Archive

May 20th, 2016

SEYYİD KUTUP KİMDİR ?

Seyyid Kutub hakiki manada bir din âlimi değildir. Sosyoloji okumuştur, edebiyatçıdır, gazetecidir. Öncelikle bunu tesbit etmemiz lazım.
“Fî-Zılali’l-Kur’an” da tefsir değil, âdeta romanvari üslupla dinî bilgisi olan bir gazeteci tarafından kaleme alınmış bir eserdir.

Ahmed Davudoğlu merhum, onun için, ”Seyyid Kutub bir ediptir, biraz dini kültürü vardır. Sözü dinde sened olamaz. Çünkü, (icazetli) din alimi değildir” demiştir. [Bkz. Ahmed Davudoğlu, Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri]

Mütefekkir ve eskilerin tabiriyle âdeta yed-i tûlâ sahibi diye tavsif edebileceğimiz çok değerli bir yazarımız da bir makalesinde, onun ve irtibatlı bulunduğu İhvân-ı Müslimîn hakkında şu dikkat çekici değerlendirmede bulunmuşlardır:

May 1st

MEZHEPLERİ SİLME KARARI MI VAR?

Sayın Cumhurbaşkanı İran seyahatinde, “Beni ne Şia ilgilendirir ne Sünni ilgilendirir. Benim Sünnilik diye bir dinim yok” demişti.

Bazı kimselerin, Cumhurbaşkanı’nın bu sözünden güç alarak mezheblerin aleyhinde konuşmaya başlayacaklarını bekliyorduk.

Nitekim aleyhinde konuşulacak başka şey yokmuş gibi, “Mezheblerin lüzumsuz olduğu” konuşulmaya başlandı.

Böyle konuşanlara cevap vermesi gereken ilk şahıs Diyanet İşleri Başkanı olması icap ederken, onun, “Kur’an’da ne sünnîlik var ne şiîlik var. Kur’an’da sadece Müslüman olduğumuz var” demesi anlaşılır gibi değil.

April 28th

EN BÜYÜK TEHLİKE : YERLİ ORYANTALİST İLÂHİYATÇILAR

"EN BÜYÜK TEHLİKE : YERLİ ORYANTALİST İLÂHİYATÇILAR"

Ord.Prof. ALİ FUAT BAŞGİL
DİYOR Kİ:

“Devlete bağlı Din” sisteminde, din kendi sahasındaki umurda bile politikadan direktif alma mecburiyetindedir. Ve devlet adamları din üzerinde en üstün söz ve salâhiyet sahibidir.

Lâik devletin yetiştirdiği ilâhiyatçı, din felsefesi, dinler tarihi ve din sosyolojisi öğrenmiş bir mütehassıs veya filozoftur, fakat DİN ADAMI DEĞİLDİR.

Din adamı ise, her şeyden evvel zühdü takvâ sahibi olmuş bir dindardır. Bunlardan biri hakkıyla inanmış, öbürü ise sadece iman üzerinde zekâ oyunu oynamayı öğrenmiştir.

April 27th

BUNDAN SONRA DİYANET HUTBESİ DİNLEMEYECEĞİM

GEÇEN Cuma bütün camilerde okunan hutbeyi dinledikten sonra, Cuma namazlarını, Diyanet hutbesi okunan camilerde kılmamaya karar verdim.

Diyanet hutbesi okunmayan camiler var mı? Az da olsa var, onlardan birine gideceğim.

İsim ve adres vermeyeceğim. Dinde yenilik, değişiklik, reform isteyen Fazlurrahmancı ve Mutezilî zalimlere hedef göstermemek için…

Bir Ehl-i Sünnet Müslümanı olarak şu gerçekleri sevgili Müslüman kardeşlerimin dikkatlerine bir kere daha arz ederim:

1- Ehl-i Sünnetin hak, doğru, geçerli tanıdığı dört fıkıh mezhebi vardır. Bunların dışında başka hak mezhep yoktur, bid’at fırkaları vardır.

2- Ehl-i Sünnet mezhebini tutmak kesinlikle mezhepçilik olarak görülemez ve kınanamaz.

February 15th

İMAM-HATİPLER SOS VERİYOR…

Namaz Gönüllüleri Platformu’nu bilirsiniz. Bizler, bu platformun üyeleri olarak Türkiye’nin birçok yerinde namaz konferansları verdik. İyi neticeler de aldık.

Namaz Gönüllüleri Platformu olarak 2013’de, Ensar Vakfı’nda bir toplantı yaptık. Toplantının konusu, “İmam-Hatip talebelerine nasıl namaz şuuru verebiliriz?” idi.

Buna niçin lüzum gördük?

Çünkü imam-hatip talebelerinin çoğu namaz kılmıyor. 5 vakit namazı bırakın Cuma namazı bile kılmıyorlar.

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez, 17 Mayıs 2015 tarihli Dindar Nesil Alarmı başlıklı yazısında bu gerçeği üzüntüyle ve şu cümlelerle dile getiriyordu:

January 31st

Ramazan Kurtoğluna göre mehdi inancı

Ramazan Kurtoğlu isminde bir zaat son zamanlarda tvlerde boy göstermeye başladı. Para oyunları ile başlayan ekonomi tarihi falan filan gibi konularla dikkat çekti.

Tv programında islamda mehdinin olmadığı uydurma olduğu gibi bir iddia ediyor. Geçmişte bol bol mehdiyi pompayalan bir isim vardı o gitti yerine mehdiyi inkar eden biri geldi.

Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar geleceğini inkar eden islama göre küfre girer. Mehdinin inkarı kişiyi küfre sokmasada dalalete sapıklığa düşürür.

Ramazan kurtoğlu damardan giriyor neden kuranda yok.. Mehdi gelecekse son peygamber o olmalı falan filan. Olur mu öyle şey. İslamda olmayanı iddia edip islamda olanı inkar etmeye çalışmak böyle bir şey olsa gerek.

May 26th, 2015

Torunların belki bu yazıyı okuyamayacak

Düşünün, biz bugün dedelerimiz yazdığı okuyamıyor. ve anlayamıyoruz.

Bugün sahiplendiğimiz mevcut latin alfabesi kalıba göre türkçenin yazılışı ingiliz lehcesine göre hazırlanmıştır. Eğer fransızca lehcesine göre yazılmış olsa idi şu an yazdığımız şu yazıları başka biri yazsaydı okuyamazdık. Ya da almanca telafuzların ifade ettiği harflerin karşılıklarına göre türkçe teleffuzlar yazılacak olsa bugün ortaya başka bir türkce imla ve yazım kuralları ortaya çıkardı.

Bunu en iyi anlamak için azericenin latin harflerine yazımları okumaya çalıştığımızda okumakta zorlanmamız gibi. Halbuki aynı azerice osmanlı harfleri ile yazıldığında rahatlıkla okuyabilmekteyiz.

June 1st, 2014

Molla Kâbız Olayı

Kanuni dönemi İstanbul’u sadece devletin başkenti değil, aynı zamanda ilmin de başkenti…

Dünyaca ünlü âlimler İstanbul’a gelip gidiyor, akşamları derin ilmi sohbetler yapılıyor, en girift, en çözümsüz konular bile tartışılıyordu. Bu tür tartışmaların müdavimlerinden biri de İstanbul medreselerinden icazet almış, İran asıllı Molla Kâbız’dı (ö. 1527). Molla Kâbız tam bir söz ve demagoji ustasıydı. Hatırı sayılır derecede de dini bilgisi vardı ve bunları ustaca kullanmayı biliyordu.

Adı kısa sürede duyuldu. Vaaz verdiği camiler dolup taşmaya, cemaat can kulağıyla Molla Kâbız’ı dinlemeye başladı.

Yıllar süren bir çaba sonucu, İstanbul halkını etkilemeyi başarmıştı. Artık ne söylediği değil, ne olursa olsun onun söylemesi önemliydi. Bir büyük kitle, körü körüne Kâbız’a bağlanmıştı.

July 3rd, 2013

Türkçe Olimpiyatları

Türkçe Olimpiyatları ila alakalı yazılar

Türkçe Olimpiyatlarına Peygamber efendimiz katıldı mı?

Şok açıklama ile tüyler diken diken oldu. İnanan milyonlarca insanın manevi duyguları bu kadar kahpece sırtından vurulmadı. Gazeteler boy boy manşetler attı. Haber siteleri sanki sıradan birşeymiş gibi haber yaptı.. Fitne bu kadar zirve yapmamıştı.. Yapılan soytarılıklara bu kadar efendimiz alet edilmemişti..

Diyalog faciasından binlerce kat daha zelil ve alçakca büyük bir saldırı ile karşı karşıyayız. Türkçe Olimpiyatlarına Peygamber efendimiz katıldı gibi bir iddiada bulunmak, bunu gerçekmiş gibi lanse etmeye kalkışmak asla kalbi iman sahibi bir müslümanın iddiası olamaz.

June 18th

Deniz Gezmiş olayı nedir?

Şu “Deniz Gezmiş olayı”nı oturup konuşalım mı?
Konuşup bitirelim artık bu konuyu..
Her yıl aynı teraneler. Her yıl aynı senaryolar.. Gerçekleri tersyüz eden anlatımlar..
Neymiş, “Deniz Gezmiş, emperyalistlere karşı direnç göstermiş”!
Neymiş, “Deniz Gezmiş, dürüst bir yurtsevermiş”!
Neymiş, “Deniz Gezmiş mahkeme aşamasında dik durduğu için idam edilmiş”!
önce olayı doğru tanımlayalım..
Deniz Gezmiş; dışarıdan bakıldığında, emperyalistlere karşı, bir karşı çıkış içinde görünebilir.. Dürüst bir duruş sergiliyor gibi görünebilir. Yurtsever görüntüsü de olabilir.
Ama tartıştığımız konu, “Deniz Gezmiş bir suç işlemiş midir, işlememiş midir” sorusu ekseninde cevaplanması gereken, kriminal bir olay değil midir?
Hayır, emperyalistlere uşaklık için bu yazıyı kaleme almıyorum.

MICROSOFT'u Bill Gates değil de Deniz Gezmiş kursaydı?

Deniz gezmiş... Bir kesimin en büyük kahramanı. Bu ülkeyi kapatilizme karşı savunmuş en yüce donkişot. Ve kahramanlar gibi idam sehpasında canını vermiş.

Ne için mücadele etti dersiniz?
Kimler için çalıştı?
Kimlerin maşası oldu?

Yoksa Bill Gates'ler kahraman olsun diye Deniz Gezmiş'ler hain mi seçildi?

Nasıl yani? O ha!... Şimdi de Deniz Gezmiş'i mi suçluyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim.

Birileri küresel sermayenin ülkelerine akması için gecelerini gündüzlerine katmaktalar. Ülkelerindeki insanlar işsiz kalmasın onlara iş kaynakları açılsın diye mücadele etmekteler. Rekabet dünyasında kendi ülkeleri dışında genç beyinler çıkıpta sermayenin yönü değişmesin diye gecelerini gündüzlerine katmaktalar.

Deniz Gezmiş

Deniz Gezmiş kimdir.. İslama göre deniz gezmiş.. Müslümanlar deniz gezmişe nasıl bakar?

Bir müslüman deniz gezmiş'i kahraman olarak görürse KAFİR olur mu? Deniz gezmiş kafir miydi? Deniz gezmişin dini ne? Deniz gezmiş Allah'a inanır mı?

Hepsi burada..

June 10th

Kur'an ne buyuruyor, bu zat ne diyor?

ÜÇ MUHAMMED isimli kitabın çelişkilerini/tenâkuzlarını ve Müslümanlara attığı çamurları yaza yaza bitiremiyorum.

Tabii ki siz de okuya okuya bitiremiyorsunuz. Bu kitabı baştan beri okuyanlar, ÜÇ MUHAMMED isimli kitabın yazarının ismini ezberlemişlerdir. Artık ismini yazmaya bile ihtiyaç duymadığım yazarın kitabı, sonundaki “Kaynakça”sıyla beraber 292 sahife. Ben şu anda kitabın 146. sahifesindeyim.

Yazar, bu sahifede lafı velilerin büyüklerinden Muhyiddin-i Arabî kuddise sirruh Hazretleri’ne getirerek, “Pisagorcu Hermetik irfan okulunun hocaları elinde yetişmiş olan İbn Arabî…” diye söze başlıyor.

Gayesi baştan belli; karalamak. Ama bir bahane bulması lâzım. Buluyor da…

March 12th

Rüya Tabirciliği Ticaret Değil, Hizmet için Olmalı!

Bugün bir çok rüya tabiri sitesi var. Fakat bizim önerimiz rüya tabiri sitesi açarken ya da böyle siteniz varsa gayeniz ticaret olmamalı. para kazanmak için bu işi yapmaya kalkışmamalısınız. Sadece hizmet için bunu yapmalısınız. İnternette İslami alandaki projeler maddi olarak masrafını bile karşılamamakta. Bu projeleri ayakta tutabilmek için böyle çalışmalar yapılmalı..

Bugün sadece paraiçin yapanlar bu sektörün ekmeğini yiyenler islami alanda hizmet eden siteler rüya tabiri sitesi kurunca onları batırmak için uğraşıyorlar. Onların önlerine kesmeye çalışıyorlar. Her türlü kalleşliği yapmaya kalkışıyorlar. Hem allah için birşey yapmazken hemde yapanlara engel olmaya kalkışıyorlar.

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar