Bazı sorulara Kur'an'dan cevaplar


Değerli okuyucular, misyoner faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla, bazı sorular sıkça sorulur oldu. Aşağıda, bu sorulardan bazılarını ve Kur’an’dan cevaplarını arz etmeye çalışacağım.

Soru: Biliyoruz ki, hak din çeşit çeşit değil, tektir. Haliyle Hazreti İbrahim’in dini de öyledir. Oysa, Hz. İbrahim’in dininden bahsedilirken, onun çeşit çeşit dini varmış gibi, çoğul olarak “İbrâhîmî dinler” deniliyor. Buna Kur’an’dan cevap, yani bu konuda açık bir ayet var mı?

Cevap: Var: “Kendini bilmeyen (ahmak)lardan başka kim İbrahim’in dininden yüz çevirir!” (Bakara, ayet: 130)

Görüldüğü gibi, ayette “İbrahim’in dinleri” denilmiyor, “İbrahim’in dini” buyurulduğuna göre, Hz. İbrahim’in çeşit çeşit dinleri yok, tek dini var; o da İslâm. Dolayısıyla, “İbrâhîmî dinler” demek hem yanlış, hem de Kur’an ifadesine terstir. Allah tek olduğuna göre, onun dini de haliyle tek olacaktır.

Soru: Yahudilikle Hıristiyanlığın da Hz. İbrahim’in dini olduğu söyleniyor. Bunun tersini ifade buyuran herhangi bir ayet var mı?

Cevap: Var: “Bir de (Yahudi ve Hıristiyanlar, Müslümanlara) Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara, ‘Hayır! Biz, bir tek Allah’a yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O müşriklerden değildi’ de.” (Bakara, ayet: 131)

Görüldüğü gibi, Hz. İbrahim’in dini karşısında Yahudilik ve Hıristiyanlık reddediliyor. O dinlerin Hz. İbrahim’in dini olmaktan uzak olduğu, ayette açıkça beyan buyuruluyor.

Soru: Hıristiyan ve Yahudiler de Hz. İbrahim’e sahip çıkıp, “Bizim dinimiz de İbrâhîmî din” diyorlar. Oysa Hz. İbrahim’in dininin İslâm dini olduğu belli.

Hıristiyanlıkla Yahudilik İslâm’dan ayrı dinler olduğuna göre, bu dinler nasıl Hz. İbrahim’in dini olamaz. Bu konuda açık bir ayet var mı?

Cevap: Hıristiyanlık ve Yahudiliğin Hz. İbrahim’le uzaktan yakından alâkası yok. Tersini iddia etmek hem yanlış, hem de akıl dışıdır. Sebebi Kur’an’da şöyle anlatılıyor: “Ey kitap ehli (olan Yahudi ve Hıristiyanlar) İbahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. (Bu kadarına) akıl erdiremiyor musunuz?” (Âl-i İmran, ayet: 65)

Soru: Allah’ın dostu Hz. İbrahim’e en yakın olanın kimler olduğuna dair ayet var mı?

Cevap: Var: “Şüphesiz ki, İbrahim’e insanların en yakını, (zamanında) ona uyanlarla, şu peygamber (Muhammed a.s.) ve ona iman edenlerdir.” (Âl-i İmran, ayet: 68 )

Soru: Tevrat ve İncil, Hz. İbrahim’den sonra indirildiğine göre, O’nun Yahudi ve Hıristiyan olması düşünülemez. Bu hakikati açıklayan bir ayet var mı?

Cevap: Var: “İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyandı. O, dosdoğru bir Müslümandı. Ve (asla) müşriklerden değildi.” (Âl-i İmran, ayet: 67)

Soru: Din denilince sadece İslâm dinini mi anlayacağız? Diğer dinler Allah katında hak din sayılmıyor mu? Bu hususta açık bir ayet var mı?

Cevap: Var: “Allah katından din İslâmdır.” (Âl-i İmran, ayet: 19)

Soru: Doğru yolu bulmak ancak İslâm dinini kabul etmekle mi olur? Bu hususta açık bir ayet var mı?

Cevap: Var... Şöyle: (Ey Muhammed a.s.) seninle tartışmaya girişirlerse de ki: Ben, bana uyanlarla beraber kendimi Allah’a teslim ettim. Ve de ki: Siz de İslâm’ı kabul ettiniz mi? Eğer İslâm’a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar.” (Âl-i İmran, ayet: 20)

Soru: İslâm dininin dışında herhangi bir din kabul edenlerin durumunun ne olacağına dair açık bir ayet var mı:

Cevap: Var: “Kim İslâmdan başka bir din ararsa, asla ondan kabul edilmeyecek ve o insan ahirette büyük zarara uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmran, ayet: 85)

Soru: Allah’ın, bizim için seçip beğendiği ve razı olacağı dinin hangisi olduğuna dair açık bir ayet var mı:

Cevap: Var: “Sizin için din olarak ‘İslâm’a razı oldum.” (Maide, ayet: 3)

______________
Ali Eren - Vakit
13.05.2004


Furkan & Zebur

Aydınlatıcı bilgileriniz için sükranlarımı sunarım.

Çok merak ettiğim bir konu:
Allah `in kelami olan Furkan ve Zebur kitaplarına ne olmuştur?
Bunları veya bunlardan birisini orjinal ve değiştirilmemiş hali ile
bulmak mümkün müdür?

Aynı şekilde İncil ve Tevrat kitaplarının
İLKİNİ ve DEĞİŞTİRİLMEMİŞ halini bulmak mümkün müdür? Sonuçta.
insanların kendi kişisel çıkarları doğrultusunda çarpıtarak yazdıkları
hikayeleri okumanın bir anlamı yok...

Saygılar, sevgiler,
Caner

islam en son din olduğuna

islam en son din olduğuna göre kıyamet gününe kadar içindekilerin korunacağını Yüce ALLAH ın belirttiğine göre ve yaradılış ve yaratan inancı varsa ALLAH katında din islamdır diye kesin bilgi olduğuna göre diğer dinleri aramanın hiç bir gereği yoktur.İSLAM tek kurtuluştur

selamun aleykum “Kim

selamun aleykum

“Kim İslâmdan başka bir din ararsa, asla ondan kabul edilmeyecek ve o insan ahirette büyük zarara uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmran, ayet: 85)

yukarıdaki ayete göre.. dinini teyit etmek ve anne babasından bulduğu dini değil de hak dini bulmak için bütün kitapları okusa dinden mi çıkar?

Allah sizden razı olsun

sendende

allah senden razı olsun

Gayet acıklayıcı olmuş.

Gayet acıklayıcı olmuş.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Sünnet . islam . iman . Kur'an-ı Kerim . kıyamet alametleri . Din ve Inanc . Ehli Sünnet . Mehdi . Hadis . Dört incil . Mezhep . cennet . Hıristiyanlık . eshab-ı kiram . tevhid . iman esasları . cinler . Hıristiyanlar . mezhepsizler . cehennem . küfür . ehli sünnet alimleri . ehli sünnet itikadı . mezhepler . amel . isa'nın gökten inmesi . Mehdi'nin çıkış alametleri . ahir zaman . din tahripçileri . eshaba dil uzatmak . islam düşmanları . mezhepsizlik . islam alimleri . incillerdeki çelişkiler . peygamberler . cennetlikler . mümin . sapık fırkalar . hak mezhepler . eshabı kötülemek . eshabı kiramı sevmek . kader . Sinoptik inciller . Hz. isa'nın mucizeleri . mezhebe uymak . eshabı hayırla anmak . Allah'ın sıfatları . Kitab-ı Mukaddes . Hıristiyan inancı . inanç . incil . vehhabilik . ehli sünnet vel cemaat . hadisi şerifler . Yeni Ahid . Muharref inciller . cin . ahiret günü . Müminler . eshabı kiramın üstünlükleri . peygamberimiz . Hıristiyan dünyası . vaaz ve nasihatleri . çarmıha gerilmesi olayı . Kuran ayetleri . Mehdi’nin ortaya çıkışı . islam'ın hakimiyeti . PKK . Ermeni Sorunu . din düşmanları . şirk . ilim . ehli sünnet yolu . Kuran . kadere iman . Yahudiler . tahrifat . Yuhanna incili . Allah'a iman . Misyonerler . mirac . ashaba muhabbet . ashab . müslümanlık . mezhep imamları . itikad . Hz. isa'nın sözleri . hadisler . iman etmek . Ehli sünnet mezhebi . irade . kıyamet günü . hesap günü . kaza . hayırlı amel . Tutku filmi . insanların hayırlısı . eshabı kiramın fazileti .

Son yorumlar