi üzerinden rant kazanmak isteyen çevreler ısrarla bir tarih ortaya koymakta ve rantları için de imam rabbani gibi büyük isimlerin adlarını anarak TAMAMEN KENDİ YORUMLARI ile kehanette bulunmaktadırlar.

Son not ise: Hz. Mehdi matematiksel hesaplarla şifrelerle bulunmaz. İnançla iman ile bulunur. Gerçekten iman edip, Allah yolunda cihad eden, onun kitabı için hizmetten hizmete koşan, kalpleri füyuzatı ilahi ile dolup dolup taşan yüreklere, eğer Allah nasip ederse onu tanımayı nasip eder! Allah istemediği sürece kimse Hz. Mehdi'yi tanıyamaz.

Hz. Mehdi geldiğinde ben mehdiyim demiyecek. O hizmetini yapacak. Ya da o geldiği gün herşey birden güllük gülistanlık olmıyacak. Küfür birden yok olmıyacak. Nasibi olmıyan onun varlığından bile haberdar olmıyacak. Hz. Mehdi Allah rasülünün varisidir. Rabbim rasülünün varisine EVLAT olabilmeyi nasip eder inşaallah.

zehirli.org

herşeyi anlıyorum ama eger

herşeyi anlıyorum ama eger mehdi as mehdi oldugunu söylemez ise biz nasıl bulacagız "İnançla iman ile bulunur. Gerçekten iman edip, Allah yolunda cihad eden, onun kitabı için hizmetten hizmete koşan, kalpleri füyuzatı ilahi ile dolup dolup taşan yüreklere, eğer Allah nasip ederse onu tanımayı nasip eder! Allah istemediği sürece kimse Hz. Mehdi'yi tanıyamaz." demişsiniz her cemaat kendini bu statünün içine koyuyor ben hizmet ediyorum ben cihat ediyorum diyor nasıl yapacagız nasibi olan bulur demek nekadar yanlış yani benim nasibin yok senin var sevgili kardeşlerim işimiz çok zor çok

Sevgili kardeşim hiç bir

Sevgili kardeşim hiç bir topluma,hiç bir zumreye,hiç bir kabileye ve hiç bir düşünceye tabi olmak mecburiyetinde değilsiniz.Eyer iyiylikte yarışıyorlarsa tüm fikirler güzeldir ve ALLAAH yolundadırlar.Eyer kötülükte yarışıyorlarsa tüm fikirler şeytan yolundalardır.Sizler ve bizler tüm batıl inançları bırakalım ne hırıstıyan ne yahudi nede müslüman olan ibrahimin dinine ve inancına uyalım o teslim olanlardandı sizde ALLAH a teslim olun.Yeri göğu yoktan var eden ölü iken bizi dirilten tekrar öldürüp tekrar diriltecek olan,güneşi ayı bulutları yaratan o bulutlardan suyu ölü toprağa serpen ve ölü toprağa can veren ve o su ile çeşitli bitkiler çıkartan ALLAH a teslim olun.Etrafınıza bir bakın kim gerçekten ALLAH a teslim olmuş bizler yoksa bizden öncekiler gibi sınanmadan cenete gireceğimimizimi zan etik.Ne kötü hüküm veriyoruz.Mehdi gelirmi gelmezmi şüphesiz ona ALLAH karar verir.Ama her bir uyaracı geldiğinde yine o şehrin dinde önde gelenleri onu inkar etmedilermi ne zamanki nefsimizin istemediği bir şey getirdi onu inkar etmedikmi.Bizler eyer peygamber efendimizin zamanında doğsaydık acaba peygambere uyardık yoksa atalarımızın izindenmi giderdik.Şimdi mehdi gelirse acaba atalarımızamı yoksa mehdiyemi uyarız.Yoksa mehdi gelecek diyecek ey müslümanlar sizler doğru yoldasınız hırıstiyanlar ve yahudiler kötü yolda yada ey süniler sizin meshebiniz doğru diyer meshepler yanlışmı diyecek o zamanmı tabi olup inanacaksınız nefsimiz bizi ne kadarda altatıyor.Ya nefsimizin beklemediği bir şeyle gelse inkarmı edeceğiz.Ey ALLAHa teslim olanlar evet emininim o gelecek mujdeleyici ve korkutucu olarak gelecek bekleyin bende sizinle birlikte beklemekteyim

BAKMAK VE GÖRMEK AYNI ŞEYMİ

konu hakkında yeterli araştırma ve tefekkürde bulunmadan falan ve filanın yorumları ışığında mehdi aranmaz. tanısak da tanımasak da mehdi gelecek. onu anlayacak kapasitede isek bu güne kadar mehdi diye anlatılan sahtekarlardan farklı olan birinin gerçek mehdi olduğunu vakti gelince herkez anlayacak, lakin beklenen mehdi algısı, adeta bir peygamber beklentisi gibi muçize ve açık açık bana inanın tebliği gibi olduğundan, gerçek mehdinin mehdi olup olmadığı bazıları için soru işareti olarak kalacak. Halbu ki açıklamalar o kadar net ve mehdi gözümüzün önünde ki, belki kendisi de kendinin mehdi olduğunu bilmeden gece gündüz koşturmakla meşgul. GÜLLER VAKTİ GELMEDEN AÇMAZ. gelecek mehdinin en önemli özelliği saidi nursiye göre siyasi, askeri, ekonomi ve diyanet alanında etkin olacağıdır. mehdi
yüzyıl başında gelecektir. hicri yüzyıl başı 1980 li yıllar ki o tarihte faaliyete başlamıştır. işin ilginç yanı aynı zamanda günümüzde geçerli takvim yüzyıl ve binyıl başı 2000 li yıllar ayrıca mehdinin aktif,başarılı,başarıdan başarıya koştuğu mehdiyetinin 2. evresi olan yıllardır. mehdi bir anda gelip bir anda kerametleriyle kendini gösteren şahıs değildir. nitelik itibarıyla mücadele eden yıllarını veren ve artık öyle bir an gelir ki tüm dünya üzerinde başarısını ıspatlayan yeni dünya düzeni için kurtarıcı olarak görülüp halkın ona verdiği sıfat üzere
mehdi olarak anılır. kendisi ben mehdiyim demez. kabul etmek de istemez. ama zorla kabul ettirilir. çünkü o dünya üzerinde hüküm sürebileceğini ıspatlamış, nurun tamamlanması adına zalimlerle mücadelede birlik sağlayabilecek yegane isim olarak zikredilen olduğundan, onu sevenlerin ve nefret edenlerin dahi farkında olmadan onu gündem yapıp adını duyurma, bilmeyenlere tanıtma hususunda hizmet edeceği güne az kaldı. o gizliden gizliye düşman uyurken bilerek yada bilmeyerek kendini,gelecekteki yerine, Allah ın vaadine hazırlıyor. geride kalan en büyük alamet deccal fitnesinin vuku bulması. hazır olun gözyaşlı çileli günler yeni dünya düzeni adı altında insanlığa zulüm paketi olarak sunulduğunda karar verme şansımız zayıfladığında ona ne kadar ihtiyaç olduğunu iman ve akıl sahipleri biraz daha iyi anlayacak. deccal ile ilgili MAVİ IŞIN PROJESİ nin yazılı metni incelenirse büyük bir çoğunluğunun deccal fitnesini andırdığını anlayacaksınız. zira deccalin kendi görevini yapabilmesi için olağan üstü bir yaratık olması gerekir. ama gizli teknolojinin insanlar üzerindeki etkisi gözönüne alındığında decclin aslında, olduğundan büyük olmayan zaafiyetlerinin ve yok oluşunun mümkün olduğu anlaşılacaktır.

bu bilgiler ışığında şimdi birkere daha düşün. mehdiyi tanıyabilecekmiyiz? oysa ki hergün gözümüzün önünde...

CVP:BAKMAK VE GÖRMEK AYNI ŞEYMİ

Said nursiye göre mi? peki said nursi kim ki ona göre olsun? mehdi neden bu yüzyılın başında gelsin ki? ya geçmiş üzyılın başında geldiyse.. 1400 değil de 1304 gibi mesela.. Said nursi kendi döneminde geleni tanıyamamış ise özelliklerini ne bilsin!!! osmanlının yıkılması ile islam dünyasının en garip kaldığı dönem başlamadı mı?

soru ve yorum bilgiye değil

soru ve yorum bilgiye değil farazi ortadan sallamaya yönelik. düz mantıkla, mehdinin gelmeden önceki alametleri hadisi şeriflerle sabit onada kim oluyor ki diyebilirsen lafım yok ama hadis denince durmak lazım diyorsan alametler bu yüzyılda gerçekleşmeye başlamış halen devam ediyorken, nasıl olur da geçmiş yüzyılda mehdi gelip geçer. ikincisi mehdi gelip sessiz sedasız gidecek birimi ki haberimiz olmayacak, hadisler ışığında saidi nursinin mehdi açıklamalarını incelersen bırak zamanında ki mehdiyi tanıyamasın, yüz yıl sonra gelecek mehdinin akla hayale gelmeyen altyapı şifrelerini açıklamış, anlayan anlar artık. amacım tartışmak değil, bir yorumda bulundum, aksini bilgiyle bastırıyorsan belki ben yanıldım derim, ama gel gör ki farazi varsayımsal eleştiri olunca harcanan zamana yazık oluyor.

CVP:soru ve yorum bilgiye değil

mehdinin bu yüzyılda geleceğinin neyin alametinini söylüyorsunuz.. kendi mehdiliğini ispatlamak için bu yüzyılda olan olayları mehdilik alametleri ile eşleştirmeye çalışmakla olmuyor. Peygamber efendimiz yeryüze gelip islama hizmet ettiği 23 seneye bir bakın sadece arap yarımadasında birlik sağlanmıştır. istanbul peygamberimizden 800 yıl sonra feth edilmiş.. viyana kapılarına 1000 yıl sonra dayanıldı..

Mehdi büyük fetihler yapacak diye hayal kurmayalım mehdinin vazifesi büyük fetihler yapacak sistemi (usul,yöntem) inşa etmek.. Kurmak..

Yani deccalin ehli küfrün belini kırması.. bazı şeyler nasip meselesi

Slm,aleykum Vay be su

Slm,aleykum
Vay be su yazilanlari okuyorumda hayretler icinde kaliyorum!,,
Türkiyem üzerine yapilan senaryolar coooktaan meyve vermeye baslamisda biz halen uyuyoruz!
Arkadaslar, güzel kardeslerim bu kadar cehalet olurmu? Ben yurtdisinda yasiyorum ve müslüman vatanimdaki cehalete sasiyorum. Dünya artik islami ögreniyorken vatanim cehaletin zirvesine tirmaniyor. Mehdi hakkinda o kadar yorum yapildiki ben bisey demicem ama size bi tek önerim var, bunu herzaman kullanabilirsiniz! Bir meselede ilk önce kurana bakin orda bulamassaniz sünnete bakin ordada bulamassaniz sahabelerin (ra-hum) hayatina ve onlari izleyenlerin hayatina bakin. Mehdi konusu o kadar acik ve netki bu kadar arastirmadan yazilanlara sasiyorum.
Vesselam

imam mehdi a.s.

son nokta;1.HARUT VE MARUT'DAN KALMA ,sihir ve büyü yöntemleri ile insanları uyutan iradelerine tesir eden,ve bu işlerinde hayli başarılı olan ;İSLAM HIRKASINA bürünmüş,YAHUDİ MEŞREBLİ, SAKALLI CÜBBELİ şeytanları farkedin,akl ediniz...ki önce salih bir amel yolcusu olup ,halis bir imana kavuşabilesiniz İNŞAALLAH...2.İMAM MEHDİ AS.İSA RESUL AS.kendisidir...3.O MÜBAREK ÖYLE BULUTLAR ÜZERİNDEN SÜZÜLEREK İNMEYECEK...(PEYGAMBERLER TARİHİNE BİR BAKIN.hangi NEBİİ HANGİ RESUL, hangi VELİ böyle bir zuhurat ile nüzul etmiştir;cevap HİÇ biri)4.HAZRETİ ALLAH U TEALA AZİMÜŞAN'A TESLİM OLMUŞ hiçbir DOST KULU KEŞFÜ KERAMET PEŞİNE DÜŞMEZ,VE böyle bir GAFLETİN ZERRESİNE TAKILMAZ ,EHEMMİYET VERMEZ...5.VE SON NOKTA;SORUYORUM HEPİMİZE;124.000 PEYGAMBER VE NEBİİ nin hangisi GÖREVİNİ AÇIKÇA BEYAN ETMEMİŞTİR...VEYA GÖREVİNİ BİR BAŞKASINA -BEN NEBİYİM RESULÜM ,VELİYİM AMA NE OLUR SEN VEYA SİZLER İNSANLARA BUNU SÖYLEYİN BEN SÖYLEMİYOR VEYA SÖYLESEM OLMAZ DEMİŞTİR...6.İMAM MEHDİ AS(İSA RESUL AS)ALLAHU TEALA AZİMÜŞANIN İZNİ VE MURADI İLE ARAMIZDADIR...NE ARKASINDA ALTINDAN DAĞLAR VAR.NE DE ORDULAR şuan O MÜBAREKTE ÇİLESİNİ DOLDURMAKTADIR...SAATİNİ VE VAKTİNİ BEKLEMEKTEDİR...(yaşı ;39)ben garip kul da ALEMLER SULTANI ALLAHU TEALA AZİMÜŞAN'IN İZNİ İLE;ONUN DOSTU VE hizbiyim...cümle SALİH insanlara SELAM OLSUN...

Mübarek zatlar...

Yazınız fena değil ancak Mehdi A.S. ile İsa A.S. 'ın aynı kişi olduğu şeklinde bir kanaat içersinde olduğunuzu görünce üzüldüm doğrusu... Birçok hadis aliminin müşterek kanaat ettikleri sahih hadislerde ahir zamanda gelecekleri müjdelenen mübarek şahısların Mehdi A.S. ve İsa A.S. oldukları belirtilmekte olup, öncesinde Mehdi A.S.'ın sonrasında ise dünyaya nüzul eden İsa A.S.'ın dünyaya hükmedeceği, birlikte islamiyetin ihyasına vesile olacakları müjdelenmektedir... Ne mutlu islamiyet yolundan ayrılmayan mümin kardeşlerimize, beklenen mübarek şahıslar ile birlikte aynı yolda mücadele vereceklere ne mutlu, onlar islamiyeti, yüce Rabbim de onları ihya eder inşaallah....

Mehdi hakkinda yazdiklariniz tam bir hikaye...

Zamanenin Terroristi ABD tarafindan Kim ilan edilmissse Mehdi'de odur!!! :)))) Su anda oyle burisi yok,.. Bu konu burada kapanmistir . Dunyanin dahada kotuye gitmesini bekleyin. Kehf suresini Bol bol okuyun global brain aktifesini degistirmis olursunuz. :))))

ya mehdi risalei nur sa

ya mehdi risalei nur sa

bune ya akıl karımı şimdi bu

bune ya akıl karımı şimdi bu 40 yaşında esmer bu hadişi şerifleri nasıl yapıcagız

mehdi

yapmayın be çocuklar evet çoğumuz mehdi olmayı ister ama biliniz ki o herhangi biri değil. fiziksel özelliklerini yorumla kendimize veya başka birine benzetmeyin hemen ve çarçabuk bu fikirlerinizi aklınızdan çıkarın ve tövbe edin mehdi olup dünyayı içine düştüğü bu durumdan çıkarmaktan daha da büyük bir iş yapabilirsiniz kendinizi bu durumdan çıkarmak. mehdi allahın izniyle bu işten başarı ile çıkacak bunu hepimiz biliyoruz bırakın bunu o yapsın. ve sizler kitabımızın büyük emrini yerine getirmeyi çalışın dünyayı daha güzel yaşanabilecek bir yer yapın ağaç dikin küresel ısınmaya karşı mücadele edin haksızlıklara karşı direnin önce kendi hakkınızı sonra sevdiklerinizin hakkını sonra insanların hakkını sonra hayvanların hakkını sonra bitkilerin hakkını sonra tüm canlıların hakkını sonra bütün varlıkların hakkını koruyun haksızlık yapan babanız veya çocuğunuz bile olsa ona direnin ve anlatın.herşey yaradanın izniyle olur.

cok güzel yazmışsın kardeş

cok güzel yazmışsın kardeş eline saglık

selam mehdi hakkında

selam
mehdi hakkında haberlerin yaygınlaşması
mehdinin her yerde konuşulması
Allahu alem zatın geliş alametidir
beraberinde birilerinin ortaya çıkıp mehdilik iddiasında bulunmasında yine zatın çıkış alametlerindendir
ancak zaman ve mekandan münezzeh olan Allah mehdiyi büyük görevine hazırladığı zaman ortaya çıkaracaktır
her meselede olduğu gibi bu meselede de şeytan devreye girecek ve biz aciz insanların zihinlerini karıştıracaktır
dikkat etmek ve Allahu zül celale sığınmak gerekir
ve hazırlık yapmak lazım
zulüm heryerde hüküm sürüyor
zatın görevlerinden biriside zulmü ortadan kaldırmak olduğuna göre bizlerde bu vazifesine yardım için hazırlık yapmalıyız
zulmü ortadan kaldıracak olan ve dinini yüceltecek olan Allah
bu yolda kalple zulme bugz etmek bile güzeldir
çünkü Allah istediğini "ol" emriyle yerine getiriyor
kimin zulme karşı koyacak ne kadar gücü var Allah bilir

ama her güç sahibi zulme karşı koymalı
Allahın yasakladıklarından uzak durmalı
elbette nefislerimiz boş durmayacak
şeytan boş durmayacak
ama direnmeliyiz
çünkü ölüm yakın
kıyamet yakın
Allahu alem

Allah bize nefislerimize bırakmasın, günahlar içinde bocalayıp durmamıza müsaade etmesin
şeytanın oyuncağı etmesin

bir nefeslik dünyadan Allah diyip göçmeyi Allah nasip etsin
ve huzurunda bizi rahmetiyle karşılasın yerin göğün rabbi olan Allah

kimin mehdi olduğu ve ne zaman çıkacağı ne yapacağı Allah katında belli

mehdilik iddia edenlerden uzak durmanızı tavsiye ederim

mehdiye vazifesi verildiği zamana dikkatinizi yoğunlaştırın

çok büyük savaşlar çıkacak
büyük deccal yeryüzünde dolaşmaya başlayacak

savaşlarda müslüman kanı dökülecek
deccal yeryüzünde sümme haşa ben Allahım diye dolaşacak

bunlar kıyametin habercilerinden bazıları

ve peygamberimizin kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa zatı zül celal benim neslimden bir genç gönderecek ve yeryüzünü zulumle dolu olduğu halde iken islam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacak hadisine dikkat edin

kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa kelimeleri önemlidir

eğer bu günlerde sahte mehdiler çıktı ise gerçek mehdi yeryüzünde Allahu alem
o zaman kıyamette çok yakın

Allah kalplerimizi zatından ayırmasın

mehdi ortaya çıkarıldığında mehdiliğini kabul etmeyecek
taki bazı insanlar dökülen kanlarımızın vebali günahı boynuna olsun diyene kadar

bundada bir hikmet var elbet

eğer insanlar her mehdiyim diyenin peşinden gitselerdi felaket olurdu

gerçek mehdinin yanında Allahın temiz ruh dediği cebrail aleyhisselam bulunacak ve mehdiliğini kabul edip biat için kabei muazzamada durduğu zaman ilk cebrail aleyhisselam ona biat edecek
ve diğer meleklerle Allah mehdiye yardım edecek

tabi asıl önemli olan "ol" emri

dünya çok büyük olaylara hazırlanıyor

Allah kalblerimi dini üzere sabit ayaklarımızıda yolu üzere sabit kılsın
Allah yar ve yardımcımız olsun

esselamu aleykum

Mehdi A.S. hakkında....

Selamünaleyküm değerli mümin kardeşlerim. Herkes birşeyler paylaşma gayretinde, bu kardeşinizin de çorbada tuzu olsun istedim. Zülfikar kadreşimizin yazısı da bayağı hoşuma gitti. Birçok siteden birçok makale, araştıma yazılar okudum, ilgili tüm hadisleri harmanlayıp biraz kafa yordum. Mehdi A.S.' ın kim olduğu ya da kim olabileceği hakkında kafa patlatmanın yani işin magazinsel kısmının kimseye bir yarar getirmeyeceğini anlamış biri olarak gelecek mübarek zatın yüce Allah(C.C.) hazretleri tarafından sıkı bir şekilde korunup gizlendiğini, yüce Rabbimiz hangi kuluna nasip ederse o kulunun Mehdi A.S.'ı tanıyıp farkına varabileceğini ancak susması gerektiğini bilerek asla konuşamayacağını, onu tanımanın bir lütuf olduğunu bilerek Mehdi A.S. ortaya çıkana kadar susacağını düşünüyorum. Mehdi A.S.'ı farkedebilmek bu zamanın en güzel lütfudur, O'nu tanıyıp O'nunla birlikte olma şerefine eren kardeşlerimize mürbarek olsun, bu kardeşlerimiz de çok ama çok kısmetliler.. En sıkıntılı günlerde, Mehdi A.S.'ın horlanarak itilip kakıldığı, yalnız bırakıldığı dönemlerde yanında olabilenlere ne mutlu. Ne mutlu Rabbimizin mübarek kulu ile birlikte olabilenlere....

Allah senden razı olsun

Allah senden razı olsun kardeşim bu faydalı paylaşım için.
Allah bizlere onunla tanışmayı ya da o'nu görmeyi nasip etsin. Davasında o'nunla birlikte hareket etmeyi nasip etsin.
Bu sıralar birileri bar ben mehdiyim diyen ama senin de dediğin gibi o "ben mehdiyim" demeyecek.
Tekrar teşekkürler
Hayırlı geceler

Mehdiyet

Mehdi As'ı sadece ve sadece Allah'ı kalpten isteyenler ve O'na aşık olmak isteyenler tanıyacaklardır. Mehdi as hayatta eğer gerçekten onu tanımak ve ona tabi olmak isterseniz şiddetle hacet namazını öneririm. Zira ben gördüm. Öğrenmenin en garanti yolu budur. İnsanlar nefs sahibidir o yüzden asla ben desem bile bana inanmazsınız o yüzden sırtımızı Allah'a dayamak en güzeli. Hacet namazı da Hz Muhammed (SAV) eindirilen ilk 2 namazdır. Allah razı olsun.

Hz Mehdi ve sahteleri

Şeytanın yaratılmasında bir hikmet olduğu muhakkak. Sahte mehdi geçinenlerde de Cenab-ı Hakk'ın hikmetleri aranmalı diye düşünüyorum. Zira O Mübarek Nurani Zat olan Mehdi Hz ni korumak ve direk hedef olmasının önlemek için sahtelerde de bi hikmet vardır mutlaka. Rabbim bizi önce samimi Mü'min ve Mehdi AS'a tabi olanlardan nasip eder İnşaallahu Teala. Onu tanıma ve tabi olmak nasip olmasa da, niyet ederek de o şerefe nail olanlarla haşredeceğinden şüphemiz olmasın Allah CC Hz nin. SAV Efendimizin uyurduğu gibi "Niyet eden yapan gibidir". Güzel ve samimi niyetlerimizle Allah CC bizi doğru yola eriştirecektir kardeşlerim.

mehdiyet kardeşim-seninle

mehdiyet kardeşim-seninle nasıl yazışabiliriz

CVP:Mehdiyet

herkesin mehdisi kendisine..

Ya Hak'ka, ya da Batıl olana

Ya Hak'ka, ya da Batıl olana hizmet edeceğiz. Bu konularda sorumluluk almak istemeyenler, Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlanmalı ve okumalıdırlar.

Hz. Mehdi Aramızda

Diğer bir arkadaşımızın ifade ettiği üzre Hz. Mehdi aramızda ve anladığım kadarıyla medyatik bir şahıs değil Allah'ın izniyle zuhuru da çok yakın,teferruatlı bilgi için elnida nokta com a göz atmanızı öneririm.

Yanlış bilgiler

Mehdi aramızda ve Elnida.com da yazıyor diyen kardeşim sen o sahtekarlara sakın aldanıp imanında gedik verme,sen o çakma Mehdiye şunu sor "SENİN İLMİN NE" eğer sana cevap veremezse o çakma mehdi biliniz ki işte o şeytanın uşağı,aşağılık sahtekarın teki ve cehennemin yakıtıdır....Burdan bütün sahte mehdilere sesleniyorum,vakit azalıyor artık ortaya çıkacaksanız çıkın ve hünerlerinizi,İlimlerinizi gösterin,kimin ne ilmi varsa,ne işareti varsa onlarla çıksın ortaya yoksa yakında ben ortaya çıktığımda bu söylediklerinden dolayı çok pişman olacaklar,ama zaten onlarda bir SİMSİME tanesi kadar akıl olsa,içlerinde biraz ALLAH korkusu olsa ben Mehdiyim diye ortaya çıkmazlar,varacakları yer Cehennemdir,Allah'ın başka işi gücü yok da Ak partili Mehdi gönderecek,sanki Allah parti tutuyorda mehdiyi de onlardan çıkaracak,asıl onlar korksunlar,gerçek mehdi işte zaten bu yüzden ortaya çıkacak çünki artık göktekiler ve yerdekiler bu ZULÜM ve SALTANAT devrine bir dur demenin zamanı geldiğini biliyorlar,Şanı yüce Rabbim işte bu devirde onların kafasına Mehdiyi balyoz gibi indirecek ne olduklarını bile anlayamayacaklar,onlar hala işi güzel yaptıklarını zannediyorlar,insanları kandırıyorlar ama Allah'ı kandıramazlar..............

mehdi

Ey iman edenler zaman yakınlaştı alametleri çıktı şimdi çevremize bakalım gerçekten iman ediyormuyuz amentuyu biliyormuyuz hayatımız islama uygunmu bizi yoktan vareden rahmanın huzuruna gidebilecek miyiz doğru yaşadıkmı kulluğumuzu yerine getirdikmi ezber bir hayatmı yaşadık imanımız taklitmi gerçekmi aslında istediğimiz gerçekten rabbimizin rızasımı yoksa dünyamı bizleri ve kainatı yaratan yoktanvareden rabbimizi tanıyormuyuz imanınızı sorgulayın yoksa sonnefeste imansız gitmek içten bile değil mehdi ne yapacak peygam berimiz s.a.v efendimiz bildirmiş batıl inançları kaldıracak müslümanları tek çatıaltında toplayacak ey iman edenler müslümanların durumu şuan nedir kan gövdeyi götürüyor mal zenginden zengine gidip geliyor fakir aç merhamet yok kalkın dikilin allahu ekber kendinize gelin müslümanım desen allahıma sığındım desen az bir rızıkla yetinsen namazdan namaza koşsan malın mülkün yoksa peşinde insanlar yoksa bir koyundan bile aciz görürlerseni yalanmı ama rabbimin katında halis iman sahipleri gibisi varmı dininize saldırılınca ogaribe bırakmayın karşı durun adil olun saklanmayın dünyalık karşılığında dininizi satmayın anlaşıldımı

mehdi

s.a ARKADAŞLAR BU MEHDİ KONUSUNU SİZE YAŞADIĞIM Bİ OLAYLA İZA EDİYİM BİR GÜN ARKDAŞIMLA GECE KAFAMIZ KIYAK GEZERKEN SARIKLI CÜBBELİ ASALI Bİ ŞAHISIN BİZE DOĞRU GELDİĞİNİ FARK ETDİK TABİ ARKADAŞIM ACAİYİP KORKTU YAHU ÖLE BİRİNDEN NİE KORKULUR HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM NEYSE BU KİŞİ BİZE YAKLAŞINCA BİZE SLM VERDİ TABİ SLM VERİNCE YERİN DİBİNE GİRDİK DİYEBİLİRİM SEBEBİDE BİZİM KAFAMZIZIN KIYAK OLMASI İDİ NEYSE TABİ BİZ O SLM IN ARDINDAN NERDEN BAKSAN Bİ YARIM SAAT ŞOK A GİRDİK KEDİMZİE GELDİĞİMİZDE UZAKLAŞDIĞINI YANİ YANIMIZDA DURMADAN DEVAM ETİĞİNİ GÖRÜNCE PEŞİNDEN GİTMEYİ VE O GÜNLERDE TVLER BU MEHDİ DENİLEN İSİM ZİKREDİLİYORDU Bİ AN AKLIMA BUNU ONA SORMAK GELDİ ARKADAŞIMA HADİ BERARBER SORALIM DEDİM O TABİ HALA ŞOKDA KORKU İÇİNDE GELMEK İSTEMEDİ TABİ UZAKLAŞDIKCA GİDİYİMMİ GİTMİYİMMİ DİYE DÜŞÜNÜRKEN BUNUN SEBEBİDE DURUMUMUZUN MUSAİT OLMAMASI İDİ YANİ KAFAMIZ KIYAKDI Bİ ANDA YANINDA GİDİP SLM VERDİM ODA SLMI MI ALİ VERDİ DURUMU İZA ETDİM ODA DURUMUMU ANLAYINCA İNŞ BİR DAHA İÇMEZSİN DEDİ SANA Bİ SORU SORABİLRMİYİM DEYİNE TABİ DEDİ ONDA MEHDİ DİYE BİRİ VARMIŞ GELECEK FALAN DEDİM ODA BANA EVT VARDIR GELECEK FAKAT ZAMANI GELİNCE DEYİP GİDİ VERDİ DAHA SORULARIM VARDI SORCAKDIM AMA HİÇ DURMDAN YOLUNA DEVAM ETDİ YÜZÜNÜ HALA HATIRLAMAM KONUŞURKEN YÜZÜNE OAKDAR BAKTIM HALA HATIRLAMA YANIMDAKİ ARKADAŞIMINDA ONDAN OKADAR KORMASINIDA HALA ANLAMIŞ DEĞİLİMARKADAŞLAR BURADA YAZIP YORULMAYADA GEREK YOK DEMEK HALA ZAMANI VAR AMA GELECEĞİ GARANTİ GİBİ BEYLER BU OLAY TRABZONDA YAŞANDI GECE SAAT 4_5 CIVARI RÜYA VEYA HAYAL ÜRÜNÜ DEĞİLDİR İNANMIYORDUM BU OLAY BAŞIMA GELDİ

mehdi a.s

s.a kardeşlerim birbirinizi kırmayın sayfaları okudum kimi ben mehdiyim kimi benim dediğim doğru 1. mehdinin adı muhammed olacak en güzeli istişare namazıdır istişare eden doğruyu bulur bu sayfadakiler tabi bana göre yanılgıya düşmüş durumda eğer ben düşmüşsem ALLAHIM DOĞRUYU HEPİMİZİ BULDURSUN aciziz kul uz hataya düşebiliriz adnanoktarın adı belli iskender hocanın belli fettullah hacanın ömer çalakan ın yazıyorum bu yazımı unutmayın iran suriye savaşından sonra yaşıyor ama zuhur etmedi O ALLAH RESULUNUN TORUNU siz yap denilenleri ibadetlerinizi yapın kendi cemaatini büyük göreni kendini büyük görenden uzak durun ben mehdiyim diyenlere akılla biryere kadar sapıtırsın kendinde anlamazsın şeytanın oyuncağı olursun ne arzuluyorsun ona bak mehdi a.s için gerçekten canını verebileceksen zaten kazanmışsın geriye dua et YARABBİ en doğrusunu sen bilirsin bizi doğruya ulaştır diye ben mehdiyim diyenlerde kendini gerçek mehdi sanıyor şeytan onlara oynuyor nefislerine hoş gösteriyor istişare namazı kılsan yarın mahşerde hesapta yarabbi sana sordum sen gösterdin dersin samimi ol göremezsende hayırlısını iste kardeşlerim zor bir dönemdeyiz adı benim adımdandır diyor ALLAH RESULU SEN adı adnan adı ömer olanın arkasına düşersen ayıp olmazmı en güzeli yunus emrenin dediği gibi bir kamil mürşid bulmak ama mürşidin yunus gibi mevlana gibi hacı bayram veli gibi olmalı seni senden iyi bilmeli samimi bir dua et istişare namazı kıl RABBİNE yalvarıp sor

Hz. İsa Mehdi olabilir mi?

Aklıma takılan sorular
1) Hz. İsa nasıl inecek gökten?
2) Gökten inen bir kişi görse insanlar, hangi dinden olursa olsun iman ederler ister, istemez. Din bir imtihan olduğuna göre bu nuzül (gökten inmenin) yoruma ihtiyacı var. ki bunun açıklanması akaide zararı bile olabilir?
3) Nesil yolu ile gelen bir silsile söz konusu. Hz. İbrahim neslinden olan peygamberler silsilesi. Hz. Mehdi peygamber soyundan olacak.
4) Hz. Meryem validemiz cennette kiminle evlenecek?
5) Bir de öyle bir mucize bile gerçekleşse. Hz. İsa veya Mehdi gelse keramet gösterse insanlara ne derler? Vay be mükemmel bir illizyonist demezler mi?
6) O zaman kimse elinde kılıç olan kerametleri harukulade olan birisini beklemesin mi?
7)Cehcah denilen mehdinin bir askeri nasıl bir yoruma muhtac?

ayrı bir soru cahil ile tartışma? Çok anlamlı olmuyor mu?

cevaplar 1)uçakla inecek bir

cevaplar 1)uçakla inecek bir yere gidecek
2)nuzul denen şey aslında isanın kendinin isa olduğunun bildirilmesidir ki bu ona açık başkasına kapalıdır onun isa olduğu ise imanın nuruyla bilinir çünkü nurdan ışık saçan iki kat elbise içindedir
3)mehdi isadır yoksa hadisler birbirine muvafık düşmüyor ve peygamber efendimizin soyundandır
4)peygamber efendimizle evlenecek
5)mehdinin çıkışı 3. dünya savaşı ve yecüc ve mecücün dünyayı istilası zamanına denk gelecek
insanlarda gördükleri mucizeler karşısında iman edecekler büyük kısmı diyebiliriz
6)savaşacak sünneti ihya için ve yalancıların işini bitirmek için
ayrıca cidden isa nuzul etmiştir

Darwinizmi hortlatan şarlatan

Zaten ölmüş ve ölmeye mahkum olan Darwinist felsefe, bal kaplanmış zehir gibi, sözüm ona karşıymış gibi onlarca tv kanalı ve yüzlere varan internet sitesinde sanki tek derdimiz Darwin miş gibi ha bire fosil, ha bire çeşitli hayvanları gözümüze gözümüze sokmakan şarlatanın kim olduğunu tahmin ediyorsunuz herhalde. Elin adamı ay'a, mars'a, uzayın derinliklerini keşfederken ve dahi teknolojide ışık hızıyla ilerlerken, bizler oturmuşuz yok Hz.Mehdi ne zaman gelecek, yok senin mehdin yok benim mehdim gibi malayani işlerle uğraşıyoruz. Allah aşkına söyleyin ümmetin derdi bumu. Filistin, Irak, Afganistan, Keşmir, Somali, Doğu Türkistan, Güneydoğu sorunumuz ve daha birçok İslam diyarı alev alev yanarken biz oturup hz. Mehdi'yimi bekleyecez. Beyaz atlı prensi bekleyen çirkin kız hayallerini bırakın. Tabi bu şarlatan cambaza bak oyunuyla siz samimi ve dindar müslümanları uyutup kah mehdi benim. Kah mehdi geldi, kah mehdi gelecek zırvalamalarıyla uyutmaya çalışıyor. Hem müslümanın firaseti vardır. Bir kişinin yüzünde akseden nuru sezer ama bu şarlatan da nur'un zerresi yok. Yahudi karalığı var kendisinde. Ayrıca ırkçılığı ve faşizmi çaktırmadan millete empoze ediyor. Neymiş Türk İslam Birliğiymiş. Neymiş Mehdinin dili Türkçeymiş ıvır zıvır şeyler. Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Ehli sünnet itikadından, sıratı'mustakimden ayrılmayın. İlim ile Bilim ile meşkul olun. Öyle hind fakirleri gibi oturup biri gelsinde memleketi kurtarsın gafletine düşmeyin. Hz.MUHAMMED (a.s) bize yeter. Mehdi (r.a) yi beklemeyle emr olunmadık. Asıl korkum bu şarlatanın bir tarikat kurup İsrail ve ABD nin desteğiyle eski Moğollar gibi kendisi gibi olmayan müslümanları katletmesidir. Asla, asla demeyeceksiniz. Lakin sinsi bir vüris gibi beklemektedirler. Allah bizleri gaflet ve dalaletten korusun ve bu gibi şarlatanların şerrinden bizleri muhafaza etsin. Ben Peygamberimi (a.s) Mehdi'den daha çok seviyorum. VESELAM

Ya siz bırakın Mehdi (r.a) ne

Ya siz bırakın Mehdi (r.a) ne zaman gelecek ne zaman gidecek gibi tartışmalarıda, asıl içinidizdeki mehdiyi bulun. Hem biribirize yaptığınız hitaplar hiç hoşuma gitmedi. Hz.Mehdi'nin zerre kadar ahlakı yok sizde. Kalkmışınız futbol muhabbeti gibi kelimeler sarf ediyorsunuz. Peygamber efendimizin sünnetlerine ve ona indirilen Kur'ana ita'at edin. Eviniz yanıyor siz sandık derdindesiniz.

Peki DECCAL kim?

Daha yakin zaman once Amerikan ordusundaki musluman askerlere Islam topraklarinda rahatca ve bolca Musluman kani dokmeleri icin bu Sufyani Deccali (A.O.) ozel olarak cagirtip orada vaaz verdirttikleri herkesin malumu olmali.
Kurani Kerimde Maide 51. Ayette haber verilip lanetlenen Amerikan Evanjelik ve Israil Siyonist ortak yapimi bu sahte mehdi,
cohen Aaron = Kahin HARUN
baptıst John = Vaftizci YAHYA
takma isimleri takılmış olan bu Şeytan Üçgeninin parçası (bkz. Maide Suresi 51. Ayet)
yani bu Deccalin (A.O.) fitnelerini,
daha yakin zaman once bilinen Musluman bir Din adamina hazirlattigi o uydurma montaj ve iftira kasetini de herkes biliyor olmali.
Allah tum salih Muslumanlari ve tum iyi Insanlari bu Sufyani Deccalin (A.O.) tum bu tip kotuluk ve fitnelerinden korusun.
Eger mumkunse bu Sufyani Deccalin (A.O.) ve bunun fitnesine kapılmış kimselerin acilen tevbelerini kabul etsın, değilse bu Sufyanı Deccale (A.O.) ve bunun yalan ve iftiralarına hizmet eden adamlarına hakettiği cezalarını böylece (bkz. Enam Suresi 93. Ayet) versin en kısa zamanda, insallah!

Deccal gerçekten bu Adam mı?

Bu (A. O.) ya neden tum ehli sünnet Muslumanlar arasında artik böylece açıkça Sufyan ve Deccal deniyor? Bunu ben de cok isitmeye basladim son zamanlarda.

“İnsanlarda serbest irade diye birsey yoktur, dolayisiyla, insanlara hirsizlik, tecavuz, gasp, irza gecme, katliam gibi en adi ve igrenc suclari dahi cebren yaptiran Allahtir” deyip boylece yuce Allaha buyuk bir iftirada ve korkunc bir yalan isnadda bulundugu icin mi? (Bu Deccali iddiayı guya bilimsel olarak kanitlamak icin, uyduruk bir makale ve videosu da vardi H.Y. sitelerinden birinde)

Yoksa “Allah insana sahdamarindan daha yakindir, oyleyse Allah simdi Mehdiye (yani yine kendisi oluyor kendi iddiasına göre) sahdamarindan hulul ederek onda tecelli etmistir!” imasinda da bulunarak kendisini boylece sahte Mehdilikten sonra, sahte Ilahlastirma yoluna da çoktan beri girmis olabilecegi icin mi?

Ya da "Madde diye birşey yoktur hersey beyninizde hayaldir!"
deyip boylece yuce Allahin yarattigi koca evreni inkar ederek
kendi sarhos beyninde iblisin yönlendirmesiyle urettigi boyle sahte bir cennet ve cehennem vadetmis oldugu icin mi?

yoksa Hristiyanlarin baptist John = vaftizci Yahya
ve Yahudilerin cohen Aaron = kahin Harun
isimlerini takarak
yuce Allahin Maide Suresi 51. Ayetinde açıkça haber verip lanetledigi
o Amerikan Evanjelik ve İsrail Siyonist urunu ve isbirlikcisi bir sahte mehdi olabilecegi icin mi?

Öyleyse, yüce Allah artık tüm salih ehli sünnet Müslümanları Ahir Zamandaki tüm bu tip büyük "Mesih Deccal" ve bunların güdümü ve emri altındaki bu tip "Süfyani Deccal" fitnelerinden muhafaza eylesin.

mehdi hakkında

mehdi hakkında herşeyi inceledim tüm hadisleri yorumları okudum nerdeyse hemen hepsine uyan birini biliyorum ama söylemem bu kadarmı olur ya tüm hadisler uyuyor......inşallah odur

ya nolur açıklaaa...

ya nolur açıklaaa...

hz.mehdi

bende size katiliyorum ve HZ.MEHDI-nin ADNAN OKTAR hoca olduguna eminim. cunki, islamda hem hadisler tamamiyle uyuyor ve de ki, kendinin hic bi hocadan ders almadan yapdigi faliyetleri buna delil olarak sunula bilir. ha bide bu da hadisde kecer ki, MEHDI hic bi hocadan ders almayacak.

adnan

madem öyle git sağ baş parmağına bak nübüvvet mührü varmı yoksada kendin için allahtan af dile

işaret

hadiselerde mehdinin yaklaşacağı zaman sahte mesihler ve sahte imam ve peygamberler gelecek.evet adnan hoca da o sahtekarlardan biri.

cvp

kafasiz kala kala adnan oktara mi kalmis mehdilik

hz.mehdi medyatik olmayacak

adnan oktar TALK ŞOV. haşa mehdi olan süslü boyalı hatunlarla oturmaz..ne ise çok şey söylenecek.

mehdi-adnan hoca

:) sana sadece guluyorum. Adnan Oktar dedigin adam neden sadece zenginler ve guzel kadınlarla yasıyor hic dusundunmu Mehdi dedigimiz kisi Peygamber Efendimizin S.A.S varisi olacak deniyor. yaw biraz kolaktan dolma degilde arastırın. İlim müslümana farz dır.

YA birakin su adnani felan

YA birakin su adnani felan tam bir sahtekarlik. Ciplak genc kizlarla program yapan insandan kimseye hayir gelmez

CVP:hz.mehdi

mehdinin hiç bir hocadan ders almayacağını da nereden çıkarıyorsunuz? Nasıl ki peygamberler silsilesi varsa veliler silsileside vardır. Mehdi o silsilenin sonuncusudur

Madem o kadar eminsin duasını

Madem o kadar eminsin duasını alabildin mi bari....

feto dan mehdi olamaz

feto dan..hiç evlenmemişten.sakalı olmayandan.gavur ülkesinde kaçak yaşayandan..coni ajanından haşa mehdi olmaz..hz.mehdinin tırnağı olamaz.hz.mehdi.as..geldi vazifesini tam yaptı ve aramızdan ayrılalı 52 sene oldu...

gelmişse kim söylesene hadi

gelmişse kim söylesene hadi arkadaş merak ettim bu dediğin said nursi tahmin ediyorum ama o bile hicri 1400 de gelecek diyor.

doğru söze ne denir!

doğru söze ne denir!

Dostum açıkla ve ispatla da

Dostum açıkla ve ispatla da rahatlasın ihvan-ı müslimin!Kimdir, nerede geldi görevini yaptı ve gitti.Hz İsa nerede?Yahudiler niye fink atıyor hala ortalıkta?Bunları anlat da rahatlayalım.

sır anlatılmaz.

dostum açıkla.isbat et felan diyorsun...şanlı peygamberimiz efendimiz sav..peygamberliği ilanından önce yahudiler kendilerinden bekliyordu.arabistanda zuhur edince inanmadılar..şimdi falandı desem inanmayıp günaha gireceksin..samimi isen.boy abdesti al.gece kalk teheccüt namazı kıl.tesbih namazını biliyorsan onu kıl ve göz yaşları içinde Allahütealadan ya rabbi hz.mehdi.as. ı bana bildir diye dua et.öğrenirsin.hazırcı olma.bana bildiren rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun...

CVP:sır anlatılmaz.

Tesbih namazı ile teheccüd ile mehdi öğrenilmez. Nasip meselesidir. Nasibinde olamayan asla göremez. Mehdi kuran'ın öğretilmesi ve yaşanması için mücadele verecektir.. İnsanlar onun hizmetleri sayesinde yüce kuranımızı okuyabilecekler hatta anlayabilecekler.. Ehli sünnet ve cemaat üzerine olacaklar.. dünyanın her tarafında kuran hizmetleri çığ gibi büyüyecek.. Afrikadan asyaya.. amerikadan avrupaya mehdinin askerlerinin ayak basmadığı toprak kalmayacak..

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar