Hz. isa'nın hayatı

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Yahudiler Tutku'yu Korsan İzliyor

İsrail, Tutku filmini yasakladı ama Kudüs’teki Yahudiler filmi izlemek için korsana yöneldi. Hıristiyan cemaatler ise filmin Hıristiyan-Yahudi çatışmasına yol açmaması gerektiğini belirtiyor.

Hz. İsa’nın yaşamını anlatan The Passion Of Chirst (Tutku) filmi Yahudilerin büyük tepkisini çekti. Film dünyanın birçok ülkesinde gösterime girerken, İsrail filmin seyirci ile buluşmasını yasakladı. Ancak kaçak yollarla ülkeye giren filme sadece Hıristiyan ve Müslümanlar değil, Yahudiler de büyük ilgi gösterdi. Korsan olarak satışa sunulan film ‘yok satıyor’. Kudüs’teki Hıristiyan cemaatler ise Yahudilerin filme bu kadar tepki göstermesini anlayamadıklarını dile getiriyor.

Hz.İsa'da Ağaç Sevgisi ve İncir Ağacına Lanet Olayı

Hz.İsa'nm incillerde yer alan mesellerinde zaman zaman ağaçlardan ve diğer bitkilerden bahsedildiği görülür. Mesellerde üzüm, dut, zeytin, buğday vb. bitkilerden bahsedildiği görülmektedir. Bahsedilen bitkilerden biri de İncir ağacıdır. İncillerde yer yer İncir ağacının filizlerinden bahsedildiği, onun ibret olarak sunulduğu pasajlarla karşılaşılabilir. Ancak bu pasajlarda tabiatı ve çevreyi koruma, ağaç dikme ve çevreyi yeşillendirmeyi özendirecek hiçbir ifade yoktur. Aksine incillerde ağaç dikme yerine, ağaç lanetleme ve kurutma motifine rastlıyoruz. Markos ve Matta incillerine göre, yolda yürümekte olan Hz. İsa acıkır(Tanrı nasıl acıkıyor?).

Hz. İsa'nın Annesine ve Kardeşlerine Karşı Tutumu

İncillerde Hz.İsa'nın, annesi, üvey babası ve kardeşleri ile münasebetleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. İki İncilde Hz.İsa'nın soy kütüğü(şecere)nün geniş bir şekilde verilmesine rağmen , bu İncillerde ve diğer iki İncilde onun aile fertleri ile ilişkileri konusunda yeterli bilgilerin bulunmadığını müşahede etmekteyiz. Matta ve Luka İncillerinde geçen soy kütüğüne göre, Hz.İsa'nın babası Marangoz Yu-suf'tur. İncillerde Hz. İsa'nın üvey babası Yusuf ile münasebetleri konusunda doğum ve Kudüs'e götürülme olayları istisna edilirse hiçbir bilgi yoktur. Eğer Hz.İsa'nın bütün hayatı vahiy kabul ediliyorsa elbette onun kendi ailesi içindeki davranışları ve aile fertleri ile münasebetleri çok önemli olmalıdır.

Kendisine Karşı Olanlara Karşı Tutumu ve Hitap Tarzı

Hz.İsa, bir yandan insanları kendisine inanmaya ve tevbe etmeye çağırırken, öbür yandan kendisine karşı gelenlere ve davetini kabul etmeyenlere sözlü olarak çok ağır hakaretler etmektedir. Bu insanlara yapmış olduğu hitaplarda "Vay halinize din adamları! Ferrisiler, ikiyüzlüler!..Vay halinize kör kılavuzlar!.. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehennem azabından nasıl kaçacaksınız!" şeklinde ağır hakaret ihtiva eden sözler söylemektedir. Zaman zaman Hz. İsa'nın, insanların yanısıra ağaçları ve diğer varlıkları da suçladığı, onlara hakaret ettiği görülür. Mesela o, doğrudan doğruya Kudüs şehrini suçlayarak şöyle söylemektedir: " Ey Kudüs!

Hz. İsa'nın Cinsel Hayatı

İncillerde bulunan eksiklik ve boşluklardan birinin de bu kitaplarda Hz.İsa'nın cinsel hayatı hakkında bilgi bulunmayışı olduğunu biraz önce belirtmiştik. İncillerde Hz.İsa'nın evlendiğine dair herhangi bir ifadenin bulunmayışına bakılarak, onun evlenmediğine ve çocuk sahibi olmadığına hükmediliyor. Acaba Hz.İsa, daha davete başlamadan önce gençlik yıllarında karşı cinsten biri ile herhangi bir alâka tesis etmiş miydi? Onun kadınlara karşı cinsel bir duygusu var mıydı?

Hz. İsa'nın Gençliği Hakkında İncillerde Bilgi Olmayışı

Her dört İncilin muhtevası iyice incelendiği zaman hemen göze çarpan birtakım eksiklikler ve tutarsızlıklar görülür. Bu tutarsızlık ve eksikliklerin en çok görüldüğü alan, Hz.İsa'nın tebliğ döneminden önceki hayatına ait olan kısımlardır. İki İncilde, doğumu ve oniki yaşma kadarki hayatı çelişkili bir biçimde anlatılan Hz.İsa'nın, vücut yapısı, şekli ve tipi hakkında hiçbir bilgi yoktur. Hz.İsa, uzun boylu muydu, orta boylu muydu, yoksa kısa boylu muydu, şişman mıydı, yoksa zayıf mıydı, yüz şekli nasıldı? Bu hususta İncillerin hiçbir şey yazmaması, bu kitaplar hakkında büyük şüpheler uyandırmaktadır. Görgü şahitleri acaba neden bunları yazma
mışlardır? Bu yazarlar, belirli konulan tekrar tekrar yazdıkları

Hz. İsa'nın Hayatı

Dört İncil, herşeyden önce Hz.İsa'nın hayatını anlatmaya çılışırlar. Bu anlatıma, bazı İnciller, onun doğum öncesinden başlarken, diğer bazıları doğum öncesi ve doğum olaylarına temas etmeden direkt tebliğ hayatı ile başlarlar.Matt ile Lukas hem Hz.İsa'nın soy kütüğünü verirler, hem de doğum öncesi olayları ve doğumunu anlatırlar, çocukluğundan bahsederler.Markos ile Yuhanna ise, ne Hz.İsa'nın şeceresini verirler, ne de doğumundan ve çocukluğundan bahsederler, bu iki yazar doğrudan doğruya tebliğ hayatını yazmakla işe başlarlar.

DÖRT İNCİLİN MUHTEVASI

Dört İncil, genel olarak Hz.İsa'nın hayatını, vaaz ve nasihatlerini ve göstermiş olduğu mucizelerini anlatmaya çalışır. Bu İnciller, Hz.İsa'nın doğum öncesi döneminden başlayarak onun dünyaya gelişini çoçuklugu, tebliğ faaliyetine başlamasını, üç yıl gibi çok kısa süren bu tebliğ döneminde söylemiş olduğu sözleri, yapmış olduğu vaaz ve nasihatleri, göstermiş olduğu mucizeleri, çarmıha gerilişini, tekrar dirilerek göğe yükselişini, yeniden dirildikten sonra öğrencilerine görünüşünü kendilerine ait üsluplarla anlatırlar. İncillerde şer'î hükümler yok denecek kadar azdır. Evlenme ve boşanma ile ilgili olarak bulunan birkaç hükmün dışında, İncillerde şer'î ahkâm yoktur.

İçeriği paylaş
Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar