AHMET HULUSİ’ NİN , İNSANI KÜFRE SOKACAK YANLIŞLARI


Kitapları Baştan başa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte ve tahriflerle dolu olan. İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve bindörtyüz seneden beri gelen süzel inançları yok edici sözleri aşağıdaki bölümlerde tek tek açıklanacaktır.

Öncelikle Sayın Hulusi; Tüm kitabınızda Kur’an-ı Kerîm’e ve sağlam hadislere dayanan, peygamberimizden günümüze kadar sapasağlam en güzel şekilde gelen:

Allah, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve de Vahdet-i Vücud görüşünün kafasını, gözünü kırarak, kendinize göre öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyorsunuz. Daha doğrusu; insanları ve tüm canlı, cansız,temiz- pis, her şeyi, her zerreyi “Allah” kabul ederek,” Allah, zatıyla ve tüm sıfatlarıyla, her zerrenin içindedir” diyip , yeni bir din icad ediyor ; bunu da sizin keşfiniz olduğunu söylüyorsunuz !

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

ç- Allah (c.c.) Kur’an-ı Keriminde:

“(Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” ( Hakka suresi ayet: 18)

yine başka bir ayette;

“ Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” (Mü’min suresi.ayet: 27)

“ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.” (Mü’min suresi.ayet: 17)

Buyurduğu halde siz:

d-“İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin! çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun . ” diyebiliyorsunuz!

e-“Ötelerde arşta bir ilah yoktur. Allah diye işaret edilen, insanların özünde” diyor ve Allah’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsediyorsunuz!

f-“Holografik esasa göre, her zerrede tümüyle, tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur.” diyebiliyor ve Allah’ı (c.c.) maddelerin içine sıkıştırıyorsunuz. Hâşâ Allah o anlayışlardan berîdir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa [Ancak kendisinin bileceği halde] istiva etmiştir.

g-Allah’ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren âyet ve hadisleri görmemezlikten gelip hiçe sayarak: “Beyin kendi ruhunu üretir.” diyebiliyorsunuz.

h-“Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında, sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde “ cin” adı verilmiştir.” derken:

Sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar, onlara “cin”ismini takmış gibi

“ Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım.”

âyetini ve Kur’an-da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini, Allah’ın Kur’an’da bildirdiğini, babaları Cann’ın yalın ateşten yaratıldığını, Hz. Süleyman’ın ve peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu:

“Biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız.”

Ayetini, bildiğiniz halde yok sayarak, Kur’an daki “cinlerle” ilgili diğer ayetleri, onların Hz. Süleyman’ın emriyle Mescid-i Aksa’yı inşâ ettiklerini ve bir çok hizmetlerde bulunduklarını; kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını; peygamberimizin ilk yıllarında ise: Kur’an-da bildirildiği gibi bir cin; sabah namazında peygamberimizi dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu, Allah’ın hidayeti ile müslüman olduklarını, onların da salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam Taberi’nin rivayetine göre;

“Onlardan sekiz yüz peygamber geldiğini” bilmeniz gerekirken; bunları hiç kâle almadan, onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanlara nüfuz edeceklermiş gibi ciddiyetten uzak laflar edebiliyorsunuz.!

İşte ayet

“(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik .” (Cin Sûresi âyet:1)

“Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.” (Cin Sûresi âyet:2)

i-Neredeyse Cebrail (a.s)’ı postacıya benzeterek istihza…

Peygamberimizi (s.a.s.)’i de , güya tenzih etmek için…robota benzetiyorsunuz ?

Her bölümde “Allah diye işaret edilen” ifadesini kullanırken : Allah (c.c.) görünen bir mekanda sabit, parmakla işaret edilir bir cisimmiş gibi, bir şekle sokmuyor musunuz? Veya Allah’ın zatı yok mu ki; Allah diye işaret edilen tabirini kullanıyorsunuz. Haşa!

Avnullah Özmansur Hocaefendinin eserinden faydalanılmıştır.
ALINTI
fibal:

1. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sevgili yahya kardesim, öncelikle tebrik ederim ahmed Hulusi hakkinda yazdiklarindan dolayi. Bende maalesef (!) kitaplarinin bir kacini okudum ve hezeyanlarina vakif oldum. Allah böyle sapiklardan müslümanlari muhafaza eylesin. Rabbim sadat-i Kiramin yani kuran ve sünnet ehlinin yolundan cümlemizi ayirmasin. Yasar nari Öztürk, Zekerriya kapkara, ahmet hulusi vb. ahir zamanda zuhur edecek olan deccalin bu zamanki askerleridir (Hizbusseytan-kuran dili ile)…
2. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sunu da eklemeden gecemiyecegim yahya kardesim. ” Zaten yanlis olan Vahdet-i Vucud görüsü” tabirini yinede kullanmazsak iyi olur. Cünkü Muhyiddin Arabi, Imam Nablusi, Sadreddin Konevi, Mevlana-i Rumi gibi zatlarin benimsedigini unutmamak gerek, her nekadar imam-i Rabbani tenkit etmissede. Zira imam-i rabbani mektubatinda seyhul ekber icin vahdet-i vucudu benimsemesine ragmen cok yüce makamlarda müsahede ettigini buyuruyor ve hayre ediyor. Vahdet-i Vucud büyük imamin buyurdugu gibi hayret makamidir, dilin susdugu, aklin durdugu ve kalbin serfiraz ettigi bir haldir. Mevlana hz. sormuslar Ask nedir? Cevaben: Ben ol anlarsin! Askdir derim, saygilarimla vesselam
3. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…
4. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…..
5. ebu-zer Diyor:
09 Jun 2007

ibrahim kardes ne üztadin sözü ne de senin ne demek istedigin pek anlasilmadigi. Biraz acarsan memnun olurum, vesselam…
6. hasan Diyor:
09 Jun 2007

(ben muhammediyim s.a.v.))diyen birini küfürle itham etmek çok tehlikeli bir yaklaşım değil mi Yahya kardeş?ithamın doğruysa ki (ben doğru demiyorum),siz birşey kazanamazsınız.eğer yanılmışsanız ne kaybedeceğiniz üzerinde çok çok düşünmenizi acizane tavsiye ederim.
idrak edemediğini inkar etme basitliğinden kurtulamayanın tasavvuf yolunda ilerleyemeyeceği kanaatindeyim.çünkü bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi.bu zatların büyüklükleri ise zaman geçtikçe nisbeten anlaşılmaya başlandı.müntesibi olduğunuzu düşündüğüm yolun büyüklerini hakkıyla tanıyıp onlar gibi olmaya çalışarak yaşamınızı değerlendirmeye çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.inşaalah-u teala…allah c.c. size razı olacağı hayatı kolaylaştırsın……
7. Yahya Baştürk Diyor:
09 Jun 2007

hasan Diyor: bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi!

Kardeş bu yolun büyükleri ile A. Hulusi arasında ne gibi benzerlikler var? açıklarmısın…
8. Muhammet Diyor:
10 Jun 2007

a.hulusi’nin kim olduğu, ne dediği, niye dediği, nasıl dediği, kitapları, bütün yayınları, herşeyi ortada. yayınlarını satınalamayan isterse web sitesini açar kendi aklıyla değerlendirir herşeyi orada para ödemeden. insanları islamı öğrenmekten uzaklaştırmaya çalışan buradaki saptırmacalar kitaplarda kendisine açıklananı anlayamayan bir kişinin a.hulusi ismi üzerinden kendini meşhur etmek için çok eski boşuna bir uğraşıdır. uzatmaya değmez. Allah onu da bu iş için varetmiş deyip geçiniz.
9. hasan Diyor:
10 Jun 2007

Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak…birini küfürle itham etmek iki namlusu olan bir silahı ateşlemeye benzer.ateşlendiği anda ya karşıdakini ya da (Allah muhafaza eylesin)kendimizi vururuz..kim olursa olsun,ne söylerse söylesin başkalarını ikaz etmek maksadıyla bile olsa bu riski almak akıl karı değildir..dünyaya iki kere gelmeyeceğimize göre hayatımızı başkalarının dedikodusuyla değil sevdiğimiz,

tabi olduğumuz büyükleri mümkün olduğu kadar örnek alıp onlar gibi olmaya çalışarak değerlendirmeliyiz..bu yolun büyükleriyle A.Hulusinin benzerliğine gelince hiçbiri hakkında yorum yapmak benim haddim değil.yalnız şunu söyleyebilirim,Allah bana onları hakkıyla sevebilmeyi nasib etsin…’bana’ yerine ‘bize’ diyerek dua etmek isterdim,ancak farklı düşündüğümüz için şimdilik bu duayı ferdi olarak yapıyorum..Allah’ın selam’ı üzerinize olsun….
10. Yahya Baştürk Diyor:
11 Jun 2007

hasan Diyor: Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak!

KİM TEKFİR EDİLMİŞ?

KİME KAFİR DENİLMİŞ?

KİM İNSANLARIN EBEDİ HAYATINI TEHLİYE ATIYOR?

SEN AHMED HULUSİYİ ANLADIĞINIMI SANIYORSUN?

BANA KISACA A. HULUSİ’NİN MİSYONUNU ANLATIRMISIN?
11. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

Merhaba Dostlar,
Peki Hz.Muhammet bugün yaşasaydı,bize bu dini nasıl nalkederdi?…Selam ve sevgilerimle…
12. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

HER ŞEYİ İLAH EDİNEBİLİYORUZ

Merhaba Dostlar,
Bu yazımda insanların, bir şeyleri ilah edinebildiğini kaleme almaya çalışacağım.
İlah edinmenin ne demek olduğunu tekrarlamak gerekirse, isimi Allah olandan başka bir varlığa uluhiyet yüklemek. Peki açık konuşalım, bizim neleri övüp yücelttiğimiz ortada kimileri futbol için bulsa ölecek, kimileri seks, kimileri para ve dünya için, kimileri siyaset,kimileri kimileri sayar gidersin.Herkes bir ilah edinmiş.
Vicdanı açık gönüllere sesleniyorum,Allah’tan gayri bir varlığı,övmek yüceltmek için hizmet etmek,onun rızasını kazanmak için uğraşmak,daha doğrusu,Allah’tan başkasını kalbe sokmak, ona hizmet etmek,onu ilah edinmekten başka nedir?Düşünmek gerekir,hayatımıza neleri soktuğumuzu(Allah’ın evine)düşünmemiz gerekir.
Sevgili dostlar,açık şirk devri kapanmıştır.Fakat gizli şirk,insanların korkulu rüyasıdır.
Ve kimse bunun farkında değil.Müslüman, elhamdulüllah müslümanım deyip camiye gidiyor,namazını kılıyor(namazını onlar kılıyor derler, ben eda edilir yada ikame edilir derim)cami kapısından çıkarken siyaset başlıyor,yok o parti yok bu parti,yok şu zengin olmuş,bende şu tarlayı aldım,vs,vs. Dostlar,dost acı söyler,kalbinde gerçekten Allah olan!başka ilah edinmez!O, kişi ilgilenmez böyle şeyler ile.Tümden elini ayağını çeker demiyorum,yaşamında bir şeyleri ilah edinmez diyorum.Çünkü bilir o kişi şirkte olanın af edilmeyeceğini.Ayrıca,Allah tarafından bırakın affı,kendisi dahi,özde bir olduğu isimi Allah olanı bulamaz ve fark edemez.
Dostlarım, insanlık bir şeyleri bal gibi ilah edinmiş durumda.Allah kuranında bildirilen şirke düşmeyin.Nedir şirk,Allah’tan başka ilah edinmeyin.Lailaheillallah diyoruz,tanrı ve tanrılar,putlar,Allah yerine konmaz,onlar yok,sadece Allah var diyoruz.1400yıl evvel putları ve tanrılık kavramını yıkan Muhammet a.s. gibi,O,risalem nurları kaynağından nur alan, bir yenileyicinin gelmesi ve bir şeyleri yenilemesinin zamanı geldi de geçiyor.Kim bilir belki de yenileyici görevini yapıyordur.
Günümüzdeki kuran meallerinin hemen, hemen tamamında,Allah’tan başka tanrı yoktur ve temizlenmemişler kitaba el sürmesinler geçer.Abdest’i temizlik sanan bir zihniyet oldukça,abdest temizlik olsa,su olmadığı zaman toprak ile abdest alın denmez di.
Ancak kurana göre necaset,kirlilik,bedende değil,şirk olan da,yani bilinçte. Oda nasıl olur demeyin.Kuran kirliğin şirk olduğunu,bilgini arındıran kişi,o kitaba el sürsün demek istemiştir.Vücudunu temizleyen değil.Bilincini temizleyen.Yani ötelerde bir tanrı aramayan,isimi Allah olanı kalbinde hisseden kalbine koyan demiştir.
Evet sevgili dostlar,bu yüzyılda bu gibi konuları yeniliye cek bir yenileyiciye ihtiyaç vardır.Allah’ın sistemin de inzal olmuş bir yenileyici tanıyorum çünkü beni de bilincimi arındıran o yenileyicidir.İsimi önemli değil bilgileri önemlidir.Yeniliği önemlidir.Bu vesile ile dostların bir şeyleri gözden geçirmesi dileğimle.Herkese.Selam ve sevgilerimle…

Hasan BELEK
14-05-2007
13. ebu-zer Diyor:
11 Jun 2007

Sevgili yahya kardesim, anlasilan o ki sözde allahin sisteminii cözmüs islam neferi hakkinda yaptigin calismalr yeterli degil. A.H.nin ne kadar sapkin oldugu hakkinda bir kac yazi daha hazirla ki kimin ne oldugu daha iyi anlasilsin! Ilmihal seviyesini asamamis müslümanlarin bu herifin yaldizli sözlerine kanmasi gayet dogal! Tashihi itikat etmeden kendi akklimiza daha dogrusu heva ve hevesimize göre neyin dogru neyin yanlis oldugu bilmemiz mümkün degildir! Ahmet hulusizedelere duyurulur…
INCE AYAR:
Kod:

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

hönk hoönk hönk, OHA yani,

müslümanlar niye geri kalıyor diye soruyorlar.şu islamı tanımalarına bakarsak, valla çok ilerdeler. böyle avnullahlar oldukça...

neyse,

yazıyı baştan sona okudum . altındaki yorumlarıda...yukarıya aldığım kısımda, avnullah denen kişi, kusura bakmasın hoca diyemiyeceğim ben ona. o olsa olsa. ayet manyağı olmuş biri. bir cümleyi anlatmak için en az on ayet yazmış, ama ayetler ile söyledikleri hiç alakasız şeyler.şu yukarıdaki alıntıladığım yerde.
a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.
diyor. bu durumda, avnullah tersini söylemiş oluyor. yani gökte bir yerlerde tanrı var diyor. e o zaman sormazlarmı adama, peki avni, orallarada bi yerde tanrı varsa, onunla diğeer varlıkların arasındaki sınır nerede başlıyor nerede bitiyor.?
sonra dönüveriyor. la ilahe diyor gersini söylemiyor diyor. adam tam matrak. sen gökte tanrı var diyorsan, tanrının dışındada varlıklar olduğunu söylersen. adama sormazlarmi, sen niye la ilahe deyip gerisini söylemiyorsun diye.
la ilahe ilallah dedinmi. Allah var başka bir şey yok demiş olursun.
ama yukarılarda bi yerde tanrı var dersen, onun dışındada varlıklar kabul etmiş olursun......
diğer saçmalıklara bakıp vakit kaybetmeye değmez avni, Allah , sana ve sana inanan varsa eğer, hepinize İZAN nasip etsin.

ARKADAŞLAR BEN A HULUSİNİN

ARKADAŞLAR BEN A HULUSİNİN KİTAPLARIYLA İLK KARŞILAŞTIĞIMDA İŞTE MEHDİ ÇIKMIŞ BU ADAMA AÇIKLAMALARINI YAZDIRIYOR KENDİNİ GİZLİYOR VAKTİ GELENE KADAR AHMET HULUSİYI MEHDİ RESUL PARAVAN GİBİ KULLANIYOR DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM (belki komik gelecek size) DÜŞÜNCELERİ İŞTE ARADIĞIM DOYURUCU İZAHLAR DEMİŞTİM BESLENDİĞİ KAYNAK ÖYLE BERRAK VE TEMİZ Kİ ZİHNİM AÇILIYOR GÖNLÜM GENİŞLİYOR ZAHİREN GÖREMEDİM AMA VEYSEL KARANİ MİSALİ İŞTE ANLAYIN ALLAHIN İKRAMI BENCE ...

ahmet hulusi

merhabalar ahmet hulusiyi hayatıma dahil kader...İslam dinini sartlanmışlıklardan arındırarak anlayana yonelik anlayanın idrakına bırakarak O varlığı O güzelliği O'nun nurunu ve sevgisini oyle guzel anlatmış ki... bilincimi acan beni İslam dininin güzelliğiyle aydınlatan Allah'ın yaratmış olduğu insan kuluna tesekkürler... Allah'a hamd olsun doğru yolu bulduğuma... hamd olsun yüreğimdeki sevgiye hamd olsun... doğru yolu gösterene... herkes inacında serbestir var olan Tek gercek Teklitir... O da ALLAH'tır. hamd olsun ki ahmet hulusiyi dünya hayatım son bulmadan tanımışım...

a. hulisi üstadımız

a. hulisi üstadımız gerceklerı öyle bir sokuyorkı gözüne gözüne insanların tabiki bunları anlayacak bilinç herkeste olmazikire baslamamla yaklasık sekız ay sonra namaza basladım oruç tutmayan ben oruc tuttum bunlar bıle üstadı anlamama yeterlı oldu benı namaza oruca sürükleyen bu üstada gönülden tesekkurlerımı sunuyorum a. hulısıyı yaradan Allaha şükürler olsun iyiki varsın a.hulisi Allah sana saglıklı sıhhatlı upuzun ömürler versin dılerım bıgun Amerıkaya yolum düserSE o kadar cok sormak ıstedıgım konular varkı ALLAH BANA O GUNLERI NASIP EDER INSALLAH..Herkes aklı kadar ALLAHA YAKİN OLUR.

ahmet hulusi denen sahıs

ARKADAŞLAR BU SAHIS TAMAMEN BATININ BIR OYUNCAGI OLUP BATININ ISLAMIYET UZERINDE OYNADIGI BIR ADAMDIR AHMET HULISI DENEN KISI ...MADDE KAVRAMINI YOK SAYIP ISIK VE ENERJI İLE İLGİLİ BİR KONUYU İCAT ETMIŞLER ADINADA BILIM DIYOLAR ALGIDAN BAHSEDIYOLAR 1400 YILLIK KITABI KURANI PEYGAMBERI YOIK SAYIP BIZ MUSLUMANLARIN MANEVI ALEMINI YOK SAYIP HATTA İŞİ O KADAR ILERI GOTURUYOKI SENINDE CEVREMDEKI HER SEYIDE BEN YARATTIM DEMEYE KADAR GOTURUYO NEYSE BU ADAMI BU KADAR COK KONUSMAMIZ SADECE REKLAMINI YAPMAK DEMEKTIR ..KENDISI BATININ USAGI BIZIM GIBILERE HAYVAN VE AHMAK DIYEN ASLINDA KENDISI OLAN BIR YARATIK KONUSMAYA BILE DEGMEZ...ISTIYOPRUM KENDISIYLE BIR YERDE KARŞILAŞIP KONUSMAK ALLAH KISMET EDERSE OLUCAK INSAALLH ONA SORMAK ISTEDIGIM SORULAR VAR BAKALIM CEVAP VEREBILECEKMI YOKSA DILLERIMI TUTLACAK :)) HOŞÇAKALIN ARKDAŞLAR BU ADAMA ZERRE KADAR ITIBAR ETMEYIN LŞTFN ...

düşünün düşünün...madde

düşünün düşünün...madde kavramı zaten yoktur..önce bunu anlayın..gül yerine taş atmayın tarhte hep böyle olmuştur zaten ..doğruyu söyleyen asılmıştır..umarım karşılaşırsın hocamızla:))

eleştirsen hayatı...

eleştiriyi yazan ey hz insan yani ins ten gelen kelime anlamı nankör olan ewliya nın yıllarca maddenin olmadığını benzetme yollu anlatmasını senin a.h nin yazdıklarına bırak eş değer araştırmayı yanından bile geçemyeceğini bildiğin halde tahta gözlüklerinle insanları eleştirmeye devam et emi anlayışı kıt olmak böyle bir şey demekki bu yazı yayınlanmasada okuyacaksın zaten senin gibi seyirciye oyun değil benim yazım aklını başına toplada yazılan dan anlatılan dan bir zerre bile kavramadan çamur atma çıkar gözlüklerini öyle bak dünyaya eh belki rabbim sana da rahmet tecellisiyle gerçekleri görürsün dünyanda tabi rahmet er veya geç tecelli eder burda olmasada ölümden sonra çünkü cehennem rahmettir bilesin .....

nerede yaşıyor?

Ahmet Hulusi Bey şu anda nerede yaşıyor. Ne işle meşgul? Bu kadar ücretsiz kitap dağıtabildiğine göre bunun maliyetini kazanacak bir iş yapıyor herhalde. Ya da destek gördüğü bir güç var düşündürücü değil mi?

Gelin Müslüman Olalim pinar y.y

SELAMUN ALEYKUM...gelin müslüman olalim adli kitapi sorcaktim biraz süphelendim sanki ...mevdudinin dediginden degilde su tefsiri yapandan ....kitapi daha bitirmedim yeni basladim....Nasil Saglammidir diye sorcaktim tesekürler iyigünler ????

PS:Sanki adam bana fitne yaparmis gibi geldi ....belkim yaniliyorumdur.beni biraz aydinlaTIRSANIZ COKSEVNIRIM SELAMUN ALEYKUM KARDESLER

A.Hulusi'in Kuranı-ı Kerim

A.Hulusi'in Kuranı-ı Kerim Çözümü kitabını bir tanıdığımın hediye etmesiyle A.Hulusu'nin varlığından haberdar oldum. Bu konudaki araştırmalarım sonucunda bu siteye girdim. Benim görüşüm; bir yazar hakkında yetersiz bilgilere dayanarak eliştiri veya övücü mahiyette ifadelerden kaçınmak gerekir diye düşünüyorum. Yorumları okuyunca daha da bir ilgiimi çektiği için kitabı okumaya başladım. Ancak, Arapça kelimelerin birebir çevirisinin verildiğini, her hangibi başkaca izahat yapılmadığını gördüm. Herkese selamlar.

Arkadaşlar tesadüfen bu

Arkadaşlar tesadüfen bu siteyi gördüm,ilk sayfayı komple diğerlerini yarım yamalak okudum.

acizane genel konu hakkında fikrimi beyan etmek isterim.

Bendeniz Ahmed hulusinin kitaplarıyla 2002 yılında tanıştım ve tamamını okudum ,bazılarını defalarca.

ilk okuduğumda 23 yaşındaydım ve ilk okuduğum kitabıda "Hz.Muhammedin açıkladığı Allah" isimli kitabıydı.

İhlas suresinde ki "Ahad"iyeti açıklaması bende öyle bir hale sebep oldu ki bunca sene kimsenin bana dinimi gerçeğiyle öğretmediği düşündüm,ilk defa rabbimi hissediyor her an onunla oluyor,tüm evren nazarımda tek bir perdeden oluşuyordu.

belki alt yapım çok iyi değildi ,aralıksız okuyordum bir zaman "akıl ve iman "isimli kitabında "yok arkadaş bu kadarda olmaz" dedim..ama zamanla aklım başka türlü olamıyacağını anladı.

şüphelere düştüğüm oldu,okumaktan vazgeçtiğim ,kitapları yakmaya karar verdiğim anlar oldu ama yapamadım.

ne zaman ki meşhu rislam alimlerinin eserleri mektubatlar,kimya yı saadetler,marifetnameler elime geçti anlatılanların temelde aynı olduğunu,yunusun ,mevlananın diliyle aynı olduğunu idrak ettim.

lakin çok tavsiye ettiğim sevdiklerimden anlayamayanlar anlayanlardan kat kat fazla oldu.

sonra yaymaktan vazgeçtim ,anladım ki bu bir frekans meselesi kişide bu dalga varsa zaten kapıyor öbür türlüsü için mümkün değil.

ancak şunuda belirtmek lazım totalde bütün eserlerinin ana fikri vahdet penceresindendir,ki bu ustura gibi çok iyi sakal trajı yapabileceği gibi adamın boğazını da çok iyi kesebilir,muhakkak alt yapı,veya bir kamil mürşid gözetiminde olmasını tavsiye ediyorum.

çok önemli bir tavsiyem daha olacak bu eserleri okuyunca öğrendiklerinizle amel etmezseniz vicdanınız sizi rahat bırakmaz ,beni bırakmadığı gibi.

ilgilenlere ön yargısız ve samimiyetle yaklaşmaları karşılığında yeni ufuklar açacağına şüphem yok.

içtenlikle yazılmış bir yazıya aynı içtenlikle bir cevap

Anlattıklarınız kurdugunuz her cümle yaşadıklarınız benimkilerle okadar paralel okadar birebir ki hayretle okudum demekki gerçekten bu bir frekans meselesi aynı frekansta oldugum insanları gördüğümde yalnız olmadıgımı hissediyorum çünkü gerçekten bu tip insanlarla karşılaşmak denizde inci tanesi aramak gibi bir şey.o yüzden konudan tamamen ayrı olarak içtenlikle yazıldıgı belli olan sizin yazınıza yorum yapmadan geçemedim.keşke herkes buraya böyle başkalarının etkisinde kalarak değilde sadece hissettiklerini yazsa ozaman daha şeffaf daha samimi hemde daha faydalı bir muhabbet olurdu diyorum ve özellikle de bir yol gösterici olmadan çoook tehlikeli olabilen ancak bu tehlikeyi göze alabilecek pervane kuşu cesaretine sahip insanların da bu yeryüzünde yalnız bırakılmayacagı inancıma dayanarak ahmed hulusinin bütün kitaplarının okumasını şiddetle tavsiye ediyorum...

Yorum

Hoşgörü çok büyük bir erdem. Ben burda bazı kişilerde bunu gördüm sevindim bazı kişilerde göremeyince üzüldüm. Şems-i Tebriz'i DEN " Aranızdaki perdeleri tek tek kaldır ki Allah'a saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların olsun ama kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur ,dost. Ve sakın kendi doğrularını putlaştırma. İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama !"

öncelikle kim olursa olsun

öncelikle kim olursa olsun birisine bu şekilde döver gibi cümlelerle konuşmak bence büyük bir saygısızlık. sizi bu tavrınızdan ötürü kınıyorum. eleştirinin nasıl yapılacağını bilmediğiniz , bu konuda cahil olduğunuz, kurduğunuz cümlelerden hemen anlaşılıyor . ikinci olarak çıkardığım anlamsa sizin din adı altında insanları sömüren bir takım kuruluşlardan menfaat elede etiğiniz yolundadır. sizi saldırganlığa sürükleyen dünya menfaatlerinde kurtulmanız diliyorum.

Bu cevabım "sizden olmayan kafir mi? " diyen insana...

eğer insan kabuğunu kırmayı denerse o zaman alması gereken bütün bilgileri alabilir... bu insanların nasıl başkalarının anlattıkları saçma sapan düşüncelere saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorsanız, sizin de o şekilde bir başkasının kendi düşüncelerini bildiği doğruları diğer insanlara anlatmasına saygı göstermeniz gerekiyor... nasıl ki başkalarının hitamları hoşunuza gitmiyorsa, sizin de yobaz gibi hitamlarınız başkalarının hoşuna gitmiyordur... ayrıca siz hiç merak etmeyin insanların beyni var, aklı var ama bunun yanın da aklını kullanamayan saçma sapan şeylerle meşgul eden insanlar da var... ve bu yüzden bir insan çıkıpta üstü kapalı bir şekilde Allah(c.c.)'ı inkar ediyor ve bunu yavaş yavaş insanlara empoze etmeye çalışıyorsa, aklı olupta onu kullanmasını bilmeyen insanların aksine Allah(c.c.)'ın ilmiyle akıllanan aklını kullanmasını bilip Allah(c.c.)'ın emirlerini,yasakladığı haram kıldığı şeyleri, doğruları yanlışları anlatması gerekiyor... Amerika'nın, Allah(c.c.)'ı inkar edip Müslümanlığı yıkmaya çalışan insanların kirli tuzaklarına düşmüş olan müslümanlara Hak'kı anlatması gerekiyor... ve siz aklı olupta böylesine kirli tuzaklara düşmüş aklını kullanamayan şahsiyet, Hak'kı batılı gören, bilen ve bunu bilmeyenlere "Dinimiz,İmanımız elden gidiyor Uyan Müslüman" deyipte hakikati göstermeye, onları kendilerine getirmeye çalışan insanlara hiç bir şekilde hakaret edemez onlara yobaz gibi çirkin hitamlarda BULNUMAZSINIZ!...Sizin gibi insanlara aslında söylenmesi gereken o kadar söz var ki...
Bak kardeşim her insan gibi eminim ki senin de aklın var ve sen bir savaşçısın, yani doğru olduğuna inandığı şeyler için savaşan gerçek bir savaşçı...Bunun için Onu bunu bırak, doğru, en doğru olan kitabı oku...Sen Rabbimin Müslümanlara Bahşettiği O yüce kitabı oku... Sen KUR'AN-I KERİM'İ OKU... En doğru şeyleri sana o söyleyecek... Ve her şeyi, herkesi bırak sade ve sadece onun sana söylediği şeyler için savaş...onun doğruları için savaş...Onun... O Yüce kitabın...Kur'an-ı Kerimin...Doğruları sana birtek O söyleye bilir...Hatta kafan karıştığı, kime inanacağını şaşırdığın zaman sana doğruyu söyleyecek tek şey O... Allah hepimize akıl fikir versin...(Ve kardeşim kimse kimsenin düşüncesine katılmadığı için kafir değildir bunu unutma..böyle saçma şeyler de yazma...) SELAM VE DUA İLE KARDEŞİM...

NE BİL(m)İYORUZ

Daha ehl-î iman makamına varmadan, vahded-i Vücud tartışır olmuşuz. Bigi yoksunluğumuzu unutmuş, fikir ile konuyu neşr halindeyiz. Bir durun, bir dur diyin kendinize.. Ahmed HULUSi'ye bir bakın, yaşantısı Resul-ü Ekrem(sav)'in yaşantısına benziyor mu? Bir yoklayın, biz benziyor muyuz Ümmed-i Muhammede.. Yaşantımız, şeklimiz, namazımız ve ahvalimiz nicedir? 'Biz size apaçık ayetlerimizi gönderdik' demiyor mu Rabbul Alem(cc)? Hayatımızın mekezinde olması gereken Allah(cc), Klavuz Kur'an-ı Kerim, örnek alınacak hayat ise Muhammed Mustafa(sav)'nınki.. Bildiklerimiz ancak hayatımıza naklettiklerimiz kadarıdır. Kelamullahı ezzbere bilip, sadece 2 rekat namaz eda eden biri, ancak rabbini 2 rekat namaz eda edecek kadar tanımış ve anlamıştır.. Azıcık durun, durulun ve yoklayın kendinizi.. Neredesiniz ve olmanız gereken yer neresi?

Esselamualeykum arkads1m

Esselamualeykum arkads1m dogru yazmissin insan kabugunu yirtarsa cogu meseleleri cozmüs olur eger bu gerceklesseydi kisilerin yanlislilarinida anlardik
bu yasadigimiz alemde hicbirsey o deyildir en yakin olan1 ondand1r olsa gerek
bizler aslimizin golgeleriyiz yani ademlerimizin gölgede ne varlik olurki o olsun
kisacas1 bizler dosdogru ISLAMI yasarsak
oALLAHIN YANINDA BI SIGINICI GORMEDEN ZATEN ICIMIZE KALBIMIZE EZELDEN NAKSEDILMIS
GERCEKLERI ORDA YASAR ANLARIZ VEDE BILIRIZKI BUNLAR ANLATILMAZ ANLATILSADA TAM GEREKTIGI GIBI ANLASILMAZ BIDE SU MESELEYI BELIRTMEK ISTERIM BEN NE A.H DA NEDE BILINEN BIR KISIDE KASIT GORMUYORUM
BIRILERI UFAK BI SEKIR HALINE MALUP OLUP YANLISA DUSUYO BIRILERIDE SEKIRSIZ AKLINA GUVENIP HATA YAPIYO EN IYISINI ALLAH BILIR
aALLAHA EMANET OLUN
Hüseyin

Cehalet

İftira eden zalim ya aklını yitirmiştir ya da imanını! İman ile iftira aynı kalpte bulunmaz! Şahidi olmadığın olay hakkında konuşmak ya dedikodudur ya gıybet ya da iftira! A.H.
"İNSAN"ın ORUCU, muhatabında gayrılık görmemektir!.A.H.
Üstadın bu bakışlarına ermek..elbette benim gibi boş işlerle uğraşanın harcı değil..evrensel bir insana has olan bir duygu ve düşüncedir.(evrensel insan bence Mevlana'dır.
Benim gibi hayatı boyunca daima iş diye siyasetçinin..güç diye cemaatın..efendim diye şeyhimin..salat diye sporun..kur'an diye aydın ve düşünür olmayan medyanın..namaz ve oruç tutuyor diye şeytanımın postunu giymişim,içim dışım siyaset-çıkar-alevere-dalevere.Karşılıksın sunulan şeylerden uzak düşmüşüm günahımdan.
Herkesin mürşidi kendisine hayırlı!!! olsun.Seçmekte acele etmeyiniz..bizi zaten her yönden kuşatmış.
Önce onlardan sıyrıl sonra gör karşındaki beytin ne Beyti olduğunu.Bize bizden yakın olan Hak göstersin inşaAllah.
Bu yazı aynaya bakarak kendime bir eleştiridir,kimse alınmasın.Selam- saygı -sevgi-barış-birlik-hoşgörü-bilgi-samimiyet..Allahım bu güzel duygularla donat bu milleti ne olur.Vesselam .

gülüyorum sadece

arkadaşlar siz kendini uyarın bence iyi okuyun ha kapasite yoksa bilemem ama var bu sizde kullanmak size kalmış.... yok arada tuzaklar varmışta... arkadaşlar zaten bu kitaplar kafanızın karışması için var şartlanmalardan ezberlerden kurtularak birazda siz size verilmiş olan aklı kullanarak bir şeyleri bulmanız için var onun için normal bvöyle bir sitenin var olması ama gülünç :)

CVP:gülüyorum sadece

Bu site bilgi sahibi kişilere karşı uyarmak için değil senin gibi gülünç bulupta neresinden gülmesi gerektiğini bilemiyenler için var. Kafası karışanlar da üç aşağı beş yukarı senin gibi yaşayıp senin baktığın pencereden dünyaya bakanlar.. Ama onların basiretleri senin gibi bağlı değil.. körü körüne aha düşmanımın düşmanı deyip sarılmıyorlar..

ahmet hulusi

selamun aleyküm benim bu siteye girişim Ahmet Hulusi'nin'kuranı kerimin çözümü' adlı kitabınının elime geçmesiyle başladı.fikhı bilgim olduğu için öyle her kitabı okumamyazarını araştırırım.nitekim yine öyle oldu kitap güzel bir kitaba benziyor.lakin okumak araştırmak gerekir dedim.siteleri gezdim.en faydalı sizin yazdıklarınızı bulduteşekkür ediyorum çok güzel açıklamişsiniz.kitabı okudum ama sizin dikkat ettiğiniz hususlar hiç gözüme çarpmamiştı.demeki çok dikkatli okumak gerekiyormuş.at gözlüklerini çıkarak!son olarak bu yazar bahsettiğim bu kitabı ücretsiz olarak dağıtmış.sözde dine hizmet.Allah razı olsun sizleri başımızdan eksik etmesin.amin

Ahmet HULUSİ

selamun aleykum.. a.hulusi nin varlığını 1 saat öncesine kadar bilmezdim lakin sitesindeki kuran-ı kerim videolarına bakarken sitesine ve kendi sohbetlerine de baktım (kısmen). ve haliyle, kimdir bu -a.hulusi diyerek araştırmaya başlamıştımki sene 2007 den beri hakkında yorumlar yapılıyormuş. demekki ben geç farketmişim. neyse,, araştırmamdaki sebep a.hulusinin açıklamalarının herkesin anlayacağı nitelikte olmamasıdır. yarım yamalak bilgi sahibi olan insanda "acaba kandırılıyormuyum", "vay be,, hocaya bak, farklı pencereden durumu nasılda izah etmiş" gibi şüpheli düşüncelere yelken açmasına sebep olur nitelikte. benim acizane tavsiyem her zamanki gibi risale-i nur külliyatıdır. (envar neşriyat) açın okuyun, okuyun, okuyun tekrar ve tekrar.... selamun aleykum

dikkat

arkadaşlar ben ahmed hulusinin yazılarını çok dikkatli şekilde okudum nefsim sevdirdiği için nerede ise tamamını ama okurken bir anda kuranda geçen bir ayetle çeliştiğinin farkında oldum çelişmektende öte tamamı ile inkara gidiyor o meseleden sonra okumayı bıraktım bence sadece okumayın kıyaslayın yanlışları görürsünüz

amin ...

amin ...

kardeşlik birlik teklik

esselamün aleykün evvela bu sayfada fikirlerini paylaşan herkezi sayğı ve sevğiyle selamlıyor ve bizleri burada buluşturan önce YÜCE ALLAHA ŞÜKÜR,EDİYOR sonrada tartışılan kıymetli şahıs Ahmed Hulusi abimin ellerinden öpüyorum o,ki kesinlikle üstüne basa basa ben şeyh veya hoca değilim ben sadece düşünür yazar ALLAH,ın aciz kulu ahmed hulusiyim,diye kendini herzaman din adamlarından ayrı tutmuştur ve herzaman benim söylediklerime inanmak zorunda deyilsiniz demiştir araştırın okuyun ben sadece yılarca okuyup anladıklarımı siz dostlarımla paylaşmak istedim diye eklemiştir gerisi bizlere kalıyor işte dostlarım yarğılamayı bırakalım bir kenera nabal,ını ğünah,ını kendi boynuna almış bir insana söz söylemek bizlere düşmez YÜCE RAB,İMİZİN ADALETİ kuşkusuzki o,nu yargılayacak ve sorğulayacaktır iyilği kendi menfaatine kötülüğü kendinedir bu dünyadan gider,iken almak lazım yanımıza HAK,ımızı HAK olan nedirki HAK,tan başka bedene sahip kimki ben size şah damarınızdan daha yakınım diyen YÜCE RAB değilmi ben size kendi ruhumdan üfledim diyen hakın ta kendisi değilmi sen ben o bu şu yok aslında hepimiz biriz bir canda hadi dostlar sevelim sayalım birbirimizi sevemezsek gözün gördüğünü nasıl severiz görmediğimizi incitmeyelim üzmeyelim kalp kırmayalım gelin birlik olalım alevi sunni şafi aynı KURAN,a tabi değilmi imanı güçlü olanı şeytan yolundan saptıramazki Ahmed hulusi,nin üç yalnışı tüm doğrusunu sildiremezki yalnışları tartışıp zaman kaybedecegimize onun doğrularını alıp kendi doğrularımızla birleştirmek ve HAK yolunda daha hızlı yürümek en hayırlısı değilmi hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim ALLAH,ın rahmeti ve merhameti tüm islam aleminin ve siz saygıdeğer dostlarımın üzerine olsun inşallah daha hayırlı sohbetlerle karşılamak üzere ALLAH,a emanet kalın.

Selam. Ahmed Hulusinin

Selam. Ahmed Hulusinin dedikleriyle alakalı çok dikkatli araştırma yapıp, güzel açıklamalar yazmışsınız. Elbette her fikir bize uyacak değildir. Hele birileri farklı pencereden bakarak farklı şeyler söylüyorsa. Ancak yine de farklı görüş açılarına açık olalım derim ben. Evet, benim de katılmadığım çok fikri var. Ama katıldıklarım da var. Mesela, Allah gökte değildir, her yerdedir demesini sanıyorum siz yanlış anladınız. Kastettiği aslında Allah' ın mekandan münezzeh oluşu. Yani Allah'ı bizler gibi düşünmeyin diyor. Yaratıklar bir mekanda olmayınca yokturlar. Ama Allahın var olmak için bir mekana ihtiyacı yok ve o mekan üstüdür. Allahı mekana tabi tutmak esasen küfürdür. Şimdi sizin, Allah o zaman gökte değilse,yani belli bir yerde bulunmuyorsa yoktur şeklindeki mantığınızın sonucu olarak, Allah bir yerde değildir diyene kafir muamelesi yapmanız biraz ayıp olmuyor mu? Ve siz Allah' ı ne sanıyorsunuz?

CVP:Selam. Ahmed Hulusinin

Siz kendi bilgi birikiminizle ahmet hulisinin o sözünü yorum getirdiğiniz için böyle anlıyorsunuz. Fikir ayrıdır inanç ayrıdır. İnançların kabul edilen esasları vardır. Bunun üstüne fikir denip aykırı görüşler de olsun denmez. Binanın temeli gibi.. Dibine dinamit konup saygı beklemek ne kadar doğru ise..

dini

Kurandaki ayet sayısı 6666 diye bilirdik. ancak Kurandaki her

suredeki ayet sayıları toplandığında farklı bir sayı çıkıyor. Bunu

eleştirenler var. bu eleştirilere nasıl cevap vereceğiz?

Allah’ın, Yahudilere hitaben buyurduğu, “Alemlerde hiçbir

kimseye vermediğini size verdi” (Maide 20) mealindeki ayette geçen

Alemlerde hiç kimseye vermediği şeyler nelerdir, neden hiç kimseye

vermediklerini Yahudilere vermiştir?

Hacerül Esved put mudur, onu öpmek şirk midir? Hacerül Esved´in kıyamet

günü şefaatçi olacağı, Allah’ın sağ eli olduğu doğru mudur?

Peygamber Efendimiz (asm) şu an ümmetini görebiliyor mudur? Ümmetinin

yaptığı kötü amellere üzülüp, yaptığı iyi amellere seviniyor mudur?

Biz iman eden kişinin mutlu olacaklarını söylüyoruz. Dinini yaşayan bir

hıristiyan, bizim sahip olduğumuz mutluluğa sahip midir?

Cemaatle kılınan namazlarda okunan surelerin uzunluğu ne kadar olmalıdır?

Uzun okunabilir mi?

Hz. Ali, eğer perde-i gayb açılsa Allah’a imanım artmayacak, demiş.

İnsanın bu denli imana sahip olması mümkün mü? İnsanın Allah’ı

görmesi ile perde-i gayb arkasında inancı farklı olmaz mı?

Arz'ın (yerin) onlardan neyi eksilttiğini bilmekteyiz. Bizde her şeyi

saklayan bir kayıt vardır. (Kaf 50/4) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?

Cuma günü yeni elbiselerin giyilmesi gerektiği doğru mudur?yeryüzünde

6milyarinsan var bunlardan biri ve birileri ben müslüman olmakistiyorum

dese müslüman nasılolur ve birileride sen müslüman olamassın sen müslüman

deyilsin demehakkına sahipmi müslüman sadece sözifadesiylemi müslüman
olur

yani müslüman neyapar nasılyaşar yaşamalı sadece şehadet mi müslüman lıgı

neleryapmalı 35 yaşındayım halebekarım çalışmıyorum kısmetimin çıkmaması
çalışmamamlailgiliolurmu saygılar

CVP:dini

1. 6666 ayet konusunda www.mollacami.com kitaplığındaki kuran bilimleri eserine bakabilirsiniz. Ayet numaralandırmaları yanı sıra duraklar vs. vardır. Orada detaylı anlatır.

2. Hiç kimseye vermediğimizi size verdik. Bu konuda tefsir kitaplarına detaylı bakabilirsiniz. Fakat zahiri olarak bakarsanız o dönemde yaşayan topluma göre baktığımızda firavunun zulmünden kurtulmaları vs.

3. PUT, kendisinin seni yarattığını düşündüğün ve kendisine inandığındır. Mesela evrim teoricileri için DOĞA bir puttur. Bugün beni hacarülesved yarattı diyen kaç kişi gördün? ya da ben hacarülesvede secde ediyorum diyen duydun mu hiç? bir başkası da yeni aldığı arabasını çok sever sürekli ona biner gezer vs. Ya da kayyu hastası bir bebeğin herşeyinin kayyu olması nedeni ile kayyu PUT'tur denebilir mi? Sevgi, hürmet, saygı farklı şeydir.

4. Peygamberimiz ümmetini sadece şuan değil daha yaşarken bugünkü hallerini görüyordu. Ve hadislerde bugünleri anlatıyordu. Devri decacile, mehdi vs. Her dönemde gelecek ümmetine mesajlar içeren onlara yön gösteren sözleri vardır. Her devirde de ümmetine rehber olacak kamili mürşidler gelip ümmetine yol göstermektedir. Acınacak durumda değiliz. Acınacak durumdakileri kurtarmak için mücadele edecek durumda olmalıyız..

5. İman edip islami ilimleri öğrenip bunları yaşayan her müslüman mutluğu dorukta yaşar. Kuranı kerimi kabul etmedikce hiç kimse iman etmiş sayılmaz.. Yahudi hrıstiyan onların mutlulukları sadece dünyevidir..

6. cemaatle kılınan namazlarda okunan surelerde imam cemaatin durumunu gözetmelidir. Cemaat ne kadar ayakta durabilir hasta yaşlı var mı bilmelidir. Buna göre ayarlamalıdır.

7. "Hz. Ali, eğer perde-i gayb açılsa Allah’a imanım artmayacak, demiş." böyle bir söz mecazidir. Şüphem yok anlamındadır.

8. "Arz'ın (yerin) onlardan neyi eksilttiğini bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. (Kaf 50/4) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?" Belgesel kanallarını izlediğinizde hiçbirşeyin kaybolmadığını anlattıklarını göreceksiniz. Hatta teknoloji ilerlediğinde peygamber efendimizin miraca çıkarken birinci kat semadaki konuşmalarını dinleyecekleri müjdelenir.. fakat ogün iman edeceklerin imanı kabul olmıyacağını vurgularlar..

9. cuma günü temiz giymek, cuma müslümanın bayramıdır. sevgili ile buluşmaya giderken kim paçavra olmak ister ki?

10. müslüman olmak isteyen önce şahadet getirmeli. Sonra ilmihal bilgilerini öğrenip onları uygulamalıdır. Yani namaz, oruc, zekat ve hac konusunda bilgilenmeli ve yapmalıdır.

11. Evlilik nasip meselesidir. Siz de o nasibinizi aramalısınız. Tembel insanı kul da sevmez ALLAH'ta sevmez.. Yuva kurmak isteyen kişi önce o yuvanın sorumluluğunu yerine getirebileceğini ispatlamalıdır..

SAKIN ALDANMAYIN....

AHMED HULUSİ KİMDİR.?HATALARINDAN BAZILARI.

1)’’Din olayını önce Diyânetin yayınladığı onbir ciltlik Sahihi Buhari tercümesini okuyarak başlatmış, sonra tüm Kütübü Sitte’yi ve Rahmetli Elmalılı’nın “Hak Dini” isimli tefsirini okuyarak sürdürmüştür. İki yıla yakın zâhir ilimleri itibariyle olabildiğince kaynakları inceledikten, yoğun riyâzatlar ve çalışmalarla tasavvufa kendini vermiş; ilk kitaplarını 1965 yılında yazdıktan sonra kendindeki açılım ve hissedişleri…’’
(1/1)Bir Müslümanın dinini öğrenmedeki ilk basamağı itikad ve fıkıhtır.Tefsir değil!Birinci temel yanlış burada!Fıkıhsız ne tefsirin, nede hadis-i şeriflerin nede tasavvufun faydası olmaz.Buna ilmihal bilgileri denir.Fıkıh: İçinde bulunduğu hallerle ilgili ”hal” ilmini öğrenmektir(İbn-i Abidin,c.1,sh:29)Fıkıhsız tarikatta olmaz, insanı mazallah zındıklığa götürür!Kendisini tasavvufa nasıl vermiştir?Hocası, mürşidi var mıdır?Zannetmiyorum.Çünkü Peygamberden doğrudan ışık alan biriymiş (!)
Zahir ilimler, sadece tefsir ve hadis değildir.: İlm-i lügat, ilm-i metni lügat, ilm-i bedii, ilm-i beyan, ilm-i meani, ilm-i belagat, ilm-i usul-i tefsir, sarf, nahiv, mantık, manay-ı zahiri, manayı zımni, manayı muradi, manayı iltizami; usulü fıkıh..vs gibi daha sayamadığımız ilimler de zahiri ilimlerdir.İbn-i Abidin (rh.a.) hazretleri bizlere müthiş önemli bir uyarıda bulunuyorlar; “manaları açık ve kat’i olan ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri doğru te’vil edenin, manaları kapalı olanlarını da te’vil etmeden, zahiriyle açıklayan kişinin dinden çıkacağını Mülhid olduğunu bildirdikten sonra, Mülhid, kendisini müslüman sanır.” buyurulmaktadır. Demek ki, tefsir okumaya geçmeden önce, ilmihal ve fıkıh okunmalıdır. İslami kültür sahibi olmak gerekir.Düşününüz, yukarıdaki bu uyarılar, tefsir okuyanlar için, ya bir de eline kalemi alıp tefsir yazdığını zannedenler..!Alimler, fıkıh ilmini, en şerefli ve üstün ilim olarak zikretmişlerdir.
Sonra Hulusi, kendinde açılım ve hissedişlerle başlamış yazmaya!Ama ne cehalet örnekleri..Bu açılım kelimesini de öyle müphem bırakmış ki, Bediüzzaman Hz.lerinin ”yazdırıldı” sına özenmiş..
(2)Prensibi, “kimseye tâbi olmayın, kendi yolunuzu kendiniz çizin, Rasûlullah öğretisi ışığıyla”; olmuştur.
(2/2)Bu da bir dinde cahilin sözü olabilir. Madem kimseye tabi olmasınlar, sitende ve kitaplarınla ne diye insanlara hitap ediyorsun?Seni dinlemelerini ve sana tabi olmalarını istemiyorsan, ne diye bu gayret.. Bir insan rehbersiz, mürşidsiz kendi yolunu kendi (hevası ve kısır aklıyla) çizecekti de, ne diye -haşa-Allah; Peygamberleri, Veli ve alim kullarını gönderdi?
Bununla ilgili ayet ve tefsirlerini sıralasak kitap hacmini bulur..Resulün ışığını alacak göz var mı, bu günah asrı Müslümanlarında ?(Hadiste : Benden sonra müjdeciler gelir buyruldu.Kimdir, diye soranlara veliler cevabı verildi.Kamil Mürşidlerin ışığını, -her zaman var oldukları halde- almakta gafilken Kainatın Övüncünden (sav) ışık almak kim, biz kim? )
(3)İslâm Dini’ni, Kurân-ı Kerîm, Kütübü Sitte (altı önde gelen kitap) hadisleri temelinde kabul ederek inceleyen; geçmişteki ünlü tasavvuf sîmalarının çalışmalarını değerlendirerek, gereklerini yaşadıktan sonra; bunları, günümüz ilmiyle de birleştirerek değerlendiren ve mantıksal (!) bütünlük içinde BİR SİSTEM olarak sizlere açıklayan Ahmed Hulûsi; insanların kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istemektedir…..
(3/3)”..Bir takım kimseler gelecek ki, iman etmeden, (itikadları doğru ve tamam olmadan) Kur’an (ilmi) kendilerine verilecektir. Onlar harflerine riayet edecek, fakat çerçevesini aşacak, hükmünü çiğneyeceklerdir.”Biz okuyucuyuz, bizden daha iyi okuyan kimdir ? Biz alimiz bizden alimi kimdir ? ” derler. İşte Kur’an’dan hisseleri ancak budur (bu sözü söylemektir) ve bunlar bu ümmetin fenalarıdırlar.”
“ Her kim Kur’an hakkında kendi görüşüne dayanarak bir şey derse, cehennemde yerini hazırlasın.”
“Her kim Kur’an hakkında kendi görüşüyle bir şey derse, isabet etse ( doğru dese) de muhakkak hata etmiştir.” (İmam-ı Gazali hz. İhya, c.I, sh: 195 terc. Serdaroğlu, 1973; Tirmizi, Tefsir: 1 No : 2951, 5/199 Tirmizi, tefsir: 1/2952. Ebu Davud, İlim: 5/3652 )
Hadis-i şerifler de Kur’an ayetlerinden farklı sayılmaz. Onlarında nasihi mensuhu,kapalı manaları olanları var.Onlar için de muhaddisin ulemasından olmak gerekir. Hadisle de amel etmek tehlikelidir.Bunun da çeşitli örneklemelerine yerimiz müsait değil.
”Tasavvuf ulemasının da eserlerini değerlendirmiş”(!) yani incelemiş, hani alçak gönüllüce onların kitaplarını okudum, öğrendim, çok istifade ettim bile diyemiyor!
Tasavvuf, mürşid eli olmadan yaşansaydı, bunca silsile-i sadat olmazdı..Hocalar (mürşidler) zinciri..hele ”mantık”çerçevesinde diyor. Yani kafanın aldıkları, nefsinin kabul ettiği bir biçimde!
(4)”Zira, Hz. Muhammed’in açıkladığı SİSTEME göre,….”
(4/4) Kendisinde o bahsettiği açılım ve tasavvuf, Hakk yönden yer etseydi, Sevgili Efendimiz (sav)’i has isimleriyle zikretme adapsızlığına düşmez ve selatü selamı eksik etmezdi!
(5)”Herkes yalnızca Allah Rasûlü ve KURÂN bildirilerinden mesûldür!. Bunun dışında kalan tüm veriler kişilerin göresel yorumlarıdır ve kimseyi BAĞLAMAZ!”diyor
(5/5) İşte mezhepsizlik kapısı böyle açıldı.Müçtehid ve içtihadın ne olduğunu bilmeyen, edille-i şer’iyyeden nasiptar olmayanların cür’etkar çıkışlarıdır bu! Diğer mezhepsizler gibi, İslam kaynaklarını 4′den 2′ye indirdi bu reformcuda..Bu konuda Hulusi yalnız değil, sürüsüyle varlar, hemde çok meşhurlar ve kitapları her yerde..
“Orijin İslâm” Kurân ve Hadis’tir!.demek, başta,” Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız şaşırmazsınız” mealli hadisle bildirilen ashab-ı kiram, tabiin, tebe-i tabiin ve müçtehid efendilerimiz ve sonra veliler ordusunu -haşa- hata üzerinde görme çirkinliğine insanı düşürür.Çünkü onlar Hulusi gibi demediler.Kıyas ve İcma’da dinin kaynaklarından kabul edildi ve ümmet bu mezhepler sebebiyle rahmet ve kolalık içindei sıkıntısız İslami hayatını sürdürmektedir.
Bir İmam-ı Rabbani hazretleri ikinci bin yılın müceddidi olduğu halde, ” fatihasız namaz olmaz” hadisi şerifine rağmen imam arkasında fatiha okumadım.Mezhebden ilhad (çıkmak) olmaktan korktum, mezhepden ilhad dinden ilhada götürür “ buyurarak delilsiz, zaruretsiz ve şartlarna riayet etmeksezin mezhebin hükümlerinin dışına çıkmayı böyle vahim görmüştür, hanefi mezhebine titizlikle uyup, kendince hadise bakıp amel etmazken, günümüz reformcuları, mezhepleri ne vahim noktadadırlar var sen hesap et!
Her müctehid aynı zamanda bir müceddiddir, ama her müceddid müçtehid olamayabilir..Müceddid kendisinden önceki müçtehidin mezhebine sonradan giren bid’atları ayıklayıp temizlemekle kalmaz, kendisi de bizzat o müctehidin mezhebi ile hayatını sürdürür.
(6)Bugünkü yanlış kabul ise, “Kurân + Hadis + Kıyası Fukuha + ümmetin ortak kararı”dır!.
İşte yanlış bu noktada başlamaktadır!.
Kurân veya hadiste olmayan HER ŞEY, “KİŞİSEL YORUMDUR”, yani “FETVA”DIR ve kimseyi bağlamaz DİN ADINA!.
Hele hele, Kurân’da veya Hadiste olmayan bir konuya ilişkin kişisel yorumunun(fetva) Din hükmüymüş gibi uygulatılmaya kalkışılması, insanlara en büyük zulümdür!.
(6/6)Şu satırları yazan biri olmaktansa, ölmeyi; yeğlerim!Ne kadar gelmiş geçmiş İslam alimi, sahabe, evliya, müftü varsa hepsine -haşa- zalim dedi!1400 senedir bu ümmet, elhamdülillah, sağlam nakil ve icazet zinciri ile bu dini doğru anladı ve tatbik etti..Şimdi bu Teymiyye kılıklı herifler, aslında fetvaya karşı çıkarken yaptıklarının yine ve yeni fetvalar olduğunu göremeyecek kadar sığ olduklarını göremiyorlar..Kendi kişisel yorumlarıyla, insanların kafalarını karıştıran iman hırsızlarıdır bunlar!
Hz.Mehdi (as) ile ilgili zırvalarına değinmeyeceğim bile.Mehdi ile, müceddid, müçtehid kavramlarını bile birbirinden ayıramayacak kadar şaşkın!
Kur’an’da, hadiste ”olmayan” denmez, bulunamayan denir.Kendisi bu 2 kaynakta bulamayınca ilmihale de bakmıyor, nasıl itikad ve ibadet ediyor acaba ?
(7)Rasûlullah, devrinde “kılık-kıyafet Müslümanlığı” yapmamıştır! “Gardıropçuluk” ilkel kafalara mahsus bir haslettir!. İlkel insanlar birbirlerinin kıyafetlerine ambargo koymaya kalkarlar!. Rasûlullah, Din gerçekleriyle ilgili olmayan konularda, yaşadığı putperest toplumun örf ve âdetlerine saygı göstermiştir!. Bu bize açık örnektir!..diyor
(7/7)Şimdi aşağıdakileri okuyunca bu kişinin ”ilkel” lafı acaba ve bin kere haşa kim için söylenmiş oluyor?Sünnet-i seniyeye uymak mı ilkellik?
“Abdullah b.Amr. b. As şöyle diyor :Hz.Peygamber üzerimde rengi sapsarı bir elbise gördüğünde şöyle buyurdu:
“- Bu elbise ( renk ve şekil itibariyle ) kafirlerin elbisesidir. Onu giyme.” (A. b. Hanbel- Müsned: 2/164)
“Erkekleşen kadınlara, kadınlaşan erkeklere Allah lanet etsin” hareket, tavır, davranış, giyim kuşam.(Et-Tac 3/178)
“Bıyıkları kısaltınız, sakalınızı uzatınız.Yahudilere benzemeyiniz” (Camiussağir)
Sünnet sakalın uzunluğu bir tutam (kabza)dır.Bıyıklar ise cilt derisi görünecek derecede kısaltılmış olmalıdır.(Buhari libas: 64)
Sarık takınmaya ayet-i celileyle bile işaret vardır.”::Rabbiniz size (sarıklar ile) nişanlı beşbin melekle..”( Al-i İmran 125, ibn Kesir)
Men teşebbeha..diye başlayan ve kendi istek ve arzusuyla, Müslüman olmayanlara benzemek de şiddetle yasaklanmıştır. Ama Hulusi, suud tarzı top sakalıyla, bu sahih hadisleri, okuduğunu söylediği Kütüb-i sitte’de hiç görmedi mi..İbrahim Canan’dan okusa bu lafları sallamazdı!
Nefsen yada ”dar” mefhumu yüzünden yapamamak, zaruretler başka şey..İslami kıyafet, şekil, eda, tavır yoktur demek saçmalğı ayrı şeydir..
Sonuç olarak, 2 sayfada yazdıklarından alıntılara bunları yazdık.Kısa tutmaya gayret ettik. Ne ayet-i celile ve tefsirine, nede bolca hadis yada alimlerden nakillere gereğince yer veremediğimiz halde, inşaallah okuyucu nezdinde konu anlaşılmıştır.
Siz, siz olun dostlar, ehl-i sünnetin muteber, mutemed ve mübarek alimlerinin nurlu caddesinden sapmayınız.
Allah (cc); böyle düşünenleri, düştükleri bu açmazdan, saptıkları heva sokağından, kurtarıp, ehli sünnet ve cemaat caddesini nasip etsin inşallah..

Sahisla ilgili haber ve videolar

Bahsi gecen feslfeci ile ilgili olarak karsilastigim haber görüntülerine bir göz atmanici öneririm sevgili kardeslerim.
ALLAH yar ve yardimcimiz olsun.

ilgili haber linkleri:

--http://www.odatv.com/n.php?n=arkadasina-eslerimizi-degistirelim-diyen-o-seyh-ahmet-hulusidir--1211071200 ---

--http://www.dailymotion.com/video/xhts61_ahmed-hulusi-nin-bazy-fikirleri-felsefidir_news --

Anlat kardeşim

Bizlere Ahmet hulusinin neler yazdığını neler söyladiğini değilde güzel kardeşim sen eğer biliyorsan bizlere ALLAH'I ANLATABİLİRMİSİN ????.....

Sen önce kendini kurtar

Ben Ahmet Hulusinin avukatı değilim ama kardeş sana düşen önce kendini kurtarman,eğer ahmet hulusinin bir hatası günahı varsa onun hakkında hüküm verecek olan yüce Rabbimizdir,bence sen önce kendini kurtar,kendini (Tövbe Haşa) Allah yerine koyup da insanları yargılama,gıybet yapıp ölü kardeşinin etini yeme,her şeye maydanoz olup boşu boşuna günaha girme sana düşen "Allah günahlarını affetsin" demektir.Unutma güzel kardeşim "Allah dilediğini/dileyeni affeder",burda kendini uluhiyet makamı yerine koyup da başkaları hakkında hüküm verme,tövbe ve istiğfar edip Allah yolunda ilerlemeye devam et,umulur ki sen de affedilenlerden olursun........

Bir iki kelime de benden

Imam-i Azam : `Peygamberimiz sunu soylemistir: `Filanca cennette, falanca cehennemdedir diye hukmedenlere LANET olsun! Ummetimin cennette veya cehennemde olduguna hukmetmeyin; birakin mahser gunu onlar hakkinda hukmu Allah versin.` ....(el - Fikhul Ebsat. 57-58)
Peygamberimizin bu hadisine Kuran`i Kerim`den referans olarak Kasas Suresi 56.Ayet cok acik mesajini vermektedir. `Rasulum sen sevdiklerini hidayete erdiremesin bilakis Allah DILEDIGINE hidayet eder...`

"Sen önce kendini kurtar" yorumuna cevaben

Helal olsun size güzel kardeşim. A. Hulusi'yi yargılayan bu kişi hakkında bundan daha güzel bir cevap verilemezdi. Baştan beri yorumları tek tek okuyordum ve sizin yorumunuzu gördüğümde aynen başta yazdığım gibi "helal olsun" dedim içimden.

Kimse kimseyi yargılamasın. Herkes sadece kendi günahından sorumlu değil mi? Hakikati sadece Allah bilir ama dilerim ki Allah hepimizi nuru ile aydınlatsın, bizlere rehber olsun.

Son olarak, A. Hulusi'nin kitaplarını geçen seneden beri okuyorum ve birçok açıdan önümde çok yeni ufuklar açtı, hatta inancımı daha da derinleştirdi. Allah ondan razı olsun. Hatası olur ya da olmaz, bunu bilemem. Eğer hatası varsa Allah onu affetsin. Selamlar herkese.

CVP:Sen önce kendini kurtar

bir katil elinde silah vahşice cinayet işlesin, ona dokunmayın siz kendi içinize bakın demek ne kadar abesse yorumunuzda o kadar abestir. Kitaplar yazıp insanlara birşeyler vermeye çalışıyorsa bir insan hali ile hakkında ve fikirleri üzerine yazılar da yazılacak..

Vahye göre Akıl mı yoksa Akıla göre vahiy mi

"Bir katil elinde silahla vahşice cinayet işlesin" diye yazdığın örnekle öbür konuda yazdığın örnek arasında dağlar kadar fark vardır güzel kardeşim...Burda benim anlatmak istediğim olay bu dünyada uyulması gereken toplumsal kurallar ve Yasalar vardır,bir de Yüce Rabbimizin biz insanlar için Kur'an'da belirlediği yasalar ve kurallar vardır,sen konuya hangi taraftan bakarsan bak yinede verdiğin örnek ile yazdığın yazı arasında çok fark var güzel kardeşim ikisi aynı şey değil,ama ben bütün bunlardan böyle birşey anlıyorum diyorsan eğer,seninde Hikmetten,ilimden,Kur'an'dan anlama nasibin bu kadarmış....Aklını yaratan Allah'ın indirdiği kur'an'dan anladığın eğer bu kadarsa sana söyleyecek bir sözüm olmaz,Allah günahlarını affetsin.....Bak güzel kardeşim bence bizim aklımızı yaratan Şanı yüce Rabbimiz yine bize verdiği Akıl'a göre vahiy indirmiştir eğer tersi olsaydı onun bize gönderdiğini kimse anlamazdı,yine de buna rağmen Kur'an'ın birçok yerinde "Hala aklınızı işletmeyecekmisiniz" diye kullarına seslenmektedir....Bak güzel kardeşim bizler aklımızı vahye göre uyduramayız bu mümkün değildir,çünki zaten bizim aklımızı Allah yaratmıştır,eğer aklını yaratan Allah'ı aklınla anlamak istiyorsan güzel kardeşim seni kötülükten men eder seni iyilik ve barış severlerden olmaya davet ederim....Bırak Ahmet hulusi ne yazarsa yazsın,sen bizlere,insanlara ALLAH'I ANLAT güzel kardeşim.........

CVP:Vahye göre Akıl mı yoksa Akıla göre vahiy mi

Akla göre vahiy dediğiniz an zaten bütün ipler kopmuştur. Akıl bir kap içinde su ise vahyin taşıdığı anlamın yüceliğin bir damlası bütün okyanuslardan daha büyüktür.. O büyüklüğü bir kova içine sığdırmaya çalışmak sizin acziyetinizin zaten belgesidir.

Eminim ki bu teşbihim de size abes gelecek diğerleri ile uyuşmadığını düşüneceksiniz. Ayetleri anlayabilmek için sadece AKIL olgusu yeterli değildir. Ayakkabılıktan ayakkabısını alacak kadar akla sahip olan bir kişi bazen yüzlerce prof'dan daha derinini anlayabilir. Bunun yolu MANEVİYAT yani kalp, ruh, sır, hafi, ehva basamaklarından ilerlemekle başlar. Nefsi ammare mertebesindeki bir kişi ne kadar akıllı olursa olsun ancak kendisi gibi nefsi ammare seviyesindekilerin anlayabileceği kadarını anlar..

Güneş sisteminin bir bitiş noktası son noktası oldugu gibi AKLIN da bittiği son bulduğu bir nokta var. Vahyi sadece güneş sistemi sınırları ile kısıtlayamayız.. uçsuz bucaksız bir evren olarak görebilirsiniz.. bunları görebilmek için yeter ki kalbinizde devasa teleskopunuz olsun.. herşey çıplak gözle gözükmüyor!

Bu kadar gerçeğin yanında ahmet hulusi gibiler ancak birer şarlatan olabilir!

Akla göre vahiy

Cahillerden olmaktan sana sığınırım ya Rabbi,Okuduğunu anlayamayanlardan olmaktan sana sığınırım Ya Rabbi,Bak güzel kardeşim "Akla göre vahiy dediğiniz zaman bütün ipler kopmuştur" diye yazmışsın ama benim yazımda ne demek istediğimi hala anlamamışsın,ben orda bizim aklımızı yaratan Allah'ı aklımızla anlamamız mümkün değildir,bizler onun ne yapacağını,nasıl düşüneceğini bilmemiz kestirmemiz mümkün değildir,yani bizlerin yarattığı akıl ile onun aklını anlamamız mümkün değildir demek istiyorum işte bu yüzden Şanı yüce Rabbimiz bizlerin aklını yarattıktan sonra bizleri yarattığı akılla anlayabileceğimiz tarzda Vahiy'de bulunmuştur,bunlar da apaçık bir Kitap'da Kur'an'da yazmaktadır,ALİM olan Allah'tır çünki bizlerin aklını Allah yaratmıştır....İşte bu yüzden bizim kendi aklımızla anlayabileceğimiz bir şekilde Vahiyde bulunmuştur....Yalnız Kur'an'da bazı ayetler vardır ki bunlar yeri ve zamanı geldiğinde ancak Allah'ın dilediği kişilerce,seçtiği ve yücelttiği kişilerce açıklanacaktır,bunlar saklı seçilmişler,gizli seçilmişler Hakkel yakın kişilerdir,Hakka yaklaştırılmış kişilerdir,eğer sende Hakkel yakın-Aynel yakın kişilerden olmak istiyorsan güzel kardeşim onun bunun arkasından konuşmayı bırak da Allah'ın ipine sımsıkı sarıl De ki;Rabbim İlmimi arttır,ilim çalış başkalarını eleştirme unutma güzel kardeşim "Nefsini bilen önce kendini bilir,kendini bilen de Rabbini bilir,işe nefsini eğitmekle başlayabilirsin,bak bu mübarek Ramazan ayı senin nefsini eğitmen için bir fırsattır,bunu iyi değerlendir,eğer dünya nimetlerinden vazgeçersen kendini bilme derecesine erişeceksin kendini bildiğin zaman ise kim olduğunu öğreneceksin ve sonunda da umulur ki Rabbini bilenlerden olursun,işte o zaman Ahmet hulusi veya başkaları ile uğraşmanın ne kadar boş ve anlamsız olduğunu da öğreneceksin.....Nefsini bil,kendini bil,Rabbini bil....Eğer ölmeden evvel ölüp de Ruhunu Rabbine ulaştırabilirsen eğer kamil insan mertebesine ulaşabilirsin,yok bunu başaramazsan eğer o zaman daha henüz insan olma yolunda aday adayısın demektir.Yok kardeş ben böyle iyiyim zaten zehrimi akıtacak bir yer arıyordum burası tam bana göre diyorsan o zaman yapacak bir şey Allah ıslah etsin,umulur ki affedilenlerden olursun..Kal sağlıcakla......

maşallah

zaten internet ortamında en gıcık olduğum nokta cımbızla bir kelime seçip onu anlamından koparıp aa bak bu böyle diyo yanlış diyenler..sonra da kendini akıllı zannedenler

insanlarımız kendi

insanlarımız kendi kafalarına göre dini bi çerçeve içine almışlar, o sınırların ötesine de taşıyanlara kafir diolar dillerine kıl dolanmadan, anlamadan,okumadan,araştırmadan, önn yargılı biçimde...

ZEHİRLİ TENKİTLER

sitenin ismi cok yerinde olmuş :)) onun gibi bi dil kullanıyosunuz.

SADECE ŞUNU anlamalısın: BİRİNİ AŞAĞILAYARAK YÜKSELEMEZSİN.

AHMED HULUSİ ye YAPTIĞINIZ SÖZDE AŞAGILAMALAR SİZİN GİBİLERİN EGO sunu neşelendirir vesselam.

Son tahlilde, İnsan la Yaratıcı ALLAH C.C arasına kimse giremez, zaten insan, ALLAH c.c tan ayrı değil, beraberiz, biriz, hiçiz...

CVP:ZEHİRLİ TENKİTLER

adamı aşağılayan yok ki! fikirleri eleştiriliyor.. önce okuyunuz sonra yazınız

İSLAM

ARKADAŞLAR ALLAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR DİYOR AYETTE SİZLER EĞER İLAH VARMI YOKMU DİYE TARTIŞACANIZA KURANI KERİME BAKIN ALLAH GÖNDERMİŞ DAHA NE BAŞKA İNSANLARIN YORUMUNA BAKIYOSUNUZ KURAN BURDA AÇIN OKUYUN ALLAH OKUYUN DİYE GÖNDERMİŞ DAHA NE TARTIŞIYOSUNUZ ALİSİ VELİSİ DEMİŞ DOĞRUMU YANLIŞMI DİYE ALLAH GÖZ VERMİŞ GÖRÜN DİYE AKIL VERMİŞ ANLAYIN DİYE KULAK VERMİŞ DUYUN DİYE EEEE BAŞKASINA NE HACET SENDE AKIL YOKMU GÖZ YOKMU KULAK YOKMU VARSA EĞER AÇ OKU NE ONUN BUNUN AZIYLA İŞ YAPIYOSUNUZ BELKİ ADAM HİRİSTİYAN VEYA YAHUDİ LOBİSİNDEN PARA KARŞILINDA İSLAMI YIKMAK İÇİN YETİŞTİRDİĞİ KENDİNİ HOCA DİYE TANITTI İNSANLARDIR ALİYE VELİYE AHMETE MEHMETE GEREK YOK HEPSİ SENSİN ALLAH KURANI SÜS DİYEMİ GÖNDERDİ PEYGAMBER EFENDİMİZ BİLE ( SİZE ÖYLE BİR EMANET BIRAKIYORUM Kİ ONA SIKICA SAHİP ÇIKTINIZ MÜDDETÇE YANLIŞ YOLA SAPMASSINIZ DİYOR HA DEMEYİN SAKIN SAHİP ÇIKIYOZ DİYE SAHİP ÇIKMAK DUVARA ASILI OLMAKLA OLMUYOR AÇIP OKUMAK ANLAMAK VE UYGULAMAK GEREKİYOR ALLAH HULİSİLERE AKIL VERDİYSE SİZEDE AKIL VERDİ BİR ATA SÖZÜ VARDIR HALEP BURADA İSE ARŞIN BURADA DİYE BENDE DİYORUM Kİ (,NSAN BURADA AKIL BURADA KURAN BURADA KİME NE HACET ) SAYGILARIMLA)

"Allah'tan başka ilah yoktur"

"Allah'tan başka ilah yoktur" sözü, Kur'an-ı Kerim'de mi yer alıyor, yoksa Kur'an'ın herhangi bir Türkçe mealinde mi? Siz, bu ayeti, birilerinin Arapça bilgisine dayanarak mı yorumluyorsunuz, yoksa kendi tefekkürünüzün neticesi midir bu yorumunuz?
"İlah" kelimesinden nefret etmenize yol açacak, < bu kelime ile asla Allah işaret edilemez > demenizi sağlayacak çok basit bir örnek vermek istiyorum: bir magazin programında spiker aynen şöyle diyor; "Tarkan, gençliğin yeni ilahı..." İlah kelimesinin yerine, "Tarkan gençliğin -haşaa- yeni Allah'ı" deseydi, o kanal da, o programı yapanlar da, bu sözü söyleyen spiker de yerin dibine geçirilir miydi? Evet.
İlah, tapınılacak bir nesneye işaret ediyor, kullanım itibarı ile. gençliğin yeni Rabb'i, gençliğin yeni Rahman'ı, gibi kullanımlar mümkün değildir; çünkü "Rab ve Rahman" kelimeleri, özel isimlerdir. oysa İlah, tanrı anlamına gelir ve tıpkı Hristiyanlık'ta olduğu gibi, insanı gökteki bir nesne tasavvuruna götürür.Oysa, nerede kaldı İslam'ı Allah indinde tek dİn yapan gerçek?

Cahil kardeşlerim buyrun yorum

Konuyu açan ve onun gibi düşünen cahillere sesleniyorum.....Bu böbürlenmek neye))))))sadece çok komik yazdıklarınız kardeşim önce gidin Ahmed Hulusinin okuduğu kitapların 100/1 okuyun sonra adamı eleştirin)) Sizi, fikirlerinizi ve yorumlarınızı bilgisayardan hiç anlamayan birinin ekranı ilk gördüğünde aaaa error veriyo demesine benzetebiliyorum ancak)))))))) Sanki çoook akıllıymış da anlıyomuş işten))))))))))))))))))))))))))

CVP:Cahil kardeşlerim buyrun yorum

sizin bilgisayarın "error" verdiği kesin ;) yazı harddiskte batsektör var, gacur gucur yapıyor bilmeyen pc böyle çalışır sanır ama bu gidici diyor haberiniz olsun diyor.. Aldanmayın diyor!

ÖNCE ANLAYIŞ,SABIR VE SEVGİ...

merhaba;
ben ahmed hulisiyi bir kaç önce tanıdım.Dinimizin ateşden,şeytandan günahdan,cezadan herşeyin haram ve günah olarak adlandırılmadan çok güzel ve yalın olarak anlatmış.Ben sizin vermiş olduğunuz isimlerin hepsinin kitaplarını okudum ancak böyle güzel bir din ancak bu kadar korkunç bir hale getirilebilir.Ssnırım bir çok kişininde işine gelmeyen bu!!Sevdirmek değil korkutmak daha kolaydır..Küçük bir çocuğa Allahı anlatan ilk kelimeler Allah günah yazar Allah ateşde yakar vs vs olur.Çocuk ise görmediği ama çok korktuğu ve yanlış olan ne yaparsa taş olacağı yada ateşde yanacağı için sürekşi korkar durur.Onu korkutmaya tek kelime yetmiştir.Ama sevdirmek zordur günlerce aylarca sabırla onu anlatamak ama güzel anlatmak işimizemi gelmiyor acaba??????kimseye yada kimsenin yazdıklarına anlattıklarına anlamak istediğimiz gibi bakmayalım.Sşze yanlış gelen yerler mutlaka vardır ama bu sizin doğrunuzdur bende sizin doğrunuza katılmak durumunda değilim.Sizin katılmak zorunda olmadığınız gibi.Ahmed hulisi beyin diğer kitaplarına okumaya başlayacağım kendisine dinimizi böyle açık ve net anlattığı için çok teşekkür ediyorum Lütfen lütfen LÜTFEN LÜTFEN KELİMELERİ BİR BÜTÜN OLARAK YAZINIZ TANRI YOKTUR KELİMESİİN ARKASINDAN... ALLAH VARDIR OLARAK YAZMIŞTIR.ALLAH HERYERDEDİR YAZMIŞTIR.BU KELİMLERİ NEDEN YAZMIYORSUNUZ NEDEN İNSANLARI YANILTIYORSUNUZ NEDEN SADECE KENDİ DÜŞÜNCELELERİNİZE GÖRE YORUM YAPIYORSUNUZ.ALLAH ÖNCE SİZİ ISLAH ETSİN.

Küçük beyinler

Küçük beyinler insanları, orta beyinler olayları, büyük beyinler fikirleri tartışır...

Doğru sözün savunulmaya

Doğru sözün savunulmaya ihtiyacı da yoktur. Ahmed Hulusi, yaşamının yaklaşık olarak 45 yılını, okumaya, araştırmaya vermiş; bununla da kalmayıp, Allah ilmini - hiçbir menfaat gözetmeden - insanlığın hizmetine sunmuş; Allah ve Rasulü karşısında aczini ve yetersizliğini her an dile getiren bir "düşünür"dür.Onun okuduğu kitapların binde birini okumamış, onun sadece tefekküre ayırdığı vakit kadar bile yaşamamış yeni yetmelerin; sırf kendi çıkarlarına ters düşmesi dolayısıyla böylesine ağır bir şekilde eleştirmesi ve hatta daha da ileri giderek, onu ağır sözlerle itham etmesi, ancak cehalet alametidir...

on numara cevap olmuş....

on numara cevap olmuş....

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar