AHMET HULUSİ’ NİN , İNSANI KÜFRE SOKACAK YANLIŞLARI


Kitapları Baştan başa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte ve tahriflerle dolu olan. İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve bindörtyüz seneden beri gelen süzel inançları yok edici sözleri aşağıdaki bölümlerde tek tek açıklanacaktır.

Öncelikle Sayın Hulusi; Tüm kitabınızda Kur’an-ı Kerîm’e ve sağlam hadislere dayanan, peygamberimizden günümüze kadar sapasağlam en güzel şekilde gelen:

Allah, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve de Vahdet-i Vücud görüşünün kafasını, gözünü kırarak, kendinize göre öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyorsunuz. Daha doğrusu; insanları ve tüm canlı, cansız,temiz- pis, her şeyi, her zerreyi “Allah” kabul ederek,” Allah, zatıyla ve tüm sıfatlarıyla, her zerrenin içindedir” diyip , yeni bir din icad ediyor ; bunu da sizin keşfiniz olduğunu söylüyorsunuz !

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

ç- Allah (c.c.) Kur’an-ı Keriminde:

“(Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” ( Hakka suresi ayet: 18)

yine başka bir ayette;

“ Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” (Mü’min suresi.ayet: 27)

“ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.” (Mü’min suresi.ayet: 17)

Buyurduğu halde siz:

d-“İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin! çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun . ” diyebiliyorsunuz!

e-“Ötelerde arşta bir ilah yoktur. Allah diye işaret edilen, insanların özünde” diyor ve Allah’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsediyorsunuz!

f-“Holografik esasa göre, her zerrede tümüyle, tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur.” diyebiliyor ve Allah’ı (c.c.) maddelerin içine sıkıştırıyorsunuz. Hâşâ Allah o anlayışlardan berîdir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa [Ancak kendisinin bileceği halde] istiva etmiştir.

g-Allah’ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren âyet ve hadisleri görmemezlikten gelip hiçe sayarak: “Beyin kendi ruhunu üretir.” diyebiliyorsunuz.

h-“Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında, sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde “ cin” adı verilmiştir.” derken:

Sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar, onlara “cin”ismini takmış gibi

“ Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım.”

âyetini ve Kur’an-da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini, Allah’ın Kur’an’da bildirdiğini, babaları Cann’ın yalın ateşten yaratıldığını, Hz. Süleyman’ın ve peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu:

“Biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız.”

Ayetini, bildiğiniz halde yok sayarak, Kur’an daki “cinlerle” ilgili diğer ayetleri, onların Hz. Süleyman’ın emriyle Mescid-i Aksa’yı inşâ ettiklerini ve bir çok hizmetlerde bulunduklarını; kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını; peygamberimizin ilk yıllarında ise: Kur’an-da bildirildiği gibi bir cin; sabah namazında peygamberimizi dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu, Allah’ın hidayeti ile müslüman olduklarını, onların da salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam Taberi’nin rivayetine göre;

“Onlardan sekiz yüz peygamber geldiğini” bilmeniz gerekirken; bunları hiç kâle almadan, onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanlara nüfuz edeceklermiş gibi ciddiyetten uzak laflar edebiliyorsunuz.!

İşte ayet

“(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik .” (Cin Sûresi âyet:1)

“Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.” (Cin Sûresi âyet:2)

i-Neredeyse Cebrail (a.s)’ı postacıya benzeterek istihza…

Peygamberimizi (s.a.s.)’i de , güya tenzih etmek için…robota benzetiyorsunuz ?

Her bölümde “Allah diye işaret edilen” ifadesini kullanırken : Allah (c.c.) görünen bir mekanda sabit, parmakla işaret edilir bir cisimmiş gibi, bir şekle sokmuyor musunuz? Veya Allah’ın zatı yok mu ki; Allah diye işaret edilen tabirini kullanıyorsunuz. Haşa!

Avnullah Özmansur Hocaefendinin eserinden faydalanılmıştır.
ALINTI
fibal:

1. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sevgili yahya kardesim, öncelikle tebrik ederim ahmed Hulusi hakkinda yazdiklarindan dolayi. Bende maalesef (!) kitaplarinin bir kacini okudum ve hezeyanlarina vakif oldum. Allah böyle sapiklardan müslümanlari muhafaza eylesin. Rabbim sadat-i Kiramin yani kuran ve sünnet ehlinin yolundan cümlemizi ayirmasin. Yasar nari Öztürk, Zekerriya kapkara, ahmet hulusi vb. ahir zamanda zuhur edecek olan deccalin bu zamanki askerleridir (Hizbusseytan-kuran dili ile)…
2. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sunu da eklemeden gecemiyecegim yahya kardesim. ” Zaten yanlis olan Vahdet-i Vucud görüsü” tabirini yinede kullanmazsak iyi olur. Cünkü Muhyiddin Arabi, Imam Nablusi, Sadreddin Konevi, Mevlana-i Rumi gibi zatlarin benimsedigini unutmamak gerek, her nekadar imam-i Rabbani tenkit etmissede. Zira imam-i rabbani mektubatinda seyhul ekber icin vahdet-i vucudu benimsemesine ragmen cok yüce makamlarda müsahede ettigini buyuruyor ve hayre ediyor. Vahdet-i Vucud büyük imamin buyurdugu gibi hayret makamidir, dilin susdugu, aklin durdugu ve kalbin serfiraz ettigi bir haldir. Mevlana hz. sormuslar Ask nedir? Cevaben: Ben ol anlarsin! Askdir derim, saygilarimla vesselam
3. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…
4. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…..
5. ebu-zer Diyor:
09 Jun 2007

ibrahim kardes ne üztadin sözü ne de senin ne demek istedigin pek anlasilmadigi. Biraz acarsan memnun olurum, vesselam…
6. hasan Diyor:
09 Jun 2007

(ben muhammediyim s.a.v.))diyen birini küfürle itham etmek çok tehlikeli bir yaklaşım değil mi Yahya kardeş?ithamın doğruysa ki (ben doğru demiyorum),siz birşey kazanamazsınız.eğer yanılmışsanız ne kaybedeceğiniz üzerinde çok çok düşünmenizi acizane tavsiye ederim.
idrak edemediğini inkar etme basitliğinden kurtulamayanın tasavvuf yolunda ilerleyemeyeceği kanaatindeyim.çünkü bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi.bu zatların büyüklükleri ise zaman geçtikçe nisbeten anlaşılmaya başlandı.müntesibi olduğunuzu düşündüğüm yolun büyüklerini hakkıyla tanıyıp onlar gibi olmaya çalışarak yaşamınızı değerlendirmeye çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.inşaalah-u teala…allah c.c. size razı olacağı hayatı kolaylaştırsın……
7. Yahya Baştürk Diyor:
09 Jun 2007

hasan Diyor: bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi!

Kardeş bu yolun büyükleri ile A. Hulusi arasında ne gibi benzerlikler var? açıklarmısın…
8. Muhammet Diyor:
10 Jun 2007

a.hulusi’nin kim olduğu, ne dediği, niye dediği, nasıl dediği, kitapları, bütün yayınları, herşeyi ortada. yayınlarını satınalamayan isterse web sitesini açar kendi aklıyla değerlendirir herşeyi orada para ödemeden. insanları islamı öğrenmekten uzaklaştırmaya çalışan buradaki saptırmacalar kitaplarda kendisine açıklananı anlayamayan bir kişinin a.hulusi ismi üzerinden kendini meşhur etmek için çok eski boşuna bir uğraşıdır. uzatmaya değmez. Allah onu da bu iş için varetmiş deyip geçiniz.
9. hasan Diyor:
10 Jun 2007

Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak…birini küfürle itham etmek iki namlusu olan bir silahı ateşlemeye benzer.ateşlendiği anda ya karşıdakini ya da (Allah muhafaza eylesin)kendimizi vururuz..kim olursa olsun,ne söylerse söylesin başkalarını ikaz etmek maksadıyla bile olsa bu riski almak akıl karı değildir..dünyaya iki kere gelmeyeceğimize göre hayatımızı başkalarının dedikodusuyla değil sevdiğimiz,

tabi olduğumuz büyükleri mümkün olduğu kadar örnek alıp onlar gibi olmaya çalışarak değerlendirmeliyiz..bu yolun büyükleriyle A.Hulusinin benzerliğine gelince hiçbiri hakkında yorum yapmak benim haddim değil.yalnız şunu söyleyebilirim,Allah bana onları hakkıyla sevebilmeyi nasib etsin…’bana’ yerine ‘bize’ diyerek dua etmek isterdim,ancak farklı düşündüğümüz için şimdilik bu duayı ferdi olarak yapıyorum..Allah’ın selam’ı üzerinize olsun….
10. Yahya Baştürk Diyor:
11 Jun 2007

hasan Diyor: Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak!

KİM TEKFİR EDİLMİŞ?

KİME KAFİR DENİLMİŞ?

KİM İNSANLARIN EBEDİ HAYATINI TEHLİYE ATIYOR?

SEN AHMED HULUSİYİ ANLADIĞINIMI SANIYORSUN?

BANA KISACA A. HULUSİ’NİN MİSYONUNU ANLATIRMISIN?
11. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

Merhaba Dostlar,
Peki Hz.Muhammet bugün yaşasaydı,bize bu dini nasıl nalkederdi?…Selam ve sevgilerimle…
12. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

HER ŞEYİ İLAH EDİNEBİLİYORUZ

Merhaba Dostlar,
Bu yazımda insanların, bir şeyleri ilah edinebildiğini kaleme almaya çalışacağım.
İlah edinmenin ne demek olduğunu tekrarlamak gerekirse, isimi Allah olandan başka bir varlığa uluhiyet yüklemek. Peki açık konuşalım, bizim neleri övüp yücelttiğimiz ortada kimileri futbol için bulsa ölecek, kimileri seks, kimileri para ve dünya için, kimileri siyaset,kimileri kimileri sayar gidersin.Herkes bir ilah edinmiş.
Vicdanı açık gönüllere sesleniyorum,Allah’tan gayri bir varlığı,övmek yüceltmek için hizmet etmek,onun rızasını kazanmak için uğraşmak,daha doğrusu,Allah’tan başkasını kalbe sokmak, ona hizmet etmek,onu ilah edinmekten başka nedir?Düşünmek gerekir,hayatımıza neleri soktuğumuzu(Allah’ın evine)düşünmemiz gerekir.
Sevgili dostlar,açık şirk devri kapanmıştır.Fakat gizli şirk,insanların korkulu rüyasıdır.
Ve kimse bunun farkında değil.Müslüman, elhamdulüllah müslümanım deyip camiye gidiyor,namazını kılıyor(namazını onlar kılıyor derler, ben eda edilir yada ikame edilir derim)cami kapısından çıkarken siyaset başlıyor,yok o parti yok bu parti,yok şu zengin olmuş,bende şu tarlayı aldım,vs,vs. Dostlar,dost acı söyler,kalbinde gerçekten Allah olan!başka ilah edinmez!O, kişi ilgilenmez böyle şeyler ile.Tümden elini ayağını çeker demiyorum,yaşamında bir şeyleri ilah edinmez diyorum.Çünkü bilir o kişi şirkte olanın af edilmeyeceğini.Ayrıca,Allah tarafından bırakın affı,kendisi dahi,özde bir olduğu isimi Allah olanı bulamaz ve fark edemez.
Dostlarım, insanlık bir şeyleri bal gibi ilah edinmiş durumda.Allah kuranında bildirilen şirke düşmeyin.Nedir şirk,Allah’tan başka ilah edinmeyin.Lailaheillallah diyoruz,tanrı ve tanrılar,putlar,Allah yerine konmaz,onlar yok,sadece Allah var diyoruz.1400yıl evvel putları ve tanrılık kavramını yıkan Muhammet a.s. gibi,O,risalem nurları kaynağından nur alan, bir yenileyicinin gelmesi ve bir şeyleri yenilemesinin zamanı geldi de geçiyor.Kim bilir belki de yenileyici görevini yapıyordur.
Günümüzdeki kuran meallerinin hemen, hemen tamamında,Allah’tan başka tanrı yoktur ve temizlenmemişler kitaba el sürmesinler geçer.Abdest’i temizlik sanan bir zihniyet oldukça,abdest temizlik olsa,su olmadığı zaman toprak ile abdest alın denmez di.
Ancak kurana göre necaset,kirlilik,bedende değil,şirk olan da,yani bilinçte. Oda nasıl olur demeyin.Kuran kirliğin şirk olduğunu,bilgini arındıran kişi,o kitaba el sürsün demek istemiştir.Vücudunu temizleyen değil.Bilincini temizleyen.Yani ötelerde bir tanrı aramayan,isimi Allah olanı kalbinde hisseden kalbine koyan demiştir.
Evet sevgili dostlar,bu yüzyılda bu gibi konuları yeniliye cek bir yenileyiciye ihtiyaç vardır.Allah’ın sistemin de inzal olmuş bir yenileyici tanıyorum çünkü beni de bilincimi arındıran o yenileyicidir.İsimi önemli değil bilgileri önemlidir.Yeniliği önemlidir.Bu vesile ile dostların bir şeyleri gözden geçirmesi dileğimle.Herkese.Selam ve sevgilerimle…

Hasan BELEK
14-05-2007
13. ebu-zer Diyor:
11 Jun 2007

Sevgili yahya kardesim, anlasilan o ki sözde allahin sisteminii cözmüs islam neferi hakkinda yaptigin calismalr yeterli degil. A.H.nin ne kadar sapkin oldugu hakkinda bir kac yazi daha hazirla ki kimin ne oldugu daha iyi anlasilsin! Ilmihal seviyesini asamamis müslümanlarin bu herifin yaldizli sözlerine kanmasi gayet dogal! Tashihi itikat etmeden kendi akklimiza daha dogrusu heva ve hevesimize göre neyin dogru neyin yanlis oldugu bilmemiz mümkün degildir! Ahmet hulusizedelere duyurulur…
INCE AYAR:
Kod:

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

hönk hoönk hönk, OHA yani,

müslümanlar niye geri kalıyor diye soruyorlar.şu islamı tanımalarına bakarsak, valla çok ilerdeler. böyle avnullahlar oldukça...

neyse,

yazıyı baştan sona okudum . altındaki yorumlarıda...yukarıya aldığım kısımda, avnullah denen kişi, kusura bakmasın hoca diyemiyeceğim ben ona. o olsa olsa. ayet manyağı olmuş biri. bir cümleyi anlatmak için en az on ayet yazmış, ama ayetler ile söyledikleri hiç alakasız şeyler.şu yukarıdaki alıntıladığım yerde.
a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.
diyor. bu durumda, avnullah tersini söylemiş oluyor. yani gökte bir yerlerde tanrı var diyor. e o zaman sormazlarmı adama, peki avni, orallarada bi yerde tanrı varsa, onunla diğeer varlıkların arasındaki sınır nerede başlıyor nerede bitiyor.?
sonra dönüveriyor. la ilahe diyor gersini söylemiyor diyor. adam tam matrak. sen gökte tanrı var diyorsan, tanrının dışındada varlıklar olduğunu söylersen. adama sormazlarmi, sen niye la ilahe deyip gerisini söylemiyorsun diye.
la ilahe ilallah dedinmi. Allah var başka bir şey yok demiş olursun.
ama yukarılarda bi yerde tanrı var dersen, onun dışındada varlıklar kabul etmiş olursun......
diğer saçmalıklara bakıp vakit kaybetmeye değmez avni, Allah , sana ve sana inanan varsa eğer, hepinize İZAN nasip etsin.

<<<<<<<<<< AKIL NEFSİN GÜDÜMÜNDEDİR >>>>>>>>>>

birgün imamı şafiyi ümmi bir çobanın elini öperken görüyorlar ve çok şaşırıyorlar ! utana sıkıla soruyorlar : efendi hzleri siz ki koskoca bir imamken şu cahil çobanın elini ne diye öpersiniz ??
imamı şafi şöyle cvp veriyor : o çoban allaha benden daha yakındır ...
bu islam tarihinde olan bir hadisedir hikaye değildir.
pekiyi nedir bu yakınlık ??
aziz müslümanlar..din denilen şey işte o yakınlık denilen halden ibarettir.
allaha yakınlık...
bu yakınlığı elde etmeye akıl yetmez çünkü akıl işi değildir.
ne işidir ?
gönül işidir gönül ...
koskoca bir tasavvuf..söylenen o kadar şiir..yazılan onca kitap vs vs..
bunları okumanıza gerek yok !!
şu şöyle demiş bu böyle demiş..
ahmet hulusi şunu yazmış mehmet hulusi bunu söylemiş..acaba hangisi doğru ??
yahu ne yapacaksın kim ne yazmış ne söylemiş !!
sen hele bi allaha dön kıbleni ona çevir..
secde nedir ? yahut hikmeti nedir ??
bre gafil aşktır aşk..
aşktan dolayıdır secde..
çocuğun aklı aşka ermeye başladımı çocukluktan çıkmış demektir.
ne diyorum iyi anla . senin dinden anladığın çocuk anlayışıdır istersen ciltlerle kitap oku ne fayda ...
o çobandaki aşkı dile allahtan..
secde et ve yaklaş diyor cenabı allah. yat kalk demiyor !
seninki yat kalk spordur. günde 5 vakit yat kalk..adına da namaz diyorsun..

Sizin aklınız nefsinizin

Sizin aklınız nefsinizin güdümündeyse sizin için üzülmek gerekir. Doğru insanın nefsi aklının güdümündedir.

bir dostum bu kitabın

bir dostum bu kitabın dağıtılmasında görev aldı büyük bir aşkla calışıyor haz alıyormuş bende ona uyup halisane yarım saat calıştık kitabı adı zaten bir garip sanki şifreymiş gibi ahmet bey cözmüş müş gimi kuranı kerimin cözümü daha ilk sayfada kendini ele veriyor gökteki tanrı yerdeki muhammed diyor cok kimse bu cumle doğrudur der ama adamı küfre götürecek bir sözdür ALLAHÜte ala mekandan zamanda münezzehtir mekan zaman biz aciz kullara halk ettiği bir yaşam biçimidir kulları için yaratılmış ı subhan olan noksan sıfattan munezzeh olan azim ekbet celal olan ALLAHA söylemek küfürdür coluk cocuğumuzun okumaması gerek bir kitappp

ey yere göğe sığmayan zaman

ey yere göğe sığmayan zaman ve mekandan münezzeh olan kurban olduğum allah, bu alemin sır ve gizemlerini herkese göstermez akıl bu sır yanında kül olmuştur ve böyle olmayan akıl ile allahın zatı üzere yorum yapmak cahilliktir.allah aşk ile bilinir sen aşkı tattınmıki ahmed hulusiyi beğenmiyorsun zamanında mevlana ve şems tebrizinin manevi hal ve mertebesini bilmeyen cahiller hakkında kötü lük düşünüp şemsi katlettikleri gibi.arkadaşlar tasavvuf aşktır peygamber efendimiz S.A.V e sahabeler sormuşlar din nedir diye buyurmuşlarki DİN SEVGİDİR,AŞKTIR,ALLAH SOHBETİDİR.HERKESE SELAMLAR ALLAH HERKESE AŞK VERSİN.

Senin dinin sana bizimki bize

Senin dinin aşksa gidip o dine göre yaşa Allah selamet versin. Bizim dinimiz İslam'dır. İslam'a göre Ahmed Hulusi bazı görüşlerinde çok hatalıdır. Senin dinin sana, bizimki bize.

Yazı

Bilgece buldum yazınızı.

Kardeslerim bu adamin zikir

Kardeslerim bu adamin zikir konusundaki goruslerine aldanmayin Ben 4 seneden Nero murid isminin etkisi altindayim hayatim mahvoldu beynim durdu bir turlu kurtulamiyorumm

10 DÜŞÜN BİR KONUŞ...

arkadaşlar benin de a.h beyfendinin eserlerinden elime geçti.bu sayfada kendimi bulmamın sebebi elime geçen eserlerin ücretsiz olarak dağıtılıyor olmasıydı..kitaplar maliyetli şekilde olduğundan kıllanmadım değil.arkasında nasıl bir desdek var merak etmiyor değilim.sizlerin yorumlarına bakıyorum kitapların nasıl bilgi verdiğini anlayamadım doğrusu..incelediğim kadarıyla ,bariz bir şekildi şirk vari sapık bir düşünce göremedim..fakat kaynak kullanmadan yanlız kendi bildikleriyle din alimi gibi fetva vari tarzı da dikkatimi çekti..ilerleyen günlerde kitablarını irdelemeyi düşünüyorum.bana daha çok iyi niyetli bir yaklaşımla yazdığı ve her hagi bir sapkın görüşe bilinçli olarak hizmet etmediği görüşündeyim..sizlerde daha ince elyp sık dokuduktan sonra eleştiri yapın derim.. eğeğr ki açık şekilde hatalar varsa uyarıcı bir şekilde yaklaşın.. lakin her insan hatasını kardeşinin uyarmasıyla düzeltebilir.. sizlerde bu müslüman kardeşimizi daha iyi sonuçlara ulaşması için denetim mekanizması görevi görün.... RABBİM HEPİMİZİ,ONU TAM ANLAMIYLA ANLAYABİLEN VE ANLATABİLEN KULLARINDAN EYLESİN...Allah yar ve yardımcınız olsun..

sakın okuma kafan karışır

Bak kardeşim bu tür insanların kitaplarını okumak dinen caiz değildir haberin olsun sonra okursun kafan allak bullak olur zaten yarım yamalak bile dinimizin esaslarını bilemiyoruz bir ilmihal kitabını bile doğru dürüst okuyup nasıl ibadet edeceğimizi bile kavrayamacak bir toplumuz bu tür insanlar müslümanların kafasdınbı aklını vijdanını dinden islamdan uzaklaştırmak maksatlı dindar görünüp zehir veriyorlar bizlere adamın suratında tipinde oturma tarzında meymenet yok bikere bu adamın neyine güveneceğiz bu zamanda bedava kuranıkerim bile dağıtmak zor iken bu adam bukadar parayı nerden getirip de bukadar kitap bedava dağıtıyor hiçmi düşünemiyor ALLAH onun ve onun gibi olanların şerrinden bileri ve tyüm müslümanları korusun amin ALLAH a emanet olun

Nefsi Allah sanıyor

Yanlışlarından önemli bir örnek:

"Nefs"inin, senin "nefis" dediğin, "ben" dediğin şeyin hakikatı "ALLAH"tır. Senin "Ben" kelimesiyle işaret ettiğin varlık hakikatte "ALLAH"tır. Ancak sen bunu bilemiyorsun, ve gereğini yaşayamıyorsun diyorum.

Akıl ve İman kitabı.

Nefsi Allah sanıyor. Ben dediğimizin Allah olduğunu iddia ediyor. Nefsi safiye ve hiçlikte nefs olmadığından haberi yok. Bu düşüncesi şirktir. Çelişen kafa karıştıran bir çok şey yazmış. İllüzyonlarla dolu kitaplar. Dikkatli okunursa hata çok. Arapça bilmediği için kelimelere kafasına göre anlamlar vermiş. Çok kitabı var gözüm almıyor hatalarının hepsini yazıcam yakında.

nefs i allah sanıyor

nefs i allah sanıyor demesınden kastındaki dusuncesi allah cc insana kendi ruhundan ufledi olayı olabilirmi tek lik olayı sen kendini sen mi zannediyorsun

Biz kendimizi kul sanıyoruz.

Biz kendimizi kul sanıyoruz. Asıl mesele sen kendini ne sanıyorsun? Sana ne olduğun söylendi ve öğretildi, kör düğüm ve büyük hata da tam orada işte!

Ne kadar acı..

Ne kadar acı.
Allahı ve allah yoluna kavuşturan dini futbol takımı tutar gibi, fanatikçe savunmak.inanç kalptedir, kalpte inanç esassa herşey anlamlıdır, allahın yarattığına değil ters bakmak, ters düşünmek, kötülüğünü istemek bile iman sahibine yanlış gelir. allahtan korkar, korkar allah sevgilisi olamamaktan. allahın kendinden razı olmamasından. ne diye din kardeşlerim birbirine küfürlü konuşşuyor, niye birbirine dinsiz diyebilecek seviyede kendini karar mercii görüşüyor. haşaa arkadaşlar, yapmayın arkadaşlar. fikirler eleştirilir, tartışılır. ama özü anlanır öncelikle. Hulusi salt feksefe değil, bilimsel, tarihsel, hadisler ve ayetler üzerind allaha ulaşmayı rızasını kazanmayı uman bir insan.allahın kulu. Ahmet Hulusinin özü bu. Pozitif düşünce, kuantum tekniği adı altında kişinin ne isterse yapacağı yaratıcı red edilen türlü ideolojiler içinde en azından allah birdir, başka ilah yoktur, muhammed yolu en iyi yoldur diyor.bu yönüyle bile beniğm için doğruları yanlışlarını götüren biri. allah ondan razı olsun. ne çok insan yararlanmıştır düşünsenize. keşke onun kadar çok insana allah diyebilsek,imanın inancın allahın elçisi anlatıcısı olsak. allah rızası için yaptığı herşeyden allah razı olsun. hepinizinde öyle. sevgi dolu kalın, sevin, sevilin, allah rızasını esirgemesin,yolunuzaçık olsun

çok güzel yazmışsınız oahmed

çok güzel yazmışsınız oahmed hulusi okadar güzel şeyler tavsiye ediyorki onunla birlikte benim bakış açım değişti Allahı çok zikretmeyi tek örnek alıcağımız insan hz.muhammed mustafa olduğunu zikri yapmamızı ve bunu yaparken neyi nasıl niçin neden olduğunu anlatan bir insan kendisi başka birşey yaymak yada kurmak gibi bi amacı yok ister okusunuz ister okumazsınız oda Allahın yarattığı bir kul şu yorumları okudumda bence sadece 1 kitabını okuyup yada 1 kitabı bile bitirmeden kendince anladıklarını yazmışlar hepsini okusalar bence çok şey kaybediyorlar çok şükür ki ben iyki tanımışım bu kitaplarla tanıştırılmışım algılamak önemli

aa

insan duyduklarına ve okuduklarına bir hikmet aramalıdır.kusur ararsa eksik ve yanlış derse kendisine bakmalıdır.biz hatasızmışcasına başka bireylerin hatalarını görürsek kendi enfusunuzdakı yanlışları göreceğimize inaniyorum.sende hak lısın sende hak lısın sende hak lısın.......hatta sendee

nasıl herkes haklı olabilir?

nasıl herkes haklı olabilir?

teşekkür

13. ebu-zer Diyor:
11 Jun 2007
Sevgili yahya kardesim, anlasilan o ki sözde allahin sisteminii cözmüs islam neferi hakkinda yaptigin calismalr yeterli degil. A.H.nin ne kadar sapkin oldugu hakkinda bir kac yazi daha hazirla ki kimin ne oldugu daha iyi anlasilsin! Ilmihal seviyesini asamamis müslümanlarin bu herifin yaldizli sözlerine kanmasi gayet dogal! Tashihi itikat etmeden kendi akklimiza daha dogrusu heva ve hevesimize göre neyin dogru neyin yanlis oldugu bilmemiz mümkün degildir! Ahmet hulusizedelere duyurulur…

bu arkadaşa kesinlikle katılıyorum,***Ilmihal seviyesini asamamis müslümanlarin bu herifin yaldizli sözlerine kanmasi gayet dogal**** ve o seviyeyi aşmak da öyle kolay değildir!! çok iyi fıkıh bilmek gerekir!!

bilgilendirme yazısı içinse binlerce teşekkür ederim, ben a.h.yi okumamıştım fakat üniversitedeki bir arkadaşımın -dindar ama asi görüntüsü- beni onun hakkında araştırmaya itince son olarak söylediği bir sözden a.h kitapları okuduğunu anladım! şöyle ki; arkdaşım, kuran ayetlerinden, Allahın varlığıyla ilgili hikaye ve delillerden bahsediyor.. sigara içmesinin hoş olmadığını söyleyen birine '' haram değil mehruhtur, sağlığa verdiği zarar açısından caiz değil, ama rahatlatması yönüyle de dinen uygundur'' diyecek kadar bir ilme sahip!.. FAKAT ''ben kuranın üzerine bastım, çarpılmadım!'' diyebiliyor, nedeni olarak da --önemli olan şekli değil içeriğini üstün tutmak-- anlamında açıklama yapıyor! yine '' 3 yıldır başımı secdeye koymadım'' diyor ve bunu gayet rahat ve haklı bir ifadeyle dile getiriyor, hani mesele yatıp kalkmak değil, onun özünü kavramak der gibi!! iyi güzel madem sen hem özünü kavra hem de kabuğunu... sadece kendisi bi tarafa insanları da kendi gibi saptırdığının farkında değil! dahası kendi gittiği yoldan da öyle emin ki, herşeyi bi mantığa bağlamış! biz namaz kılıp geldiğimiz de bize şaka yollu 'burda bilmem kaç kişiyiz bi -hu- deriz olur' diyen bi insan, böyleleri tasavvufu da çok kötü tanıtıyor! Allah cümlesini ıslah etsin, ümmet-i müslimini de böylelerinin zararlarından muhafaza etsin

ben nebir şeyhim nede

ben nebir şeyhim nede dervişim ne bir cemaatim ne tarikatım hiçbirşeye mensup değilim diyor beni aramayın bulamazsınız diyor çünkü onun etrafına toplanacak onun yanında olacak insan topluluğu var ki ama böyle bişeyin olmasını istemiyor düşün ama başka biri olsa oooo çoktan kurduydu herşeyi ama farkı farkedin ama fark edemeyenler saldırıyorlar ona Allah razı olsun ondan

CVP:ben nebir şeyhim nede

ona da bu göreve getirenler böyle yapmasını istemişlerdir.. bunda neden keramet arıyoyrsun ki :)

okudunuzu algılayammışsınız

okudunuzu algılayammışsınız ahmed hulusi yazdıkları harika işine gelmeyenler istedikleri gibi sallıyorlar çünkü anlasaydınız böyle düşünmezdiniz söylediği tek şey Allah vardır hz. muhammed onun kulu ve rasuludür ona tabi olun ve kur'an da yazanlar

şeriat tarikat hakikat

şeriat tarikat hakikat marifet
şeriat bir ilk öğretimdir okumayı yazmayı öğretir bizlere
tarikat bir orta öğretimdir edep hayayı, zikrin lezzetini ,ihlası,niyet etmeyi daha türlü türlü şeyleri öğretir Allah yolunda ki adımlarımız hızlanır
hakikat üniversitedir ayn(göz)la görünenden hakikatleri görürüz
marifet işe atılımdır türlü sırları vardır
sevgili arkadaşlar
ahmed hulusi beyin kitaplarında açıkladığı bazı şeyleri örneğin cehennem güneştir iddasını ben muhyiddin ibn arabi hz.lerinin futuhatı mekkiye eserinde okudum sizde araştırın daha pek çok sırrı görürsünüz.ahmed hulusi bey aslında iddalarını Allah dostlarının kitaplarından okuduğu bilgiye dayandırıyor
Sonuç olarak bu yolda bizim bilmediğimiz pek çok sır var.biz daha önce bu sırları duymadığımız için bize ağır geliyor.ben size bu bilgileri iyice araştırıp karar vermenizi öneririm.biz hakikati yaşamıyoruz ve bilmiyoruz.hakikat katından sızan bu bilgileri inkar etmek bizi o'ndan perdeler.Allah hepimize kolaylaştırsın
arkadaşlar.SELAM'ın ALEYküm

Kesinlikle katılıyorum güzel

Kesinlikle katılıyorum güzel bir anlayış ve yazı.

Teşekkür

Ahmet Hulusi'nin kitaplarının bir kaçını okudum. Felsefe mezunuyum. Hiç bir fikre ön yargım yoktur, olmamasına çalışırım. Müslümanım. Dinimi daha iyi anlayabilmek için mümkün olduğunca derinleşmeye çalışırım. Ahmet Hulusi de bana çok güzel kapılar açmıştır. Kendisinin fikirlerinin taraftarı olmama rağmen yine ön yargısız bakabilmek adına bu sayfada yazılanları okudum.

İlk sayfada yer alan Cafer Gezgez Abdullah kardeşime çok teşekkür ederim. Ahmet Hulusi'nin çok doğru söylediği şeyler var. Ama fark ettim ki çok yanlış söylediği şeyler de var. Bu sayfaya yorum yazan herkesten Allah razı olsun, hepimizin iyi niyeti aynı sonuçta.

bu tarikat insanı kamil değil hayvanı kamil yetiştiriyor

hala utanmadan ahmed hulusi diyorlar. kadın müridlerinden biri facebookta içini dökmüş iğrenç şeyler anlatıyor tarikatta olanları. utanma da yok yazıklar olsun. ahmed hulusi çekip gitsin artık internetten. yüzü yok artık burada durmaya. amerikadamı neymiş kalsın orada. gelmesin artık buraya. milletin dinini imanını bozmasın. kadın kansere yakalanmış dertten. psikiyatri doktorlarına gidiyormuş. kadına sarkıntılıkta etmişler canından bezdirmişler. biri ikisi değil hepsi sapık diyor kadın. insan bunların elinde insanı kamil değil hayvanı kamil olur.

Link versene herkez görsün

Link versene herkez görsün ortada kanıt yok bişe yok atıp tutmak yakışmıyor

doğru söylüyor

Doğru söylüyor ben de gördüm o sayfayı. facebooktaydı. hemen silmişler yazdıklarını bir kaç gün durdu sildiler. sileceklerini tahmin edip kaydetmiştim. yazın mail adresinizi göndereyim. buraya yazmak çok çirkin olur.

bana o yazıyı maıl atarmsnız

bana o yazıyı maıl atarmsnız

allah...

islamı bilmek için önce allahı bilmek,allahı bilmek içinse önce nefsi bilmek gerekir..
allah resulu ile bizim aramızdaki fark '' o nefsinden konuşmaz ancak vahyolunanı söyler..'' farkıdır..
gelelim nefse ..
nefs nedir ???
ruhmudur ? > hayır..
bedenmidir ? > hayır...
aranıza fitne fesat sokan, kardeşi kardeşe düşüren ,küfreden ,bilmeden biliyorum iddiasında bulunan,kıskanan,çekemeyen,ezmeye çalışan,yalan söyleyen,aldatan vs vs vs sıfatları alan varlık nefs diye tabir edilir islamda..
şimdi insanda bir ruh var,bir beden var,bir de nefs var..
ruh emri ilahiden olduğu nispetle allahı tanır. tanımayan ise nefstir..o yüzden emirler yasaklar haramlar hep bu nefs için..
beden ise kimi zaman ruhun kimi zaman da nefsin emrindeki bir araç...
gereğinden fazla düşünce,kitaplar dolusu yorumlar fikirler vs aklı karıştırmaktan öteye gitmez.
akıl herşeye bir izah arar ancak yeterli gelmez.yeterli gelmediğinin de bilincinde olmasına rağmen yine de allah dahil herşeyi sözümona izaha tarife çalışır !!!
cibril in bile adım atamadığı o ahadiyet deryasına akıl nereden girecek ??
secdede başın yere gelmesi sessiz sözsüz şunu ima ediyor : ey kulum akılla giremezsin aklı bırak öyle gel huzuruma ...
ahmet hulusi akla girmeyen şeyleri akla sokma çabası içinde olduğu için doğal olarak hatalara düşüyor !!!
bu bir yazar için normaldir ancak şeyhliğe soyunursa o zaman yalnış başlar...
çünkü hakiki şeyh nefsi bilir ve ona göre lazım olan ilacı verir..
akıldan konuşan adam şeyh olamaz çünkü akıl nefsin emrindedir..
allahu ekber dersin ve secdeye kapanırsın..
bu secde kulluğun ve acizliğin ikrarıdır..rabbin büyüklüklüğüne azametine işaret eder..
allahın senden istediği budur gerçekte ama yapabilirsen !!!
günde beş vakit yapıyoruz zaten deme.şekil işi değildir o iş..
bedeni secde ettirmek kolay. marifet nefsi secde ettirmekte..
aha işte şeyhin gerçekse bir bakarsın nefsin secdeye gelmiş ve huzurullahtasın !!!

Bİlgece yazmış diye okurken birde ne göreyim :)

hakiki şeyh nefsi bilir ve ona göre lazım olan ilacı verir.. (Tam komedisin ancak bu kadar cehalet olur pes diyorum)

akıldan konuşan adam şeyh olamaz çünkü akıl nefsin emrindedir.. (adam şeyhim demiyor zaten şeyhlik yoktur diyor!) + Akıl nefsin emrinde değil herşeyi kontrol edendir akıl sen doğru şeyi okuduğuna eminmisin hangi kitaptan okuosun canım sen bunları nefsini ne ile körelteceksin ? akıl nefsin emrinde ise nefsini ne ile körelteceksin senin aklın nefsin emrinde anladığım kadarı ile kendinle çelişiyorsun bu nasıl bir yazı insan yazdıklarını okur bir!)

katılıyorum

çok güzel izah etmişsiniz,
''cibril in bile adım atamadığı o ahadiyet deryasına akıl nereden girecek ??
secdede başın yere gelmesi sessiz sözsüz şunu ima ediyor : ey kulum akılla giremezsin aklı bırak öyle gel huzuruma ...
***ahmet hulusi akla girmeyen şeyleri akla sokma çabası içinde olduğu için doğal olarak hatalara düşüyor !!!***
bu bir yazar için normaldir ancak şeyhliğe soyunursa o zaman yalnış başlar...
çünkü hakiki şeyh nefsi bilir ve ona göre lazım olan ilacı verir..''
kesinlikle aynı fikirdeyim
Ama insan düşünmeden de edemiyor, sadece yazarlık iddiasındaki bir kişi, neden bu kadar hassas bi konuda onlarca kitap yazsın? Adamın niyeti bozuk besbelli ki!

büyük oynuyor

müridleri onu mehdi ilan etti. büyük oynuyor.. en zirveye göz dilmiş. kitap dağıtılmak için milyarlarla para niye dökülüyor? kime dağıtılıyor gariban halka mı? seçilen çevre zenginler sosyete mevkili kişiler sanatçılar aydınlar gazeteciler.. hedef kitleden oyunun küçük olmadığını anla. Hz. Muhammedin İslamı tebliğ ettiği çevrede üç beş hali vakti yerinde kişi var. gerisi gariban takımı. ahmed hulusiye uymaz gariban takımı. duyduğum kadarıyla yüzne bakmazmış garibanın. var mı gariban olup da ona kolayca ulaşan. şöhretin makamın yoksa cebin boşsa rüyanda zor görürsün onu.

kusursuz kimse olmaz;

bir insanın her konuda doğruyu ortaya koyması gibi bir durum söz konusu olamaz; hz. muhanmedin (s.a.v) dışında; ahmet hulusi olsun; kim olursa olsun her konuda tam isabet sağlamasını bekleyenler yanılırlar.. ahmet hulusinin beynin çalışma sistemi hakkında söylediklerini bilimin ışığı altında yerli yerindedir kendi görüşüme göre; lakin öyle sözler söylerki mesela; sonsuza dek cehennemde kalanlarcaklar burada kendi hakikatlerine uymayan özelliklerden çok büyük çileler çekecek, bu sıkıntılardan dolayı arınırlar, böylecede azapları sona erer; cehennemin dibindeki ateş söner cırcır otu biter der' hadi bakalım çık işin içinden çıkabilirsen; şimdi cennet ve cehennemi gözleriyle görmüş gibi anlatması ne kadar doğru olur, yani cehennem ateşinin sönmesi gibi bir durumu bu kadar açıkça ifade ediyor; ön yargılı değilim lakin; adamın bazı kitaplarını okurken insanın kalbini ağırlık veriyor; nefsime ağırlık verse nefsim kabul etmiyor diyeceğim ama; kalbime ağır gelen ne olduysa çoğu zaman insanlık adına pek bir şey ifade etmemiştir; bu benim subjektif görüşümdür; beni bağlar..

Okuma ozaman arkadaşım madem

Okuma ozaman arkadaşım madem ağır geliyor kaldıramıyorsun kaldırabileceğin şeyler oku

dangalakmısın nesin;

dangalakmısın nesin; anlamamaktan bir sıkıntı yok; kitap diye senide okurum; lakin adamın bazı sözleri itikada zarar verecek türden anladınmı şimdi? itikat nedir diye sorarsın şimdide???

Terbiye sınırları içinde olursak memnun olurum

Senin anladığın dilde anlat ozaman herkez itikatı nasıl algıladığını anlasın?

haklısın önce edep

ilmin gereği elde ettiklerini yaşantında uygulamak, allahı bildiğin, görüldüğünde allah hatırlanır sözü üzerinde tahakkuk etmesi, allah kulu olmanın şerefine nail olmak, allahın kulu olmaktan duyulan mutluluktan daha üstün mutluluğun olmayacağını kalben tastik etmek, allah ve resulüne iman etmek, imanın gereklerini harfiyen yerine getirmek; allahın dini galip gelmesi için çalışmak. bedirin 313 yiğidi gibi çarpışmak gerektiğinde cihadı farz kabul etmek, allah resulünün medinede yapmış olduğu kardeşlik anlaşmasının müminlerin cemaat olmasının hikmetini bilmek; allah dininin nasıl sonsuzluğu, ahreti getireceğine inanılırsa; dünya hayatını düzenleyen nizamında din olduğunu canı gönülden kabul etmek, asrı sadet döneminde medinede toplum hayatına yön veren dini kuralların her türlü zamanda mekanda uygulanır olacağına inanmak; allahın nizamı duruken laik sistemin savunucu olmamak, dinin sonsuzluğu kazanmak için getirilmesinin yanında; git firauna o azdı demesindeki hikmet cenabı allahın; toplum hayatınıda esas alan yönü olduğunu gözden kaçırmamak.. ahmet hulusi toplum hayatına nizam veren din anlayışına sıcak bakmaz, sonsuzluk kazanılması kafidir onun için.. sonsuzluğun kazanılması ebedi saadet tabiki en önemlisi, allahın dininin yer yüzünde uygulanmasıda az önemli değildir yeryüzünde yani..

anlalamadan dinlemeden din de

anlalamadan dinlemeden din de sizin peygamberde cennette Allahta bize de cehennem laldı öyle mi sizler mübarek bizler pislik amaaaaaa sakın unutmayın yahudilerde sizin gibi düşündükleri için Allah lanet etti onlara

yazılanlar

selamlar..bütün yazılanlardan şunu anladım ki herkesin kafası son derece karışık..kimsenin neye inandığını hangi zatın hangi görüşe uygun olduğunu bildiği pek yok..bilgi karmaşasında boğulmuş durumdayız..bu alana fazla bilgi birikmiş..hele hele ahmed hulusiyi eleştiren arkadaşların durumu içler acısı..o en azından bilgileri açıklamaya çalşıyor bu bilgi kirliliğinde..saygı duymak lazım..sorun değil..nasılsa dünya kapısı kapanınca bu hezeyan da bitmiş olur..Saadettin Erzurumi

Sevgili Kardeşim Anlaman için bir Hikaye Gönderiyorum

hz ibrahimin Sofrasında kimse olmadan boğazından bir lokma geçmezmiş.

Bir akşam yine sofrasını kurmuş. Gelen olmamış, yalnız kalmış. Rabbine yakarmış...

"Yarabbi! Yine sofram boş kaldı! Ne olur bir misafir yolla soframa"
ibahimin duasını kabul etmiş Cenâb-ı Hak...

Derken biraz sonra birisi seslenmiş dışardan..

"Kimse var mı burda?"

Hemen fırlamış yerinden ibrahim, kapıyı açmış.

Hoşgeldin, demiş... "Buyur...Tanrı misafiri eyvallah..Gel, otur" ...

Oturmuşlar, ne varsa sofraya konmuş...

"Bismillah" demiş, elini uzatmış ibrahim Nebi...

Adam da elini uzatmış, ordan ekmek koparmış..

"Aaa!" demiş ibrahim, "Besmele çek! Allahın adını an!. Bu nimeti bize veren Allah!"

Yaşlı, sakalları göbeğine düşmüş ihtiyar, "Ben", demiş, "Tanımam senin rabbini.. Kimdir o?.."

ibrahim aleyhisselâm; Olmaz!" demiş... "Bana Alllah'ın verdiği bu rızkı, onu tanımayan, O nu reddeden birine nasıl veririm?"

Peki öyleyse", demiş, kalkmış adam.

Dışarı çıkmış, giderken vahiy gelmiş ibrahim e:

"Ya ibrahim!.. Beni inkâr eden o kulumu ben yüz senedir yaşatırım, rızkını veririm, bir kere kapımdan kovmadım da; sen nasıl benim kulum olarak onu geri çevirirsin!.."

Hemen fırlamış yerinden, koşmuş.

"Aman!..." demiş, "Gel! Hata ettim.. Senin yüzünden Rabbimden azar işittim."

"Hayır ola!..." demiş adam.. "Ne oldu?..."

"Benim Rabbim buyurdu ki: Ben, yüz senedir o kulum beni tanımadığı halde onun rızkını veririm de, sen kim oluyosun onu kapından, sofrandan geri çeviriyosun ; Gözünü seveyim," demiş, "Gel otur soframa, paylaşalım seninle..."

"Senin Rabbin mi dedi?" demiş..

"senin Rabbin büyük, yüce bir Rabmiş!.Ben iman ettim senin Rabbine"

demiş.

Okadar utanıyorumki bunu yapan benim milletimin insanı olamaz diyorum kendi kendime insanları özünden güzelliğinden uzaklaştırıyorsunuz dinimizin kadınlarını dövünmü diyor dinimiz gerizekalılar bunu böyle yorumluyor kadını ikinci plana itiyorsunuz çünkü işinize gelen bu daha neler var neler anlatsam yer yerinden oynar yapmadığınız yemediğiniz halt kalmıyor utanmıyorsunuzda dini her türlü çıkarınıza alet ediyor sonrada ele güne vaaz veriyorsunuz.

Kara kör cahiller yıllardır bu beğenmediğiniz 100 karekter dediğinzi dil ile çeviriler yapıp hadis kitapları duva kitapları satıyorlar kendi anlamadıkları birşeyi insanlara satarak hem çıkar amacı gödüyor , hemde insanları korkularla özünden dinimizin güzelliğinden uzaklaştırdıklarını farketmeden iyi birşey yaptıklarını allaha yakın olduklarını sevap kazandıklarını düşünüyorlar.

Bu insanlar ilahiyatçı olsa ne yazar olmasa ne yazar arkadaş. Bak güzel kardeşim yıllardır yaşanan savaşları allah kurandamı emir ediyor? Yoksa kendini din adamı olarak ilan etmiş bir iki şeytanın oyununamı geliyor insanlar. Buna sebeb olan yine cehalet değilmi? Siz diyorsunuz herkezin hocaya ihtiyacı var çünkü kuranı okusalar anlamazlar doğru kuranı kendine hoca diyen ve bir ırmağın önüne çöreklenmiş kişilerin çevirisinden okuyan yada onların düşünceleri ile anlamaya çalışan insanlar hemen uzaklaşır dinin özünden çeviren salak olunca anlayanda milyon tane anlam çıkartır tek anlamı olan cümleden.Mademki bu dine inanıyorsun arkadaş ozaman arapçayı öğreneceksin kuranıkerim'i yazıldığı dilde okuyacaksın. Aç kaldığında nasılki çalışıp para kazanmak için meslek öğreniyorsun peki sen doğduğun günden beri açsın niye arapça öğrenmiyorda bütün yaşantına huzur verecek olanı öğrenmeye çalışmıyorsun çünkü kör cahilsin senin işine bir iki kekonun çevirisi geliyor. Çünkü uğraşmak istemiyorsunuz.İnsanlar dinin korkulardan ırak bir mantık dini olduklarını bilselerdi oturup zırıl zırıl ağlarlardı yaptıkları yada yıllardır kaçtıkları kitap için.

Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur! Ne demektir peki?

Bu savaşlar bombalı saldırılar ne için kim için yapılıyor bunları kuran yazıyor değilmi? Şimdi burdan iki çok akıllı fırlar derki ortada senin bile bilmediğin şeyler var ortada sizin çarpım tablosu misali ezberlediğiniz bir kitap var anlamak için değil ezberlemek için 4444 kere okuyorsunuz duvaları.

Siz diyorsunuzki ataistinde içindemi var diyorsunuz ataisti yaratan kim arkadaş insanı ataistliğe düşüren kendi aklını kullanmayaşı iyiyi kötüyü doğruyu yanlışı bütün alemi cihanı yaratan allahtır. Ben nereye bakarsam bakayım onun yüceliğini görüyorum ama sen baktığında allah’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsettiğinizi söylediğinizi anlıyorum diyorsun.

İşte arkadaşım buda senin okuduklarını anlamadığına işaret ediyor. Senin o ilahiyat dediğin yerlerde bu düşünce yapısımı var? Çevir sor bakalım en alim saydığın ilahiyatçıya yada diyanet işleri başkanına sor allah nerede diye ne diyecek sana! Allah nerede diyecek göktemi her yerdemi sen bakıpta göremiyorsun yinede senide yadırgamıyorum çünkü seni hor görmemem için beni gönderdiği ayetlerle uyaranda yine rabbin ta kendisidir..

AHMET HULUSİYİ KARALAMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN

AHMET HULUSİNİN BÜTÜTÜN KİTAPLARINI OKUMADAN ONUN NE ANLATMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMAYA ÇALIŞMADAN ONA SAPIK DEMEK SİZİN SAPIK OLDUĞUNUZU GÖSTERİR.DAHA ÇARPIM TABLOSUNU EZBERE BİLMEYEN AHMAKLARIN FEN İLİMLERİ KULLANARAK BİZE DÜŞÜNEN İNSANLARA ANLATMAYA ÇALIŞAN AHMET HULUSİYİ SAPIK OLARAK DEĞERLENDİRMELERİ NORMAL.EY BAĞNAZLAR DİNİNİ BİRİLERİNE BAĞLANMAKTAN İBARET SANAN VE BU ŞEKİLDE KURTULACAKLARINA İNANIP HER TÜRLÜ GÜNAHLARI İŞLEYİP GARANTİ ALTINDA OLDUĞUNU SANAN AHMAKLAR NİCE ALİM ŞEYTANIN BÜYÜK UĞRAŞLARI NETİCESİNDE İMANSIZ ÖLDÜĞÜ BİLMEZMİSİNİZ.AHMET HULUSİNİN YAZDIKLARININ TAMAMININ DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM.NOKTASINA KADAR DOĞRULUĞU ŞEPHESİZ KESİN OLAN TEK KİTAP KURANDIR.EY AHMAKLAR AHMET HULUSİ HER DEFASINDA TEK KULLUĞUN ALLAHA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ VE TEK ÖRNEK ALINMASI GEREKEN HZ MUHAMMED AS ALDUĞUNU VE TEK KILAVUZUN KURAN OLDUĞUNU KESİN BİR ŞEKİLDE SÖYLEDİĞİ HELDE ANLAYAMADIĞINIZ AÇIKLAMALARI KARALAMAYA ÇALIŞARAK KENDİNİZİ TATMİN EDE DURUN.BENİM GİBİ DÜŞÜNEN İNSANLARDA YAPTIĞI DUANIN KALBİNE İNMESİNDEN TATMİN OLSUNLAR.OKUMADAN HİÇBİRŞEY ÖĞRENEMEZSİNİZ.OKUYUN.OKUYUN.OKUYUN........

CVP:AHMET HULUSİYİ KARALAMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN

Çarpım tablosunu bilmediklerini nereden biliyorsun :) komedisisin yani. bravo.

Sapıklık konusu fen bilimlerine benzetmeye çalışmak değil, daha neden dolayı sapıklıkla karşı karşıya oldugumuzun vurgulandığını anlayamayan Ahmet Hulisi'yi asla anlayamaz. Gece ile gündüzü, iyi ile doğruyu ayırt edemeyen koyunu da bir sanır keçiyide..

Ahmet Hulisiyi anladığınızı sanmanızın tek nedeni günümüz türkçesi ve ortaöğretim de okutulanlar düzeyinde herşeyi analtmaya çalışmasıdır. İslam alimlerini anlamakta zorlanmanızın nedeni ise günümüz türkçesinin onlara göre islamiyeti anlatmakta cok yetersiz olmasıdır. 100 kelime ile çark dönmüyor..

AHMET HULUSİ'Yİ , ANLAYAMAMIŞ BİR İNSANIN ÇIRPINIŞLARI

Arkadaşım yazını baştan sona okumak istedim ama yapamadım bir dereceden sonra sözlerin o kadar ağır oluyorki insanın tahammül sınırının çok üzerine çıkıyor. Bizler insanlara örnek olduğumuzu nedense unutuyoruz çoğu zaman ! müslümanlığın ne olduğu konusunda seni uyarmama gerek yoktur sanırım.. Sevgili dost insanı eleştirmeden önce neden onu bilimsel olarak bu adam kimdir ne iş yapar neden böyle söylüyor bir araştırmanı tavsiye ederim yoksa insanları karalamak o kadar kolaydırki üstüne atılan pislik çabuk yayılır bunu en iyi senin bilmen lazım internette yazıyorsun çünkü .. Bunca konu araştırmışsın sana kızamıyorum bu senin en doğal hakkın lakin onu ve söylediklerini algılayamamış olman senin bağnazlığından ileri geliyor. Kuranı kerim bir mantık kitabıdır bu konuda benim söylediğimin aksini söylüyebilirmisin? O bütün alemlerin rabbi olan en zeki varlık tarafından meydana getirilmiştir. Peki bu kadar zeki bir varlığı temel bir kaç öğreti ile sınırlandırmak sözleri ile şirk koştuğunu hiç farketmeden damdan düşer gibi yazdığı yazılarla allah yolunda canını verecek bir insanı karalamak sana yakışıyormu.Yazını dediğim gibi okuma fırsatı buldum ancak bitirmeden yazma gereği duydum sana bir sure ile cvp vermek istiyorum.

Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun.

Göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir.

Şimdi arkadaşım burdan çıkacak sonucu sende benim kadar iyi biliyorsun.Bizler hepimiz örnek insanlar olmalıyızki ortada bukadar sapkınlıklar olmasın. Eleştirdiğin insan bir kenarda oturup sana cvp verme ihtiyacında bile hissetmiyordur kendini emin ol.

Neden birbirimizi karalamak yerine insanları korkularla tehditlerle özünden uzaklaştırdığınız dinimizin gerçek yönlerini göstermiyorda gerçeklerin üzerini kapamak istercesine bir çaba içerisine düşüyoruz? Benim merak ettiğim şey şuki neden insanların bilinçlenmesi işinize gelmiyor? Sen hayatında hiç körü körüne birşeye teslim oldunmu arkadaşım merak ediyorum hiç sorgulamadan bir şeyin içine adım attınmı? Sana verilen dürtülerle bir an kendini sınamadan olayların gerçekliğini kabul ettinmi arkadaşım hayır değilmi! Bak seni senden daha iyi tanıyoruz çünkü sende eleştiriyorsun bu yüzden burda yazmışsın bak Sorgulamadan kabul etmiyorsun görebiliyormusun? Peki sorgulamadan kabul etmiyorsan eğer senin gibi düşünen insanlar senin sözlerinin doğruluğunu neden kabul edecekler hiç düşündünmü! Sana daha ne diyebilirimki lakin bilmeni istiyorum bilgisizliğinden tecrübesizliğinden ötürü ahmet hulusi seni yadırgamayacaktır. Yadırgarsa kendi felsefesine ters düşecektir.Bütün olanları anlamamışsın arkadaşım beni anlayacağınada emin değilim dilerim allah sanada doğru yolu gösterir.

AHMET HULUSİ

Ahmet Hulusi’nin Son zamanlarda “Dini Yanlış Algılamak” isimli kitabı, daha sonra da diğer kitapları elimize geçti. Kitapları Baştanbaşa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte, hurafe ve tahriflerle doludur!
İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve 1400 seneden beri gelen “süzel” inançları yok edici sözlerini aşağıdaki bölümlerde tek tek Göreceğiz…
Öncelikle şunu söyleyelim; tüm kitabında Kur’an-ı Kerim’e ve sağlam hadislere dayanan, peygamberimizden günümüze kadar sapasağlam en güzel şekilde gelen: ALLAH, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve de büyük Mutasavvıf; İmam Rabbani’nin yanlış Olarak gördüğü, Vahdet-i Vücud görüşünün kafasını, gözünü kırarak, kendine göre öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyor.
Daha doğrusu; insanları ve tüm canlı, cansız,temiz- pis, her şeyi, her zerreyi “ALLAH” kabul ederek,” ALLAH, zatıyla ve tüm sıfatlarıyla, her zerrenin içindedir” diyip , yeni bir inanç icad ediyor ; bunu da kendi keşfi olduğunu söylüyor !
Nasıl mı? İşte zihinleri karıştırıp allak bullak eden sözleri:
1- Önce Tanrı kelimesini tenkit ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyor.
2- Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyor.
3- “ALLAH Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünün farkında mı acaba?…
4- ALLAH (c.c.) Kur’an-ı Keriminde:

Ahmet Hulusi'nin İnkarlarla dolu kitabı
“(Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” ( Hakka suresi ayet: 18)
“ Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” (Mü’min suresi.ayet: 27)
“ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz ALLAH, hesabı çarçabuk görendir.” (Mü’min uresi.ayet: 17)
Buyurduğu halde Ahmet Hulusi :
5- “İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun diyebiliyor!
6- “Ötelerde arşta bir ilah yoktur. ALLAH diye işaret edilen, insanların özünde” diyor ve ALLAH’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsediyor!
7- “Holografik esasa göre, her zerrede tümüyle, Tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur.” diyebiliyor ve ALLAH’ı (c.c.) maddelerin içine sıkıştırıyor.
[Hâşâ! Böyle sözlerden ALLAH’a Sığınırız! ALLAH bu iftiradan berîdir Yücedir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa mahiyetini bilmediğimiz bir halde istiva etmiştir.]
8- ALLAH’ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren âyet ve hadisleri görmemezlikten gelip hiçe sayarak:
“Beyin kendi ruhunu üretir.” diyebiliyor.
9- “Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında, sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde “ cin” adı verilmiştir.” derken:
{Sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar, onlara “cin”ismini takmış gibi
“Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım.” âyetini ve Kur’an-da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini, ALLAH’ın Kur’an’da bildirdiğini, babaları Cann’ın yalın ateşten yaratıldığını, Hz. Süleyman’ın ve peygamberimiz Hz.MUHAMMED (s.a.v.)’in hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu:
“Biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız.”

Ahmet Hulusi
Ayetini, bildiği halde yok sayarak, Kur’an daki “cinlerle” ilgili diğer ayetleri, onların Hz. Süleyman’ın emriyle Mescid-i Aksa’yı inşâ ettiklerini ve bir çok hizmetlerde bulunduklarını; kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını; peygamberimizin ilk yıllarında ise:
Kur’an-da bildirildiği gibi bir cin; sabah namazında peygamberimizi dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu, ALLAH’ın hidayeti ile Müslüman olduklarını, onların da Salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam Teberi’nin rivayetine göre; onlardan sekiz yüz peygamber geldiğini bilmesi gerekirken; bunları hiç kâle almadan, onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanlara nüfuz edeceklermiş gibi çok tehlikeli! laflar edebiliyor.!}
İşte ayet;
“(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik .” (Cin Sûresi âyet:1)
“Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.” (Cin Sûresi âyet:2)
10- Neredeyse Cebrail (a.s)’ı postacıya benzeterek istihza…
11- Peygamberimizi (s.a.s.)’i de , güya tenzih etmek için…robota benzetiyor ?
12- Her bölümde “ALLAH diye işaret edilen” ifadesini kullanırken: ALLAH (c.c.) görünen bir mekânda sabit, parmakla işaret edilir bir cisimmiş gibi, bir şekle sokmuyormu! Veya ALLAH’ın zatı yok mu ki; ALLAH diye işaret edilen tabirini kullanıyor. Hâşâ!
Böyle sapkınlıklardan ALLAH’a sığınırız…
Avnullah ÖZMANSUR Hoca Efendi,

Ahmet_34

ALLAHÜTEALA AR$DA DEGIL KI AR$ DA ;DÜNYA ;CENNET CEHENNEM GIBI ALLHÜTEALANIN YARATTIGI MAHLUKDUR!ALLAHÜTEALA MEKANDAN MÜNEZZEHTIR!

HERKES OKUYUP OKUMAMAKTA SERBESTTİR.

Ahmed Hulusi nin yazdıklari ilk değil. Nice alim ve tasavvuf ehli benzer konulara değindi. Kimi sizlerin eleştirdiği gibi eleştirdi kimi okudu tefekkür etti , kimi anladı, kimi anlamadı vs. vs. vs... Ahmed Hulusi nin açıklamaları İslami bilgiyede , bilimsel bilgiyede uyuyor. Ben defalarca okudum bir tezad bulmadım. Bilakis daha çok faydalandım. Yetinmedim kaynak alimlerin kitaplarını da okudum. Zaten bu tür konuların okuyucusu fazla değil. Eleştiri kabul edilebilir, ama haddi aşmamak kaydıyla. Ona bakarsanız Hallac-ı Mansur daha fazlasını söyledi. Şimdikinin ukala cahilleri gibi cahil toplum o mubarek zatı idam etti. Keza Muhyiddin Arabi Hazretleride öyle. BIRAKIN AHMED HULUSİ Yİ ALLAH TEKADDES HAZRETLERİ YARGILASIN. O NUN İÇİN EDEPSİZCE KULLANILAN SÖZLER SAHİPLERİNE İADE OLSUN. BEN ŞAHSEN ONDAN ALLAH RAZI OLSUN DİYORUM. AZ BİLE YAZMIŞ. BUNUN FAZLASIDA VAR EMİN OLUN. ALLAH IN NURU TAMAMLANACAKTIR AND OLSUN. SİZ ELEŞTİRSENİZDE !! YOK İLAH (TANRI) SADECE ALLAH önce kim demiş tabiki RESULALLAH
LA İLAHE İLLA ALLAH
Fazla söze hacet yok EYVAALLAH.
Yurdaer Aydın

yazık

sevgili kardeşim ben ne a.h nede seni tanırım lakin bi taraf tutmam söz konusu dahi olamaz mutlakaki doğru bildiklerimizi tartışabiliriz fakat ne kadar doğru biliyoruz önce onu tartışmak gerekir diye düşünüyorum malesef yazılanları okuduktan sonra nihayi bir fikire vardım diyebilirim oda şudur: 1.sen bir din adamı olamazsın çünkü din adamlığı etrafında olup bitenlerle değil tamamen insanın kendisiyle alakalıdır ben senin yeinde olsam onla bunla değil ALLAH'cc kitabıyla meşgul olurdum böyle nafile yazılar ancak bir yobaza yakışır eğer okuduysan birdaha oku anlaşılan hiç bir şey anlamamışın derim kardeşim..

Eğer Ahmet Hulisi denen kişi

Eğer Ahmet Hulisi denen kişi dini dejenere ediyorsa 1400 yıldan bu yana süre gelen din anlayışınızı yıkıyorsa,ve gerçekten yanlış yolda olan sapkının tekiyse, Yarın hesap gününde kendisi tüm bunların hesabını verecek.

Ancak bu adamcağız gerçekten doğru yoldaysa ve sizler yanılıyorsanız eğer. bu seferde hesap verecek olanlar sizler olursunuz.

Açıkçası bu güne kadar anlım secdeye gitmedi benim çünkü kafama bir türlü yatmadı, bir türlü o cemaatin içine karışamadım ben. kendimi bir türlü o insanlarla kaynaşmış bulamadım, hiçbirşeyi sorgulamadan, anlamadan, aslını astarını öğrenip kendimce kanaat getirmeden, sırf birileri öyle söylüyor diye anlamını bile bilmediğim arapça kelimeleri okuyup, ne işe yaradığını bilmediğim bazı hareketler yapmayı bir türlü kafam almadı. Ailemde çevremde çoğu kişinin namaz kılıp ibadet etmesini görüp özeniyordum bir yandan içimden namaz kılıp dua etmek geçiyordu, aynı zamandada namaz kılmıyor olmanın üzüntüsü ve utancı içerisindeydim ancak bunlar bile beni namaz kılmaya yönlendiremedi. yani kılsamda nasıl desem hikayeden olacaktı, taklitten ibaret olacaktı, ben hayatımın hiç bir safhasında ikiyüzlü davaranamadığım için bu konudada davranamadım anlayacağınız.

Ancak içimden birşeyler sürekli beni dürttüğü için bu duruma kayıtsızda kalamadım ve araştırmaya başladım orası senin burası benim, cübbelisi, diyanet meali, güleni gülmeyeni cemati derken bu adam çıktı karşıma Ahmet Hulisi diye bir adam.

Adamın anlattıkları aklıma yattı ve tam namaza niyaza gönül etmeye başladımki bu seferde bir yerlerden siz çıktınız karşıma ve olur olmaz şeyler söylediniz adam hakkında, hem kafamı hemde midemi bulandırdınız açıkçası.

Şimdi Arapça bilmiyorumki Kuaran okuyayımda anlayayım, Oda okusam bile Allah nasip edecekki anlaayayım.

Eeee sizin 1400 yıllık diyanetiniz ( yada siz öyle sanıyorsunuz ) de benim kafama, aklıma, mantığıma bir türlü uymuyo.

Cematcileriniz bir türlü, namaz kılanınız başka türlü edepsiz davranışlarına şahit oluyorum ve onların arasına karışmaya onların yaptıklarını yapmaya içim el vermiyor, midem kaldırmıyor.

Ayrıca içerisinde bulunduğumuz bu koskocaman yapının ve Alemler diye bahsedilen bu yapı içerisndeki küçüklü büyüklü sistemlerin varlığıda gün gibi ortada ve bu sistemlerin bir parçası olan bende bu sistem içerisinde var olmak ve doğru yolu bulmak zorundayım.

Sizin deyişinizle cehennemin ateşinden korunmak için bu dünyada çalışmalıyım çabalamalıyım.

Peki şimdi ben hanginize inanayım ????? Ahmet hulusiyemi ?? yoksa sizemi ?? Hanginiz beni cehenemmden kurtaracaksınız ??

Hanginizin yolu beni aydınlığa çıkaracak ??

Bunlara bir cevabınız varmı ??

Elebetteki yok olamazda zaten..

Ancak Ahmet hulisinin var

O derki Her koyun kendi bacağından asılacak yarın hakkın huzurunda kimseden kimseye fayda olmayacak orada ben falancaya tabi oldumda falanda filanda mazeretlerde kabul edilmeyecek o bakımdan siz gelin beni bırakın Peygamberin anlatıklarına bakın onun hayatına bakın onun hadislerine bakın, kuranı okuyun anlayın sorgulayın üzerinde düşünün der.... ben baktım kendimce bu sonuçları çıkardım der...

Doğrusu kusura bakmayın ama bu adamın anlatıkları daha akla yatar durumda arkadaşlar..Çünkü o diyorki benim durumumdaki insanlara sizlerinde mazereti kabul edilmeyecek yani benim şu an Ahmet Hulisi ve sizin görüşleriniz arasında karasız kalmam ve vazgeçmem beni sorumluluklarımdan beraat ettirmez sizlere rağmen doğrunun ne olduğunu arayıp bulmak zorundayım.

Arkadaş senin kafan çok

Arkadaş senin kafan çok karışmış.
Bir sefer 1400 sene tabirin hiç hoş değil. Bu Ahmet hulusinin kullandığı ve kendisini insanlara farklı göstermek için kullandığı tehlikeli bir söylemdir.
Ben asrı saadette yaşayan ve gerçek manada islamiyeti yaşayan Sahabelere, Tabiin, tebei tabiine kurban olurum. Keşke biz de onlar gibi gerçek manada anlayıp yaşayabilsek islamiyeti.
Sen Ehli Sünnet yolunu tercih et dostum. En geniş ve en suhuletli yoldur. Sonu nereye çıktığı görünmeyen, dar engebeli zahmetli yolları tercih etme.

Ve Ahmet hulusinin dediğini uygula. Kurana ve hadislere bak zaten bu senin büyük bir zamanını alacaktır.
Ancak onun yazdığı ve ihtilaflı olan meselelerden de uzak dur. Mesela Kader konusunda İtikat imamlarına göre Hata yapmıştır. Bu imani bir mesele olduğu için çok ehemmiyetlidir. Dikkat etmek gerekiyor.

ahmet hulusi

ahmet hulusi denen kişi.. kendini insanlardan soyutlamıştır... ne bi şeriat nede bi tarikat oluşturmaya çalışmıştır.. o sadece hakıkat yolunda gitmektedir..herkes kendı yolunda ılmını geliştirsin diyor. sen var kendı yoluna... kendi düşüncelerini paylaşmıştır... kabul etmezsen okumazsın arkadaş...

herşey O'dur ve herşey

herşey O'dur ve herşey O'ndandır. İkisi ayrı şeyler değil.İkisi birbirine zıt değildir.İmam-ı Rabbani tenkit etmemiştir.Arabi'yi tam olarak anlayamamaktan kaynaklanıyor bu fikirler.Her şeyi Hazret-i Allah var etti, her şey O’nun varlığı ile kâimdir.Böylelikle ihtilafı ortadan kaldırmış oluyoruz elhamdülillah.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar