AHMET HULUSİ’ NİN , İNSANI KÜFRE SOKACAK YANLIŞLARI


Kitapları Baştan başa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte ve tahriflerle dolu olan. İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve bindörtyüz seneden beri gelen süzel inançları yok edici sözleri aşağıdaki bölümlerde tek tek açıklanacaktır.

Öncelikle Sayın Hulusi; Tüm kitabınızda Kur’an-ı Kerîm’e ve sağlam hadislere dayanan, peygamberimizden günümüze kadar sapasağlam en güzel şekilde gelen:

Allah, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve de Vahdet-i Vücud görüşünün kafasını, gözünü kırarak, kendinize göre öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyorsunuz. Daha doğrusu; insanları ve tüm canlı, cansız,temiz- pis, her şeyi, her zerreyi “Allah” kabul ederek,” Allah, zatıyla ve tüm sıfatlarıyla, her zerrenin içindedir” diyip , yeni bir din icad ediyor ; bunu da sizin keşfiniz olduğunu söylüyorsunuz !

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

ç- Allah (c.c.) Kur’an-ı Keriminde:

“(Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” ( Hakka suresi ayet: 18)

yine başka bir ayette;

“ Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” (Mü’min suresi.ayet: 27)

“ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.” (Mü’min suresi.ayet: 17)

Buyurduğu halde siz:

d-“İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin! çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun . ” diyebiliyorsunuz!

e-“Ötelerde arşta bir ilah yoktur. Allah diye işaret edilen, insanların özünde” diyor ve Allah’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsediyorsunuz!

f-“Holografik esasa göre, her zerrede tümüyle, tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur.” diyebiliyor ve Allah’ı (c.c.) maddelerin içine sıkıştırıyorsunuz. Hâşâ Allah o anlayışlardan berîdir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa [Ancak kendisinin bileceği halde] istiva etmiştir.

g-Allah’ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren âyet ve hadisleri görmemezlikten gelip hiçe sayarak: “Beyin kendi ruhunu üretir.” diyebiliyorsunuz.

h-“Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında, sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde “ cin” adı verilmiştir.” derken:

Sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar, onlara “cin”ismini takmış gibi

“ Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım.”

âyetini ve Kur’an-da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini, Allah’ın Kur’an’da bildirdiğini, babaları Cann’ın yalın ateşten yaratıldığını, Hz. Süleyman’ın ve peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu:

“Biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız.”

Ayetini, bildiğiniz halde yok sayarak, Kur’an daki “cinlerle” ilgili diğer ayetleri, onların Hz. Süleyman’ın emriyle Mescid-i Aksa’yı inşâ ettiklerini ve bir çok hizmetlerde bulunduklarını; kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını; peygamberimizin ilk yıllarında ise: Kur’an-da bildirildiği gibi bir cin; sabah namazında peygamberimizi dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu, Allah’ın hidayeti ile müslüman olduklarını, onların da salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam Taberi’nin rivayetine göre;

“Onlardan sekiz yüz peygamber geldiğini” bilmeniz gerekirken; bunları hiç kâle almadan, onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanlara nüfuz edeceklermiş gibi ciddiyetten uzak laflar edebiliyorsunuz.!

İşte ayet

“(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik .” (Cin Sûresi âyet:1)

“Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.” (Cin Sûresi âyet:2)

i-Neredeyse Cebrail (a.s)’ı postacıya benzeterek istihza…

Peygamberimizi (s.a.s.)’i de , güya tenzih etmek için…robota benzetiyorsunuz ?

Her bölümde “Allah diye işaret edilen” ifadesini kullanırken : Allah (c.c.) görünen bir mekanda sabit, parmakla işaret edilir bir cisimmiş gibi, bir şekle sokmuyor musunuz? Veya Allah’ın zatı yok mu ki; Allah diye işaret edilen tabirini kullanıyorsunuz. Haşa!

Avnullah Özmansur Hocaefendinin eserinden faydalanılmıştır.
ALINTI
fibal:

1. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sevgili yahya kardesim, öncelikle tebrik ederim ahmed Hulusi hakkinda yazdiklarindan dolayi. Bende maalesef (!) kitaplarinin bir kacini okudum ve hezeyanlarina vakif oldum. Allah böyle sapiklardan müslümanlari muhafaza eylesin. Rabbim sadat-i Kiramin yani kuran ve sünnet ehlinin yolundan cümlemizi ayirmasin. Yasar nari Öztürk, Zekerriya kapkara, ahmet hulusi vb. ahir zamanda zuhur edecek olan deccalin bu zamanki askerleridir (Hizbusseytan-kuran dili ile)…
2. ebu-zer Diyor:
29 May 2007

sunu da eklemeden gecemiyecegim yahya kardesim. ” Zaten yanlis olan Vahdet-i Vucud görüsü” tabirini yinede kullanmazsak iyi olur. Cünkü Muhyiddin Arabi, Imam Nablusi, Sadreddin Konevi, Mevlana-i Rumi gibi zatlarin benimsedigini unutmamak gerek, her nekadar imam-i Rabbani tenkit etmissede. Zira imam-i rabbani mektubatinda seyhul ekber icin vahdet-i vucudu benimsemesine ragmen cok yüce makamlarda müsahede ettigini buyuruyor ve hayre ediyor. Vahdet-i Vucud büyük imamin buyurdugu gibi hayret makamidir, dilin susdugu, aklin durdugu ve kalbin serfiraz ettigi bir haldir. Mevlana hz. sormuslar Ask nedir? Cevaben: Ben ol anlarsin! Askdir derim, saygilarimla vesselam
3. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…
4. Ibrahim Diyor:
09 Jun 2007

ustadin sozuyle: imaniniz mubarek olsun!
sizde boyle dushunuyorsunuz…..
5. ebu-zer Diyor:
09 Jun 2007

ibrahim kardes ne üztadin sözü ne de senin ne demek istedigin pek anlasilmadigi. Biraz acarsan memnun olurum, vesselam…
6. hasan Diyor:
09 Jun 2007

(ben muhammediyim s.a.v.))diyen birini küfürle itham etmek çok tehlikeli bir yaklaşım değil mi Yahya kardeş?ithamın doğruysa ki (ben doğru demiyorum),siz birşey kazanamazsınız.eğer yanılmışsanız ne kaybedeceğiniz üzerinde çok çok düşünmenizi acizane tavsiye ederim.
idrak edemediğini inkar etme basitliğinden kurtulamayanın tasavvuf yolunda ilerleyemeyeceği kanaatindeyim.çünkü bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi.bu zatların büyüklükleri ise zaman geçtikçe nisbeten anlaşılmaya başlandı.müntesibi olduğunuzu düşündüğüm yolun büyüklerini hakkıyla tanıyıp onlar gibi olmaya çalışarak yaşamınızı değerlendirmeye çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.inşaalah-u teala…allah c.c. size razı olacağı hayatı kolaylaştırsın……
7. Yahya Baştürk Diyor:
09 Jun 2007

hasan Diyor: bu yolun büyükleri yaşadıkları devirlerde makamlarını idrak edemeyenlerce şiddetle inkar edilmişlerdi!

Kardeş bu yolun büyükleri ile A. Hulusi arasında ne gibi benzerlikler var? açıklarmısın…
8. Muhammet Diyor:
10 Jun 2007

a.hulusi’nin kim olduğu, ne dediği, niye dediği, nasıl dediği, kitapları, bütün yayınları, herşeyi ortada. yayınlarını satınalamayan isterse web sitesini açar kendi aklıyla değerlendirir herşeyi orada para ödemeden. insanları islamı öğrenmekten uzaklaştırmaya çalışan buradaki saptırmacalar kitaplarda kendisine açıklananı anlayamayan bir kişinin a.hulusi ismi üzerinden kendini meşhur etmek için çok eski boşuna bir uğraşıdır. uzatmaya değmez. Allah onu da bu iş için varetmiş deyip geçiniz.
9. hasan Diyor:
10 Jun 2007

Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak…birini küfürle itham etmek iki namlusu olan bir silahı ateşlemeye benzer.ateşlendiği anda ya karşıdakini ya da (Allah muhafaza eylesin)kendimizi vururuz..kim olursa olsun,ne söylerse söylesin başkalarını ikaz etmek maksadıyla bile olsa bu riski almak akıl karı değildir..dünyaya iki kere gelmeyeceğimize göre hayatımızı başkalarının dedikodusuyla değil sevdiğimiz,

tabi olduğumuz büyükleri mümkün olduğu kadar örnek alıp onlar gibi olmaya çalışarak değerlendirmeliyiz..bu yolun büyükleriyle A.Hulusinin benzerliğine gelince hiçbiri hakkında yorum yapmak benim haddim değil.yalnız şunu söyleyebilirim,Allah bana onları hakkıyla sevebilmeyi nasib etsin…’bana’ yerine ‘bize’ diyerek dua etmek isterdim,ancak farklı düşündüğümüz için şimdilik bu duayı ferdi olarak yapıyorum..Allah’ın selam’ı üzerinize olsun….
10. Yahya Baştürk Diyor:
11 Jun 2007

hasan Diyor: Yahya kardeş buraya yazı yazmaktaki gayem A.Hulusiyi savunmak değil,onu anlayamayanların ya da yanlış anlayanların tehlikeli ithamlarla ebedi hayatlarını hüsrana uğratmalarına engel olmaya çalışmak!

KİM TEKFİR EDİLMİŞ?

KİME KAFİR DENİLMİŞ?

KİM İNSANLARIN EBEDİ HAYATINI TEHLİYE ATIYOR?

SEN AHMED HULUSİYİ ANLADIĞINIMI SANIYORSUN?

BANA KISACA A. HULUSİ’NİN MİSYONUNU ANLATIRMISIN?
11. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

Merhaba Dostlar,
Peki Hz.Muhammet bugün yaşasaydı,bize bu dini nasıl nalkederdi?…Selam ve sevgilerimle…
12. sonsuzagidenyol Diyor:
11 Jun 2007

HER ŞEYİ İLAH EDİNEBİLİYORUZ

Merhaba Dostlar,
Bu yazımda insanların, bir şeyleri ilah edinebildiğini kaleme almaya çalışacağım.
İlah edinmenin ne demek olduğunu tekrarlamak gerekirse, isimi Allah olandan başka bir varlığa uluhiyet yüklemek. Peki açık konuşalım, bizim neleri övüp yücelttiğimiz ortada kimileri futbol için bulsa ölecek, kimileri seks, kimileri para ve dünya için, kimileri siyaset,kimileri kimileri sayar gidersin.Herkes bir ilah edinmiş.
Vicdanı açık gönüllere sesleniyorum,Allah’tan gayri bir varlığı,övmek yüceltmek için hizmet etmek,onun rızasını kazanmak için uğraşmak,daha doğrusu,Allah’tan başkasını kalbe sokmak, ona hizmet etmek,onu ilah edinmekten başka nedir?Düşünmek gerekir,hayatımıza neleri soktuğumuzu(Allah’ın evine)düşünmemiz gerekir.
Sevgili dostlar,açık şirk devri kapanmıştır.Fakat gizli şirk,insanların korkulu rüyasıdır.
Ve kimse bunun farkında değil.Müslüman, elhamdulüllah müslümanım deyip camiye gidiyor,namazını kılıyor(namazını onlar kılıyor derler, ben eda edilir yada ikame edilir derim)cami kapısından çıkarken siyaset başlıyor,yok o parti yok bu parti,yok şu zengin olmuş,bende şu tarlayı aldım,vs,vs. Dostlar,dost acı söyler,kalbinde gerçekten Allah olan!başka ilah edinmez!O, kişi ilgilenmez böyle şeyler ile.Tümden elini ayağını çeker demiyorum,yaşamında bir şeyleri ilah edinmez diyorum.Çünkü bilir o kişi şirkte olanın af edilmeyeceğini.Ayrıca,Allah tarafından bırakın affı,kendisi dahi,özde bir olduğu isimi Allah olanı bulamaz ve fark edemez.
Dostlarım, insanlık bir şeyleri bal gibi ilah edinmiş durumda.Allah kuranında bildirilen şirke düşmeyin.Nedir şirk,Allah’tan başka ilah edinmeyin.Lailaheillallah diyoruz,tanrı ve tanrılar,putlar,Allah yerine konmaz,onlar yok,sadece Allah var diyoruz.1400yıl evvel putları ve tanrılık kavramını yıkan Muhammet a.s. gibi,O,risalem nurları kaynağından nur alan, bir yenileyicinin gelmesi ve bir şeyleri yenilemesinin zamanı geldi de geçiyor.Kim bilir belki de yenileyici görevini yapıyordur.
Günümüzdeki kuran meallerinin hemen, hemen tamamında,Allah’tan başka tanrı yoktur ve temizlenmemişler kitaba el sürmesinler geçer.Abdest’i temizlik sanan bir zihniyet oldukça,abdest temizlik olsa,su olmadığı zaman toprak ile abdest alın denmez di.
Ancak kurana göre necaset,kirlilik,bedende değil,şirk olan da,yani bilinçte. Oda nasıl olur demeyin.Kuran kirliğin şirk olduğunu,bilgini arındıran kişi,o kitaba el sürsün demek istemiştir.Vücudunu temizleyen değil.Bilincini temizleyen.Yani ötelerde bir tanrı aramayan,isimi Allah olanı kalbinde hisseden kalbine koyan demiştir.
Evet sevgili dostlar,bu yüzyılda bu gibi konuları yeniliye cek bir yenileyiciye ihtiyaç vardır.Allah’ın sistemin de inzal olmuş bir yenileyici tanıyorum çünkü beni de bilincimi arındıran o yenileyicidir.İsimi önemli değil bilgileri önemlidir.Yeniliği önemlidir.Bu vesile ile dostların bir şeyleri gözden geçirmesi dileğimle.Herkese.Selam ve sevgilerimle…

Hasan BELEK
14-05-2007
13. ebu-zer Diyor:
11 Jun 2007

Sevgili yahya kardesim, anlasilan o ki sözde allahin sisteminii cözmüs islam neferi hakkinda yaptigin calismalr yeterli degil. A.H.nin ne kadar sapkin oldugu hakkinda bir kac yazi daha hazirla ki kimin ne oldugu daha iyi anlasilsin! Ilmihal seviyesini asamamis müslümanlarin bu herifin yaldizli sözlerine kanmasi gayet dogal! Tashihi itikat etmeden kendi akklimiza daha dogrusu heva ve hevesimize göre neyin dogru neyin yanlis oldugu bilmemiz mümkün degildir! Ahmet hulusizedelere duyurulur…
INCE AYAR:
Kod:

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştıran sözleriniz:

a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.

b-Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyorsunuz.

c-“Allah Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünüzün farkında mısınız?…

Çünkü; göklerin ve yerin İlahı vardır. O da Allah’dır. Halbuki siz, Bektaşi gibi cümleyi yarıda kesiyorsunuz, Lâ İlâhe deyip İllâllah lafzını söylemek istemiyorsunuz. İlerideki bölümlerde göreceksiniz .

hönk hoönk hönk, OHA yani,

müslümanlar niye geri kalıyor diye soruyorlar.şu islamı tanımalarına bakarsak, valla çok ilerdeler. böyle avnullahlar oldukça...

neyse,

yazıyı baştan sona okudum . altındaki yorumlarıda...yukarıya aldığım kısımda, avnullah denen kişi, kusura bakmasın hoca diyemiyeceğim ben ona. o olsa olsa. ayet manyağı olmuş biri. bir cümleyi anlatmak için en az on ayet yazmış, ama ayetler ile söyledikleri hiç alakasız şeyler.şu yukarıdaki alıntıladığım yerde.
a-Önce Tanrı kelimesini tenkid ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyorsunuz.
diyor. bu durumda, avnullah tersini söylemiş oluyor. yani gökte bir yerlerde tanrı var diyor. e o zaman sormazlarmı adama, peki avni, orallarada bi yerde tanrı varsa, onunla diğeer varlıkların arasındaki sınır nerede başlıyor nerede bitiyor.?
sonra dönüveriyor. la ilahe diyor gersini söylemiyor diyor. adam tam matrak. sen gökte tanrı var diyorsan, tanrının dışındada varlıklar olduğunu söylersen. adama sormazlarmi, sen niye la ilahe deyip gerisini söylemiyorsun diye.
la ilahe ilallah dedinmi. Allah var başka bir şey yok demiş olursun.
ama yukarılarda bi yerde tanrı var dersen, onun dışındada varlıklar kabul etmiş olursun......
diğer saçmalıklara bakıp vakit kaybetmeye değmez avni, Allah , sana ve sana inanan varsa eğer, hepinize İZAN nasip etsin.

NAFİLE AMA ....

EHL-İ BEYT YOLUNUN TEVHİD ESASI

HAKK, LÂ İLÂHE İLLA' LLÂH, MUHEMMEDUN RASÛLLU' LLÂH

GERÇEK' TİR, NE DE İLÂH' DIR ALLÂH' DAN BAŞKASI , MUHEMMED’ DE ALLÂH' IN RASÛLUDUR

HAKK: GERÇEK' TİR, GERÇEĞİN KAYNAĞI VE BELİRLEYCİSİDİR
LÂ : NE DE
İLÂHE : İLÂH' DIR
İLLA' LLÂH : ALLÂH' DAN BAŞKASI

Ne Allâh vardır diyoruz ne de Allâh yoktur diyoruz. Vardır ve yoktur terimleri yaratılmışlara özgü terimlerdir. Yaratan Allâh' dır. Allâh Gerçek' tir, Tek' dir, Bir' dir, Diri' dir

Şimdi ne sırrınız kaldı elinizde ne de bel. Çünkü Gerçek geldi, baatıl yok olup gitti.Ehl-i Beyt yolu Sizin kim olduğunuza bakmaz, söyletene bakar. Sen şimdi Söyleteni mi inkar ediyorsun ?

İki çift laf söylediniz, değerini altun ya da taş mı sandınız ?
Ehl-i Beyt yolunda " altun, taş " ikisi de birdir, şeytan taşlamak için kullanırız. Derseniz ki ben altunu taş niyetine kullanamam, o vakit şeytan taşlamaya gelmeyiniz.

bak Celalettin Rumi ne diyor

" Tutalım ki Ali'den zülfikar sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa zülfikar neye yarar ki..?"

EN BÜYÜK TEHLİKE ZİKİR

ZİKİR İNSANIN BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİ BOZAR.ZAMANLA BEYİN DURMAYA BAŞLAR.HİÇ BİRŞEY DÜŞÜNEMEZ HALE GELİRSİNİZ

kardeşim zikir konusuna

kardeşim zikir konusuna gelirsek Ahmed Hulusi gibi adamların kitaplarından öğrenerek zikir yapılmaz.Zarar verebilir.Lakin ehli sünnet alimlerin kitapları okunarak ordan öğrenilerek yapılırsa yapan kişi vekil olur.Vekilin okuması kendisinin okuması gibi etkilidir.İmam-ı Rabbani hazretleri nefsi küfürden kurtarmak için kelime-i tevhid zikrini tavsiye eder.Zikir kalbi masivadan temizlemek için en etkili yoldur.

tahminimce sen menzilcisin

tahminimce sen menzilcisin zaten sizin huyunuzdur sizden olmayan herkes yanlış yoldadır.klasik atadan kalma saptırılmış düşünceyle yola çıkıyorsunuz.ama yolun sonundan hiç haberiniz yok.ahmed hulusi dediğiniz insan zamanın yenileyicisidir.mevlana derki düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım bu gün yeni bir gün yeni şeyler söylemek lazım.tabi şimdi sen bunuda kendine göre yorumlayacaksın.dua zikir kitabına hiç baktınmı içindeki mükemmel zikir önerilerini hiç gördünmü.adam sana allah de diyor sen hakaret ediyorsun idrak edemiyorsan söylenenleri hiç olmazsa haddini bil bilmezsen merak etme allah kendi dostunu senin gibi taklitçilerden korumasını elbette bilir.ateşle oynamak senin gibi eblehlerin işi olsa gerek

Ahmed Hulusi

selamun aleyküm
Ahmed Hulusi'nin neredeyse bütün kitaplarını okumuş bulunmaktayım.Hayatımın bir bölümü bu adamın söylediklerini doğru kabul etmekle geçti.Ta ki İmam-ı Rabbani hazretleriyle tanışana kadar.Arkadaşlarım,eskiden şaşmayın bizim dinimizi Allah-u Teala kemale erdirmiştir.Eksik,fazla bir şey yoktur.Ahmed Hulusi'nin kitaplarını incelediğinizde görüceksiniz ki bu adam mezhepsizdir.Ben Muhammediyim der ki bu kelime mezhepsizler arasında kullanılan bir kelimedir.Ayet ve Hadislere kendi kafasına göre mana verdiğini ve bunları çarpıttığına şahit olucaksınz.Haşa sanki eskiden alimlerimizin söyledikleri şeylerin etkisi gitmiş modası geçmiş gibi "dün dünde kaldı cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım" diyerek kendi kafasına göre bir din anlayışı getiriyor.Neredeyse hepimiz Allah'ız dicek.Tasavvuf büyüklerinin kitaplarında bir çok hata vardır çünkü keşf yoluyla söylenmitir.Özellikle Muhyiddin Arabi çok büyük bir evliya olduğu halde vahiyle çelişen bir çok sözleri vardır füsüs kitabında.Onlardan biri şöyle ki Muhyiddin Arabi hazretleri kafirlerin de cehennem azaplarının biteceğini yazmıştır.Haşa bu sadece keşf yoluyla söylenmiştir ve yanlıştır.Evliyanın keşf ile söyldikleri eğer vahiyle çelişiyorsa hiç bir kıymeti yoktur.Ahmed Hulusi de hayatını sadece tasavvufa adadığı için fıkıh ve itikad ilminden biraz yoksun olduğundan ehli sünnette ayrılmaktadır.Kardeşlerim,Vahdeti vücuda gelirsek bu tasavvufta sona varamamış kişilerin algıladıklarıdır.Allah-u Teala'nın aşkından kendilerinden geçtirkleri için her şeyde Allah-u Teala'yı görüyrolar ve zannediyorlar ki O her yerdedir.Hallac-ı Mansur hazretlerinin "Enel Hakk" sözü de sekr yani sarhoşluk halinde söylenmiş bir şeydir.Ya da bir evliya zatın "Cübbemin altında Allah'tan gayri yok" sözü de sekr halinde söylenmiş bir sözdür.Mecnuna sormuşlar sen kimsin diye :"Leylayım" demiş.Halbuki hakikatte Allah-u Teala da vadır mahlukatta vardır.O zamansız ve mekansızdır.Ehli sünnete göre "O heryerdedir" demek bile caiz değildir.Çünkü her yededir dediğinde mekan tayin etmiş oluyorsunuz.Kardeşlerim,yanlış hatırlamıyorsam İmam-ı Malik hazretleri söylüyor.Fıkıh bilmeden tasavvufa soyunmak insanı dinden çıkartır, buyurmaktadır.Dinin temeli fıkıh bilgisidir.Her müslümanın birinci görevi itikadı ehli sünnet vel cemaat alimlerinin bildirdiği şekilde düzeltmektir.İbadetler ondan sonra gelir.İtikadı bozuk olanların ibadetleri kabul olmaz.Siz siz olun sakın ola ki dinde yeni bir şey söylemeye kalkıp bidat çıkarana Ahmed Hulusi gibi insanlarda uzak durun.Evliyanın keşflerindeki hata müctehidlerin ictihadlarındaki hata gibidir mesul olmazlar ama onlara uyan bizlere ne olur Allah-u Teala bilir...

işte Ahmet Hulisi'nin

işte Ahmet Hulisi'nin cümleleri sorgulayarak, araştırarak ve öğrendiklerinin gereğini tek tek yaşamında uygulayarak geçen 30 küsur yıldan sonra; edindiğim bilgileri, bulguları ve deneyimi, Rasûlullâh Aleyhisselâm’a hizmetim, insanlığa borcum anlayışıyla sizlere ulaştırıyorum.

"Okur" - "yazar" bir "düşünür", olmamın dışında, hiç vasfım, ünvanım yoktur!.

Kim, bize mürşitlik, şeyhlik, hocalık, önderlik, liderlik ve bu gibi pâye yakıştırırsa, bu o kişinin kendisini aldatan zannı ve tasavvuru dolayısıyladır!.. Biraz da Din ve tasavvuf konusundaki cahilliğindendir!.

Benim dinim, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın Dini'dir!..

Benim mezhebim, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın mezhebidir!..

Benim tarikatım, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın tarikatıdır!..

Benim meşrebim, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın meşrebidir inşâallâh!..

Kısacası;

Ahmed Hulûsi, MUHAMMEDÎ'dir!..

Elden geldiğince "okur" - "yazar" ve "düşünürdür"!.. Ve düşündüklerini, arzu edenlerle paylaşandır; işte hepsi o kadar!..

Dostlarım,

Lütfen elinizden geldiğince hakikati araştırınız ve yarın size hiçbir faydası olmayacak "dedi-kodu"yu "gıybeti" derhâl terk ediniz!..

Neyinize gerek insanların hâlleri, yaşamları!.. Siz, geleceğinize ışık tutacak fikirlerle, düşüncelerle ilgilenin!..

Biz bu dünyaya başkalarının neler yapıp neler yapmadığıyla uğraşmak ve onları yargılamak üzere gelmedik!..

Zaten hepimiz bu dünyada yaptıklarımızın cezasını tam hakkıyla göreceğiz!.. Bundan kesinlikle kuşku duymayın!.. Çünkü sistem, bir mekanizma olarak yürürlüktedir.

Herkes yaptığının sonucuna katlanacaktır!..

Öyle ise, bırakın insanların yaptıklarıyla kafanızı meşgûl etmeyi!.. Başkalarının kulvarlarıyla ilgilenip yol almaktan geri kalacağınıza; kendi kulvarınızda olabildiğince ileriye gitmeye çalışın

Yukarıdaki yazılanları

Yukarıdaki yazılanları baktımda, ALLAH biryandan kendini açığa çıkarıyo biryandan kapatıyor perdeleri, olması gereken bu galiba... ALLAH ne dilemişse ortaya çıkacak odur...
Mümin, kendisini ölüm ötesi hayata çok iyi hazırlamalı. Resullah Efendimizin (S.A.V) ışında günümüze kadar gelmiş ilim insanları Kuran-Hadis ışında Çağın gerektirdiği gibi anlayışlarımız yenileyenlere dil uzatmak edep dairesinin dışında olmaktır.Müminler arı gibi olmalı her çiçektek o çiçeğin özünü almalı hayatını ona göre değerlendirmeli (Kuran ve Hadis) doğrultusunda.Olumsuz düşünceleri atıp hayatımız kolaylaştıran İnsan-ı Kamil olma yolunda ilerlememiz, İyilikleri yayıp kötülükler bertaraf etmemiz lazım gelir.Yukarıdaki olumsuz yorumlara bakıpta beyninizi blokelemeyin çok okumamız lazım... Sayın Mehmet Doğramacı efendinin kitaplarını yorumlarınıda okuyun,Saidi nursi Hazretlernin kitaplarınıda,Sayın Fettullah hoca efendinin kitaplarınıda,Tüm tassavvufi kitaplarıda okuyun,Sayın Mustafa İslamoğu hocamızında esererini okuyun... Sahabenin hayatını okuyun...Sayın İbrahim Canan Hocanın eserlerini okyun...Mehmed Zahid Kotku efendinin eserleri... Daha sayamadığım gelmiş geçmiş islam alimlerinin saygıyla anıyorum...ALLAH ve Resullulah yolunda hizmet edenler ALLAH razı olsun...
Saygılarımla,

İlah yoktur!!!!!!!

La ilahe illalah'ın tam Türkçe karşılığı "İLAH YOKTUR, ALLAH VARDIR" demektir,ÖĞRENİN!!!

CVP:İlah yoktur!!!!!!!

grametik çevirisi "İLAH YOKTUR, ANCAK ALLAH VARDIR" gibidir. fakat tam türkçe karşılığı ise "ALLAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR" demektir.

La İlahe Nedir Çevir Bakim

Evet arkadaşım baslıkta yazdığım La İlahe Nedir Çevir Bakim ne var ne yok görelim.

intiharın eşiği

MÜRİD İSMİNİ ÇEKTİM HAYATIM KARARDI.ZİHİNSEL ENGELLİ BİR İNSAN GİBİ OLDUM BEYNİM ALLAK BULLAK OLDU.İNSAN SIFATINDAN ÇIKTIM.OKUDUĞUM ŞEYLERİ ANLAMAYAZ HALE GELDİM.ZAMANI İNSANLARI HAYATI TERSTEN ANLAMIŞ OLDUM.BRAVO AHMED HULUSİ BİR GENCİN HAYATINI KARARTTIN!!!!!!!!!!!!!

Kardes diyorki murid esmasini

Kardes diyorki murid esmasini cekmis hayati kararmis. Mursidi kamiller bu yuzden vardir, bir esmayi muridine kac kez cekecegini o belirtir, bilip bilmeden cekersen sayisiz. Ruhunda bozulur beyninde

kadeşim aynen bende zorla

kadeşim aynen bende zorla cektiğm halde hayatım mahvoldu bunlar doğal doğal diyerek herkesin parasını alırlar sarraf ve zenginleri bulurlar yerler içerler ahmet kayı vs. ben ilmimi en güzel yaşadım ama zikirleri ve ibadetleri hep şirk içindeler tanıdığım her ailede mutlaka hasar var, onlardan başka bilen yok şimdiye kadarkiler hep boş bilmişler ve en kötüsü ahmet hulusiye ahmet kayıya ve bunun gibi kaç kişiye iman edip taptım diyebilen kör zihniyetler var.. ahmet hulusi belkide ona göre doğrdur ama evlilik hayatlarını bir araştırın hep boşanmışlar ve zengin kızlarını almışlar hemde en yakın arkadaşlarının hanımlarını Allah ıslah etsin ne diyim çok şükür ben kurtuldum eşimden ayrıldım ama kızımla beraberim Rabbime hamd olsun beni bunlardan kurtardı..

kabında ne kadar boş yer

kabında ne kadar boş yer varsa okadar alırsın.bulanık suya temiz su koymakla bulanık su temizlenmez.

Sahte din adamları -

- Doğru Kaynaklardan İslâm Bilgilerini Öğrenmek -

İşin başı rehberdir doğru kitabları okumaktır.
doğru kitablar ise islâm âlimlerinin
yazmış olduğu kitablardır pis borudan berrak suyu akmadığı gibi
piyasadaki kitablardan da feyz alınamamakta olup
insanın felâketine (imânının gitmesine) de neden olmaktadır.
Çok dikkat etmelidir doğru kitabları okumalıdır.
Büyük velîlerden Seyyid Nûr Bedevânî hazretlerinin,
bir talebesi yanına gelince buyurdu ki:
- Senden fena bir koku geliyor.
Delikanlı üzülerek dedi ki:
- Affediniz hocam, bugün banyo yaptım.
Elbiselerim de temiz ve yenidir.
O koku ne olabilir acaba?
- Bilmem evlâdım, üzerine bir bak bakalım.
Genç, ceplerini yokladıktan sonra
ufak bir kitap çıkarıp uzattı ve hocasına dedi ki:
- İşte hocam! Üzerimde sadece bu var.
Hocası, onu alıp tetkik etti.
Bozuk bir kitap olduğunu anlayınca buyurdu ki:
- İşte o pis koku bu kitaptan geliyor.
Bunu nereden aldın?
- Bir arkadaşım vermişti hocam.
- Rastgele din kitabı okunur mu evlâdım?
İyi kitap, insanın hidâyetine sebep olduğu gibi,
böyle bozuk kitaplar da felâketine sebep olabilir.
- Hangi kitapları okuyayım efendim?
- Sadece Ehl-i sünnet âlimlerinin
yazdığı kitapları oku evlâdım.
Çünkü onlar, yalnız Allah için yazar
ve Allah için söylerler.

İslâm Âlimleri Ansiklopedisi -

Doğru bilgiler ancak ehl-i sünnet alimlerinin kitablarından öğrenilir. sahte din adamlarının sözlerine aldanmamalıdır. Hakikatkitabevi'nin yazmış olduğu kitabları okumalıdır.

ben bir misafirim .size derim

ben bir misafirim .size derim ki gelin dini sizin anlattığınız gibi ehli sünnet üzere dört mezhebin içtihadına baş vurarak kurana ve sünnete bağlı kalarak yaşayalımda burada daha fazla tefrika yapıp insanları parçalayacak yorumlara ehemmiyet vermiyelim .herkesin aklı var iz'anı var değil mi?
herkesin hesabı görülecek .insan oğlu doğru bildiği ilimi savunuyorsa bu yolda elbet bir fedakarlıkta bulunacak.e tabi bu fedakarlıklara fitne karıştırmak isteyen muhakkak olacak.burda bu tartışmayı daha fazla büyütürseniz sizlerde bu fitnecilerin faliyetlerinin devamına ve yayılmasına sebep olmaz mısınız?

zikir uyarısı

kardeşlerim hayatımdaki en byük hatayı ahmed hulusinin veddiği zikirleri çekerek yaptım yeni beyin hücrelerinin devreye girmesiyle birlikte zihinsel fonksiyonlarım dumura uğradı yemek yiyemez hale geldim yolda bile zor yürüyorum kafam resmen durdu üniversiteyi kazanamadım şu anda dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyor...

zikir

dostum korunma duası yapıyormusun? sormamdaki amaç bende başlamayı düsünüyorum.

??????????

Arkadaşlar ben A.H yi DUA ve ZİKİR kitabıyla tanıdım öyle 4 4lük değil ama. verdiği dualar çok hoşuma gitti kendimi iyi hissetmeme sebep oldu. Ben iyi niyet hissettim nedense.hatta doğrusunu söylemek gerekirse namaza başlama isteği bile doğdu içimde. yani içimi bir heyecan sardı dinimi daha da merak ettim. Tam ilk defa A.H yi merak edip sitesine girecektim ki "A.H. nin küfre sürükleyen yorumları" diye bir yazı gördüm tıkladım sizi okudum ve kafam allak bullak oldu. Ben o verilen zikirleri şevkle okurken o zikirleri yapmayın yazısını da okudum. Kafam çok karıştı doğrusu.

neden biliyormusun daha önce

neden biliyormusun daha önce hiç dini bilgin olmadığı için.. ben içlerindeyken birgğn dediler biz dini kolaylaştırıyoruz, gerçi ben Allaha havale ettim, hesap güününede inanmadıkları için her şeyi basit görürler ama ben hakkımı alacağım

CVP:??????????

Ahmed Hulusi araştırmanız için bir başlangıç olmuş. inşaallah doğru yolu bulup ilerlemeye devam edersiniz

ahmed hulusiyi savunmuyorum kendi düşüncelerim

A.H yi tanıdığım günden bu yana dinimi de imanımıda kaybetmedim elhamdülillah bilakis daha çok sevdim çünkü kimsenin düşüncesiyle dayatmasıyla bir cemaat zihniyetiyle koyun misali yaşamadım. mantığım ve iradem var ALLAH cc. insanlara bu yüzden cüzi iradeyi nasip etmiş said nursi denen şahsın kitapları kuran-ı kerim gibi kendiside peygambermiş gibi cemaat evlerinde beş vakit okutulurken neden kimse bunu eleştirmiyor? dini afyon gibi kullanan insanlarsınız sadece bunu söylüyorum. insanların beynini uyuşturuyorsunuz kuran-ı kerimi her okuyan anlasaydı sizin gibi menfaatçilere taparlardı. kendinizi hoca ilan etmekten ve insanları menfaatleriniz doğrultusunda yönlendirmekten vazgeçin daha çok kaçırıyorsunuz insnaları kuran-ı kerimi parayla satan insnalardan ne beklenebilir ki devir teknoloji devri sn yede her istediği bilgiye ulaşabiliyorken sizin boş laflarınıza ihtiyacımız yok bizim anadili arapça olan ülkeler neden bukadar sapkın sizce kuran-ı çok iyi anlasalardı sizin gibi olmazlardı beyninizi kullanın artık sadece beyninizi bakın kuran-ı kerim parayla ilim öğrenmek parayla ama beyin bedava kullanın kullanamıyorsanız da müdahale etmeyin böyle saçmalıklarla insanların beynini siz karıştırdınız yıllarca.

Ahmet hulusi in adını tesadüfen duydum...

Yaklaşık 4 yıl önce koyu bir din karşıtı yada kısaca ateist bir arkadaş ile yaptığım bir tartışmada adını duydum bu adamın. Bu adamın diyorum çünkü kendisini hiç saygıdeğer bulmadım. Atesit diyorum çünkü ramazan da oruç tutmamla dalga geçen bir arkadaşdı. Bende bayramını kutlamıyordum aynı yerde çalışıyorduk. Bu bayramlar Allah a inananlar için diye bende ona laf sokardım sık sık. Neyse bi gün yine bir tartışmamızda bana delil olarak Ahmet Hulusinin sitesinden bir alıntı ile savunma yapıyordu. Bende kıllandım ateist tanıdığım sürekli Allah inancını sorgulayan birinin Ahmet Hulusi gibi bilge! birinin sayfasından haberdar olması benim bilmemem beni çok şaşırtmıştı. Neyse ona gereken cevabı verdim ama Ahmet Hulusiye takıldım. Sitelerini karıştırdım daha ilk okumalarımda Kuran-ı Kerim i kabul edip Peygamberi inkar etmesi zaten notumu vermeme yetmişti. Sonra biraz daha baktım ama vakit kaybı gereksiz diye düşündüm ve bıraktım. Amerikadan nereden çıktığı belli olmayan daha doğrusu yırtık dondan çıkan bir şeyden farkı değil gibiydi. Özellikle o dönemlerde karapropaganda sitelerinin mantar gibi türediği bir dönemde çıkmıştı. Birde özellikle TANRI lafını kullnıyor Allah adını oldukça az zikrediyordu. Tanrı tanımını kullananların çoğu birden fazla tapılacak tanrı olduğuna inananların kullandığı bir kelime ve genelde yunan tanrıları mısır tanrıları vs gibi birden çok tanrısı olan toplumların medeniyetini yaymak için çıkarılmıştı. Türklerin müslüman olmadan öncesinden kalan tengri kelimesinden gelmişti. Bunu bile kullanması amacının farklı bir şeye hizmet ettiğini benim için açıkca gözler önüne seriyordu.

Bugün Ataşehir Caminin açılışında BEDAVA kitaplarından dağıtmışlar ve millette BEDAVA diye saldırmıştı. Dağıtanlar arasındaki kadınlar bildiğin kokona tipli kadınlardı. Kendimi bu kadar önyargılı olmamdan dolayı eleştiriyorum ama bu tipler de her yerde kopyala yapıştır gibi. VE alınan kitaplar yerlerde insanların ayaklarının altında idi. Milletin içeriğinin ne adar küfre sürükleyici olasada KURAN-I KERİMİN ÇÖZÜMLEMESİ adı altında aldıkları kitapların ayakların altında dolaşması çok zoruma gitti. Belki de kitabın değersizliğinden Allah bu şekilde ayaklar altında dolaşmasına müsaade etmişti belki de bizim milletimiz gerçekten bu kadar saygısız.

A?H.

Kibirlenme, kinlenme

Ciğerim dediklerin güzel

Ciğerim dediklerin güzel şeyler iyi nalatımlar yapmışsında ahmet hulusi arapçada bilmiyor. Kısacası ahmet hulusinin arapçası elmalılı hamdi yazırın tevsirine dayalı yani koskoca arap ülkeleri senin deyiminle kuranı çözemedilerde bir tane ahmet hulusi türkçeye çevrilmiş mealden olayı çözdü. Ahmet hulusi bizzat mehdilik iddasında onda o zeka varken inceldiği yerden kırılır. Aynen senin dediğin gibi olay arap ülkeleri çözemedikleri gibi bir kelimenin 5 6 anlamı var ve bu anlamları düşününce ahmet hulusinin bırak kuranı tekrar ele alıp yorumlamasına duva okurken hangi anlamı düşüneceğini düşünmesi için ömrü yetmez.

Kısacası bu alem mana alemidir mademki dininizi çok önemsiyorsunuz ohalde bunca arap'ın çözemediğini siz çözün arapça öğrenin görelim bakalım güneşmi cehnnem yoksa değilmi. Bir sonuca kapılıp gidiyorsunuz Allah c.c varlığı öyle büyüktürki onun düşünürken aklını kayıp edersin aklın olmazda anlarsınki o hala şuurlu birşekilde seni izlemektedir.Bu kainatın her saniyesi hesap'ındır görürsen ona göre yaşarsın görmezsen güneşi chennem sanarsın mahşer günü ateşi gördüğünüzdede güneşin parçalarınıda görürsünüz çünkü o ateş öyle bir ateştirki tek bir canlı cansız bırakmakyacaktır. Buna güneşte diğer gezegenlerde dahildir.

GÜneş'e bakarak cehhenemi düşünebilirsiniz ancak cehennem ile güneşi bağdaştırmak tamamen felsefedir. DÜşündüğünü ve düşündürdüğünü söyleyen sevgili ahmet hulusinin temel eksikliği allahın varlığının okadar büyük olduğunu gördüğünü dile getirdiği halde onu güneş ile sınırlandırmaktadır. Sevgili ahmet hulusi ve onun hayranları güneşten cehennem olmaz ancak cehennem öyle bir güneş olurki güneşi bile eritir parçalar hayale kapılmayın sadece düşünün yeri göğü güneşi ayı milyarlarca gezegeni kainatı yaratan bir yaratıcı için güneş sadece bir zerredir.

CVP:ahmed hulusiyi savunmuyorum kendi düşüncelerim

İnsanların beynini kim karıştırdı dersiniz?

Bugün islamiyite dair kafandaki bütün soru işaretlerini yaz bir kağıda. Bu soruların yüzde kaçını bizden aldınız?

Beynini gerçekte karıştan biz değiliz. Beynini karıştıranlar bizim öcü olduğumuzu size pompalamaktalar. Sen bizi hiç tanımadın ki!!!

başından beri öcü olarak görüyorsun

Kuranı kerim rasulullahın

Kuranı kerim rasulullahın sunneti seniyesi sadatın ve ehli sünnet ulemasının eserleri dimdik ayakta.rasullahın fuyuzatı sadatı kiram hazaratıyla nehir gibi akmaya devam ediyor.kimse ahmet hulusi hazretlerinin eserlerini okumak zorunda degil.EDEP YA HU

Bir düşünür

Dostlar ahmet hulusi gibi düşünürlerin bu denli okunması ve hakkında olumlu-olumsuz bu derece yazılar yazılması beni umutlandırıyor, tabi takım tartışması edasıyla etki-tepki döngüsüne yakalanmış arkadaşlar var lakin bu modeller hayatın her alanında olacaklar zannediyorum.. şiddete fiziksel şiddet diye başlık açılır sözlü-sözsüz,psikolojik baskı vs gibi örnekler çoğaltarak devam eder gider...Ama şöyle bir durum varki şiddetin kaynağını oluşturan ana unsurun insandaki,rakip gördüğü kişi veya karşı karşıya kaldığı vaka karşısında bilinç altındaki yetersizlik duygusu olduğu biline gelen bir gerçektir.
üstad İmam Gazali k.s derki 'hakk için dahi olsa rencide edici bir münakaşaya girmek hak değildir,bu davranışın altında pis kokan duygular yatar'
Mevzu olan konuya muhattap olduğunu düşündüğünde olumlu-olumsuz eleştirini yapar şahsına,kişiliğine yorum getirmezsin.Kalmışki bakıyorum insanları cennete-cehenneme imanlarını derecelendirip atmaya kalkıyoruz.
İmam-ı Azam r.a ya sormuşlar 'ya büyük imam bir adam annesini öldürüyor,ölüsüyle zina ediyor sonra kafasını kesiyor kestiği kafatasıyla şarap içerken sarhoş halde ölüyor.bu kişi imansızmı gitmiştir? o büyük imam hatta imamların imamıdır kendisi cevaben'hayır!böyle birşey söyleyemeyiz! diyor.
Sakin soğuk kanlı olmak gerekir cehalet,yetersizlik bir köz gibidir yüreği,dili,kalemi aleve zehre döndürür... Diyecem üstad necip fazıl kk olsakta en derin konuları sindirip rakiplere tii ye alıp cevap verelim lakin ne elimizdeki kalem onun kalemi ne de ağzımızdaki dil onun dili..

ahmet hulusinin kitabı hakkında kuran çözümü

bu kişinin olaya bakış açısını hayata tatbik edeceksin diye bir şey yok zaten bunu vurguluyor lakin ben aslında neyi neden yapıyoruz sorularıyla bunalan bir kişi için araştırmalarını gerekn ortada çok ciddi bir sebep neden ve hakikat tın varlığını nasıl araştıracakları ve hangi kaynakları nasıl kullanacakları konusunda değişik bir bakış açısı olarak gördüm tebrik etmek isterim Allah hayırları nasip etsin

Onun sayesinde inandım ve namaza başladım

Bütün yorumları okudum, bir kez daha Ahmet Hulusi'ye teşekkür ve dua ediyorum; Allah ondan binlerce kez razı olsun.. Onun sayesinde inkârcılıktan kurtuldum ve namaza başladım. Allah'ı kendi tekeline almış insanlar ve eserler nedeniyle saplandığım inkârcılık batağından Ahmet Hulusi sayesinde kurtuldum.. Ey akıldan yoksun, imandan tam nasiplenememiş kardeşlerim, insanların kafasını karıştırmaktan başka ne yapabildiniz, kaç genci namaza başlatabildiniz, kime nasıl faydanız dokundu.. İnşaallah umduğunuz gibi olur, mürşitleriniz sizi kurtarır!

Şüpheli bir durum!

Ülkemin güzel insanı bence senin a.hulusiyi okuyarak namaza başlaman onun düşünceleriyle ilgili eleştirilere yön vermede çokta etkili olacağını sanmıyorum neden? çünkü geldiği yüzyılın en büyük dahileri(alimleri)olan farabi,ibni sina vs gibi isimlerin kendi çağında çok kişinin farklı farklı inanç sistemlerinden dönüp iman etmelerine sebep olmuşlar fakat üstad bediüzzaman s.nursi r.a onların bir meselede takılıp boğulduklarını anlatır.
(meseleyi anlatmaya gerek yok bir dönem bende onlarınkine benzer kafamda kurguladığım bir düzene,sisteme inanıyordum,zamanla gerçeği tüm acısıyla tatlısıyla kabullenmeyi göze almış samimi zihin ve kalplerin varacağı nokta gibi(tabi nasipte olacak) bendeki düzende;yaratıcının mahlukatta görünen en güzel yüzü,tecelli etmiş hali,yaratılan insanın sergilenmiş en güzel modeli,insana verilen yeti,zeka ve duyguların ne kadar evrimleşsede ulaşamayacağı en son doruk noktası,Allah ismi içerisinde tüm esmaül hüsnasının toplandığı zatı yaratılanlar içerisinde en güzel anlatan kişi olan gelmiş ve geçmişlerin medarı iftiharı hz.Ahmet Muhammet s.a.v 'in bahsettiği sisteme,düzene dönüştü.)
Hem sonra hz.ömer r.a 'ben dinimi dinsizlerden öğrendim'diye söyler.Bende,tecrübelerle sabit,gördüm ki anlayacak akla,kalbe bir zerre dahi yeter,yani nasibin varmış,ne mutlu sana.
Bu yazdıklarımdan a.hulusi hakkında olumsuz bir sonuç çıkarmayın,adamla ne alış veriş yaptım ne de yolculuk(YANİ BURADAKİ ONUN HAKKINDA İLERİ GERİ KONUŞAN ARKADAŞLAR KADAR ONA YAKIN DEĞİLİM)sadece aklıma geldi yazdım'Hakkında konuştuğunuz öyle insanlar vardır ki onlar sizden daha hayrlıdır'
Birşey biliyorsanız yazın feyz alsınlar,bilgiyi çürütün insanları değil sonra o insanın sahibi vardır,sonra insana verilebilecek canlı canlı yanmaktan daha büyük ceza olan basiretin bağlanması dediğimiz gözlerimize,zihnimize perde çekilmesi meydana gelir,
doğru söylüyorum doğru yapıyorum,doğru yazıyorum zannedersin ve bu mezara kadar devam eder gider. Mevlam hepimizi o perdenin çeşitlerinin çekilmesine sebep olan gurur,kibir,miskinlik ve cehaletten kurtulmayı nasip etsin inşallah...

İnsanlık binlerce yıldan beri

İnsanlık binlerce yıldan beri yaptığı yanlışlar yüzünden bir türlü huzura kavuşamamış. İnsanların çok büyük bir bölümü devamlı karşısında kini düzeltmeye çalışmış ama kesinlikle kendini düzeltmeye düşünmemiş. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Yakanızı yamultup bir aynanın karşısına geçin aynada kendinizi gördüğünüzde eliniz aynadaki aksınıza mı uzanır ? yoksa kendi yakanıza mı uzanır ? düzeltmek için. Biz kendimizi düzeltince,aynada ki aksımız da düzelecek. Neden böyle yapmıyor da hep karşımızda kini düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü biz insan olarak kendimizin nasıl çalıştığını bile bilmiyoruz. Kendimizi bilmez iken yaradana inandığımızı söylüyoruz. Kendini bilmeyen karşısındaki kardeşini sevmeyen,yaradanı bildiğini sevdiğini söyleyebilir mi ? söylese bile bu söylediğine tereddütsüz iman edebilir mi ? Binlerce yıldan beri insanlar yaradana inandığını söylüyor ama sonuç ortada. kavgalar,savaşlar,açlık,sefalet,adaletsizlik,merhametsizlik diz boyu. bunun yegane nedeni insanlar yaradanı bilmiyorlar eh bilmeden inanmakta bu kadar oluyor. şeriat kapısındakiler hakikat kapısındakilerin derisini yüzüyor. neden ? çünkü hakikat kapısındakiler yaradanı biliyor bu bilgileri ulu orta konuştuklarında şeriat kapısındakiler bunu anlamıyor. çünkü işlerine gelmiyor. bilmek zor inanmak kolay. bu yüzden insanlığa kendi nefsi çok daha acılar çektirecek şimdiden Allah yardımcıları olsun. Yaradana ulaşmak isteyen her akıl sahibi kendini bilmek zorunda yaradana ulaşmanın en kestirme yolu.
HAYDİ KOLAY GELSİN..

peygamber bile anlayamadı bu kitabı hulusi abi anladı

kuranı kerimi kendi mantığına göre yrumlayarak neye hizmet ettiğini anlayamadığım hulusi abinin mealine baktım çok etkilendim.zira peygamberimizin bir türlü anlayamadığı veya yanlış anladığı yerleri tefsir etmiş.belkide cebrail vahiy indirirken yanlışlıkla hulusi yerine hz muhammede indirmiş.allahın ne demek istediğini 1400 yıl geçtikten sonra hulusi abi çözdü helal olsun.bende bir kuran meali yazmayı düşünüyorum benim yazacağım mealde daha sofistike bilgiler olacak.:)
geçen bir camide cuma namazını kıldıktan sonra bir poşet dolusu kitabı bedava dağıttılar. içine baktığımda ahmet hulusinin kitapları vardı.genel dünya siyasetile biraz ilgilendiğimden bilirim,amerika 11 eylülden sonra radikal islam ile mücadele etmek için hazırlanan cıa raporlarında şu ifadeler çok dikkatimi çekmişti.ılımlı alimlerin islam dünyasında etkin olmasını sağlamak,bu amaçla hazırlanan dergi ve kitapların ücretsizde halka ulaştırılması.nitekim şuan emperyal bir proje olarak kullanılan mevlananın kitaplarıda bir çok islam ülkesinde bedava olarak amerika tarafından paravan kuruluşlar aracılığıyla dağıtılmakyadır.
sorarım sana hulusi bey bu kadar kitabı bedavba dağıtmak için parayı nereden buldun.yoksa kuranı mana açısından yozlaştırmak için ,kuranı her kıçı kırığın yorum yapabileceği bir kitap haline dönüştürmek için emperyal amcalarmı verdi?

Ahmed hulusi D harfi ile

Ahmed hulusi D harfi ile yazılır.kendi seçimidir .hiç bir kitabında yazı u.s bir önderlik yada liderlik hele hele mehdi lik isteği görülmediği gibi kendisininde böyle bir özelliğin olmadığını avaz avaz söylemiştir bende liderlik yapacak özellik yok diyen bir kişi a.h hiç bir kimseye ben cennete gidiyorum takılın peşime dememistir .bedava kısmına gelince O zaten hiç bir zaman bilginin para ile satılmayacağını söylemiştir bu bilgileri beleş sağlamıştır arapça bilir bilmez nekadar bilir onu araplar bile anlayamaz sen nasıl anladın.adam olun adam sonuçta bu insan sana allah birdir diyor ve sen ona yalancı kafir diyorsun o ben bir insanım diyor aslında ama sen anlamıyorsun.ha birde cehennemin güneş olduğunu a.h.idda etmiyor bu bilgiler acaba nerde kayıtlı dersin .ayrıca ahmed hulusi yeşil bağlar soyundan gelir soy ve kan bağı bellidir k...ı kırık değildir kuranı savunan biri nasıl kafir olabilir sen namazdan sonra ayaklar altında olan o kitapları keşke toplarsaydın .sana selam vermeden yazdım aynı şekilde bitirmiyorum Ahmed Hulusi beyin gıyabında söylediklerinizi bir daha düşün ..(sürcmeler den Allahcc.'ha sığınırım)

beleştir atasay kuyumculuğum

beleştir atasay kuyumculuğum kızını kocasından ayırıp kendi evlenmiştir ve etrafıda aynı kafayla devam etmektedir. Allah birdir diyor doğrudur ama kaç sureyi ayeti eksiltip namaz kıldırıyor namaz size kolay geliyor. grunuzda coğu bayanların gözü hep başkasında afedersiniz her yeriş meydanda namaz kılarken bile, etrafınız hep zengin yiyorlar ahmet kayı gibi hayrettin gibi bana masal anlatma ben 10 sene yaşadım kabullenmeden hayatım ahmed hulusi ahmet kayı gibilerinin yüzünden dağıldı yuvam bozuldu kızımı dahi 8 yaşındaydı inkar ettiler ona küfrettiler bumu islam Allaha havale ettim hepsini ama çok şükür ki rabbime kızımla beraber kurtardı bizi, ama onlaradönüp bakıyorum ki çocukları hep içki sigara fuhuş hep gördüm kim olduğumuda çok iyi biliyorsunuz çünkü ahmed hulusi ni ilmi ahmet kayı gibilerinin yüzünden başıma glenler türkiede sadece bana gelmiştir. dediğim gibi çok şükür kurtulduğuma

ahmet abemiz

düşünen beyinler için diyor her zaman.boşuna demediğini görüyoruz.Anlamadan hatta çoğu kişinin başkalarının laflarıyla onu eleştirdiğini anlayanlar anlamıştır.bence eserleri mükemmel insanın çoğu sorularına güzel ve ayrıntılı bir şekilde cevap veriyor,bulmuşlar fıstık gibi adamın değerini bilmiyorlar,bence bu adamın bilgilerinden faydalanın...by

CVP:ahmet abemiz

Düşünen beyinlerin bu adama zaten ihtiyacı yok ki :)

Düşünen beyinsiniz ya biraz daha düşünün bakalım. Anlattıklarının hangi birini düşünmekten acizsiniz ki? Ama düşünen beyiniz deyip bunları bile düşünmekten aciz durumdasınız yazık..

Sen bütün bunları düşünüpte

Sen bütün bunları düşünüpte düşünen beyiniz diyenleri hakir görüp düşünemediklerini düşündüğün zamanmı düşünemediklerini söyleyecek ve nitelendirdiğin ezikliğin içine kendinin düştüğünü görmeyip bişey ispat ettiğini sanan şahsiyet oluyorsun. Düşünen biri olsaydın yazmadan önce gider kitaplarını okurdun bu adam ne diyor acep düşünemekten kastı ne sen duvaları okurken adam namazdaki duvanın manasını düşündüğü için senin beş dakikalık çok düşünülmüş namazını 20 dakikada kılamayanlarada kalkar ne düşünüyorsun arkadaş diye yorum yaparsın yarın öbürgün onunlada yetinme gel şimdi bu nediyor ya de okumadan direk yorum yaz bu yazımın altınada kaliteni göster öyleki sen hepimizden çok düşünmüşsünya düşündüğünde bunada bir yorum bulursun muhakkak sizi çevrede dinleyen yok sanırım boş bulununca ulu orta sağa sola yorum yazıyorsunuz!

uyanın

saygıdeğer arkadaşlar ben üstadın kitaplarını okuduktan sonra kendimi buldum.bu kadar yrden yere vuracağınıza biraz anlamaya çalışın.gerçi yasin suresinin başında sizler için uyarı var gözleriniz kör olmuş sizin için üstad ne yapsın burada yorum yazan lar ne yapsın allahdan başka kimsenin gücü yetmez.zaten sizleri gavslarınız korur ahmed hulusinin düşünceleri sizler için boş laftır mahşer yerinde bekleyin gavslar size himmet eder bizleride unutmayın belki gölgenizden faydalanırız.sizler torpillisiniz zamanınızı avuntuyla geçirin insanın kendi kendine yaptığı kötülüğü iki cihan bir araya gelse yapamazmış...

AHMET HULUSİ BEYİ TAKİP EDEN

AHMET HULUSİ BEYİ TAKİP EDEN BİRİ OLARAK BİR SEYLER YAZMAYI BORÇ BİLİRİM. ÖNCE BU YAZIYI YAZAN ARKADAŞIM NEDEN SAKLANMAK GEREĞİ DÜYUYORSUN İSMİN BİLE YOK. VE SONRA YORUM YAPAN ARKADAŞ BU HAKARETLERİ EDEN BEN MÜSLÜMANIM NASIL DER... MÜSLÜMANLIKTA HAKARET ETMEK SEVAP MIDIR.... ANLAMIYORSAN SAYGI GÖSTERMELİSİN HERKES KAPASİTESİ KADAR ANLAYABİLİR. AHMET HULUSİ BEY DİNİMİZE AYKIRI HİÇBİRŞEY SÖYLEMEMİŞTİR. AKSİNE SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZE VE RABBİMİZE BİZİ DAHA DA YAKINLAŞTIRMIŞTIR. LÜTFEN ÜŞENMEYİN VE OKUYUN... ESERLERİN ÜCRETSİZ OLMASINA GELİNCE BİZLER ALIŞMIŞIZ ÖLÜLERİMİZİN ARKASINDA BİLE PARA KARŞILIĞI KURAN OKUTMAYA BÖYLE BİRŞEYLE KARŞILAŞINCA HEMEN ALTINDA BAŞKA ŞEYLER ARAYIN.... ÜCRETSİZ İNCİL DAĞITILIRDA KURAN'I KERİM NASIL DAĞITILAMAZ. KENDİSİNDEN VE EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN....

Bu Yazıyı Özellikle Ahmet Hulusiye Özür İçin Yazmak İstedim

Ahmet hulusinin kitaplarını okudum ve geçtiğim aşamalardan sonra kendimle cebelleştiğim anlarım oldu soracak danışacak birinide aslında aramama gerek olmadı okadar netti yaşadıklarım yani kendimde açığa çıkanlara inanamadım. Yıllardır ondan bundan yasaklarını en itici yanları dinlediğim dinin yaşantımıza hediye olduğunu anladım bütün kitapları okumaya yöneldim allahın birliğini varlığımda açığa çıkanlar çevremde yaşadıklarım huzurumla tekrar tekrar anladım.

Yaptığım şeylerdeki yanlışların sonuçlarını bunun dolayısı ile aslında kendi hatalarıma küfür ettiğimi anladım. Sanki hayatımın en çıkılmaz bir noktasında gelen kurtarıcı gibiydi ahmet hulusi başlarda vieolarını izledim ben yıllardır kapatmıştım insanlardan kaçıyordum yaşadıklarım yüzünden hangi yöne gittiysem aynı sonla karşılaştım nereye dönsem insanlar kötü idi nereye baksam onlar yalancı onlar şole onlar bole yani okadar karaladım ettim hayata küstüm ama birkez bile kendime düşündüklerime söylediklerime davranışlarıma bakmak aklıma gelmemişti. suçlamak gerektiğinde hep biri vardı.

Annem babam kardeşlerim her zaman birini bulurdum. Oysaki insanlar elleri ile yaptıklarının sonuçlarını yaşarmış bütün hayatım ince bir film edası ile gözümün önünden geçti sanki yaşadıklarımı ele aldığımda dikkat etmediğim incelikler yüzünden başıma gelmeyenin kalmadığını fark ettim. Nereye dönsem hangi yöne baksam bir çıkıntı bir çarpıklık sanki ben o çarpıklıkları görmek için yaratılmıştım oysaki hepsi bir sınavmış ve büyük hatalara düşmemişim allahın gösterdiği şeylerde bunu anladım.

Dini boyutta burada bir kaç kez ahmet hulusiye eleştiride bulundum diyorumya geldiğim aşamadan çıkamamıştım. Onuda dinlemedim anlatımlarında bulursunuz aslında bugün anlamadığın birşey için hemen atağa geçme kenara bırak sonra incele diye hatırlatmada bulunur yazılarında onuda dinlemediğimi fark ettim. Size ahkam kestim ama inanamadım sevgili ahmet abi ancak geldiğim noktada bir dost söylemeyeceksin dedi neyi diye sormazsın diye düşünüyorum en son öyle kaldım.

Bu anlamda buradan sana çıkışmamı belki anlarsın diye düşünüyorum. Seni eleştirmek değildi inanamadım oluşana öyleki herşeyden vazgeçtim kendimi soğuttum okumaktan vazgeçtim birde baktımki iyicene uzaklaşıyorum. Böylede olmaz dedim tekrar okumaya araştırmaya başlamıştımki sistemin inceliklerini farkettiğimi aslında gözümün önünde dönen şeyleri anlamlandırmaya çalışırken anladım herşeyi.

Öyleki söylemek istiyorum bizzat hesaba çekildiğimiz gündeyiz. En'âm suresi bizzat açıklıyor herşeyi.

Onların, ateşin karşısında durdurulup, "Âh! keşke dünyaya geri gönderilsek de, bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!" dediklerini bir görsen! Hayır! daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü. Onlar dünyaya geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan şeyleri mutlaka tekrar yaparlardı. Onlar kesinlikle yalancıdırlar." (En'âm, 6/27-28)

İçinde yaşadığımız herşey ile bazen arkadaş anne eşimiz babamız çocuklarımız aynı kandan olan olmayan tv'de bir film internetten indireceğiniz bir video bir mp3 dahil olmak üzere size ait olmadan aldığınız bir kod parçasına kadar yada bir script ile bile sınava tabiyiz gözlerimle gördüm yaşadıklarım anlamlandı hadislerle anlatılan şeylerin manalarını düşünerek kavradım.

Etkilerini yaşamaya başladım. Tekrarlıyorum tamamen geldiğim noktayı kaldıramamış olmamdan dolayı burada ahkam kestim burada zeka raporundan bahsetmiştim buna luzum yok dank diye oturdu zikirle herşey gelişen hayatımla hayatımın çitası yükseldi gözümle gördüm beynimin içinden geçenler önyargılarımı tamamen kaldırdım eskisi gibi bakmıyor ve düşünmüyorum buda direk yansıdı hayatıma.

Öyleki bana düşünmeyi öğrettiğini söylemek bana onur verir benden kırılmış olablirsin diye yazma gereği duydum ahmet abi diyorum öyleki üstad'ı bile kabul etmiyorsun çünkü aslında çok değerli birisin benim için bilemeni isterim. Hiç tanımam seni ancak kıracak birşeyler söylediysem özür dilerim.

Selamun aleykum...Bu ahmet

Selamun aleykum...

Bu ahmet hulusi denen dan**lak sahsiyet, bazi enerji dedigi varliklarin etkisi altinda kalip, kendi bir yerlerinden uyduramayacak kadar ap*al oldugu halde, onlardan yararlanip, sanki bir halt yapmis gibi, o esasla bu esasla dalga gecip, kendinde olmayan imani baskasindada birakmamak icin elinden geleni yapan bir dan*alak.
Besmeleyi sazla soyleyen, yuzu seytana aleyhilaneye benzeyen, zayif imanli insanlari bunalima sokup intara kadar goturebilecek cok tehlikeli bir zindiktir bence.
7 sene once imanimi kuvvetlendirmek uzere arastirmalar yaparken internette gordum bir kac yazisini. Suana kadar inandiklarini unutmani soyleyip, bi tarafindan uydurduklariyla beyni doldurup, imanini seytanina gore sekillendirip, cehenneme biletini aliyor vesselam. Allah cumle mu`min kardeslerimizi bu tur sapiklardan korusun insAllah.

Bi kisim insanciklarda, ya zavalli olduklari icin, yada mUnafikliklarindan bu adami savunup, dunya malindan elini cekmis diyebilecek kadar cahillesebiliyorlar...Adam amerikada yillardir...Dunyadan elini ceken mubarek zatlar nedense hep amerika cennetine gidiyorlar, ISKENDER ALI MIHIR sapigi gibi, Fetos gibi :)))Hic biride , kucuk bir koye mutevazi bir hayat yasamak icin gitmez :))

Allahim bu ve benzeri din tahripci munafik seytanlari(mumkunse islah, degilse) tez halleyler insAllah Kahhar ismiyle...

Aklinizi basiniza alin...
Kuran, Sunnet varken oz kaynak olarak, sonra Imam Azamlar,Abdul Kadir Geylaniler, Imam Gazaliler,Mevlanalar, Yunus emreler, Bilal Nadirler varken,
Onun bunun zehirli sularinda yuzersen, imanini teslim eder, zehirlenir gidersen, isin kotusu, daha iyi muslumanim derken, hakkiyle kafir olmus cikmissindir...

Müslüman olan....

Beğenmediği insana dan**lak,a**al,sa**k gibi hakaretlerde bulunamaz,"YARATILANI" beğenmemezlik yapamaz,Allah'ın yarattığı özelliklerini şeytana benzetemez.Bunları yaparsa "şirke girer", ÇÜNKÜ İNSAN ALLAH'IN ESMASININ TERKİBİDİR ve HER YARATILAN (MÜSLÜMAN,KAFİR FARKETMEZ) O'NUN ÇOK CÜZİ MİKTARDA DA OLSA ÖZELLİKLERİNİ TAŞIR.Çok güzel hakaret eden fikrini beğenmediği insandan daha üstün değildir.

Ayrıca bu insan yazdığı her kitabın sonunda aynen şöyle der:"BUNLAR BENİM FİKİRLERİM VE DÜŞÜNCELERİM,KESİN BUNLAR DOĞRUDUR DEMİYORUM,ARAŞTIRIN DOĞRUSUNU ÖĞRENİN,ALLAH VE PEYGAMBER'in(SAV)DEDİKLERİNİN DIŞINDA KONUŞANLARA ve KONUŞULANLARA KİMSE TABİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİR.

Evet,insanların beğenmediğiniz özelliklerine hakaretlerle karşı çıkarsanız "DAHA İYİ MÜSLÜMANIM DERKEN,HAKKIYLA KAFİR OLUR ÇIKARSINIZ...!!!"

asıl dangalak sensin örümcek

asıl dangalak sensin örümcek beyin kitapları okumadığın belli bu zatki o değerli ismlerin kitapları hatmetmiş birisi yazık senin gibilere

a.h

kitaplarını okumadan önce yaptığım araştırmada aynı şeyi düşünerek yani okuduğu kişilere bakarak,beslendiği kaynaklar iyi diye düşünüp okumuştum ancak,çok fazla olmayan dini bilgimle dahi a.h. nin yorumlarında uçlara gittiğini,doğruluğunu o beslendiği kaynaklardan öğrendiğim bilgilere dahi farklı yorumlar yaptığını kitaplarında gördüm.ayrıca kullandığı teknik ne tam olarak bilmesem de insanın beynine nüfuz edip düşüncelrine cok hızlı etki ettiği bir gerçek.Allah'ın hidayeti hepimizi kuşatır İnşaallah. Ama bilgiyi gerçek kaynagından okumak varken onu okuyup okumadığının yanı sıra doğru anlayıp anlamadığını bilmediğimiz kişilere itibar etmemeliiyiz.

Bilimde test öncedir

Allah Aşkı' na, Ahmet Hulusi Beye şunu sorabilir misiniz ?

Allah' ın varlığını nasıl açıklıyor bize ?

Yanıtı alınca Ahmet Hulusi' nin kim olduğunu iki cihan da anlasın

Şu anda öz kaynak olarak

Şu anda öz kaynak olarak iltifat ettiğiniz bu kişiler kendi zamanlarında ne iğrenç iftiralara uğremıştı değil mi?Hatta Mevlana hz.'leri hala yakasını bu zalimlerden kurtarabilmiş değil,değil mi?

CVP:Şu anda öz kaynak olarak

bu da züğürt tesellisi olsa gerek :)

asıl iftirayı böyle kıyaslama ile yapıyorsunuz

kurtar bizi

mahşer yerinde gavslarınız size himmet ederken bizim gibi ahmed hulusi okuyan garipleri unutmayın gavslarınız ve efendi hazretleriniz belki bizleride alır cennetinize ne ypalım biz bu dünyada özümüzdeki allahı bulmakla miracımızı yaşamaya çalışmakla salatı yaşayamaya çalışmakla uğraşıp boşa kürek çekiyoruz.halbuki sizler gibi yapıp gavsım bizi kurtarır deseydik cennet garanti olurdu bağışlayın bizim gibi ahmakları belki acırda himmet edersiniz...

CVP:kurtar bizi

Ne güzel laf etmişsiniz.. Ahmet hulisi amcana söyle bir çırpıda GAVS!lık yetkisi de alsın gelsin. O zaman iki kat kurtarır sizi... Bu konuda yazılanları bile anlamnaktan aciz birisin. daha neyi aradığını sanıyorsun. Önce okumayı öğren!

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar