İMAM-I RABBANİ VE MEHDİ'NİN GELİŞ TARİHİ


İmam Rabbani Hz. Mehdi'nin, Peygamberimiz (sav)'in vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra, “bin ile ikinci bin YIL arasında” geleceğini bildirmektedir:

Ancak beklenen odur ki; aradan bin sene geçtikten sonra bu saklı devlet tecid edile (yenilene). Ona bir üstünlük verilip suyu bulması, arttırıla... Böylece kemalatin (faziletlerin, mükemmelliklerin) aslı zuhur edip onun zilletini örte.. Ve yüce bağlılığa değer veren Mehdi gelsin. Allah ondan razı olsun. (Mektubat-i Rabbani, 1/569)

Şeriatin teyit hasletleri, milleti tecdidi (yenilemesi) bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: İsa'nın (a.s.) Mehdi'nin (r.a.) bu bin içinde var oluşlarıdır. (Mektubat-ı Rabbani, 1/611)

Resulullah (s.a.v.)’ın ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (s.a.v.)'ın irtihali (vefatı) üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. Onların pek kemalli olmaları şunun içindir ki: Şeriatin takviyesi, pek tamam şekliyle hasıl ola. Aradan bin sene geçtikten sonra, Mehdi'nin gelişi de bunun içindir.

Onun mübarek kudumünü (gelişini), Hatem'ür-resül Resulullah (s.a.v.) müjdelemiştir. İsa (a.s.) dahi aradan bin sene geçtikten sonra nüzul edecektir. (Mektubat-i Rabbani, 1/440)

Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatının ardından bin sene geçtikten sonra ikinci bin yılına girilir. İmam Rabbani Hazretleri’nin yukarıdaki izahlarına göre, Hz. İsa ve Hz. Mehdi, bu bin ile ikinci bin yıl arasında geleceklerdir.

Büyük İslam alimi İmam Suyuti'den yapılan rivayete göre, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir:

Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar"isimli kitabından nakil)

Buradan yola çıkarak İslam’ın hakimiyeti Hicri 1500’e kadar sürecektir diyenler olabilir. Fakat geleceği sadece ALLAH bilir. Bu konularda kesin konuşmak kişiyi hatalara götürebilir.

İmam Rabbani Hazretlerinin bu konuyu açıkladığı diğer bir sözünde de, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının yüzyıl başında olacağını belirtmiştir:
Zira onun (Hz. Mehdi'nin) zuhuru, yüz başlarında olacaktır. (Mektubat-ı Rabbani, 3/158-159))

Buradan yola çıkarak Hz. Mehdi'nin gelişi Hicri takvime göre 1500 yılından önceki asırlarda olabileceğini düşünebiliriz. Yani 1400 ya da 1300'lü yıllar olarak düşünebiliriz. 1300-1400 arası 1888-1980 li yıllar arası gibi gözükebilir.. Bazılar bunu 1980 sonrası olarak ta değerlendirebilir. Fakat böyle bir iddiada bulunmak GAFLET'in ta kendisidir. 1980 li yıllar ile 1880 li yılları karşılaştırdığımızda 1880 li yıllar islam dünyasının en karanlık günlerinin başlayacağı gizli hesapların yapıldığı dönem iken 1980 li yıllar ise tüm dünyada islam güneşinin yavaş yavaş aydınlandığı dönemdir.. 1980'lilere gelindiğinde Küfrün beli artık kırılmıştır.

İmam Rabbani Hazretlerinin yüzyılın başı tarifi göreve başladığı tarih mi yoksa dünyaya geldiği tarih mi onu Allah bilir. Belki de dünyaya geldiği tarih olabilir. Bazı kişiler kendi mehdiliklerini ilan edebilmek için göreve başladığı tarih olarak değerlendirebilir..

Peygamberimiz (sav)'in hadisinde bildirildiğine göre, İslam ahlakının hakim olduğu bir yüzyıl geçtikten sonra, yaklaşık bir yüzyıl da zulüm ve imansızlık hakim olacak, ve bunun ardından kıyamet beklenecektir (en doğrusunu Allah bilir):

Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Kıyamet, yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiiyy-il Ahir Zaman, 92)

Büyük islam alimlerinden Ebu'l Faruk Silistrevi hazretlerinin: "Bu alem eski bir saraya benzer. Nasil ki eski bir saray tamir görünce ömrü uzarsa, din-i mübin-i Islam da ihya edilirse, kiyamet tehir olunur." sözü bize birtakım ipuçları da vermekte. İslam dini ihya edildiği sürece de kıyamet gününün erteleceğini haber vermektedir.

Buradan da anlaşıldığı gibi İslam ümmetine ÖMÜR biçmek bizim haddimiz değildir. Hizmetlere devam ettiğimiz sürece islam sancağı bu cihanda dalgalanacaktır. Hz. Mehdi üzerinden rant kazanmak isteyen çevreler ısrarla bir tarih ortaya koymakta ve rantları için de imam rabbani gibi büyük isimlerin adlarını anarak TAMAMEN KENDİ YORUMLARI ile kehanette bulunmaktadırlar.

Son not ise: Hz. Mehdi matematiksel hesaplarla şifrelerle bulunmaz. İnançla iman ile bulunur. Gerçekten iman edip, Allah yolunda cihad eden, onun kitabı için hizmetten hizmete koşan, kalpleri füyuzatı ilahi ile dolup dolup taşan yüreklere, eğer Allah nasip ederse onu tanımayı nasip eder! Allah istemediği sürece kimse Hz. Mehdi'yi tanıyamaz.

Hz. Mehdi geldiğinde ben mehdiyim demiyecek. O hizmetini yapacak. Ya da o geldiği gün herşey birden güllük gülistanlık olmıyacak. Küfür birden yok olmıyacak. Nasibi olmıyan onun varlığından bile haberdar olmıyacak. Hz. Mehdi Allah rasülünün varisidir. Rabbim rasülünün varisine EVLAT olabilmeyi nasip eder inşaallah.

zehirli.org

MİT VE DİYANET UYUYORMU. SAVCILAR KİMDEN YETKİ BEKLİYOR.

Ülkemizde tarihte görülmemiş bir tezgah kurulmakta. Bu yapılanma Pkk, el kaide vesair örgütlerden daha tehlikeli hal almaya başladı. Müslüm Gündüz vak'alarını unutmuş değiliz. Son zamanlarda hükümetimizin hoş görülü politikalarını istismar eden, gücünü ABD, İsrail ve İngiltere den alan sahte şeyh ve mehdi olduğu aşikar olan sahtekarlar cirit oynatıyorken, yüzlerce internet sitesi kurup samimi dindar insanların aklını çelip, son derece dogma ve faşist düşünceleri empoze ederken MİT ne yapıyor. Diyanet nelerle meşkul oluyor. Araştırmacı islami yazarlar neyi araştırıyor. Ülkemizi Hindistan'a çevirmek isteyen bu sahte şeyh ile mehdiye ne zaman dur diyeceksiniz. Yarın çok geç olmadan bu şarlatanları takibe alın.

katılıyorum sana

merak etmesinler halkımız ole bilinçlendiki bu şarlatanlara pirim vermeyecektir sadece avkururlar zamanı gelince kim neyaptıysa bunun hesabını vericektir ve veriyorlarda

uyanık

Söyle kardeş senin derdin nedir,senin derdine ben çare olurum,dert sende,çare bende,söyle kardeş,utanma,sıkılma kardeş söyle senin derdin nedir bir sıkıntın varsa sana iblis arkadaşımızı gönderelim o seninle biraz ilgilensin kardeş:)seni alıp şöyle biraz gezdirsin sıcak yerlere götürsün biraz kemiklerin, için ısınır,kendine gelirsin kardeş:)Yakında Kardeşimiz Deccal gelince kardeş,derdini bir de ona anlatırsın kardeş:)seni en iyi o anlar kardeş:)

Aklın sıra tehditditmi ediyorsun kardeş

Şimdi maskeniz düştü kardeş. Demek size muhalif olanları böyle sindiriyorsunuz. O iblisi gönder de diğer gözünüde ben kör edeyim kardeş. Sabırsızlıkla bekliyorum. Biz Allaha tevvekkül etmişiz bir kere. Bu uğurda seve seve şehit olmaya hazırım kardeş. Vesselam.

mehdi

ey iman edenler mehdi hakkında mütevatir hadisler var nasıl inkar edersiniz mehdi gerçektir allahın izni ile huruç vaktini beklemektedir sakın
içimizde deccaliyete uyanlar var uyanık olun
geldi geçti demek dogru deyildir .vadedilern gün yakındır inş. bekleyelim Allah ömür verrirse yakın zamanda mehdiyi ve hz. isa a.s görecez

uyanık
olun
selamun aleykum

cvp: Sen önce imlana dikkat et

Şöle yazdıklarına bak bakalım nasıl yazmışın. Allah denilince aklına büyük harf yazmak gelmiyorsa senden Allah sevgisinden bahsetmek zor biraz. Kalkmışın bide İslamı tekeline alıp sizin mehdiye inanmayanı deccal yanlısı ilan ediyorsun. Sana bu yetkiyi kim verdi.Birde Ey inananlar diyip yüksekten konuşma bu hitap Allaha mahsustur. Kafanızı biraz dışarı çıkarında dünyada ne oluyor ne bitiyor biraz araştırın. Ön yargılardan, ön kabullerden kendinizi sıyırın. İsrailiyat iliklerinize kadar işlemiş haberiniz yok. Allah sizleri doğru yola ulaştırsın. Sizlere düşman değilim ama sizin için üzülüyorum. Her tezin bir anti tezi vardır bu ikisine inanıp inanmamak insanın aklına ve vicdanına kalmıştır. Herşeyin en doğrusunu Allah bilir.

EL CEVAP

Siz günümüzde mehdilik iddasında bulunanlara inanmayana deccal mi diyorsunuz. Elhamdulillah müslümanım İtikadım Kur'an ve Sünnettir. Mezhebim Hanefi, referansım İmamı Azam, İmamı Gazali, İmamı Rabbani, Saidi Nursi ve daha nice ehli sünnet alimleridir. Ben sizin inandıklarınıza inanmak zorunda değilim. Sizde benim inandıklarıma inanmak zorunda değilsiniz. Mehdi geleceksede bu gün mehdiyim diyenlerden değildir. Evet yine söylüyorum. MEHDİYE İMAN, NE İMANIN NEDE İSLAMIN ŞARTIDIR. Ve Allahımı Peygamberimi Kitabımı çok seviyorum. Peygamberimin (a.s) sevgisi mehdinin üzerindedir. Varın siz inandığınız gibi yaşayın ama inanmayanlara faşisçe deccaliyet taraftarı yaftasını yapıştırmayın.

MEHDİ'YE İMAN NE İSLAMIN, NEDE İMAN'IN ŞARTIDIR.

Kıymetli kardeşlerim Mehdi ile alakalı Kur'anı Kerimde hiç bir ayet bulunmamakla birlikte bu konudaki hadisi şeriflerin bir kısmı tevattur bir kısmıda uydurmadır. Mehdi ile alakalı tüm hadisler şia mezhebine mensup ravilerden nakledilmiştir. Mehdilik tarih boyunca iktidar ve gücü elinde bulundurmak için öne sürülmüş bir inanç sistemidir. Çoğunluk olarak şizofren ve psikolojik sorunu olanlar kah mehdi kah napolyon olarak kendini göstermişlerdir. Kısaca belirtmem gerekirse İslama ve Peygamberimizin (a.s) sünnetine hizmet eden her kesi mehdi biliriz. Mehdi yada mehdiyete inanmayan kafir olmaz. Çünki Allah peygamberlik kapısını mühürlemiş Son Peygamber Hz. Muhammed'in nuru ahirete mü'minler Cennete girene kadar devam edecektir. Kim deseki mehdiye inanmayan kafirdir, bilinizki o yalancı ve dalalette olanlardandır. Ehli küffar alabildiğince ilim ve fen de ilerlerken biz hala boş hülyalar peşinde koşmaya daha ne kadar uğraşacağız. Unutmayınız bilimsiz İslam, İslamsız bilim olmaz. Dünyaya dar bir delikten değilde geniş bir pencereden bakmaya ne zaman başlayacağız..

Dininden habersiz gafil

Mehdi ile alakalı Kur'an'da hiç bir ayet bulunmuyor diyen cahil ve gafil kardeş,Kur'an'da Mehdi ile ilgili ayet değil de Koca bir Sure var Adı da KEHF suresi ama senin gibi kalbi mühürlü,kulaklarında ağırlık olan,gözleri de kör olan ve temizlenip arınmadığın için sen onu göremezsin."Arındırılmışlardan başkası ona dokunamaz" derken yüce Rabbim bedeni temizliği değilde Ruhani,kalbi temizliği kastediyor ama sende bunu anlayacak beyin olmadığı için,bu dünyada sana gerçek DİN öğretilmediği için sizlerin Cahil kalıp din tüccarlarına hizmet etmeniz için,sizlere işte böyle öğretiliyor,Dinin esas gerçek amacı ve gizli bilgileri öğretilmiyor,çünki bu onların işine geliyor,sizler ne kadar cahil kalırsanız onlar için o kadar iyi işte ondan sonra sizi koyun gibi güderler oy zamanı da gidip onlara oy verirsiniz ondan sonrada 500-600 lira maaşla sizi ömür boyu köle ederler,ileri demokrasi dedikleri aslında gizli köleliktir ama sizler bunun farkına varamayacak kadar cahilsiniz,sizin cahil kalmanızı onlar istedi çünki bu onların işine yarıyor idare edenler ve edilenler işin içine bir de Din kavramını soktular mı kaymaklı ekmek kadayıfı tadından yenmez,Aksırıncaya tıksırıncaya kadar haram ve kul hakkı yerler sizler de Allah seni başımızdan eksik etmesin diye dua edersiniz,hiç sorgulamazsınız biz niye bu kadar düşük maaş alıyoruz diye,madem devletin kasasında 70 Milyar lira var o zaman bu halk niye fakir,zulüm içinde inliyor,özgürlükler niye kısıtlanıyor,Devlet halkı için vardır,halk olmayınca devletin ne anlamı var,devlet kim için var.Kardeş yakında KÖLELİK düzeni geliyor,gelince sende anlayacaksın ama iş işten geçecek.KULA KULLUK ETMEYİN sadece ve sadece Alemlerin Rabbi Allah'a Kulluk edin.Şimdi sana bir soru madem herşey güllük gülistanlık herşey yolunda o zaman Allah Mehdiyi niye tam da bu zamanda gönderecek,madem herşey Adalete uygun işliyor,o zaman Mehdi neden geldiğinde yeryüzünde Allah'ın Adaletini uygulayacak,Mehdiye neden Zamanın Düzelticisi deniyor.Hadisler de uydurmadır diyorsun o zaman Peygamber efendimizin(s.a.v.)Mehdi hakkıda söyledikleri de uydurma öyle mi,bak cahil kardeş biraz araştırda bilgilen yoksa bu gidişle hepte Dinden çıkacaksın zaten bu söylemlerinle çıkmış gibisin de yine de en doğrusunu Allah bilir,umulur ki Merhamet edilenlerden olursun.

ibretlik

aslında silinecek bir yorum ama ibret olsun diye onayladık.

dandini dastane. fantezilerini paylaşıyor vatandaş. kendisi bile ne dediğini anlamıyordur eminim.

çorba yapıyor sanki

Bunu da ibret olsun diye yayınla sıkıyorsa

Siyonistlerin protokollerinde diyor ki,"Fikirlere yön verecek ortada bizden başka kimse kalmayınca herkes bizimle hemfikir olacaktır" İşte gizli tehlike bu, tabi bunu sizin gibi cahillerin anlayacağını zannetmiyorum,çünki sizlerde onların istediği kıvama geldiğiniz için artık sizler de aynı fikirdesiniz yani onlarla Hemfikirsiniz,çünki sizlerin özgür iradeniz yok,çünki sizlerin düşünen bir beyni yok,onlar ne söylerse sizlerde koyun gibi onaylıyorsunuz.Hz.Ali der ki;"İnsanlara anlayacağı şeyler söyleyiniz,anlamadıkları şeye düşman kesilirler".İşte güzel kardeşim, sizlerde anlayamadığınız şeye Düşman kesiliyorsunuz bu kadar basit.Diğer bir hadiste ise "Cehalet artmadıkça Kıyamet kopmayacaktır" Umarım artık Cehaletin vardığı son noktayı anlamış olusunuz,site yöneten editörlerin bile cahilleştiği ve başka fikirlere tahammül edemediği ve vardıkları son nokta,cehaletin son noktasıdır.Ben ne yazdığımı biliyorun ama sizler ne okuduğunuzu anlamıyorsunuz,çünki gözleriniz perdeli,kulaklarınızda ağırlık,Kalpler mühürlü."...İçlerinden buna inanacak var,inanmayacak var.Bozguncuları Rabbin daha iyi bilir.-Yunus suresi-40.....Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez.Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar.-Yunus suresi-44.....Şu gördüklerinizin içinde bulundukları din çökmüştür.Yapmakta oldukları da boşa çıkacaktır.-Araf suresi-139.

CVP:Bunu da ibret olsun diye yayınla sıkıyorsa

"Fikirlere yön verecek ortada bizden başka kimse kalmayınca herkes bizimle hemfikir olacaktır"

bak siyonistlerin protokollerine inanıp onların başardıklarına inanıp kendi din kardeşlerini yerden yere vuruyon. acep şimdi onların protokollerin kanan sen misin ben mi?

Allah cehaleti özür olarak kabul etmez

Hayret ki ne hayret hala ne demek istediğimi anlayamamış,kalkmış bir de örnek veriyor...Güzel kardeşim işte Deccalde sizleri böyle kandıracak,SU diye gösterdiği Ateşe atlayacaksınız,gerçek mümin ve imanlı kişi ise Ateş diye gösterdiği Suya dalacak,kurtulanlar onlar olacak..Sen hala kanan sensin diyorsun.....

Yazdiklarinizi okudumda bu

Yazdiklarinizi okudumda bu kadar iman duygunuz varda niye birbirinizi inciltecek sozlerle yargiliyorsunuz..Ey nefis sen bendensin bende senden ya gel beraber hakka gidelim,yada cekilde ben hakka gideyim..sizlere tavsiye ederim..hz mevlana okuyun

I.4

HANIM KOŞ! ATATÜRKÇÜ BİR MEHDİMİZ OLDUU............!

Ya bu vermiş olduğunuz site malum mehdilik iddiasında bulunan zatın sitesi. Neymiş mehdi İstanbul da zuhur etmiş şu an Ankara'daymış. Ankarada atanın kabrinin yanı başında manevi huzurunda feyz alıyormuş. Sadece Atatürk'ün değil Hacı Bektaşı Veli gibi büyük bir zatı da alet etmişler emellerine. Ne diyeyim Angaralı (Ankaralı)kardeşlerime havale ediyorum. Bunlar bizi gerçekten ahmak sanıyorlar. Ya biraz gerçekçi yalan söyleyinde biraz heyecanlanalım.Bu kadar kalitesiz yalanı zekamıza hakaret olarak görüyorum.

ŞİMDİDE ATATÜRKÇÜ MEHDİ ÇIKTI PİYASAYA.!

Merak ettim araştırdım bu sözü edilen siteyi. Mistik resimler ve söylentilerden başka bişey yok. Ayrıca sözde gerçek mehdinin İstanbulda çıktığını ancak Ankarada "ulu önder Atatürk'ün ve Hacı Bektaşı velinin manevi huzurlarında feyz alıyor"muş. Gülsemmi ağlasammı. Bakalım hangi versiyonlarda mehdiler çıkacak. Ankara da çıksa çıksa mason çıkar. Tabi Ankaranın temiz halkına bir sözüm yok.

Levh-i Mahfuz

" Kim söyledi size, Mehdi'nin tek bir kişi OLduğunu? "
(L.M)

fetullahiizm

şeyh hazreti mehmet fetuullah gülen eyliyau rahman hazretleri söyledi

mehdiyi marifetlerinden tanıyın

Mehdiyi marifetlerinden tanıyın o kadar ??? Çünkü geldi Aramızda

Mehdi geldi

Özür dilerim aramızda diyen arkadaş
sanırım zatı alinizde onu tanıma ve geldiğini Dİ diyecek kadar bizzat idrak etme mertebesindeki Allah dostlarından
biri olduğunuzu deklare etmekte olduğunuzun farkındasınızdır.
Ama öyle olsaydınız bunu internet sohbetlerinde delilsiz ifşa etme günahına girmezdiniz.
ne diyim bende arasıra coşup galeyana geldiğimde bu di dı ları farkında olmadan kullanıyorum Allah senide benide affetsin.
İnşaAllah sağlık ve selamet diliyorum.

mehdi geldi

mehdi geldi haberiniz varmı ???

haberimiz var çok şükür

selamunaleyküm, bizim haberimiz var siz de haberdar olun (elnida) arattırın okuyun nasibiniz varsa tabii olursunuz yoksa yapacak bir şey yok........ siz okuyun siteyi haydi hayırlısı,

selametle kalın,

Söylediğiniz site tamamen

Söylediğiniz site tamamen yalancı mehdiye aittir, hatta ve hatta kendilerine "sizin ilminiz ne, plan ve programınız ne diye sorunca, hemen münafık damgasını vuruyorlar" isterseniz deneyin ve öğrenin. Hz Mehdi görevini yaptı ve şimdi mezarında islam nurunun parlamasını bekliyor inşallah. Gerçekleri öğrenmek üzere selametle kalın...

BEN PADİŞAH OLSAM

Ben padişah olsam eğer, ben mehdiyim diyen bütün herkesin kellesini vurdururdum. Önüne gelen ben mehdiyim demeye başladı. Bu milleti ve ümmeti ahmak yerine koymaktan utanmıyormusunuz. Size sesleniyorum ey İsrailin uşakları siz istesenizde istemesenizde gerçek mehdi gelecek. Boşuna sahte mehdileri piyasaya sürüpte gerçek mehdinin önünü kesmeye çalışmayın. Evet yine söylüyorum bu gün padişah olsam bütün ben mehdiyim yada mehdilik iddiasında bulunanları idam ederdim. Zaten gerçek Mehdi olsa ne kılıç ne urgan işler O na.

Mehdi

Sevgili kardeslerim insan okadar acizki heb birkutrarici bekler durur halbuki hz Mehdi gelip gecmistir .bize dusen onun bir askeri olabilmek biraktigi hizmetleri devam ettirmek.O mubarek insan Hz Peygaberin son varisi olup hukmu kiyamet sabahina kadar devam edecek .Talebeleri duyanin dortbir tarafinda hizmet vermektedir.Sizlere bizlere dusen vazife bu himet halkasina katilmaktir.yecuc ve mecuc,e gelince onlarda Pkk olup aynen bildirildigi gibi kana susamis vampirler gibi onune gelen coluk cocuk buyuk kucuk herkesin kanini ictiler ve bunlar kesinlikle kafir topluluklardir vesselam.....

yecü mecüc ün pkk ile ne alakası var

Günümüz insanları yaşanan basit güncel olayları olduğunca abartıp bunun kıyamet alameti olduğunu yorumlamasıda moda oldu. Sen kana susamış yahudileri değilde basit bir eşkıya grubuna Yecüc Mecüc dersen vay halimize. Amerika, İsrail Dünyanın her yerinde kan akıtıp fitne fesat yayarken kala kala Pkk ya mı kaldı. Kardeşlerim bu Mehdilik mevzuu fazlasıyla magazinleşmeye başladı. Mehdiye ayrı bir kutsiyet verilmeye başladı. Öylesine abartıldıki herkes kendi mehdilik grubunu oluşturmaya başladı. Yarın bir takım ben mehdiyim diyen bir şarlatan masum birini deccal ilan ederse ne olacak. İşte ülkemizde de hücreler halinde yayılmaya başlayan Tv kanallarında gün boyu mehdilik iddiasında bulunan bu yalancılar şartlar olgunlaştığı zaman Faşist bir zihniyetle Masum Kürtleri Yecüc Mecüc ilan ederse hiç şaşmayın. Dikkat edin hep Türk milliyetçiliği yapmaktadır. Türk kardeşlerim umarım bu yalancıya kanmaz.

YAZIKLAR OLSUN

SENİN KÜÇÜMSEDİĞİN O PİSLİK PKK A HERGÜN SEN RAHAT UYU DİYE VATANI BEKLEYEN BİR EVLADIMIZI ÖLDÜRÜYOR...

tebrik

yorumlara az çok baktım eniyi cevabı vermişsin

cvp

Beni anladığına çok memnun oldum kardeşim. Maalesef Diyanetin bu şarlatanlara veremediği cevabları biz yetiştiriyoruz.Allah'a emanet ol.

CVP:yecü mecüc ün pkk ile ne alakası var

PKK yecüc mecüc diye arkadaşımızın kişisel yorumudur. Yecüc mecüc için gelen yorumların özüne inersek "günah işleyen kavim" ortak özellikleridir..

Zihinler karışık sahteleri

Zihinler karışık sahteleri grçeğinin işareti.hazırmıyız, o bizi bulur inş.

mehdi as. ve miminler son nokta

esselamün aleyküm... ALLAH cc. bu kardeşimizden razı olsun EVET Kur'an ahlakı Kur'anı kerimi çok okuyalım benimde içimde günahlarımdan, yapamadığım ahiret hazırlığından içimde çok büyük yangınlar var yanıp kül oluyorum ALLAH cc. yardımcımız olsun dua edelim ne olur zira dua miminin silahıdır. Boş geçirmeyelim yalan ve kısa olan dünyayı ALLAH razı olsun cümlenizden .Esselamü Aleyküm.

Ben Harun Yahya ve ekibinin

Ben Harun Yahya ve ekibinin gercek Mehdiyi bulabilmek icin bir kocaman Oyun oldugunu düsünüyorum. O kadar parayi yoksa bulamaz. Saddam Hüseyin neden öldürüldü ? Mehdi oldugu düsünüldügünden veya kendini Mehdi olarak gösterdi. Ayrica Harun Yahya nin Cübbeli Ahmet hocanin su andaki hapis durumunda etkisi oldugunuda düsünüyorum. Bunlar dogru insanlar degil. Zaten Mehdi Obez filan degil olamaz. Karni genis olacak diye her obez kendini mehdi de sanmasin.

Kendi mehdi sanan kac kisi daha var. Aslinda öyle bir arastirma sitesi yapmakda isterim türkce. Yoksa timarhaneler yakinda mehdiler ile dolu tasabilir.

okuyunuz

herkese selamımım olsun
kardeşlerim yazıyorum hz mehdi hakkında yazılar okudum belki yine kendini mehdi idda eden biri yalancının biridir dersiniz..ben kendime asla mehdi demiyorum..Kimin hz mehdi olduğunu Allah kesinlikle bilir.beni şaşırtan şeyelri yazacağım tekrar yazıyorum ben mehdiyim demiyorum ve ölene kadarda demem Allah bilir herşeyi..beni şaşırtan şeyleri yazacağım ama kendimi hiç tanıtmayacağım mehdinin özellikleri yazılmış bir güç bana bunlara bakmamı sağladı..
hz mehdinin yanağında,sağ bacağında,sırtında,omuzunda,göğsünde.elinde,avucunda benler olduğu yazılmış.çoğunluk hadislerin
ve alnında yara izi olduğu
kolları uzun
alnı geniş
kavisli kaşları
siyah gözlü
geniş karınlı
sık sakallı
başı büyük
ortaboylu
doğduğu yer kara isimli
30 ve 40 yaş arası olduğu saçları gür

evet kardeşlerim suudi tarflarından göçmenim arapçayı çok iyi bilirim..orta doğuda doğdum müslümanım çok şükür.aralık 1980 doğumluyum..
tekrar yazıyorum mehdiyim demiyorum Allahın emri olmadan öleceğimi bilsem öyle bir şey idda etmem..
ama bu özelliklerin hepsi bende var..eksiksiz hepsi...
6 yaşından beri içimdeki ses bana görevim olduğunu söylüyor..
6 yaşında neyin ne olduğunu bilmezken..gördüğüm rüyaları yazmıyorum..çocukluğumdan beri bir amacım var sadece bunu için yaşıyorum hz mehdi için yazılan amaçla aynı daha hadislerle ilgili bir şey bilmezken...
Allah herşeyiyle herşeyi iyi bilir şimdi kendimi tanıtmayacağım gerek yok zaten..deli değilim bir mevkide çalışıyorum üniversite mezunuyum.. bu özellikleri bende olduğunu görünce korktum.. sadece görüşlerinizle yardımcı olursanız sevinirim..bana mehdisin diye yazmayın lütfen..

İlginç

Güzel kardeşim yazdıklarınız bana çok samimi ve içten geldi, sizinle tanışıp Mehdi Hz ni bulabilme ve tabi olma konusunda doğrusu bilgi alışverişinde bulunmak isterdim. Allah yar ve yardımcınız olsun zor bir durum. Ben de işaretler yok ama benzer bir hali 1 ay kadar ben de yaşadım. Dikkatli olmak lazım kolay değil.

Hz.Mehdi

Rüyalarla amel etme derim cünkü ben felaket bir sekilde yandim. Öyle bakarsan rüyalarimda daha 2010 yiilinin ortalarinda Hz.Mehdinin annesiymis gibi cinni ilhamlar geldi. Rüyalarimda Allah insanlarla güya konusuyormus ve bütün dünyaya Hz.Mehdinin bana müjdelendigi anlatiliyordu. Kendimi kaptirmistim cünkü zan gerci ama güya peygamber Efendimizi de görmüstüm eger oyduysa tabi. YAsanilanlar cinlerin oyunu sakin inanma. Hz.Mehdi Kuraysli olacak annesinin adi Amine, babasinin adi Abdullah olacak. Türk oldugunu kim söyledi?? Cinlerin oyununa gelmeyin. Ben haftalarca hastanede yattim kendinize iyi bakin derim!!!

her mü min aslında islam

her
mü min aslında islam üzerine yaşarsa zaten bir mehdi olmazmı

Sen mehdi degilsin. Merak

Sen mehdi degilsin. Merak etme. Ilik sut ic, 2-3 saat uyu, gecer.

El cevap

Sevgili kardeşim söylediklerinde samimi olduğuna inanıyorum ama yanlış anlamandan korkuyorum. Üniversite okuduğuna göre umarım beni anlarsın. Şeytan insanı en çok Allah ile aldatır, ve bu yalanı çok tesirli aynı zamanda çok tehlikelidir. Eğer istiyorsan benden sana kardeş tavsiyesi bu söylediklerinin aynısını bir psikoloğa da söyle. Bu uçurumun kenarından kendini kurtar. Unutma şeytan bir çok insanı sen haşa tanrısın, sen peygambersin, sen evliyasın diye kandırmıştır. Örnekmi işte nemrut işte firavun işte günümüzdeki tv ekranlarında boy gösteren sahte mehdiler, sahte şeyhler. Bu uzayıp gider. Açık havaya çık iyice birdaha düşün. Umarım kırılmamışındır. Allah bizleri sratun mustakim den ayırmasın. Dalalete düşmekten korusun. Dalalet kendini doğru yolda olduğunu sanmaktır. Vesselam

denemeydi

ben mehdi falan değilim..ben harun yahya takipçisi değilim bilmemde zaten...sadece deneme yazsıydı gerçekten mehdi yazssaydı sizler ne yazardınız diye..şimdi düşünün bakalım.. yinede teşkkür ediyorum,.

Salakça Bir Deneme..

Selamun Aleyküm. Dostum Önüne Gelen Mehdiyim Dese Ne Olacak ? Senin O'na İnancın Kalpten Gelmelidir. İmanını Fiiliyata Dökene Gözükür O'nun Mehdiliği..İslamı Yaşayana Gösterir Allah O'nu.Sen İslamı Yaşamazsan O Mehdi Hz'ni Göremezsin.İnanamazsın. Hz. Mehdi'nin Mehdi Olduğu İçine Doğacaktır Fakat O Alçak Gönüllü Bir İnsandır ve İç Dünyasında "Haşa Ben Değilim Rabbim" Diyecektir.Sonuç Olarak Dağlar Taşlar , Ağaçlar Kuşlar Dile Gelecektir ve "Sen Mehdisin Bu İşlerle Uğraşmayı Bırak Senin Görevin Var" Diyeceklerdir.Hz Osman'ın Hayvanları Anlayabilme Yeteneği O'na da Bahşedilmiştir.Ancak Ozaman Mehdi Olduğuna İnanacaktır. Allah(cc.) Bize O'nun Geldiği Zamanı Yaşatacaksa Dua Edelim de O'na İnananlardan Eylesin ve Yolunda Cihad Edenlerden Eylesin.Zira O Yol Allah Yoludur.

"Mehdi Sana Kalsın Bana Peygamber (s.a) Yeter" Diyen Arkadaş : Sen Peygambere Gerçekten İnanıyorsan Mehdinin Arkasından Yürümeyi Onun Yolunda Gerekirse Can Vermeyi Düşüneceksin ki Peygamber Efendimiz'in Yolunda Olduğun Anlaşılsın. Öyle Bir Cümle Kurmuşsun ki Tövbe Haşa 2 Farklı Kurum Varmış Gibi. İslam Dininden Bahsediyoruz.Allah a Götüren Yol Tektir. Allah Yoludur. O Bana Yeter Bu Bana Yeter Diyemezsin.Peygambere İnanıyorsun ama Mehdiye Biad Etmiyorsun. Buda Saçmalık. Cümle Kurarken Yanlış Şeyler Dile Getirmeyelim. İslam Dini Nekadar Kolaylık Diniyse de Kalbimiz den Uçup Gitmesi de Okadar Kolaydır.Tek Bir Cümle İmanımızı Alır Götürür. Bu Yüzden Sürekli Tövbe Edelim. Taa ki Tövbe Kapıları Kapanana Kadar.

Cevabın cevabı

Evet bu Mehdi de olsa Peygamberimden başka kimsenin sevgisi üstün olmaz. Peygamberi sevmek nedir diyor isen; evvela Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak sonra Resullulah'ın (a.s) muhabbeti ve sünneti, ehlibeyt, ashab sevgisi olmalıdır. Peygamberimizin temiz soyuna bir değil bin canım feda. Fakat yalancı mehdilere de biat edecek kadar firasetsiz değilim. Beni mahşer gününde Mehdi değil Resullulah Allah'ın izniyle şefaati ile kurtaracaktır. (Bu temenidir.) Yazdıklarında elbette haklılık payı var. Ama günümüzdeki malum kişiler haşa Peygamberimizin dönemi kapanıyor, mehdi dönemi başlıyor gibisinde tavırlar sergilerse sen olsan aynı cevabı vermezmisin. Peygamberimize lutf edilmeyen ihsanları neden Mehdi'ye atfediyorsun. Yer gök ağaçlar taşlar vs. Sen Allah'ın resulüsün deseydi imtihanın manası ne o zaman. Unutma müslüman gayba iman eder. Gayb perdesi kalkınca imanın kıymeti kalmaz. Firavun da gözündeki perde kaldırıldığında Musa'nın Rabbine iman ettim dediysede bu iman ona fayda vermedi. Peygamber efendimiz (a.s.v.) : Bir kimsenin havada uçtuğunu, suda yürüdüğünü görseniz, bu kişi şeriata uymadığını bilirseniz, bilinizki o yalancıdır. Buyurmaktadır. İstitrac kafirlerin harkulade eylemidir. Bu nedenle Önderim Resulullahtır.

El cevap

Hz.Mehdi bizim gibi boş işlerle uğraşmaz. Senin bu denemen cildi kuran'a benzeyen bir kitabı ayaklarının altına alıp ezmen gibi oldu. O ayaklarının altına aldığın her ne kadar Kur'an olmasada o günahı işlemiş oldun. Tevbe et. Mağfiret dile.

cevap

hz mehdinin hangi işe uğrşacağına dair Allah sana ilimmi verdi...hz mehdinin interneti kullanmaz bunu yapmaz siz Allahtan bilgi aldınızmıöyle konuşuyorsunuz..Allah ne isterse hz mehdi onu yapar..yok kuranla ilgili öyle şeyler yazma rabbimizn gönderdiği kitap için alçaltıcı kelimeler koyma yananına..demkki sen kuranı o kadar küçümsüyorsunki başkalarının ayaklarının altına koyabileceğine inanıyorsun..işte bu olmadı.
ben yazımda kurandan bahsettmedim..senden daha çok saygılıyım güzelim kuran kerime rabbinizin gönderdiği kitabı tezgahlarda satıp kar etme amacım yok.herkesin kuran kerime sahip olma ve okuma anlama doğru yolu bulma hakkı vardır..
çok bilmiş kardeşlerim Rabbimizin işini kimse bilemez kimse karışamaz mehdilik boyda posta olmaz yok böyle olmaz demeyin rabbimiz isterse dilsiz sağırı bile mehdi yapar...
herşey Allahın izniyle olur ve dediği olur.biz sadece Rabbimizin bize öğrettiğini biliriz.

El cevap

Mehdi senin olsun. Bana Peygamberim (s.a) yeter. Sen elini kolunu bağla otur. Mehdiyi beklemeye devam et. Bende ilim falan yok. Sadece okuduklarımı yazdım. Ayrıca Kur'anı Kerim'e eğer saygısızlık etmişsem sadece Allah'tan af dilerim.

CVP:okuyunuz

Mehdilik boy pos endamla olacak olsa idi ohooo siz son sılaralara biel yerleşemezsiniz.. Evet hepimizin bir görevi bir vazifesi var.. Bunu hissetmiş olmanız çok güzel. ama mehdilik hissetmekle değil bizzat yaşamakla başlıyor.. Her hafta manevi ricalin toplantılarına katılıyor musunuz? Peygamber efendimizı sık sık görebiliyor musunuz? Bizzat efendimiz ey kulum sen sen o sun dedi mi?

hayır...! Geriye tek bir şey kalıyor şeytanın vesvesesi..

Ve son olarak bugüne kadar Allah için ne yaptınız?

BALCININ CANI ŞEKER

BALCININ CANI ŞEKER İSTEMİŞ
Alemlere rahmet olarak gönderilen nebiler Nebisi Peygamber Efendimizin nurundan şüphenizmi varki Hz. Mehdi yi bekliyorsunuz. Onun nurunu sizmi üfleyip söndüreceksiniz. Bal var iken şeker aramak niye. Hz. Mehdi maşallah inşallah diye gelmeyecek Fi sebilillah diyecek. Kızlarla oturup şarap bardağında içeceğini yudumlayıp yahudileri övmeyecek. Irkçılık ve yalakacılık yapmayacak. Zalimin düşmanı mazlumun dostu olacak. Evladı Resuldür. Kafir ve zalimler onu gördüğünde kalbinde korku salih insanlar gördüğünde ise yüreğinde huzur ve cesaret olacaktır. Klonlama ile insana benzeyen insan gibi konuşan genetiği ile oynanmış vahşi hayvanları göreceğiniz günleri bekleyin. İnsan genetiği ile oynanıp sapkın bir türün meydana çıkacağı bu türün yecüc ve mecüc olacağı günü bekleyin. Ama Efendimizin bu mübarek doğum gününde gücendirmeyin.

CVP:BALCININ CANI ŞEKER

yecüc mecüc günah işleyen kavim anlamına gelmektedir

Yecüc ve mecüc zuhur etmeyi

Yecüc ve mecüc zuhur etmeyi bekleyen sapkın bir kavimdir. Allah kıyamete yakın onların önlerine örülen surları yıkıp dünyayı istila edecek bozgunculuk ve talanla meşkul olacak taş üstünde taş bırakmamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Kimilerine göre bunlar moğollar olup çin seddi surları altındadır. Benim kanaatime göre çıldırmış bilim adamlarının insan ve canlı genetiğine müdahele edip bu sapkın topluluk kontrolsuz bir şekilde zuhur edecektir. Buradaki set duvar değilde zaman seddi olması muhtemeldir. Her şeyin en iyisini Allah bilir.

yecüc mecüc

Yecüc ve Mecüc bir kavim mi yoksa herşeyi yazıldığı gibi düz anlamamak mı bencede insan etiyle beslenen ve labaratuvar ortamında üretilen bakteriler aynı tv ve radyonun mecazen tasvirlerinde olduğun gibi sevgi ve saygılarımla....

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar