AHMET HULUSİ’ NİN , İNSANI KÜFRE SOKACAK YANLIŞLARI


Kitapları Baştan başa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte ve tahriflerle dolu olan. İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve bindörtyüz seneden beri gelen süzel inançları yok edici sözleri aşağıdaki bölümlerde tek tek açıklanacaktır.

Öncelikle Sayın Hulusi; Tüm kitabınızda Kur’an-ı Kerîm’e ve sağlam hadislere dayanan, peygamberimizden günümüze kadar sapasağlam en güzel şekilde gelen:

Allah, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve de Vahdet-i Vücud görüşünün kafasını, gözünü kırarak, kendinize göre öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyorsunuz. Daha doğrusu; insanları ve tüm canlı, cansız,temiz- pis, her şeyi, her zerreyi “Allah” kabul ederek,” Allah, zatıyla ve tüm sıfatlarıyla, her zerrenin içindedir” diyip , yeni bir din icad ediyor ; bunu da sizin keşfiniz olduğunu söylüyorsunuz !

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

ç- Allah (c.c.) Kur’an-ı Keriminde:

“(Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” ( Hakka suresi ayet: 18)

yine başka bir ayette;

“ Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” (Mü’min suresi.ayet: 27)

“ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.” (Mü’min suresi.ayet: 17)

Buyurduğu halde siz:

d-“İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin! çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun . ” diyebiliyorsunuz!

e-“Ötelerde arşta bir ilah yoktur. Allah diye işaret edilen, insanların özünde” diyor ve Allah’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsediyorsunuz!

f-“Holografik esasa göre, her zerrede tümüyle, tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur.” diyebiliyor ve Allah’ı (c.c.) maddelerin içine sıkıştırıyorsunuz. Hâşâ Allah o anlayışlardan berîdir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa [Ancak kendisinin bileceği halde] istiva etmiştir.

g-Allah’ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren âyet ve hadisleri görmemezlikten gelip hiçe sayarak: “Beyin kendi ruhunu üretir.” diyebiliyorsunuz.

h-“Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında, sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde “ cin” adı verilmiştir.” derken:

Sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar, onlara “cin”ismini takmış gibi

“ Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım.”

âyetini ve Kur’an-da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini, Allah’ın Kur’an’da bildirdiğini, babaları Cann’ın yalın ateşten yaratıldığını, Hz. Süleyman’ın ve peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu:

“Biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız.”

Ayetini, bildiğiniz halde yok sayarak, Kur’an daki “cinlerle” ilgili diğer ayetleri, onların Hz. Süleyman’ın emriyle Mescid-i Aksa’yı inşâ ettiklerini ve bir çok hizmetlerde bulunduklarını; kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını; peygamberimizin ilk yıllarında ise: Kur’an-da bildirildiği gibi bir cin; sabah namazında peygamberimizi dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu, Allah’ın hidayeti ile müslüman olduklarını, onların da salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam Taberi’nin rivayetine göre;

“Onlardan sekiz yüz peygamber geldiğini” bilmeniz gerekirken; bunları hiç kâle almadan, onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanlara nüfuz edeceklermiş gibi ciddiyetten uzak laflar edebiliyorsunuz.!

İşte ayet

“(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik .” (Cin Sûresi âyet:1)

“Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.” (Cin Sûresi âyet:2)

i-Neredeyse Cebrail (a.s)’ı postacıya benzeterek istihza…

Peygamberimizi (s.a.s.)’i de , güya tenzih etmek için…robota benzetiyorsunuz ?

Her bölümde “Allah diye işaret edilen” ifadesini kullanırken : Allah (c.c.) görünen bir mekanda sabit, parmakla işaret edilir bir cisimmiş gibi, bir şekle sokmuyor musunuz? Veya Allah’ın zatı yok mu ki; Allah diye işaret edilen tabirini kullanıyorsunuz. Haşa!

Avnullah Özmansur Hocaefendinin eserinden faydalanılmıştır.
ALINTI
fibal:

1. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sevgili yahya kardesim, öncelikle tebrik ederim ahmed Hulusi hakkinda yazdiklarindan dolayi. Bende maalesef (!) kitaplarinin bir kacini okudum ve hezeyanlarina vakif oldum. Allah böyle sapiklardan müslümanlari muhafaza eylesin. Rabbim sadat-i Kiramin yani kuran ve sünnet ehlinin yolundan cümlemizi ayirmasin. Yasar nari Öztürk, Zekerriya kapkara, ahmet hulusi vb. ahir zamanda zuhur edecek olan deccalin bu zamanki askerleridir (Hizbusseytan-kuran dili ile)…
2. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sunu da eklemeden gecemiyecegim yahya kardesim. ” Zaten yanlis olan Vahdet-i Vucud görüsü” tabirini yinede kullanmazsak iyi olur. Cünkü Muhyiddin Arabi, Imam Nablusi, Sadreddin Konevi, Mevlana-i Rumi gibi zatlarin benimsedigini unutmamak gerek, her nekadar imam-i Rabbani tenkit etmissede. Zira imam-i rabbani mektubatinda seyhul ekber icin vahdet-i vucudu benimsemesine ragmen cok yüce makamlarda müsahede ettigini buyuruyor ve hayre ediyor. Vahdet-i Vucud büyük imamin buyurdugu gibi hayret makamidir, dilin susdugu, aklin durdugu ve kalbin serfiraz ettigi bir haldir. Mevlana hz. sormuslar Ask nedir? Cevaben: Ben ol anlarsin! Askdir derim, saygilarimla vesselam
3. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…
4. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…..
5. ebu-zer Diyor:
09 Jun 2007

ibrahim kardes ne üztadin sözü ne de senin ne demek istedigin pek anlasilmadigi. Biraz acarsan memnun olurum, vesselam…
6. hasan Diyor:
09 Jun 2007

(ben muhammediyim s.a.v.))diyen birini küfürle itham etmek çok tehlikeli bir yaklaşım değil mi Yahya kardeş?ithamın doğruysa ki (ben doğru demiyorum),siz birşey kazanamazsınız.eğer yanılmışsanız ne kaybedeceğiniz üzerinde çok çok düşünmenizi acizane tavsiye ederim.
idrak edemediğini inkar etme basitliğinden kurtulamayanın tasavvuf yolunda ilerleyemeyeceği kanaatindeyim.çünkü bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi.bu zatların büyüklükleri ise zaman geçtikçe nisbeten anlaşılmaya başlandı.müntesibi olduğunuzu düşündüğüm yolun büyüklerini hakkıyla tanıyıp onlar gibi olmaya çalışarak yaşamınızı değerlendirmeye çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.inşaalah-u teala…allah c.c. size razı olacağı hayatı kolaylaştırsın……
7. Yahya Baştürk Diyor:
09 Jun 2007

hasan Diyor: bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi!

Kardeş bu yolun büyükleri ile A. Hulusi arasında ne gibi benzerlikler var? açıklarmısın…
8. Muhammet Diyor:
10 Jun 2007

a.hulusi’nin kim olduğu, ne dediği, niye dediği, nasıl dediği, kitapları, bütün yayınları, herşeyi ortada. yayınlarını satınalamayan isterse web sitesini açar kendi aklıyla değerlendirir herşeyi orada para ödemeden. insanları islamı öğrenmekten uzaklaştırmaya çalışan buradaki saptırmacalar kitaplarda kendisine açıklananı anlayamayan bir kişinin a.hulusi ismi üzerinden kendini meşhur etmek için çok eski boşuna bir uğraşıdır. uzatmaya değmez. Allah onu da bu iş için varetmiş deyip geçiniz.
9. hasan Diyor:
10 Jun 2007

Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak…birini küfürle itham etmek iki namlusu olan bir silahı ateşlemeye benzer.ateşlendiği anda ya karşıdakini ya da (Allah muhafaza eylesin)kendimizi vururuz..kim olursa olsun,ne söylerse söylesin başkalarını ikaz etmek maksadıyla bile olsa bu riski almak akıl karı değildir..dünyaya iki kere gelmeyeceğimize göre hayatımızı başkalarının dedikodusuyla değil sevdiğimiz,

tabi olduğumuz büyükleri mümkün olduğu kadar örnek alıp onlar gibi olmaya çalışarak değerlendirmeliyiz..bu yolun büyükleriyle A.Hulusinin benzerliğine gelince hiçbiri hakkında yorum yapmak benim haddim değil.yalnız şunu söyleyebilirim,Allah bana onları hakkıyla sevebilmeyi nasib etsin…’bana’ yerine ‘bize’ diyerek dua etmek isterdim,ancak farklı düşündüğümüz için şimdilik bu duayı ferdi olarak yapıyorum..Allah’ın selam’ı üzerinize olsun….
10. Yahya Baştürk Diyor:
11 Jun 2007

hasan Diyor: Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak!

KİM TEKFİR EDİLMİŞ?

KİME KAFİR DENİLMİŞ?

KİM İNSANLARIN EBEDİ HAYATINI TEHLİYE ATIYOR?

SEN AHMED HULUSİYİ ANLADIĞINIMI SANIYORSUN?

BANA KISACA A. HULUSİ’NİN MİSYONUNU ANLATIRMISIN?
11. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

Merhaba Dostlar,
Peki Hz.Muhammet bugün yaşasaydı,bize bu dini nasıl nalkederdi?…Selam ve sevgilerimle…
12. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

HER ŞEYİ İLAH EDİNEBİLİYORUZ

Merhaba Dostlar,
Bu yazımda insanların, bir şeyleri ilah edinebildiğini kaleme almaya çalışacağım.
İlah edinmenin ne demek olduğunu tekrarlamak gerekirse, isimi Allah olandan başka bir varlığa uluhiyet yüklemek. Peki açık konuşalım, bizim neleri övüp yücelttiğimiz ortada kimileri futbol için bulsa ölecek, kimileri seks, kimileri para ve dünya için, kimileri siyaset,kimileri kimileri sayar gidersin.Herkes bir ilah edinmiş.
Vicdanı açık gönüllere sesleniyorum,Allah’tan gayri bir varlığı,övmek yüceltmek için hizmet etmek,onun rızasını kazanmak için uğraşmak,daha doğrusu,Allah’tan başkasını kalbe sokmak, ona hizmet etmek,onu ilah edinmekten başka nedir?Düşünmek gerekir,hayatımıza neleri soktuğumuzu(Allah’ın evine)düşünmemiz gerekir.
Sevgili dostlar,açık şirk devri kapanmıştır.Fakat gizli şirk,insanların korkulu rüyasıdır.
Ve kimse bunun farkında değil.Müslüman, elhamdulüllah müslümanım deyip camiye gidiyor,namazını kılıyor(namazını onlar kılıyor derler, ben eda edilir yada ikame edilir derim)cami kapısından çıkarken siyaset başlıyor,yok o parti yok bu parti,yok şu zengin olmuş,bende şu tarlayı aldım,vs,vs. Dostlar,dost acı söyler,kalbinde gerçekten Allah olan!başka ilah edinmez!O, kişi ilgilenmez böyle şeyler ile.Tümden elini ayağını çeker demiyorum,yaşamında bir şeyleri ilah edinmez diyorum.Çünkü bilir o kişi şirkte olanın af edilmeyeceğini.Ayrıca,Allah tarafından bırakın affı,kendisi dahi,özde bir olduğu isimi Allah olanı bulamaz ve fark edemez.
Dostlarım, insanlık bir şeyleri bal gibi ilah edinmiş durumda.Allah kuranında bildirilen şirke düşmeyin.Nedir şirk,Allah’tan başka ilah edinmeyin.Lailaheillallah diyoruz,tanrı ve tanrılar,putlar,Allah yerine konmaz,onlar yok,sadece Allah var diyoruz.1400yıl evvel putları ve tanrılık kavramını yıkan Muhammet a.s. gibi,O,risalem nurları kaynağından nur alan, bir yenileyicinin gelmesi ve bir şeyleri yenilemesinin zamanı geldi de geçiyor.Kim bilir belki de yenileyici görevini yapıyordur.
Günümüzdeki kuran meallerinin hemen, hemen tamamında,Allah’tan başka tanrı yoktur ve temizlenmemişler kitaba el sürmesinler geçer.Abdest’i temizlik sanan bir zihniyet oldukça,abdest temizlik olsa,su olmadığı zaman toprak ile abdest alın denmez di.
Ancak kurana göre necaset,kirlilik,bedende değil,şirk olan da,yani bilinçte. Oda nasıl olur demeyin.Kuran kirliğin şirk olduğunu,bilgini arındıran kişi,o kitaba el sürsün demek istemiştir.Vücudunu temizleyen değil.Bilincini temizleyen.Yani ötelerde bir tanrı aramayan,isimi Allah olanı kalbinde hisseden kalbine koyan demiştir.
Evet sevgili dostlar,bu yüzyılda bu gibi konuları yeniliye cek bir yenileyiciye ihtiyaç vardır.Allah’ın sistemin de inzal olmuş bir yenileyici tanıyorum çünkü beni de bilincimi arındıran o yenileyicidir.İsimi önemli değil bilgileri önemlidir.Yeniliği önemlidir.Bu vesile ile dostların bir şeyleri gözden geçirmesi dileğimle.Herkese.Selam ve sevgilerimle…

Hasan BELEK
14-05-2007
13. ebu-zer Diyor:
11 Jun 2007

Sevgili yahya kardesim, anlasilan o ki sözde allahin sisteminii cözmüs islam neferi hakkinda yaptigin calismalr yeterli degil. A.H.nin ne kadar sapkin oldugu hakkinda bir kac yazi daha hazirla ki kimin ne oldugu daha iyi anlasilsin! Ilmihal seviyesini asamamis müslümanlarin bu herifin yaldizli sözlerine kanmasi gayet dogal! Tashihi itikat etmeden kendi akklimiza daha dogrusu heva ve hevesimize göre neyin dogru neyin yanlis oldugu bilmemiz mümkün degildir! Ahmet hulusizedelere duyurulur…
INCE AYAR:
Kod:

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

hönk hoönk hönk, OHA yani,

müslümanlar niye geri kalıyor diye soruyorlar.şu islamı tanımalarına bakarsak, valla çok ilerdeler. böyle avnullahlar oldukça...

neyse,

yazıyı baştan sona okudum . altındaki yorumlarıda...yukarıya aldığım kısımda, avnullah denen kişi, kusura bakmasın hoca diyemiyeceğim ben ona. o olsa olsa. ayet manyağı olmuş biri. bir cümleyi anlatmak için en az on ayet yazmış, ama ayetler ile söyledikleri hiç alakasız şeyler.şu yukarıdaki alıntıladığım yerde.
a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.
diyor. bu durumda, avnullah tersini söylemiş oluyor. yani gökte bir yerlerde tanrı var diyor. e o zaman sormazlarmı adama, peki avni, orallarada bi yerde tanrı varsa, onunla diğeer varlıkların arasındaki sınır nerede başlıyor nerede bitiyor.?
sonra dönüveriyor. la ilahe diyor gersini söylemiyor diyor. adam tam matrak. sen gökte tanrı var diyorsan, tanrının dışındada varlıklar olduğunu söylersen. adama sormazlarmi, sen niye la ilahe deyip gerisini söylemiyorsun diye.
la ilahe ilallah dedinmi. Allah var başka bir şey yok demiş olursun.
ama yukarılarda bi yerde tanrı var dersen, onun dışındada varlıklar kabul etmiş olursun......
diğer saçmalıklara bakıp vakit kaybetmeye değmez avni, Allah , sana ve sana inanan varsa eğer, hepinize İZAN nasip etsin.

Benim anlamadığım nokta

Benim anlamadığım nokta şu: gariptir ki insan, din ve bilimi ayrı ayrı düşünmektedir.Daha doğrusu bu durum böyle alışılagelmiş.
Yaratılanların hepsinin Allah (cc) tarafından yaratıldığını Elhamdülillah İnşallah biliyoruz.Peki yaratılmışların özelliklerini inceleyerek tevekkül etmek kötü birşey mi? sorarım size.Peygamberimiz (s.a.v) 'Zerre külün aynasıdır' derken ne demek istemiştir acaba? Allah (cc), Ahmed hulusi ile uğraşmayı bırakıp,bilimin dinden ayrı düşünülmesinden uzaklaştırsın İNŞALLAH...

ÇOK DOĞRU YAZMIŞSIN

ÇOK DOĞRU YAZMIŞSIN ARKADAŞIM. DİN İLE BİLİM AYRI DEĞİL KESİNLİKLE. AYIRAN BEYİNLERİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN. HERKESE NASİP OLMUYOR BU İLİM SUYUNDAN İÇİP ALLAH SEVGİSİYLE SARHOŞ OLMAK. ALLAH HERKESE NASİBİ KADARINI VERİYOR. SEVGİLİ ÜSDAT A. HULUSİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR. ALLAH ONDAN RAZI OLSUN.

İslamı saptırmaya çalışan okadar çok insan vardırki

İslamı saptırmaya çalışan okadar çok insan vardır ki bunların sayısını bile bilmek neredeyse imkansız.

Arkadaşlar bakın bazı müslümanlar! islamdaki ibadetleri yok sayıyorlar ve bunlardan birtanesi de melamine tarikatıdır.Bunlara çok dikkat etmek lazım.
Ahmet hulusi Beyin ibadetler hakkındaki görüşlerinide duymak isterim.enbaşta namaz hakkında ne düşünüyor ve ibadetlerini yapıyormu.

Çok uyanık olmak lazım.kıyıda köşede cafcaflı şeyler bizi aldatmasın.Dinde herşey kesindir ve bunların değişmesi sözkonusu deyildir.Dini yenileyici manasına gelen mücedidler mutlaka gelmiştir ve vardırda birazcık aklı olan bunların kim olduğunu anlaya bilir.Ama kıyı köşede bedava cd kitap dağıtarak bu işler olmaz.Bir kabul görme büyük topluluklar tarafından mesela.

Ahmed Hulusi Bey'in hemen

Ahmed Hulusi Bey'in hemen hemen tüm kitaplarını okudum.'Namaz hakkında ne düşünüyor?' diye sorabilir ve fikirlerini okuyabilirsiniz.Ama,'ibadetlerini yapıyor mu' diye sormak müslümanca değil...Allah O'ndan razı olsun....

bir haftadır ahmet

bir haftadır ahmet hulusinin kitaplarını inceliyorum.
kesinlikle oyle ince işleyen biri ki imanı biraz zayıf bir insanın aklı hemen ucar.
sizin burada yayınladıgınız bu ve bunun yanında bir cok celiski ve dinimize aykırı olan seyleri bende yakaladım. aman diyorum dikkat.

Hz. Muhammed (S.A.S) Ümmeti nin bu tarz insanlara karsı daha uyanık olmalı ve arastırmalı.

DİKKAT ETMEK LAZIM

Allah (c.c) inanan tüm müminleri, bizden öncekileri ve sonrakileri hidayete erdirsin ve mağfiret eylesin.AMİN

sananr kişilerin ibatinden

sananr kişilerin ibatinden kim nasıl isterse öyle ALLAH der vahiy mi geldi senin abbasi emevi taklitciliğinin doğruluğuna hepiniz mi erenlerdensiniz yaw

KARDEŞİM EVİYALAR

KARDEŞİM EVİYALAR PEYGAMBERİN VARİSLERİDİR PEYGAMBERİMİZİN ARŞA ÇIKIŞINA BAK KIYAMET KOPTUĞUNDA ALLAHUTAALANIN KENDİSİNE BUYURDUĞU MÜLKÜN TEK HAKİMİ KONUSUNU İNCELE VE FİTNELERDEN UZAK KALARAK SAPITANLARDAN OLMA ALLAHUTAALA İHTİYAÇTAN DOLAYI KİMSEYİ YARATMADI CİNLERİ VE İNSANLARI SIRF İBADET İÇİN YARATTI VE KARŞILIĞINDA AHİRET HAYATINI DÜŞÜN TOPRAKTAKİ BÜTÜN ELEMENTLER İNSANDADA VAR VE OTOMOBİLDE TOPRAKTAN ÇIKAN ELEMENTLERİN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞTURULDU İNSAN OTOMOBİLİM DİYEBİLİRMİ ELBETTEKİ HER ŞEYİN SAHİBİ VE YARATICISI ALLAHUTAALADIR VE FİTNELERDEN UUZAK KAL BİR BİLEN EVLİYAYA İLAHİYAT EĞİTİMİ ALMIŞ KİMSELERE DANI YÜCE MEVLAM HAKKIYLE KENDİSİNİ ANLAYIP YAŞAYANLARDAN EYLESİN AMİNNNNNN

AHMED HULUSİ BANA PEK TEKİN GELMEDİ

Ahmed Hulusi nin Esmaül Hüsna isimli el kitapçığını TUYAP Kitap fuarında zorla elime tutuşturdular ve ücretsiz olduğunu söylediler. Ücretsiz bir şey almak adetim olmadığı için almak istemedim ama kitabı uzatan arkadaşı kırmak istemediğim için mecburen kabul ettim ve arkadaşa sordum. Ahmed HULUSİ Kimdir, necidir, neden ücretsiz dağıtıyorsunuz diye? bana klişe cevaplardan birini verdir. Bunlar Allah kelamı, Allah ilminini kendisine bahşetmişmiş, o yüzden onun maddi bedeli yokmuş. Peki diğer kitaplarından da ücretsiz veriyomusunuz diye sorduğumda kem küm etmeye başladı. Yani dostlar ben kendimce ilgili şahsa karşı güvenimin olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Daha sonra bana hediye ettikleri Esmaül Husna kitabını incelediğimde ise; Allahü Tealanın en güzel isimlerinin şimdiye kadar alışılagelmiş anlam, mana ve tariflerinin dışında farklı tanımlamalar olduğunu, hiç alakası olmayan ifadeler bulunduğunu gördüm.

Bu nedenle bana sanki dini yeniden tanımlamaya kalkıyor gibi geldi. bu yüzdende kitaplarına ve yazdıklarına itibar etmemeye karar verdim. Dedim ya bu benim düşüncelerim ve kararım. Kimseye kimin hakkında ne düşüneceğini söyleyecek değilim. Herkesin aklı vicdanı var. herkes kendi kararını verebilir.

saygılarımla

ALLAHUAZİMÜŞŞAN YOLUNU

ALLAHUAZİMÜŞŞAN YOLUNU İZİNİ AÇIK EYLESİN VE FİTNELERDEN SENİ BENİ TÜM İSLAM ALEMİNİ KORUSUN KENDİNE İYİ BAK YÜCE MEVLAMA EMANET OL PEYGABMBERİMİZİN ARŞA ÇIKIŞINI İNCELE VE UNUTMAKİ EVLİYALAR PEYGAMBERİN VARİSLERİDİR EVET HERŞEY YÜCE YARATICININ ESERİDİR VE YARATMASIYLE OLMUŞTUR ..NOT FELSEFİ YAKLAŞALIM TOPRAKTA BULUNAN ELEMENTLERİN HEPSİ İNSANDADA MEVCUTTUR OTOMOBİLDE TOPRAKTAKİ ELEMENTLERDEN YAPILMAKTADIR İNSAN BEN OTOMOBİLİM DİYE BİLİRMİ YÜCE MEVLAM VARDIR VE KAİNATIN TEK HAKİMİDİR O DOĞMAMIŞTIR VE DOĞRULMAMIŞTIR KIYAMET KOPTUĞUNDA YİNE EZELDE OLDUĞU GİBİ YÜCE MEVLAM YİNE VAR OLACAKTIR VE ŞU SUALİ KENDİSİNE SORUP YİNE KENDİSİ CEVAPLAYACAKTIR MÜLKÜN HAKİMİ KİM YİNE KENDİSİ BENİM DİYECEKTİR SELAMUNALEYKÜM

ibadet

hiçbir ibadet sevap kazanmak ,cennete gitmek için yapılmaz.yapılırsa ihlas gider sevabı azalır.ibadetler sadece Allah rızası için yapılır.mesela namaz ibadeti cennete gitmek için yapılmaz .namaz Allahın bu dünyada biz insanlara verdiği her türlü nimete karşı bir şükür olarak kılınır.Allahu teala da bu kulum bu dünyada verdiğin nimetlere şükrünü eda etti ,ibadetleri benim rızam için yaptı deyip cennete alır..

İSLAM

yazılanları dikkatlice okudum fakat hepimiz özde biriz o yüzden birbirimizi bu şekilde suçlayarak yol alamayız islam nedir ? ilk gelen ayeti iyi anlayalım OKU diyor islam OKU maktır ama neyi okumak bu kısa ömrümüzde birbirimizle kavga edip dedikodu ve evcilik oynayarak bu işin sırrını çözemeyiz. neyi okumamız gerekiyor bunu anlamaya çalışalım eğer okuyamazsak o zaman dünya hayatında ama oluruz bu dünyada ama olan nereye gitse amadır..öncelikle konuya kader sırrından girmek gerekir aynaya bir bakın ne görürsünüz kendinizi değilmi fakat aynadaki var sandığınız bedeniniz toprak altına girip çürüyüp yok olduğunda o zamanda aynada gördüğünüz sizmi olacaksınız.. gerçek şudur. Allah bir sistem bir mekanizma bir otomasyon yaratmıştır ve bu sistemide dilediği kimselere okutur..o yüce sultanın kereminin haddi hesabı yoktur diler sultana verir diler fakire verir boşuna birbirinizi yemeyi bırakın ben daha iyi müslümanım ben daha ilim sahibiyim demeyi bırakın görelim mevla neyler neylerse güzel eyler arkadaşlar.

ahmed hulusi,bir tas icin

ahmed hulusi,bir tas icin yumusaktir ise yaramaz,hava icin de serttir gene ise yaramaz,onu ise yarar bilenler onunla beraber ayni deryada katre olanlardir ancak.
herkes ve aslinda hersey kendi mislini sever ve ister.
insan ol cihanda bu dünya fani demisler...
allah düsünün diyorsa ayettlerinde sürekli,biraz düsünsek diyorumm kisaca ne olur.
hem insan neden düsünmekten ve sorgulamaktan korkarki sorarim size..
ya fikrinden emin degildir,ya sorgulayacak bir fikri bile yoktur ezber ve aliskanliklardan baska,veya etrafa necaset atmasindan muradi sadece kendi icindeki pisligi etrafa bulastirip kendine yaren aramaktadir.
bilemiyorum.. insan emin ise imanindan bunu neden her sekilde bir yumruk gibi masanin üstüne koyamamaktadir,
YOKSA IMANIMIZ BIZI DEGILDE BIZ MI IMANIMIZI KORUYORUZ, SIGINDIGIMIZI ZANNETTIGIMIZ ALLAH DEGILDE BIZMI ONU YÜCELTIYORUZ..
saygi ve hürmetle

AKILLARA DİN BEĞENDİRMENİN SONU!

Bu görüş sahibinin (Ahmet Hulusi'nin) yazdıkları, sadece anladığından ibarettir. İlmî metodlara göre bir tedris hayatı da ne yazıkki yoktur. Sapıtmıştır ve saptırmaktadır! Birilerinin hoşuna gidebilir ama faydası hiç yoktur. Müteşabihatla uğraşmaktadır. Yanlış tevil yapmaktadır. Hatta tevil ehli bile değildir. Onun için felsefeci demek daha doğrudur. Birkaç cild kitap okumuştur ve birileri tarafından ne hikmetse "müceddid" ilan edilmiştir. Çok tehlikeli düşüncelerini cahil insanlara zerk etmektedir. Hakikati, kafatasının içinde aramaktadır!

ahmet hulisi

ahmet hulisi kitaplarini bende okudum ilginc geldi,alisilmis din hocalarinin yorumlari bizim kafalarimizda cevapsiz sorular birakti hep bence.Allah´in verdigi akilla baska dusunceleri,fikirleri yada ilim diyelim okumak insanin zihnini gelistiriyor.bu insan Allahtan uzaklastirmiyor,Okurken anlamakta zorlandigimda oluyor..fakat allahin bize verdigi nimet olan akil sagliginida korumali tabiki bunada katiliyorum. Arastiran,ilim arayan,sorgulayan beyinlere ALLAH istedigi kuluna kapilari aciyor bence..

SEVGİLİ KARDEŞİM

SEVGİLİ KARDEŞİM İLGİNÇ GELEN NE YOKSA DİNİ İNKARAMI GİDİYORSUNUZ HAŞA TORAKTA OLAN ELEMENTLERİN HEPSİ İNSANDADA VARDIR EE OTOMOBİLDE TOPRAKTAN ÇIKAN ELEMENTLERDEN YAPILMAKTADIR OZAMAN İNSAN BEN OTOMOBİLM DİYE BİLİRMİ VARLIKLARI YARATAN VE TEK SAHİBİ ALLAHU AZİMÜŞŞANDIR HERŞEY ONA AİTTİR DÜŞÜNÜN PEYGAMBER EFENDİMİZ MİRACA ÇIKMADIMI VE TAHİYYATÜ SÜRESİ ARŞIALAYA İSTİNADEN İNMEDİMİ ELBETTEKİ YÜCE YARATICI VARDIR VE İHTİYAŞÇTAN DOLAYI KİMSEYİ YARATMAMIŞTIR KIYAMET KOPTUĞUNDA BUYURDUĞU MÜLKÜN TEK HAKİMİ KİM SUALİNE YİNE KENDİSİ CEVAP VERECEKTİR VE PEYGAMBERİN VARİSLERİ EVLİYALARDIR İYİ ANLAYIP ARAŞTIRIP ONA GÖRE HAREKET ETMEK LAZIM YÜCE MEVLAM BİZLERİ TÜM FİTNELERDEN KORUSUN VE FERMAN BUYURMUŞ OLDUĞU ŞEKİLDE YAŞAMAYI NASİP ETSİN

KOMİK

Meraba...

nerden nereye valla sitedeki yazi ve yorumlari okuyunca cok güldüm. Ama eminimki yorum yapan arkadaslarin cogu Kuran yada Ahmed Hulusi kitaplarini "OKU" mamis,

"OKU" maya calismamislar.

Ilk basta herkese "YASIN" suresini okumalarini tavsiye ediyorum. İngilizce yada turkce yada arapaca, tefsir yada B sirri kapsaminda

Ilk 3 ayette "Iste bu misallari biz insanlar dusunup gerekli onlemleri alsinlar diye gonderiyoruz" denmistir!

Yani Kuranda gecen ayetleri misal,benzetme, ve o zamanin kosullarina gore insanlarin anlayis duzeyine gore inmistir

O yuzden dirki her asirda bir "MUCEDDİD" yenileyici yani, KURAN i insanlarin

o gunku anlayis bicimlerine gore duzenleyen "ZAT" lar gelir.

Herkesin tartistiği sayin "Ahmed Hulusi" halkin bildigini sandiği, yanlis bilgileri

insanlara "ANLATMAYA" calismistir.

"ALLAH" diledigini kendine secer hukmuyle, sayin "Ahmed Hulusi" nin anlattiklarini

sadece bazi beyinler anlamakta ve cogu anlamamaktadir

"INSAN VE CINLERIN COGUNU CEHENNEM ICIN YARATTIM" (Gercekten perdeli)

"Allah" hukmu yerine gelmis ve gecektir bunu kimsenin degistirmeye gucu yetmez.

Yani herkesin "Ahmed Hulusi" yi anlamasini bekleyemezsiniz hatta cogu insanin

karsi cikmasi, onu "KAFİRLİK","MUNAFIKLIK" la suclamasi cok normaldir.

Ama o hic bir sekilde bir sey kaybetmeyip sadece gercegi gormek isteyen, gormek

icin yaratilmis insanlara bir pencere olmaktadir

"BEN SENİ ZORLAYİCİ GONDERMEDİM"
"SADECE GAYBDEN KORKANLARİ MUJDELE"
"ALLAH AHAD VE SAMED" (DOGMADİ, DOGURMADİ, ONCESİ, SONRASİ, BENZERİ, ONDAN BASKASİNİN VAR OLMASİ İHTİMALİ BİLE YOK, BOLUNMESİ, AYRİLMASİ SOZ KONUSU OLAMAZ)
"KALDİR KENDİNİ ARADAN ORTAYA CİKSİN YARADAN"
"ALLAH SİRKİ AFFETMEZ" (Allah a ortak kosmasyin, AHAD VE SAMED)

AHMET HULUSİ

HER KİMKİ BU BENİM İÇİN ÖNEMLİ ŞAHSİYETE LAF ATACAK KADAR ŞAŞIRMIŞSA ONDAN DAHA GÜZEL KİTAPLAR YAZSIN Kİ ONUDA OKUYALIM VA ANLAMAYA ÇALIŞALIM BİLİNE Kİ ÜSTÜNLÜK İLİMLE OLUR İLLAKİ BİRİLERİ BUNDAN İLERİ İLİMLİ YADA MANASINI ÇÖZMÜŞ OLABİLİR NE MUTLU ONA BİZDE BUNDAN FAYDALANACAĞIZ İNŞ...BENCE SORUN ŞU BEN MUHAMMED İYİM DİYEN VE GERCEK ANLAMDA KARŞILIKSIZ OLARAK BİŞİLER SUNMAYA ÇALIŞAN Bİ İNSANI NEREDEYSE HAŞA DİNDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞANLARA ŞAŞIRMIŞ DİYENLERE ALLAH YARDIM ETSİN ONLARIN İŞİ ÇOK ZOR AMA UNUTULMAMALIDIR Kİ BİRİNE ATIF ETTİĞİN HER NE İSE YAŞAMIN BOYUNCA O SEN DE OLUŞMADAN ÖLMEZSİN HELE BU BİDE İFTİRAYSA BEN ŞAHSEN ÇEŞMEYE İNANIN SU İÇİN GİDERİM VE SUYUMU İÇER GELİRİM ÇEŞMENİN YENİ ESKİ KIRIK CIKIK OLMASI BENDEN BİŞİ ALMAZBEN SUYUMU ALIRIM SEN DOĞRUSUNU AL YANLIŞ GÖRDÜĞÜNÜ ARAŞTIR TATMİN OLMAZ SAN İFTİRADA ETME VESSELAM

Ahmed Hulusi'nin de

Ahmed Hulusi'nin de savunduğu vahdeti vucut inancı tamamen Kuran'a ters bir inançtır.İhlas suresinde: " Allah yaratılan hiç bir şeye benzemez" buyuruluyor. Yaratılan her şey onunla kaimdir fakat asla o değildir.Bir resim sanatkarın eseridir fakat sanatkarın kendisi değildir.Bu kadar net ve açık olan bir şeyi, bu konu hayret ve aşk makamıdır konuşulamaz gibi laflarla geçiştirmek ve Muhyiddin Arabi ve Mevlana gibi insanların sözleriyle İslam'la bağdaştırmaya çalışmak İslam'ı panteist felsefeyle bağdaştırmak olur ki, vebali çok büyüktür.

Ahmed HuLusi

Bütün iLimLerin Bası aLLah'ı biLmektir.ALLAH'ı biLmeyenin iLmi Boşa Emektir.
Diyen insandan mı Şüphe edersiniz ?
Bunu söyLeyen insandan ne gibi kötüLük bekLersiniz ki ?
BizLer birbirimizi eLeştirmek için değiL , Hakikatimizi tanımak için varız.Lütfen sizLerden Ricam kim oLursa oLsun noLursa oLsun Saygı duyun ve küfre gitmeyin....

Ahmed huLusi'nin kitapLarını iLk okuduğumda hiçbir sey anLamamıstım çünkü idrakta zorLanıyordum Fakat biraz tekrar ve biraz çabayLa Bana özümdeki uLuhiyyet hakikatine giden yoLda çok yardımcı oLdu.

Ahmed huLusi insanLar aLLah ismiyLe işaret ediLenin Esma SıfatLarıyLa varoLmustur sözünden ne çıkardınız ? aLLah bir tanrımıdır dedi ? veya o bir put mudur dedi ?

SöyLer misiniz bana aLLah'ın eL ceLaL ismi'nin manası nedir ?

ceLaL aLLah ismiyLe işaret ediLenin esma terkibidir ve şöyLe düsünün bir şeye kızdığınız zaman size ceLaLLenme denir.Bu ceLaL nerden geLiyor ? Şam'dan mı ? Fizan dan mı ???? Lütfen ....

aLLah ismiyLe işaret ediLenin gökte ötede bir tanrı oLmadığını GayrimüsLim , biLim adamLarı biLe biLiyorken BizLer idrak edemedik ve haLa gökte birşeyLer arıyoruz...

aLLah idrakıyLa yaşamayı nasip eyLesin vesseLam

Güzel kardeşlerim; Ahmed

Güzel kardeşlerim;
Ahmed Hulûsi'yi daha iyi anlama gayreti içerisine giriniz.
Nitekim bilim adamlarının dahi "ilmin icat etmediğini, zaten varolanı keşfettiğini" bilmediği bir devr-i alemin "zaman"ı içerisindeyken, Ahmed Hulûsi gibi araştıran, soran, Allah'ı bulmak için ömrünü "sorgulamakla" geçirmiş olan bir insanı anlamaya çalışmadan yermek, sizde bilirsiniz ki "İslam" ahlakına ters düşen bir tutumdur.

Ne var ki; Hz. Ali "Ben Fatiha'nın "B"sindeki noktayım" derken, ne demek istediğini anlamaya çalışmak ancak ve ancak ki, o "şuur"a erişmeyle mümkün olur. 2 çift gözün, bir taşa baktığında gördüğü aynı değildir. Halbuki "taş" "taştır". Görelilik/izafilik varlığın her noktasındadır.

Gel gelelim Einstein şöyle der; "Bir peşin hükmü yoketmek, atomu parçalamaktan daha zordur"..

Ahmed Hulûsi, "Vahdet-i Vücud"'un aksini savunmaz,
Ahmed Hulûsi, İlmi aşanın dine, dini aşanın ilme varacağını bilir,
Ahmed Hulûsi, Hristiyanlık, Musevilik, Yahudilik, Panteizm, Hinduizm, Budizm, Taoizm, Şamanizm gibi birçok "Din"i ahval durumunu incelemiş, "farkındalık" halinin farkında bir insandır. Tek çerçeveden bakıp, olanı olduğu haliyle ezbere kabul etmemiştir.
Ahmed Hulûsi, (bence) İnsan gibi bir insandır. Allah ondan razı olsun. Göremeyen gözlere ilaç bulunsun da "Allah" görmeyi kolaylaştırsın.

Hepinize saygı ve selamlarımla güzel kardeşlerim.

Orhan Deniz kardeşime cevaben

Allah senden razı olsun.Ahmet Hulusi üstadımız için yazdıklarınız beni ziyadesiyle sevindirdi.Allah nasib etti,bir abimizin vesilesiyle A.Hulusi üstadımızın kitablarının tamamını okudum.Defalarca okudum ve her seferinde ufkum biraz daha genişledi.Cenab_ı Allah ondan razı olsun.Bir kardeşimin dediği gibi,her kab kapasitesi kadar su alır,fazlasını inkar eder.Ne diyelim inkarcılar olacaktır muhakkak.Sözümü Ahmet Hulusi üstadımın sözüyle noktalıyayım.Bal kavanozuna bakmakla bal yenmez.Balın tadını tadan anlar.İnsan olan anlar bizi.!!!

ARKADAŞ BEN ELBETTEKİ

ARKADAŞ BEN ELBETTEKİ DİNLEDİM AMA AHMET HULUSİ KENDİ YORUMUYLA İNSANLARI FELAKETE SÜRÜKLEYECEK BOYUTLARDA AYETLERİİNKAR YOLUNA KENDİ BİLE FARKINDA OLMADAN GİRİYOR OLAYA FELSEFİ OLARAK YAKLAŞALIM TOPRAKTAKİ ELEMENTLERİN HEPSİ İNSANDA MEVCUT VE OTOMOBİLDE BU TOPRAKTAKİ ELEMENTLERDEN YAPILMIŞ İNSAN BEN ARABAYIM ONUNLA BÜTÜNLEŞTİM DİYEBİLİRMİ MUTLAK BİR YARATICI VAR AMENNA VEHER YARATMIŞ OLDUĞU EŞYANIN SAHİBİ MÜLKÜN TEK MUTLAK HAKİMİDİR ALLHUAZİMÜŞŞAN PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ MUHAMMET SAV EFNDİMİZİ ARŞIALAYA ÇIKARMIŞ VE TAHİYYATÜ SÜRESİ BUNA İSTİNADEN NAZİL OLMUŞTUR ELBETTEKİ KURANI VE SÜNNETİ ANLAMAK İÇİN REHBER ŞART GERÇEK EVLİYALAR PEYGAMBERİN VARİSLERİDİR ABDULKADİRGEYLANİ VE BENZERLERİ GİBİ SELAMUNALEYKÜM YÜCE MEVLAM KENDİSİNİ HAKKIYLE BİLEN VE VE EMRETMİŞ OLDUĞU GİBİ YAŞAYANLARDAN EYLESİN AMİN NOT... KIYAMET KOPTUĞU ZAMAN YÜCE MEVLAM EZELDE OLDUĞU GİBİ MÜLKÜN HAKİMİ KİMDİR SORUP YİNE KENDİSİNİN CEVABIYLE KENDİSİ OLDUĞUNU BUYURACAKTIR YÜCE MEVLA İHTİYAÇTAN DOLAYI KİMSEYİ YARATMAMIŞ GİZLİ BİR HAZİNE OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞ İNSANLARI VE CİNLERİ YALNIZ KENDİSİNE İBADET ETSİNLER DİYE YARATMIŞTIR BUNUN KARŞILIĞINDA YA BÜYÜK MÜKAFATLAR YADA CEZALAR VERECEĞİNİ FERMAN BUYURMUŞTUR LÜTFEN AYETLERİ İYİ OKUYUP DEĞERLENDİRMEK VE ÖĞRENMEK LAZIM

DAHA İYİ ANLAMAYA

DAHA İYİ ANLAMAYA ÇALIŞINIZ AHMET HULUSİ Yİ

ahmet hulusi hakkında

ahmet hulusi hakkında birşeyler söylemek istiyordum bazı konuları arıyordum tevafuken karşıma onun sitesi çıktı bir kaç gün önce yazdıkalrından etkilenemdim desem yalan olur yalnız evrimci gibi duruyor ve bu bende soru işaretleri uyandırıyorAllah hakkındaki görüşlerine katılıyor gibiyim bizim tasvir ettiğimiz Allah her yerde,sınırsız sonsuz bir yaratıcı ne düşünüyorsunuz..?

Esmaülhüsna : Allah

Esmaülhüsna : Allah bütün isimleri Adem'e telkin etti öğretti. ve Hz adem bu isimlerin özelliğiyle Cenneti yaşadı.

Bir Soru

"İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin! çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun"
Bunun Ahmed Hulusi'nin hangi kitabinda soyledigini belirtebilir misiniz?

Sevap Kazanmak İçin

Sevap Kazanmak İçin Allahın Rızasına ihtiyaç var. yani Allahın Razı olduğu işler bizim kazandığımız sevaplardır.
Peki Sevap nedir.?
Sevap İnsanın vücuduna bedenine aklına ruhuna vs. faydalı olan ahiretinde faydası olacak fiillerdir.

Bu tarz anlatımlar; Dini yobazlık bulan,dışlayan,körü körüne diyen insanlar için anlatılan bilime dayalı(onlarında duymak istedikleri) anlatım tarzıdır. Tabi çok uc noktalar var anlatılan konularda. Hassas denge var. Herkes okumamalı Yoksa Allah muhafaza Aklı şaşabilir. selamün aleyküm.

Allah her şeyi

Allah her şeyi bilendir.
Bizim bildiklerimizi de bize öğreten "O" dur.
Bilmemizi istediği şeyleri de bize nasip eden odur.
Allah ın bir düzeni vardır.
Bu düzen içerisinde kendiliğinden, Allahın izni ve dileği olmadan birşey yapmaya kimsenin gücü yetmez.
Büyük bir televizyon ekranındaki resmi oluşturan pixellerden birinin çıkıpta "olmaz kardeşim ben yeşil olmayacağım kırmızı olacağım" demeye gücü de yetkiside yoktur.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar